Списък на кандидатите за работа по обявените свободни позиции в ІV помощно училище –интернат „проф. Димитър кацаров”Дата02.01.2018
Размер129.78 Kb.
#40096
ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ” гр. СОФИЯ

р-н Витоша, кв. Княжево, ул.”Проф. Н. Державин” №26СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА ПО ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

В ІV ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ –ИНТЕРНАТ „ПРОФ. ДИМИТЪР КАЦАРОВ” ГР. СОФИЯ


ПО РЕД

ТРИТЕ ИМЕНА НА КАНДИДАТА

ДЛЪЖНОСТ ЗА КОЯТО КАНДИДАТСТВА

ВХОДЯЩ НОМЕР НА КАНДИДАТА

ДАТА НА ИНТЕРВЮ

1.

Елена Димитрова Тодорова

Логопед

№148/27.05.2013 г.

20.08.2013 г.

2.

Весела Михайлова Огнянова

Психолог

№149/27.05.2013 г.

20.08.2013 г.

3.

Диана Кирилова Чернева

Възпитател

№153/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

4.

Детелин Найчов Петров

Възпитател

№154/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

5.

Станка Илиева Денева

Възпитател

№155/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

6.

Маргарита Александрова Радева

Пом. персонал - готвач

№156/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

7.

Пенка Александрова Славова

Помощник възпитател

№157/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

8.

Евгения Божилова Иванова

Помощник възпитател

№158/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

9.

Катерина Антонова Сливова

Помощник възпитател

№159/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

10.

Станка Трайчева Янкова

Пом. персонал –раб.кухня

№160/29.05.2013 г.

20.08.2013 г.

11.

Румен Кирилов Тасев

Възпитател

№162/30.05.2013 г.

20.08.2013 г.

12.

Даниела Илиева Рогачева

Кинезитерапевт

№163/30.05.2013 г.

20.08.2013 г.

13.

Вичо Димитров Вичев

Възпитател

№164/30.05.2013 г.

20.08.2013 г.

14.

Славчо Илиев Андонов

Възпитател

№168/04.06.2013 г.

20.08.2013 г.

15.

Мадлена Димитрова Захариева

Кинезитерапевт

№ 190/26.06.2013 г.

20.08.2013 г.

16.

Петя Пенева Ганчева - Христова

Кинезитерапевт

№ 196/03.07.2013 г.

20.08.2013 г.

17.

Гинка Борисова Стоянова - Соколова

Логопед

№ 197/03.07.2013 г.

20.08.2013 г.

18.

Радослава Петкова Близнакова

Социален педагог

№ 198/04.07.2013 г.

20.08.2013 г.

19.

Десислава Дилкова Йорданова

Логопед

№199/04.07.2013 г.

20.08.2013 г.

20.

Тодорка Иванова Петрова

Психолог

№200/05.07.2013 г.

20.08.2013 г.

21.

Надежда Димитрова Ганчева - Иванова

Психолог

№205/08.07.2013 г.

20.08.2013 г.

22.

Велина Янкова Янева

Логопед

№208/11.07.2013 г.

20.08.2013 г.

23.

Ваня Момчилова Атанасова

Възпитател

№ 211/16.07.2013 г.

20.08.2013 г.

24.

Весела Атанасова Илиева

Възпитател

№219/23.07.2013 г.

20.08.2013 г.

25.

Христина Красимирова Иванчева

Психолог

№ 220/23.07.2013 г.

20.08.2013 г.

26.

Бояна Александрова Караджова

Психолог

№ 221/23.07.2013 г.

20.08.2013 г.

27.

Розалина Георгиева Трифонова

Възпитател

№222/24.07.2013 г.

20.08.2013 г.

28.

Орлин Борисов Калчев

Възпитател

№223/24.07.2013 г.

20.08.2013 г.

29.

Илияна Атанасова Николова

Психолог

№224/24.07.2013 г.

20.08.2013 г.

30.

Кирил Стефанов Иванов

Психолог

№226/26.07.2013 г.

20.08.2013 г.

31.

Иван Митев Иванов

Възпитател

№227/29.07.2013 г.

20.08.2013 г.

32.

Мадлена Петкова Иванова

Психолог

№228/29.07.2013 г.

20.08.2013 г.

33.

Лилия Николова Младенова - Конакчиева

Възпитател

№230/01.08.2013 г.

20.08.2013 г.

34.

Иван Владимиров Цоцомански

Специален педагог

№231/02.08.2013 г.

20.08.2013 г.

35.

Евелина Бисерова Шонтова

Арттерапевт

№232/02.08.2013 г.

20.08.2013 г.

36.

Васил Руменов Марков

Възпитател

№249/05.08.2013 г.

20.08.2013 г.

37.

Теменужка Младенова Йорданова

Възпитател

№250/05.08.2013 г

20.08.2013 г.

38.

Георги Александров Димитров

Възпитател

№251/06.08.2013 г.

20.08.2013 г.

39.

Михаил Стоименов Младенов

Възпитател

№252/06.08.2013 г.

20.08.2013 г.

40.

Олена ИвановаТерзи

Психолог

№253/06.08.2013 г.

20.08.2013 г.

41.

Татяна Каменова Атанасова

Пом. възпитател

№254/06.08.2013 г.

20.08.2013 г.

42.

Петя Ангелова Атанасова

Възпитател

№255/07.08.2013 г.

20.08.2013 г.

43.

Валентина Иванова Йорданова

Възпитател

№258/08.08.2013 г.

20.08.2013 г.

44.

Калинка Петрова Димитрова

Възпитател

№259/08.08.2013 г.

20.08.2013 г.

45.

Диана Петрова Петрова

Възпитател

№260/08.08.2013 г.

20.08.2013 г.

46.

Пламена Йорданова Паскалева

Възпитател

№261/09.08.2013 г.

21.08.2013 г.

47.

Снежана Димитрова Бунарджиева

Арттерапевт

№262/09.08.2013 г.

21.08.2013 г.

48.

Лидия Василева Атанасова

Възпитател

№263/12.08.2013 г.

21.08.2013 г.

49.

Лъчезар Георгиев Виденов

Кинезитерапевт

№264/12.08.2013 г.

21.08.2013 г.

50.

Златко Николов Апостолов

Възпитател

№265/12.08.2013 г.

21.08.2013 г.

51.

Станислав Недялков Станков

Логопед

№266/13.08.2013 г.

21.08.2013 г.

52.

Димитричка Данаилова Димитрова

Възпитател

№267/13.08.2013 г.

21.08.2013 г.

53.

Цветанка Недева Станчева

Възпитател

№268/13.08.2013 г

21.08.2013 г.

54.

Цветелина Стефанова Владимирова

Психолог/Възпитател

№269/13.08.2013 г.

21.08.2013 г.

55.

Зоя Алексиева Григорова - Цекова

Възпитател

№271/13.08.2013 г.

21.08.2013 г.

56.

Радина Станимирова Стоянова

Психолог

№273/14.08.2013 г.

21.08.2013 г.

57.

Симеонка Цветанова Николова

Възпитател

№274/14.08.2013 г.

21.08.2013 г.

58.

Мария Петрова Стайкова

Възпитател

№275/14.08.2013 г.

21.08.2013 г.

59.

Людмила Геодимова Кътовска

Логопед

№276/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

60.

Десислава Найденова Михалкова

Социален педагог

№277/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

61.

Юлиана Борисова Лазарова

Възпитател

№278/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

62.

Диана Стоянова Гърланова - Славкова

Арттерапевт

№279/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

63.

Офелия Георгиева Георгиева

Психолог

№280/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

64.

Елена Ангелова Костянева

Възпитател

№281/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

65.

Цецка Йорданова Камберова

Възпитател

№282/15.08.2013 г.

21.08.2013 г.

66.

Лилия Тодорова Георгиева

Нач. учител/Възпитател

№283/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

67.

Витка Костова Йосифова

Възпитател/Психолог

№284/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

68.

Милена Димчева Методиева

Психолог

№285/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

69.

Александър Ефтимов Ефтимов

Кинезитерапевт

№286/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

70,

Емилия Димитрова Лалова

Логопед

№288/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

71.

Елица Любомирова Ангелова

Психолог

№289/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

72.

Божидара Светославова Гочева

Психолог

№290/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

73.

Васил Ефтимов Граховски

Възпитател

№291/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

74.

Красимира Стоянова Атанасова

Специален педагог

№292/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

75.

Таня Йорданова Петрова

Логопед

№293/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

76.

Константин Антонов Делов

Възпитател

№294/16.08.2013 г.

21.08.2013 г.

Каталог: site -> wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Министерство на здравеопазването наредба №2от 21 април 2011 г
2014 -> Нова наредба за гробищни паркове и погребално обредната дейност на територията на Столична община
2014 -> Іv помощно училище интернат „проф. Димитър кацаров”
2014 -> Е построена през 1892 г от французи и притежава една от най-старите и единствена по рода си колекции в България
2014 -> Списък на стопанския инвентар, който следва да бъде доставен и монтиран в ІV помощно училище-интернат «Проф. Димитър Кацаров» гр. София
uploads -> За ежедневното им транспортиране по местоживеене“ техническа спецификация
2014 -> Анализа на вино лабконсулт еоод официален представител на foss има удоволствието да Ви покани да се присъедините към нашата Конференция за вино 2014 в Бордо, Франция в продължение на много год
2014 -> Програма „Развитие на човешките ресурси
2014 -> На д-р М. Янков, Управител на мбал „Сердика” еоод


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница