Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл ас д-р Албена Игнатова /за периода 2007 г. – 2011 гДата11.09.2016
Размер25.44 Kb.
#8962
ТипСборник
СПИСЪК
НА НАУЧНАТА ПРОДУКЦИЯ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

НА гл. ас. д-р Албена Игнатова
/ЗА ПЕРИОДА 2007 г. – 2011 г./

МОНОГРАФИИ

1.

2.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА СТУДЕНТИ

1.

2.


УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

1.

2.


СТУДИИ И НАУЧНИ СТАТИИ В БЪЛГАРСКИ ИЗДАНИЯ

1. Игнатова, A. (2008). Четивен дефицит при деца със синдром на Хиперактивност и Дефицит на вниманието (ХАДВ). Специална Педагогика, Mарт, pp. 20-33. ISSN 1310-7003


2. Игнатова, A. (2008). Взаимоотношение между синдромите на хиперактивност и дефицит на внимание (ХАДВ) и дислексия при оценка на процесите писане под диктовка. В: Сборник с научни доклади: V Национален конгрес по психология. 31.X.-02.XI.2008, стр. 621-629. ISSN: 0861-7813
3. М. Станкова, А. Игнатова (2009). Комуникативни нарушения при деца с рядко диагностицирани синдроми-хиперинсулинизъм. В Сборник: VII Национална конференция на НСЛБ. София, 06-08 март; 2009. стр.37-52. ISBN: 978-954-9458-11-4
4. Игнатова, А. и Л. Джалев (2010). Структура и надеждност на кратката версия на скрининговия тест Индикатори на развитието за оценка на ученето (DIAL-3). В сборник с научни доклади „Иновации в образованието”. Шуменски университет „Епископ К. Преславски”. Стр.423-436.ISBN 978-954-400-298-5
5. Игнатова, А. и В. Боянова (2010). Зрително-процесивен дефицит при деца с обучителни трудности. В сборник с научни доклади от Юбилейна научна конференция „100 години от рождението на проф. дпн Дечо Денев и 25 г. Факултет по начална и предучилищна педагогика” Стр. 166-173. ИК „Феномен” ISBN: 978-954-549-094-1


  1. А. Игнатова (2010). Етиологични теории за появата на дислексия. В Годишник на Департамент „Медикобиологични науки”. Том 6. Съставители: проф. д-р Живка Винарова, д-р м.н. и гл. ас. д-р Полина Михова. ISBN-13: 978-954-535-344-9
  1. Ignatova, A. (2009). Phonological Awareness in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorders (ADHD) and Dyslexia. In South-East European Regional Conference in Psychology. Sofia, 30.X-1.XI.2009. pp.439-449. ISSN: 08617813  1. Игнатова, А. и М. Критириаду (2011). Влияние на екзогенните фактори върху индивидуалния стил на учене при деца с дислексия. В Сборник научни доклади: VI-ти Национален Конгрес по Психология. Стр. 579-584 ISSN 0861-7813
  1. Stankova, M., V, Boyanova, A. Ignatova, T. Brunkova, D. Vasileva, L. Atanasova and T. Uzunov (2011). Anxiety and social functioning in children in primary school age. In “Early prevention of communication disorders”. Pp 1-16. Edited by Biomedical Science Department, NBU. Editors: V. Boyanova, M. Stankova, T. Kamenski, P. Mihova.ISBN: 978-954-535-682-7  1. Boyanova, V., M. Stankova and A. Igntova (2011). Hemispheric lateralization in children with communication disorders. In “Early prevention of communication disorders”. Pp 1-16. Edited by Biomedical Science Department, NBU. Editors: V. Boyanova, M. Stankova, T. Kamenski, P. Mihova.ISBN: 978-954-535-682-7СТУДИИ И НАУЧНИ СТАТИИ В ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗДАНИЯ

1. Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2008). Interrelationship between Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia in assessing basic math skills. In Proceeding “Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders”. Belgrade, Sofia, Patra. рр. 322-332. ISBN: 978-86-81879-22-1


2. Ignatova, A., V. Boyanova, M. Stankova (2009). Writing skills in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Dyslexia. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. 535-562. ISBN: 978-989-643-033-7


  1. Stankova, M., V. Boyanova, A. Ignatova (2009). ADHD Therapy Program with Instrumental Methods use in education. In Disc Proceeding “First International Congress on Family, School and Society. Special Education& from Theory to Practice. 9, 19 and 11 July. University Fernando Pessoa, Portugal. Рр.385-396. ISBN: 978-989-643-033-7
  1. Boyanova, V., I. Asenova, M. Stankova, A. Ignatova (2010). Application of EDU-link systems in therapy of children and developmental dysphasia. In “’International Science Conference: Psychology-Traditions and perspectives”,Itally pp.84-92; ISBN:978-954-680-736-6  1. Ignatova, A. and V. Boyanova (2010) Generalization skills of children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). In “International Science Conference: Psychology-Traditions and perspectives”, Itally pp.62-69; ISBN:978-954-680-736-6


УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ

1. Международна конференция: Отвъд затрудненията в научаването: уникалност на различието, стъпка към приобщаване. Изнесен доклад на тема: „Хиперактивност и дислексия“ на английски език.17-18 март. СУ“Св. Климент Охридски“Каталог: a2013 -> Akreditacia%20PF -> PRILOJENIA -> Prilojenia-Sfera%202 -> prilojenie 2.1.2.1.A.1 -> PEDAGOGIKA -> NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> Doktori
Doktori -> Списък на научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Д-р добринка василева милушева-бойкина /за периода 2007 г. – 2011 г
PEDAGOGIKA -> Име Стаматов Румен Иванов
NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р галена стоянова иванова /за периода 2007 г. – 2011 г
PEDAGOGIKA -> За периода 2007 – 2011 година/ Рецензент в процедури на снсп към вак
PEDAGOGIKA -> Име Гайдаров, Калин Кънчев
PEDAGOGIKA -> Име Тодорка Христова Кушева Адрес
NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> На научната продукция и участия в научни форуми на гл. Ас. Вили спасова янчева /за периода 2007 г. – 2011 г
NAUCHNA%20PRODUKTZIA -> Списък на научната продукция и участия в научни форуми на доц. Д-р боряна георгиева иванова /за периода 2007 г. – 2011 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница