Списък на издадените комплексни разрешителнистраница3/4
Дата15.12.2017
Размер0.56 Mb.
1   2   3   4
15.12.2007г.

182-НО/2007

“Регионално депо за неопасни и опасни отпадъци за общините Севлиево, Дряново и Сухиндол” гр. Севлиево

30.11.2007г.

в. “24”часа15.12.2007г.

184-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци на Община Благоевград

/неиздаване/

29.02.2008г.

в. „ 24 часа”Обжалва се

185-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци на Община Свищов

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

186-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци на Община Чирпан

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

187-Н0/2007

“ИНТЕРИОР ГЛАС” ООД, гр. Елена

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

189-Н0-И0-А0/2008

Депо за неопасни отпадъци, с. Сотиря, общ. Сливен

/неиздаване/

29.02.2008г.

в. „24 часа”15.03.2008г.

190-Н0-И0-А0/2008

Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Мадан

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

191-Н0-И0-А0/2008

Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Провадия

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

192-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци – Община Стара Загора

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

193-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци на Община Попово, в местност “Турсуна”

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

194-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни отпадъци на Община Балчик

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

195-Н0-И0-А0/2008г.

„КОКОИМПЕКС” ООД, гр. Смолян

29.02.2008г.

в.„ 24 часа”Обжалва се

196-Н0-И0-А0/2007

Депо за неопасни (производствени) отпадъци на “Енел Марица Изток 3” АД

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

197-Н0-И0-А0/2007

“ЖИТИ” АД, гр. Русе

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

199-Н0-И0-А0/2008

Депо за неопасни отпадъци на Община Павликени

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

200-Н0/2008

“ХАН ОМУРТАГ” АД, гр. София

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

201-Н0-И0-А0/2008

Депо за неопасни отпадъци на Община Средец

(неиздаване)

29.02.2008г.

в. “24 часа”15.03.2008г.

203-Н0-И0-А0/2008г.

„ПХЖ Брадърс Комерс” АД, гр. Шумен

14.11.2008г.

в. „24 часа”Обжалва се

205-Н0-ИО-А0/2008г.

Съществуващо общинско депо за битови отпадъци на община Елена

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

206-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на Община Плевен

/неиздаване/

20.06.2008г.

в.”24 часа”05.07.2008г.

207-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за ТБО и неопасни отпадъци на гр. Казанлък

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

208-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за битови отпадъци на Община Разлог

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

209-Н0-И0-А0/2008г.

Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долни Дъбник

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

210-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци, гр. Айтос

/неиздаване/

20.06.2008г.

в.”24 часа”05.07.2008г.

211-Н0-А0-И0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на Община Луковит

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

212-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на Община Несебър

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”Обжалва се

213-Н0/2008г.

„АВИС” ЕООД, гр. Завет

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

214-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на община Карнобат

/неиздаване/

20.06.2008г.

в.”24 часа”05.07.2008г.

215-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново-землище на с. Шереметя

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

216-Н0-И0-А0/2008г.

Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Долна Митрополия

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

217-Н0-И0-А0/2008г.

Общинско депо за отпадъци, гр. Тетевен

/неиздаване/

20.06.2008г.

в.- „24 часа”05.07.2008г.

218-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на община Нова Загора

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

219-Н0-И0-А0/2008г.

Общинско депо за битови отпадъци на община Златарица, гр. Златарица, м. „Гяур геч”

/неиздаване/

20.06.2008г.

в.”24 часа”05.07.2008г.

220-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци, община Горна Оряховица

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

221-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци „Козя гърбина”, община Видин, м. „Рамова ливада”

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „ 24 часа”05.07.2008г.

222-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци, община Тополовград, м. „ Додова чешма”

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „ 24 часа”05.07.2008г.

223-Н0-И0-А0/2008г.

Общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Кнежа

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

224-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци, община Твърдица, м. „Лагун”

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

226-Н0-И0-А0/2008г.

„Про Агро 2000” ЕООД, гр. София, пл. гр. Хасково

/неиздаване/

20.06.2008г. в. „24 часа”

05.07.2008г.

227-Н0/2007г.

„Завод за хартия” АД, гр. Мизия

05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

228-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на община Полски Тръмбеш, с. Равадиново, м. „Базбаши”

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „ 24 часа”05.07.2008г.

229-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци на община, Ямбол, с. Хаджи Димитрово

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

230-Н0/2008г.

„Репродуктор по свиневъдство” АД, с. Калчево

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

231-Н0/2008г.

„Брамас-96” АД, гр. Шумен

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

232-Н0/2008г.

„СЪРПРАЙЗ” ООД, гр. Кнежа, площадка, гр. Плевен

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

233-Н0/2008г.

„Галисман” АД, с. Енево

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

234-Н0/2008г.

„Екарисаж-Варна” ЕООД, с. Тополи

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

235-Н0/2008г.

„Чугунена арматура България” АД, гр. Враца, пл.Попово

04.07.2008г.

в. „ 24 часа”19.07.2008г.

236-Н0/2008г.

„Пиринхарт” АД, гр. Разлог

/неиздаване/

14.11.2008г.

в. „24 часа”29.11.2008г.

237-Н0/2008г.

ЕТ „Маримекс – Мариан Иванов” АД, гр. София

14.11.2008г.

в. „24 часа”Обжалва се

238-Н0/2008г.

„Ферма Белотинци” АД, гр. София, пл. Монтана

14.11.2008г.

в. „24 часа”29.11.2008г.

239-Н0/

„Лукети” ЕООД, с. Ресен

14.11.2008г.

в. „24 часа”29.11.2008г.

240-Н0-И0-А0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци, община Поморие

/неиздаване/

20.06.2008г.

в. „24 часа”05.07.2008г.

241-Н0/2008г.

„Витико” ООД, с. Енево

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

242-Н0/2008г.

„Родна индустрия 91” ЕООД, гр. Попово

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

243-Н0/2008г.

„Труд” АД, гр. Русе

/неиздаване/

04.07.2008г.

в. „24 часа”19.07.2008г.

244-Н0/2008г.

„Манекс сън” АД, с. Слънчево

05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

245-Н0/2008

Депо за неопасни отпадъци на „Завод за хартия Белово”, гр. Белово

/неиздаване/

05.09.2008г.

в. „24 часа”Обжалва се

246-Н0/2008г.

„Българска Петролна Рафинерия” ЕООД, гр. София

(площадка с. Дисевица, общ. Плевен)05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

247-Н0/2008г.

„ИРИДИС” ЕООД, гр. Дулово

05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

248-Н0/2008г.

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил, Цар Калоян.

05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

249-Н0/2008г.

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Оряхово, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин, Мизия, Бяла Слатина, Борован, Кнежа.

05.09.2008г.

в. „ 24 часа „20.09.2008г.

250-Н0/2008г.

„Галисман” АД, с. Енево

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

251-Н0/2008г.

СД „МАРВАС-90-ФРЕНКЕВИ И СИЕ” гр. Пловдив

(площадка с. Кичевица, обл. Разград)05.09.2008г.

в. „24 часа”20.09.2008г.

252-Н0/2008г.

Депо за неопасни отпадъци –„ Насипище Медникарово” – на „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево

/неиздаване/

05.09.2008г.

в. „ 24 часа”20.09.2008г.

253-Н0/2008

Депо за съхранение на драгирани земни маси – „Девняинвест” АД, гр. Девня

/неиздаване/05.09.2008г.

в. „24 часа”Обжалва се

254-Н0/2008г.

„Астра Биоплант” ЕООД, гр. Сливо поле

15.08.2008г.

в. „24 часа”30.08.2008г.

255-НО/2008г.

Депо за неопасни отпадъци Суходол II –ри етап

15.08.2008г.

в. „24 часа”30.08.2008г.

256-Н0/2008г.

„СВ ФЕНИКС” ЕООД, гр. Криводол

12.09.2008г.

в. „24 часа”27.09.2008г.

257-Н0/2008г.

Инсталация за преработка на животински странични продукти, непредназначени за човешка консумация, площадка Угърчин --НВМС

12.09.2008г.

в. „24 часа”27.09.2008г.

258-Н0/2008г.

„Яйца и птици” АД, гр. Мизия, пл.гр. Мизия

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

259-Н0/2008г.

„Яйца и птици” АД, гр. Мизия, пл.гр.Козлодуй

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

261-Н0/2008г.

„Дюк Доминион Ком” ООД, гр. В.Търново

12.09.2008г.

в. „24 часа”27.09.2008г.

262-Н0/2008г.

„Хайпро България” ООД, гр. Павликени

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

263-Н0/2008г.

„Камчия” АД, гр. Шумен

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

264-Н0/2008г.

„Трейд” ООД, гр. Добрич, пл. с. Житен

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

265-Н0/2008г.

Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

266-Н0/2008г.

Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за община Петрич

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

267-Н0/2008г.

„Екопроекти” ООД, гр. Димово

31.10.2008г.

15.11.2008г.

268-Н0/2008г.

„КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ”, клон КЗ „Драговищица”

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

269-Н0/2008г.

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

270-Н0/2008г.

„Комфорт” ООД, гр. Варна, пл.с. Трапище

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

271-Н0/2008г.

„Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево – пл.1

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

272-Н0/2008г.

„Яйца и птици – Зора” АД, с. Дончево – пл.2

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

273-Н0/2008г.

Кооперация „Прогрес 94”, гр. Опака, обл. Търговище

31.10.2008г.

в. „24 часа”15.11.2008г.

274-Н0/2008г.

ЕТ „Митко Жеков – Д”, гр. Димитровград


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница