Списък на научните трудове на д-р Румен Димов Андреев Книги: 2 брояДата24.07.2017
Размер52.15 Kb.
#26399


Списък на научните трудове
на д-р Румен Димов Андреев

Книги: 2 броя


 1. Rumen D. Andreev. Graphics Systems: Architecture and Realization. 1993, North Holland/ Elsevier, Amsterdam ps - 420

 2. И.К.Георгиев, Л.А.Матеев, Р.Д.Андреев. Приложение на системите за автоматизация на проектирането в различни отрасли на развойната дейност. 1984, ЦИНТИ, София.

Книги – 2 броя

Статии в международни издания: 10 броя


 1. Ivanova, T., R. Andreev, V. Terzieva, Integration of Ontology with Development of Personalized E-Learning Facilities for Dyslexics. In: D. Dicheva and D. Dochev (Eds.): AIMSA 2010, LNAI 6304, pp. 265--266. Springer, Heidelberg, 2010, pp. 265-266

 2. Andreev, R., A Model of Self-Organizing Collaboration. Proceedings of IFIP WCC 2008 Conference on Biologically Inspired Collaborative Computing, Book Series in Computer Science: IFIP Advances in Information and Communication Technology, Springer, 2008, pp. 223-231.

 3. Terzieva, V. Pavlov Y., Andreev R. e-Learning Usability: a Learner-Adapted Approach Based on the Evaluation of Learner’s Preferences. Communication and Cognition, v 40, no 1/2, pp. 77-94, 2007, Belguim ISSN 0378-0880

 4. Andreev, R.D., Troyanova, N.V. E-learning Design: An Integrated Agent-Grid Service Architecture. Proceedings of IEEE JVA International Symposium on Modern Computing, IEEE Computer Society, Los Almos California USA, 2006, pp. 208-213

 5. R.D. Andreev. A Linguistic Approach to User Interface Design. Interacting with Computers, vol.13, no.5 (May), 2001, pp. 581-599, Elsevier

( Импакт фактор = 0.838; Списанието заема пето място в категорията

Computer Science, Cybernetics”, в която се следят 19 списания) 1. R.D. Andreev and E. Sofianska. New Algorithm for Two - Dimensional Line Clipping. Computers and Graphics, vol. 15, no. 4, 1991, pp. 519-526

(Импакт фактор = 0.483; Списанието заема 39 място в категорията

Computer Science, Software, Graphics, Programming”, в която се следят 73списания)

 1. R.D. Andreev. Algorithm for Clipping Arbitrary Polygons. Computer Graphics Forum, vol. 8, no. 3,1989, pp. 183-191.

( Импакт фактор . 0.785. Нямам данни за място в категорията)

 1. I.K.Georgiev, R.D. Andreev, S.H. Blagoev. Realization of GKS Workstation. K. Boyanov, R. Angelinov (eds) Network Information Systems , 1989, pp. 329-335, North Holland, Amsterdam ( Proceedings of IFIP TC6/TC8 Open Symposium on Network Information Processing Systems, 9-13 May, 1989, Sofia, Bulgaria).

 2. R.D. Andreev, I.D. Madjarov, V.T. Vassilev. An Approach to 2D Graphics Terminal Emulation. Proceedings of Eurographics International Conference on Computer Aided Design and Computer Graphics, August 10-12, 1989, Beijing, China, Pergamon Press

 3. R.D. Andreev and K.M.Benevski. An Object-Oriented Sandwich Model for User Interface Design. Proceedings of the IASTED Conference on “Software Engineering”, October 28-31, 1998. Las Vegas, Nevada, USA, pp. 107-110 (ISBN: 0-88986-235-4), ACTA Press


Участия в международни конференции: 19 броя 1. Kademova-Katzarova P., Andreev R., V. Terzieva, An Adaptable E-Learning System for Pupils with Specific Learning Difficulties, Proceedings of 55nth International Scientific Colloquium (IWK), Technische Universität Ilmenau, 13–17 September, Germany, 2010.

 2. Ivanova, T., V. Terzieva, R. Andreev, Ontology-based Recommendation System for Personalized Education of Dyslexics to Read, Proceedings of International Conference on Software, Services & Semantic Technologies S3T 2010, September 11–12, Varna, Bulgaria, 2010, pp. 68-72.

 3. Terzieva V., P. Kademova-Katzarova, R. Andreev, E-Learning in Support of Learning Difficulties, International Conference Automatics and Informatics'10, 3-7 October, Sofia, Bulgaria, 2010.

 4. Andreev R., V. Terzieva, P. Kademova-Katzarova, An Approach to Development of Personalized E-learning Environment for Dyslexic Pupils’ Acquisition of Reading Competence. In: Rachev, B., Smrikarov, A. (eds.) CompSysTech 2009. ACM International Conference Proceeding Series, vol. 433. ACM, New York (2009); Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies CompSysTech’09, 18–19 June, Ruse, Bulgaria, ISSN 1313-8936, pp. IV.13-1–IV.13-6, 2009.

 5. Terzieva, V., N. Troyanova, R. Andreev. Collaboration in E-Learning Systems. Proceedings of International Conference on Automatics and Informatics’09, 29.09 – 4.10. 2009, Sofia Bulgaria, pp. I-169 – I-172.

 6. Terzieva, V., K. Todorova, R. Andreev, An Approach to Computer-Supported Cooperative Work of Teachers, Proceedings of the IV International Scientific Conference Computer Science’08, 18-19 September 2008, Kavala, Greece.

 7. Andreev, R., N. Troyanova, V. Terzieva, A Framework for E-learning Engineering, Proceedings of the IV International Scientific Conference Computer Science’08, 18-19 September 2008, Kavala, Greece.

 8. Fleischer A., R. Andreev, Y. Pavlov, V. Terzieva, An Approach to Personalized Learning: A Technique of Estimation of Learner’s Preferences. Proceedings of 52nd Internationales Wissenschaftliches Kolloquium Technische Universität 10 – 13 September 2007, Ilmenau, Germany, Vol. II, pp. 485-490.

 9. Terzieva, V., K. Todorova, R. Andreev, An Approach to Implementation of Learning Management System Based on MS Class Server and MS Reporting Server, Proceedings of the International Conference on Information Technologies “InfoTech-2007”, 21-22 September 2007, St. St. Constantine and Elena, Varna, Bulgaria, Vol.1, pp. 115-122.

 10. Troyanova, N., Andreev, R. A Framework for evaluation of an e-learning environment. Proceedings of International Conference “Automatics and Informatics’07”, 3-6 October, Sofia, Bulgaria, 2007, pp. VIII-1 – VIII-4 (vol.1).

 11. Pavlov, Y., Andreev, R., Terzieva, V. Preferences Function Modelling and Stochastic Approximation. Application to User Adaptive Computer Systems and Control Theory. Proceedings of International Conference “Automatics and Informatics’06, 3-6 October 2006, Sofia Bulgaria, pp. 233-236.

 12. Terzieva, V., Pavlov, Y., Andreev, R. E-Learning Usability: An Mathematical Approach to the Estimation of Learners. Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Veliko Tarnovo Bulgaria, 15-16 June 2006, pp. ІV.6-1.

 13. Andreev, R, Terzieva, V., Troyanova, N. An intelligent e-learning environment supported by a communication agent. Proceedings of 20th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research (SAER-2006), September 23-24 2006, Varna, Bulgaria pp. 248-253

 14. Andreev, R., N. Troyanova, Modeling of Software Production: an Analysis, Proceedings of the 19th International Conference on Systems for Automation of Engineering and Research, September 24-25 2005, Varna, Bulgaria, pp. 154-157

 15. R.D. Andreev & K.M. Benevski. An Object-Oriented Approach to User Interface Analysis and Design. Proceedings of International Conference “Perspectives of System Informatics”, June 25-28, 1996, Novosibirsk, Russia.

 16. R.D. Andreev and R.P. Bankova. Hypertext as a Tool for Object-Oriented Analysis and Design. Proceedings of the 22nd Conference of the ASU “Object-Oriented Modelling and Simulation”, July 15-17, 1996, Clermont-Ferrand, France.

 17. K.M. Benevski and R.D. Andreev. An Approach to Software Reuse in Object-Oriented Software Environment. Proceedings of the 22nd Conference of the ASU “Object-Oriented Modelling and Simulation”, July 15-17, 1996, Clermont-Ferrand, France.

 18. R.P. Bankova and R.D. Andreev. An Approach to Hypertext Design. Proceedings of the 10th International Conference “Systems for Automation of Engineering and Research”, September 27-29, 1996, Varna, Bulgaria.

 19. R.D. Andreev and K.M. Benevski. Modelling of User Interface in a Non-Homogeneous Object-Oriented Environment. IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization, May 6-9, 1996, Gold Coast ,Australia (статията е приета, но поради неплатена такса за правоучастие не е публикувана)


Статии в български издания: 14 броя


 1. Валентина Терзиева, Петя Кадемова-Кацарова, Румен Андреев, “Система за ефективно електронно обучение на деца с обучителни затруднения”. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год. 3, том3, 2009, стр. 43-52.

 2. Н. Троянова-Велева, Р. Андреев. Осигуряване на струдничество при електронното обучение. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год. 2 том 2, 2008, стр. 85-92

 3. Т.Велев, Р. Андреев, А. Афузова, Д. Димитров. Съчетаване на агентно-ориентиран анализ с обектно-ориентирано проектиране при разработване на Виртуален Туроператор. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год. 1 том 1, 2007, стр.

 4. Р. Андреев, К. Димитров. Избор на комуникационен модел за информационно-резервационна система за туризма “Виртуален Туроператор”. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год. 1 том 1, 2007, стр.

 5. Т. Велев, П. Петров, Р. Андреев, К. Димитров, Е. Джамбазова, Л. Фенерджиев, А. Афузова, Д. Димитров. Интернет-базирана информационно-резервационна и комуникационна система за туризма. Трудове на Института по компютърни и комуникационни системи, год. 1 том 1, 2007, стр.

 6. Р.Д. Андреев. Потребителски Интерфейс. Основни принципи и логически модели. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 7, брой 3/4, 1991.

 7. Р.Д.Андреев. Двупосочна растеризация на отсечка. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 5, брой 11, 1989, стр. 20-24.

 8. Р.Д. Андреев, В.И.Фурнаджиев. Реализиране на логическо входно устройство за посочване на графичен обект. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 5, брой 6, 1989, стр. 12-16.

 9. Р.Д. Андреев. Стандарти в областта на машинната графика. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 4, брой 4, 1988, стр. 37-43.

 10. Р.Д. Андреев, Ст. Благоев. Алгоритми за щриховане на затворена област. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 3, брой 12, 1987, стр. 28-38.

 11. Р.Д. Андреев, В.И. Фурнаджиев. Структура на драйвер на GKS работна станция. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 3, брой 7, 1987, стр. 33-39.

 12. Р.Д. Андреев, Ил.К. Георгиев. Реализиране на драйвер на работна станция според стандарта GKS. Електропромишленост и Приборостроене, брой 6 /юни/, 1987г., стр. 6-9.

 13. В.И. Фурнаджиев, Р.Д. Андреев. Възможности за реализация на GKS графична система в мрежа. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 3, брой 6, 1987, стр. 27-35.

 14. А.Шикаланов, Р.Харизанов, Ил. Георгиев, Р.Андреев. Графично програмно осигуряване за мини ЕИМ по функционалния стандарт GKS. Автоматика, Изчислителна Техника, Автоматизирани Системи, том 1, брой 8/9, 1985,стр. 84-89.Участия в български конференции: 10 броя


 1. Андреев, Р., В. Терзиева, П. Кадемова-Катцарова. СЪВРЕМЕННИТЕ ИКТ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ДИСЛЕКСИЯ. Национална Конференция «Информационните Технологии за Новото Образование», БАИТ, МОМН, ИКТ Медиа, ИнтерЕкспо –Конгресен Център, София, 30.10.2009г

 2. Р. Андреев, Н. Троянова, Сравнение на съвременни системи за електронно обучение, Юбилейна международна научна конференция “Виртуална организация на бизнеса”, Икономически университет Варна, pp. 14-18, 21-23 Октомври 2004г.

 3. Р.Д. Андреев, О.Дамянов. Възможен подход за включване на интерактивна графична станция в състава на GKS работна станция. Сборник от доклади на международната конференция “Технически и Програмни средства за ЕС ЕИМ и СМ ЕИМ и тяхното приложение в народното стопанство”, 30.09-1.10.1986, Пловдив, България.

 4. Р.Д. Андреев. Организиране на сегментна памет на GKS работна станция. Сборник от доклади на ХХІІI Научна Сесия “Ден на Радиото 86”, 7-8 май, 1986г., София.

 5. Р.Андреев, Ст. Благоев. Изрязване на графични елементи в GKS графична система. Сборник от доклади на международната конференция “Технически и Програмни средства за ЕС ЕИМ и СМ ЕИМ и тяхното приложение в народното стопанство”, 30.09-1.10.1986, Пловдив, България.

 6. Р.Д. Андреев, Ст. Благоев. Програмно осигуряване на абстрактна графична работна станция. Сборник от доклади на ХХІІ Научна Сесия “Ден на Радиото 85”, 7-8 май, 1985г., София.

 7. Р.Д. Андреев, Ст. Благоев. Апаратнонезависим- апаратнозависим интерфейс на графична система. Сборник от доклади на международната конференция “Технически и Програмни средства за ЕС ЕИМ и СМ ЕИМ и тяхното приложение в народното стопанство”, 3-5 ноември, 1985, Пловдив, България.

 8. Ст. Благоев, Р.Андреев. Осигуряване на независимост на графичното програмно осигуряване на растерни принтер-плотери чрез прекодираща таблица. Сборник от доклади на Национален младежки симпозиум “Изчислителна техника, технология и приложение”, октомври, 1985г., София.

 9. О.Дамянов, Л.Матеев, Р. Андреев. Проектиране на печатни платки със САИТ-ИЗОТ 0501. Сборник от доклади на симпозиум “Програмно-технически комплекси за САПР в машиностроенето”. 1984г., БСНИПИ “Интерпрограма”, София.

 10. Д.Димитров, Р. Андреев. Возможности создания разпределеньх баз данньх для целей машинной графики в интегрировоньх ЕС-СМ машинь системах. Сборник от доклади на международна конференция “Телеобработка данньх и сети ЭВМ 82”, 1984, София, България.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница