Списък на научните трудове на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д м. нДата10.09.2016
Размер262.29 Kb.


Списък на научните трудове

на проф. Д-р Иван Господинов Миланов, д.м.н
ДИСЕРТАЦИИ:

1. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания върху спастично повишения мускулен тонус и неговото лечение при болни със слединсултни хемипарези. Кандидатска дисертация, Научен институт по Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, София, 1990, 228 стр.

2. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания на тремора. Докторска дисертация, Катедра по неврология, Медицински университет, София, 1997, 271 стр.
МОНОГРАФИИ:

1. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Актуални проблеми на някои екстрапирамидни заболявания. ИК Ив. Вазов, София, 1996, 144 стр.

2. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Актуални проблеми на Паркинсоновата болест. Color Studio, София, 1999, 35 стр.

3. Миланов, И., Хаджииванов, Р. Неврофизиологичен терминологичен речник. Кайнадина ООД, София, 1999, 95 стр.

4. Чипилски, Л., Миланов, И., Божинова, В. Наръчник за диагноза и лечение на първичните типове главоболие. Color Studio, София, 1999, 144 стр.

5. Георгиев, Д., Миланов, И., Чипилски, Л. Нови аспекти в оценката на невропротективната терапия с Jumex. Color Studio, София, 2000, 28 стр.

6. Antonaci, F., Milanov, I. Cluster headache, neurophysiology and the autonomuic nervous system. In: Cluster headache syndrome in general practice. Sjaastad, O., Nappi, G., eds., Smith-Gordon, London, 2000, 35-41.

7. Георгиев, Д., Миланов, И. Амантадин сулфат (PK-MERZ) в лечението на Паркинсоновата болест и други неврологични заболявания. Плусар, София, 2001, 20 стр.

8. Миланов, И. Болки в гърба. София, 2002, 118 стр.

9. Миланов, И. Множествена склероза. Медицина и Физкултура, София, 2005, 148 стр.

10. Миланов, И. Паркинсонови синдроми. СТЕНО, Варна, 2005, 214 стр.

11. Миланов, И. Двигателни нарушения. Медицина и Физкултура, София, 2007, 240 стр.

12. Миланов, И. Главоболие. В: Болка и нейното лечение. Атанасов, Ат., под. ред., ЕТ “Васил Петров” – ВАП, Пловдив, 2007, 350-382 стр.

13. Миланов, И. Болка в неврологичната практика. Медицина и физкултура, София, 2009, 367 стр.

14. Миланов, И. Множествена склероза и демиелинизиращи заболявания. Медицина и Физкултура, София, 2010, 242 стр.

15. Миланов, И. Болки в гърба. II изд. Медицина и Физкултура, София, 2010, 179 стр.


УЧЕБНИЦИ И РЪКОВОДСТВА:

1. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология. Обща Неврология - том I. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 1998, 49 – 82.

2. Чавдаров, Д., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология. Обща Неврология - том I. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 1998, 207 – 226.

3. Даскалов, М., Миланов, И. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология. Клинична Неврология - том II. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 2000, 43 – 64.

4. Георгиев, Д., Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология. Клинична Неврология - том II. Янчева, С., под ред., Знание ЕООД, Стара Загора, 2000, 161 – 178.

5. Панчев, П., Спасов, В., Лесев, М., Генов, Г., Миланов, И., Зашева, З., Токов, П., Калудиев, Е., Сираков, М., под ред., Фамилна медицина. ЕЛДО, София, 2000, 975 стр.

6. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л., Байкушев, С., Чакъров, Д., Стаменова, П. Български алгоритъм за диагноза и фармакологично лечение на ранната Паркинсонова болест. Полиграфия, А.Д., Пловдив, 2000, 47 стр.

7. Миланов, И., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на първичните типове главоболие. Cephalgia, 2000, 2, 2, 24 стр.

8. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествената склероза. Пампорово, 2000, 36 стр.

9. Панчев, П., Романски, К., Мавлов, Л., Миланов, И., Стоилов, Р., Наумова, Е., Токов, П., Ламбрева, Л., Цончева, А., Койчев, Г., Зашева, З., Търновска-Къдрева, Р., Костадинов, Д., под ред., Диференциална диагноза и терапия. ЕЛДО, София, 2001, 702 стр.

10. Миланов, И., Чипилски, Л. Български алгоритъм за диагностика и лечение на вертеброгенните болки в кръста. Cephalgia, 2001, 3, 2, 21 стр.

11. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Учебник по неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2001, 28 - 32.

12. Чавдаров, Д., Миланов, И., Шотеков, П. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. В: Учебник по неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2001, 118 - 127.

13. Миланов, И., Панчев, П., под ред., Спешни състояния в практиката на фамилния лекар. ЕЛДО, София, 2001, 536 стр.

14. Миланов, И., Георгиев, Д. Български алгоритъм за диагностика и лечение на късната Паркинсонова болест. Cephalgia, 2002, 4, 2, 40 стр.

15. Начев, Г., Миланов, И., Панчев, П., Търновска-Къдрева, Р. Модерна клинична медицина. ЕЛДО, София, 2002, 540 стр.

16. Ишпекова, Б., Миланов, И., Христова, Л. Клинична електромиография. Унисон арт, София, 2003, 644 стр.

17. Миланов, И., Странски, Л., Панчев, П., Костадинов, Д., Митов, И., Доганов, Н., Краев, З., Узунова, Й., Донков, И., Огнянов, С., Еленков, Ч., под ред., Модерна терапия в клиничната медицина. ЕЛДО, София, 2004, 246 стр.

18. Янчева, С., Миланов, И., Георгиев, Д. Двигателна дейност. В: Неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2004, 30 – 43.

19. Алексиев, А., Миланов, И., Шотеков, П., Димитров, И. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. В: Неврология. Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2004, 131 – 149.

20. Миланов, И. Български алгоритъм за диагностика и лечение на множествената склероза. Двигателни нарушения, 2005, 2, 1, 36 стр.

21. Миланов, И., Янчева, С. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 670 стр.

22. Янчева, Ст., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 26 – 59.

23. Миланов, И. Болка. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 69 – 75.

24. Топалов, Н., Миланов, И. Шотеков, П. Невроизобразяващи методи. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 202 – 227.

25. Колев, П., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 228 – 250.

26. Миланов, И., Търнев, И., Даскалов, М. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 331 – 366.

27. Райчев, И., Минчев, Д., Божинова, В., Велчева, И., Миланов, И., Делева, Н., Григорова, О., Василева, Т. Невроинфекции. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 367 – 415.

28. Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 495 – 537.

29. Миланов, И. Главоболие. В: Неврология. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология. Медицина и Физкултура, София, 2007, 645 – 655.

30. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Неврология за общопрактикуващи лекари. Медицина и Физкултура, София, 2009, 544 стр.

31. Янчева, Ст., Миланов, И., Георгиев, Д., Шотеков, П. Двигателна дейност. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 12 – 40.

32. Миланов, И. Болка. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 50 – 57.

33. Топалов, Н., Миланов, И. Шотеков, П. Невроизобразяващи методи. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 136 – 153.

34. Колев, П., Миланов, И. Клинична неврофизиология. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 154 – 171.

35. Миланов, И., Търнев, И., Даскалов, М. Заболявания на периферната нервна система. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 222 – 256.

36. Райчев, И., Минчев, Д., Божинова, В., Велчева, И., Миланов, И., Делева, Н., Григорова, О., Василева, Т. Невроинфекции. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 257 – 306.

37. Миланов, И. Дегенеративни заболявания на нервната система. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 363 – 408.

38. Миланов, И. Главоболие. В: Неврология за общопрактикуващи лекари. Миланов, И., Янчева, Ст. под ред., Медицина и Физкултура, София, 2009, 520 – 533.

39. Миланов, И., Бозаров, А. под ред., Наръчник за диагностика и лечение на най-честите видове главоболие в първичната медицинска помощ. Cephalgia, 2009, 11, 1, 48 стр.

40. Миланов, И. отг. ред. Практическа психиатрия. том I. Обща и специална психиатрия. Ася – Росен Младенов, София, 2009, 390 стр.

41. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на първичните типове главоболие. Cephalgia, 2009, 11, 2, 28 стр.

42. Миланов, И., Георгиев, Д. Двигателна дейност. В: Неврология. II изд., Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2010, 42 – 55.

43. Миланов, И. Специализирани инструментални изследвания на нервната система. Електромиография. В: Неврология. II изд., Шотеков, П., под ред., М.И. АРСО, София, 2010, 160 – 161.

44. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на неврологично обусловените болки. Cephalgia, 2010, 12, 1, 62 стр.

45. Миланов, И., Стаменова, П., Янчева, С., Петков, Д., Дженев, Т., Пенев, Н. Ръководство за поведение на общопрактикуващия лекар при главоболие. НСОПЛБ, София, 2010, 48 стр.

46. Миланов, И. Национален консенсус за диагностика и лечение на Паркинсоновата болест. Двигателни нарушения, 2010, 7, 2, 32 стр.

47. Миланов, И. Национален консенсус за диагноза и лечение на множествена склероза. Двигателни нарушения, 2011, 8, 1, 39 стр.


ПУБЛИКАЦИИ В ЧУЖБИНА:

1. Milanov, I. Mechanisms of electroacupuncture action on spasticity. American Journal of Acupuncture, 1991, 19, 2, 107-115.

2. Milanov, I. Mechanisms of Baclofen action on spasticity. Acta Neurologica Scandinavica, 1992, 85, 5, 305-310.

3. Milanov, I. Mechanisms of Tetrazepam action on spasticity. Acta Neurologica Belgica, 1992, 92, 5-15.

4. Milanov, I. A comparison of methods to assess the excitability of lower motoneurones. The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1992, 19, 1, 64-68.

5. Milanov, I. F-wave for assessment of segmental motoneurone excitability. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1992, 32, 1-2, 11-15.

6. Milanov, I. Flexor reflex for assessment of common interneurone activity in spasticity. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1992, 32, 12, 621-629.

7. Milanov, I. A comparative study of methods for estimation of presynaptic inhibition. Journal of Neurology, 1992, 239, 287-292.

8. Milanov, I. Electroacupuncture treatment of lumbosacral disc root disease. Akupuntur, 1993, 21, 3, 183-189.

9. Milanov, I., Toteva, S. Acupuncture treatment of tremor in alcohol withdrawal syndrome. American Journal of Acupuncture, 1993, 21, 4, 319-322.

10. Milanov, I., Georgiev, D. Polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy and skin changes (Poems) syndrome. The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1994, 21, 1, 60-63.

11. Milanov, I. Examination of the segmental pathophysiological mechanisms of spasticity. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1994, 34, 2, 73-79.

12. Milanov, I., Georgiev, D. Mechanisms of Tizanidine action on spasticity. Acta Neurologica Scandinavica, 1994, 89, 274-279.

13. Milanov, I., Georgiev, D. Writer's cramp and tremor due to brain tumor. The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1995, 22, 59-61.

14. Kolev, O.I, Milanov, I. Vestibular and auditory influences on segmental motoneuron excitability-a comparative study. Neuroscience Letters, 1995, 184, 193-196.

15. Milanov, I. Neurographic studies in hemiplegic patients. Functional Neurology, 1995, 10, 2, 77-82.

16. Milanov, I., Georgiev, D. Spasmodic torticollis and tremor due to multiple sclerosis. Functional Neurology, 1995, 10, 6, 281-285.

17. Milanov, I., Toteva, S., Georgiev, D. Alcohol withdrawal tremor. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1996, 36, 1, 15-20.

18. Toteva, S., Milanov, I. The use of body acupuncture for treatment of alcohol dependence and withdrawal syndrome: A controlled study. American Journal of Acupuncture, 1996, 24, 1, 19-25.

19. Milanov, I., Georgiev, D., Krushkov, Ch. Scapuloperoneal muscular atrophy: Davidenkow's syndrome. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1996, 36, 5, 259-263.

20. Ishpekova, B., Milanov, I. Differential diagnosis of limb-girdle syndromes. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1996, 36, 8, 469-475.

21. Milanov, I., Ishpekova, B. Differential diagnosis of scapuloperoneal syndrome. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1997, 37, 2, 73-78.

22. Ishpekova, B., Milanov, I. Distal muscular dystrophy. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1997, 37, 4, 201-205.

23. Milanov, I. Can clinical neurophysiology help on the tension-type headache? EHF News, 1997, 9, 1-3.

24. Milanov, I., Georgiev, D., Kmetska, K., Jordanova, L., Topalov, N. Prevalence of Multiple Sclerosis in Bulgaria. Neuroepidemiology, 1997, 16, 6, 304-307.

25. Bogdanova, D., Milanov, I., Georgiev, D. Parkinsonian syndrome as a neurological manifestation of Behcet's disease. A case report. The Canadian Journal of Neurological Sciences, 1998, 25, 82-85.

26. Milanov, I., Ishpekova, B. Differential diagnosis of chronic idiopathic polymyositis and neuromyositis. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1998, 38, 3, 183-187.

27. Milanov, I., Rashkov, R., Baleva, M., Georgiev, D. Antiphospholipid syndrome and parkinsonism. Clinical and Experimental Rheumatology, 1998, 16, 5, 623-624.

28. Milanov, Iv., Bogdanova, D., Georgiev, D. Contralateral hemi-parkinsonism and atypical tremor after stroke (a case report). Parkinsonism and Related Disorders, 1998, 4, 143-145.

29. Sandrini, G., Milanov, I., Willer, J.C., Alfonsi, E., Moglia, A., Nappi, G. Different effect of high doses of naloxone on spinal reflexes in normal subjects and chronic paraplegic patients. Neuroscience Letters, 1999, 261, 5-8.

30. Milanov, I., Topalov, N., Kmetski, Ts. Prevalence of Multiple Sclerosis in Gypsies and Bulgarians. Neuroepidemiology, 1999, 18, 4, 218-222.

31. Sandrini, G., Proietti Cecchini, A., Pucci E., Milanov, I., Nappi, G. Neurophysiological approach to the study of cluster headache. The Italian Journal of Neurological Sciences, 1999, 20, Suppl. 2, 31-33.

32. Ishpekova, B., Milanov, I., Christova, L.G., Alexandrov, A.S. Comparative study between Duchenne and Becker types muscular dystrophy. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1999, 39, 315-318.

33. Kolev, O.I., Milanov, I. Central nervous system impairment in diabetic patients. Electromyography and clinical Neurophysiology, 1999, 39, 8, 479-484.

34. Milanov, I. Clinical and neurophysiological correlations of spasticity. Functional Neurology, 1999, 14, 4, 193- 201.

35. Milanov, I., Georgiev, D., Todorov, T. Clinical and electromyographic characteristics of tremor in patients with depression. Parkinsonism and Related Disorders, 2000, 6, 2, 101 - 105.

36. Milanov, I. Clinical and electromyographic examinations of patients with essential tremor. The Canadian Journal of Neurological Sciences, 2000, 27, 1, 65-70.

37. Ishpekova, B., Milanov, I. Differential diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis and similar syndromes. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2000, 40, 145-149.

38. Milanov, I., Kmetski, Ts., Lyons, K.E., Koller, W.C. Prevalence of Parkinson’s disease in Bulgarian Gypsies. Neuroepidemiology, 2000, 19, 4, 206-209.

39. Milanov, I., Sheinkova, G. Clinical and electromyographic examinations of tremor in patients with thyrotoxicosis. International Journal of Clinical Practice, 2000, 54, 6, 364-367.

40. Sandrini, G., Milanov, I., Malaguti, S., Nigrelli, M.P., Moglia, A., Nappi, G. Effects of hypnosis on diffuse noxious inhibitory controls. Physiology & Behavior, 2000, 69, 295-300.

41. Milanov, I. Clinical and electromyographic examinations of parkinsonian tremor. Parkinsonism and Related Disorders, 2000, 6, 229-335.

42. Milanov, I.G. Evaluation of presynaptic inhibition by comparing the amplitudes of H reflexes and F waves. Is it possible? Electromyography and clinical Neurophysiology, 2000, 40, 8, 491-495.

43. Sandrini, G., Antonaci, F., Lanfranchi, S., Milanov, I., Danilov, A., Nappi, G. Asymmetrical reduction of the nociceptive flexion reflex threshold in cluster headache, Cephalalgia, 2000, 20, 647-652.

44. Sandrini, G., Milanov, I., Rossi, B., Murri, L., Alfonsi, E., Moglia, A., Nappi, G. Effects of sleep on spinal nociceptive reflexes in humans. Sleep, 2001, 24, 1, 13 - 17.

45. Milanov, I., Bogdanova, D. Antiphospholipid syndrome and dystonia - parkinsonism. A case report. Parkinsonism and Related Disorders, 2001, 7, 139-141.

46. Ishpekova, B., Milanov, I. Differential diagnosis of myasthenic syndromes. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2001, 41, 17-21.

47. Milanov, I., Kolev, P. Clinical and electromyographic examinations of patients with tremor after chronic occupational lead exposure. Occupational Medicine, 2001, 51, 3, 157-162.

48. Milanov, I., Bogdanova, D., Ishpekova, B. The trigemino-cervical reflex in normal subjects. Functional Neurology, 2001, 16, 2, 129-134.

49. Milanov, I., Kmetska, K., Karakolev, B., Nedialkov, E. Prevalence of Parkinson’s disease in Bulgaria. Neuroepidemiology, 2001, 20, 3, 212-214.

50. Milanov, I. Electromyographic differentiation of tremors. Clinical Neurophysiology, 2001, 112, 1626 -1632.

51. Milanov, I. A cross-over clinical and electromyographic assessment of treatment for parkinsonian tremor. Parkinsonism and Related Disorders, 2001, 8, 67 - 73.

52. Milanov, I. Motoneuron activity in patients with different types of tremor. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2001, 41, 8, 479 - 484.

53. Milanov, I. Clinical and electromyographic assessment of essential tremor treatment. Parkinsonism and Related Disorders, 2002, 8, 5, 343-348.

54. Sandrini, G., Proietti-Cecchini, A., Milanov, I., Tassorelli, C., Buzzi, M.G., Nappi, G. Electrophysiological evidence for trigeminal neuron sensitization in patients with migraine. Neuroscience Letters, 2002, 317, 135-138.

55. Milanov, I. Clinical and electromyographic examinations of patients with midbrain and cerebellar tremor. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2002, 42, 2, 105 - 112.

56. Milanov, I. Correlation between tremor parameters. Functional Neurology, 2002, 17, 1, 19 - 23.

57. Milanov, I. Clinical and electromyographic examinations of patients with psychogenic tremor. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2002, 42, 7, 387 - 392.

58. Milanov, I., Bogdanova, D. Trigemino-cervical reflex in patients with headache. Cephalalgia, 2003, 23, 1, 35 - 38.

59. Tzvetanov, Pl., Rousseff, R.T., Milanov, I. Lower limb SSEP changes in stroke - predictive values regarding functional recovery. Clinical Neurology and Neurosurgery, 2003, 105, 121-127.

60. Tzvetanov, Pl., Milanov, I., Rousseff, R.T., Christova, P. Can SSEP results predict functional recovery of stroke patients within the “Therapeutic Window”? Electromyography and clinical Neurophysiology, 2004, 44, 43 - 49.

61. Milanov, I., Bogdanova, D. Pain and tension-type headache: a review of the possible pathophysiological mechanisms. The Journal of Headache and Pain, 2004, 5, 1, 4-11.

62. Dimova, P.S., Bojinova, V., Georgiev, D., Milanov, I. Acute reversible Parkinsonism in Epstein-Barr virus-related encephalitis lethargica-like illness. Movement Disorders, 2006, 21, 4, 564-566.

63. Sandrini, G., Rossi, P., Milanov, I., Serrao, M., Cecchini, A.P., Nappi, G. Abnormal modulatory influence of diffuse noxious inhibitory controls in migraine and chronic tension-type headache patients. Cephalalgia, 2006, 26, 782-789.

64. Pugliatti, M., Rosati, G., Carton, H., Riise, T., Drulovic, J., Vecsei, L., Milanov I. The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. European Journal of Neurology, 2006, 13, 700 - 722.

65. Philipova, D., Georgiev, S., Milanov, I., Bogdanova, D., Wolf, W. Response slowing of parkinsonian patients under auditory discrimination tasks. Homeostasis, 2006, 44, 3, 109-118.

66. Milanov, I. Clinical and electromyographic characteristics of tremor in patients with generalized anxiety disorder. Electromyography and clinical Neurophysiology, 2007, 47, 1, 3 - 9.

67. Benkova, B., Lozanov, V., Ivanov, I.P., Todorova, A., Milanov, I., Mitev, V. Determination of plasma aminothiols by high performance liquid chromatography after precolumn derivatization with N-(2-acridonyl)maleimide. Journal of Chromatography B. 2008, 870, 1, 103 -108.

68. Winblad, B., Fioravanti, M., Dolezal, T., Logina, I., Milanov, I.G., Popescu, D.C., Solomon, A. Therapeutic use of nicergoline. Clinical Drug Investigation, 2008, 28, 9, 533 - 552.

69. Todorova, A., Milanov, I., Maslarov, D. Investigating quality of life in Bulgarian patients with Parkinson’s disease. International Journal of Neuroprotection and Neurodegeneration, 2008, 4, 2, 151 – 157.

70. Garren, H., Robinson, W.H., Krasulova, E., Havrdova, E., Nadj, C., Selmaj, K., Losy, J., Nadj, I., Radue, E.W., Kidd, B.A., Gianettoni, J., Tersini, K., Utz, P.J., Valone, F., Steinman, L., Milanov, I., Georgiev, D., Shotekov, P., Stamenova, P., Vojinovic, S., Kanovsky, P., Dolezil, D., Ehler, E., Keller, O., Stourac, P., Erälinna, J.P., Koivisto, K., Valpas, J., Golovchenko, Y., Sokolova, L., Grinchuk, A., Moskovko, S., Kwiecinski, H., Wajgt, A., Tutaj, A., Podemski, R., Nica, S., Balasa, R., Simu, M.A., Stolyarov, I., Odinak, M., Skoromets, A., Gusev, E., Zavalishin, I., Belova, A.N., Zaslavskiy, L., Turcani, P., Prochazkova, L., Vyletelka, J., Kurca, E., Szilasiova, J., Hawkes, C., Sharrack, B., Kasper L. Phase 2 trial of a DNA vaccine encoding myelin basic protein for multiple sclerosis. Annals of Neurology, 2008, 63, 5, 611-620.

71. Dimova, P.S., Bojinova, V.S., Milanov, I.G. Transient mutism and pathologic laughter in the course of cerebellitis. Pediatric Neurology, 2009, 41, 49-52.

72. Hauser, R.A., Bronzova, J., Sampaio, C., Lang, A.E., Rascol, O., Theeuwes, A., Van de Witte, S.V., Milanov, I., Shotekov, P., Haralanov, L., Petrov, I., Stamenova, P., Hristova, D., Kostic, V., Vojinvic, S., Raicevic, R. Safety and tolerability of pardoprunox, a new partial dopamine agonist, in a randomized controlled study of patients with advanced Parkinson’s disease. European Neurology, 2009, 62, 40-48.

73. Bronzova, J., Sampaio, C., Hauser, R.A., Lang, A.E., Rascol, O., Theeuwes, A., Van de Witte, S.V., Van Scharrenburg, G., Milanov, I., Shotekov, P., Polivka, J., Dolezil, D., Jolma, T., Soininen, H., on behalf of the Bruegel Study Group. Double-blind study of pardoprunox, a new partial dopamine agonist, in early Parkinson’s disease. Movement Disorders, 2010, 25, 6, 738-746.ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ СПИСАНИЯ:

1. Ishpekova, B., Rasheva M., Novachkova, S., Stamenov, E., Stamenova, P., Milanov, I., Baykoushev, S. The diagnostic significance of the blink reflex in diseases of the central and peripheral nervous systems. Folia Medica, 1987, 29, 1, 36-40.

2. Ишпекова, Б., Новачкова-Спасова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Изследвания на F-вълната на n. medianis и n. ulnaris при здрави и болни с дистални и проксимални увреди на периферните двигателни неврони. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1985, 24, 6, 38-42.

3. Ишпекова, Б., Новачкова-Спасова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Изследване на F-вълната на n.fibularis и n. tibialis при здрави и болни с дистални и проксимални увреди на периферните двигателни неврони. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1986, 25, 1, 56-59.

4. Ишпекова, Б., Харизанов, М., Миланов, И. Изследване на проводимостта на n. suralis при болни с полиневропатии. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1987, 26, 6, 25-29.

5. Миланов, И. Лечение на спастично повишения мускулен тонус. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1989, 28, 6, 57-62.

6. Миланов, И., Петрова, Ю., Славчев, А. Флексорен рефлекс при спастицитет. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1990, 29, 1, 21-25.

7. Коцева, Р., Миланов, И. Немедикаментозни методи за лечение на спастично повишения мускулен тонус. Неврология, Психиатрия и Неврохирургия, 1990, 29, 3, 74-79.

8. Коцева, Р., Миланов, И. Кратки исторически данни за развитието на метода акупунктура. Физикална, Курортна и Рехабилитационна Медицина, 1993, 32, 4, 3-6.

9. Петрова, Ю. И., Миланов, И., Велчева, И. Етиологични, патогенетични механизми и клинична характеристика на някои полиневропатии. Медицина-съвременна теория и практика, 1994, 5, 23-34.

10. Миланов, И. Електромиографски методики за изследване на спастично повишения мускулен тонус. Медицина-съвременна теория и практика, 1994, 6, 13-33.

11. Янчева, С., Велчева, И., Миланов, И., Игнатова, К., Николова, Г., Чипилски, Л., Титянова, Е., Хаджиев, Д. Лечебна ефективност на Parafon при болни с епизодично тензионно главоболие. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 1, 33-36.

12. Янчева, Ст., Велчева, И., Георгиев, Д., Миланов И., Петрова, Т., Костова, М., Кметска, К., Николова, Г., Цонев, В., Хаджиев, Д. Лечебна ефективност на Akineton при болни с Паркинсонов синдром. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 1, 37-39.

13. Миланов И. Патогенеза и патофизиологични механизми на спастично повишения мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 1995, 3, 2, 31-35.

14. Георгиева, Т., Каменов, Д., Миланов, И. Възможност за повлияване на болковия синдром при консервативното лечение на дискова херния с лазерпунктура. Физикална, курортна и рехабилитационна медицина, 1995, 2, 18-20.

15. Миланов, И., Шотеков, П. Лечение на двигателни нарушения с ботулинов токсин. Съвременна медицина, 1996, 47, 2, 42-45.

16. Петрова, Т., Георгиев, Д., Хаджиев, Д., Миланов, И. Лечебна ефективност на Madopar HBS при паркинсоново болни с двигателни флуктуации. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 17-21.

17. Велчева, И., Янчева, С., Миланов, И. Диабетна полиневропатия – клиника, диагноза и лечение. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 34-37.

18. Чипилски, Л., Цонев, В., Миланов, И., Янчева, С. Madopar HBS – форма със забавено и контролирано освобождаване на леводопа. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 1, 42-45.

19. Миланов, И., Георгиев, Д., Петрова, Т., Кметска, К. Ункусни кризи при болен с множествена склероза. Мозъчносъдови заболявания, 1997, 5, 2, 20-23.

20. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л. Лечение на тензионния тип главоболие с Myolastan. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 20-23.

21. Миланов, И. Патофизиологични механизми на ригидно повишения мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 32-36.

22. Миланов, И. Патофизиологични механизми на тремора. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 1, 37-40.

23. Миланов, И., Богданова, Д. Парапротеинемични невропатии. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 2, 34-38.

24. Миланов, И., Богданова, Д. Лечение на идиопатичния неврит на лицевия нерв. Мозъчносъдови заболявания, 1998, 6, 2, 39-42.

25. Миланов, И. Патофизиологични механизми на мигрената. Cephalgia, 1999, 1, 2, 31-35.

26. Богданова, Д., Миланов, И. Неврологични прояви на антифосфолипидния синдром. Мозъчносъдови заболявания, 1999, 7, 1, 40-43.

27. Миланов, И., Чипилски, Л., Георгиев, Д. Лечение на тензионният тип главоболие с Myolastan и Tilcotil. Cephalgia, 1999, 1, 2, 8-12.

28. Миланов, И., Чипилски, Л., Колев, П. Depakine-chrono в профилактиката на мигрената. Cephalgia, 1999, 1, 2, 13-16.

29. Колев, П., Миланов, И., Чипилски, Л. Неврофизиологични изследвания при профилактиката на мигрената с Depakine-Chrono. Cephalgia, 1999, 1, 2, 16-21.

30. Миланов, И. Видове тремор. Мозъчносъдови заболявания, 1999, 7, 2, 34-38.

31. Миланов, И. Ерата на триптаните. Cephalgia, 2000, 2, 1, 6 – 10.

32. Миланов, И. Допамин и мигрена. Cephalgia, 2000, 2, 1, 36 - 38.

33. Асенов, О., Миланов, И., Чипилски, Л. Диагностични критерии и методи при амиотрофичната латерална склероза. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 33-36.

34. Миланов, И. Георгиев, Д., Чипилски, Л. Диагностика на Паркинсоновата болест с Madopar - Dispersible. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 37- 41.

35. Миланов, И., Богданова, Д. Диференциално - диагностични проблеми между малкомозъчна атаксия и множествена склероза. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 1, 42-45.

36. Въжаров, Я., Лалова, В., Миланов, И. За функцията на радиалните екстензори на гривнената става. Ортопедия и Травматология, 2000, 36, 3, 498-504.

37. Въжаров, Я., Лалова, В., Миланов, И. За функцията на m. extensor carpi radialis brevis при движенията на гривнената и лакътната стави. Ортопедия и Травматология, 2000, 36, 4, 552-555.

38. Богданова, Д., Миланов, И. Невронални цероидни липофусцинози при възрастни. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 2, 48-51.

39. Георгиев, Д., Миланов, И., Кметска, К. Дистония-Паркинсонизъм. Мозъчносъдови заболявания, 2000, 8, 2, 52-56.

40. Миланов, И. Механизми на болковата перцепция и контрол. Cephalgia, 2001, 3, 1, 6-10.

41. Въжаров, Я., Миланов, И. Метод за клинично определяне на интензитета на болката. Cephalgia, 2001, 3, 1, 11-14.

42. Миланов, И. Профилактично лечение на хроничното тензионен тип главоболие с Moclobemide. Cephalgia, 2001, 3, 1, 15-19.

43. Миланов, И., Петкова, И., Иванова, С. Лечение на болки в кръста с Tetrazepam. Cephalgia, 2001, 3, 1, 20-23.

44. Чипилски, Л., Топалов, Н., Миланов, И. Главоболие и множествена склероза. Cephalgia, 2001, 3, 1, 27-31.

45. Миланов, И. Депресия при болни с мозъчен инсулт. Българска Неврология, 2001, 1, 1, 5 - 7.

46. Миланов, И., Богданова, Д. Лечение на диабетните полиневропатии с алфа липоева киселина. Българска Медицина, 2001, 9, 5, 12-14.

47. Миланов, И., Русев Р. Първичен ортостатичен тремор. Мозъчносъдови заболявания, 2001, 9, 1, 46-48.

48. Миланов, И. Дистонии. Мозъчносъдови заболявания, 2001, 9, 2, 39-45.

49. Миланов, И. Невропатични болки. Cephalgia, 2002, 4, 1, 4 - 11.

50. Русев Р.Т., Резашка, Л., Миланов, И. Тригеминална екстерорецептивна супресия при пациенти с епизодично тензионен - тип главоболие. Cephalgia, 2002, 4, 1, 17 - 22.

51. Миланов, И., Георгиев, Д., Кметска, К. Лечение на болки в кръста с naproxen. Cephalgia, 2002, 4, 1, 22 - 25.

52. Миланов, И. Лечение на болката с tramadol hydrochloride. Cephalgia, 2002, 4, 1, 40-44.

53. Богданова, Д., Миланов, И. Миофасциални тригерни точки и болка. Cephalgia, 2002, 4, 1, 44-51.

54. Кметска, К., Георгиев, Д., Миланов, И. Клинично проучване на ефективността на Betaferon при пациенти с множествена склероза. Българска Неврология, 2002, 2, 3, 81 - 83.

55. Богданова, Д., Миланов, И. Лечение с Tetrazepam (Myolastan) при болни със спастично повишен мускулен тонус. Мозъчносъдови заболявания, 2002, 10, 2, 28-32.

56. Георгиев, Д., Миланов, И. КОМТ - инхибитори при лечение на Паркинсоновата болест. Мозъчносъдови заболявания, 2002, 10, 2, 46-49.

57. Миланов, И. Хорея. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 7 - 13.

58. Богданова, Д., Миланов, И., Георгиев, Д. Достоверност на клиничната диагноза Паркинсонова болест. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 30 - 34.

59. Богданова, Д., Ишпекова, Б., Миланов, И. Електромиографско проучване при болни с улнарна невропатия в областта на лакътя. Българска Неврология, 2003, 3, 1, 38 - 42.

60. Миланов, И. Тикове. Българска Неврология, 2003, 3, 2, 86 - 92.

61. Миланов, И. Синдром на хроничната умора. Cephalgia, 2003, 5, 1, 6-9.

62. Колева, И., Лишев, Н., Миланов, И., Йошинов, Р., Стоянов, Ст., Топалов, Н., Сравнително проучване между три различни мануално - терапевтични и кинезитерапевтични комплекса при цервикално свързано главоболие. Cephalgia, 2003, 5, 1, 15-23.

63. Топалов, Н., Георгиев, Д., Миланов, И. Прогресивна супрануклеарна пареза и някои компютъртомографски параметри. Cephalgia, 2003, 5, 1, 28-31.

64. Богданова, Д., Миланов, И. Клинично и електромиографско изследване на ефективността на naproxen при болни с епизодично тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2003, 5, 1, 32-36.

65. Миланов, И. Болест на Wilson. Българска Неврология, 2003, 3, 4, 244 - 248.

66. Миланов, И. Миоклонии. Мозъчносъдови заболявания, 2003, 11, 2, 21-31.

67. Миланов, И. Синуклеинопатии. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 6-15.

68. Миланов, И. Лечение на Паркинсоновата болест с леводопа. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 16-22.

69. Миланов, И., Топалов, Н. SPECT изобразяване с радиолиганди в неврологичната практика. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 23-26.

70. Топалов, Н., Георгиев, Д., Миланов, И. Компютъртомографски параметри подкрепящи клиничната диагноза хорея на Хънтингтон. Двигателни нарушения, 2004, 1, 1, 32-34.

71. Миланов, И. Ранна диагностика на Паркинсоновата болест. Българска Неврология, 2004, 4, 1, 7 - 11.

72. Миланов, И., Иванова, С. Piracetam и невропротекция. Българска Неврология, 2004, 4, 2, 65 - 70.

73. Гергинова, В., Рашков, Р., Миланов, И. Фибромиалгичен синдром. Българска Неврология, 2004, 4, 4, 162 - 168.

74. Цветанов, П., Миланов, И., Русев, Р.Т., Христова, П. Прогностична стойност на медианус – ССЕП промени в ранната фаза на исхемичен и хеморагичен инсулт. Българска Неврология, 2004, 4, 2, 90 - 94.

75. Миланов, И., Богданова, Д., Асенов, О. Неврофизиологични методи за изследване на тремор. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 11-15.

76. Миланов, И., Цукева, А., Делева, Н. Съвременни разбирания за терапевтично поведение при демиелинизиращия оптичен неврит. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 23-29.

77. Миланов, И., Георгиев, Д., Делева, Н., Тодорова, А., Кметска, К., Капрелян, А., Петрова, Т., Асенов, О., Иванова, С., Иванов, Б., Палашев, Й. Разграничаване на паркинсонизъм от есенциален тремор чрез [123I]-FP-CIT SPECT сканиране. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 30-35.

78. Богданова, Д., Миланов, И. Есенциален тремор и Паркинсонова болест – обзор на литературата и проследяване на 114 болни. Двигателни нарушения, 2004, 1, 2, 36-42.

79. Богданова, Д., Миланов, И. Клинично проучване на ефективността на Celecoxib (celebrex) при болни с болки в кръста. Cephalgia, 2004, 6, 2, 30 – 33.

80. Миланов, И. Вторични паркинсонови синдроми с различна етиология. Мозъчносъдови заболявания, 2005, 12, 1, 25-35.

81. Миланов, И., Богданова, Д. Патофизиологични механизми при тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2005, 7, 1, 6 – 12.

82. Иванова, С., Миланов, И. Ботулинов токсин за лечение на първични главоболия. Cephalgia, 2005, 7, 1, 13 – 19.

83. Миланов, И., Иванова, С. Pentoxifyllin и исхемична мозъчносъдова болест. Cephalgia, 2005, 7, 1, 20 – 26.

84. Богданова, Д., Миланов, И. Лечение на умората с PK Merz при пациенти с множествена склероза. Cephalgia, 2005, 7, 1, 39 – 45.

85. Богданова, Д., Миланов, И. Основни неврофизиологични методи за изследване на мозъчния ствол – клинично приложение при някои неврологични заболявания. Мозъчносъдови заболявания, 2005, 12, 2, 29-33.

86. Миланов, И. Неврологични усложнения на HIV и СПИН. Двигателни нарушения, 2005, 2, 2, 6 – 19.

87. Тодорова, А., Миланов, И., Стамболиева, К. Качество на живот при пациенти с Паркинсонова болест – български превод и валидизация на PDQ-39. Двигателни нарушения, 2005, 2, 2, 38 – 42.

88. Миланов, И., Иванова, С. Лечение на главоболието. Cephalgia, 2005, 7, 2, 17 – 23.

89. Цветанов, П., Миланов, И., Русев, Р. Диагностична стойност на иглената електромиография на паравертебралната мускулатура за локализиране увредата на спиналните коренчета. Българска неврология, 2006, 6, 1, 6-9.

90. Цветанов, П., Миланов, И., Няголова, С., Вълков, И. Цервикална стеноза на вертебралния канал: диагноза и поведение. Българска неврология, 2006, 6, 1, 9-11.

91. Миланов, И. Лечение на мускулоскелетната болка с Piroxicam-β-Cyclodextrin. Българска неврология, 2006, 6, 1, 22-24.

92. Миланов, И. Двигателни нарушения по време на сън. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 6-15.

93. Миланов, И. Диагностика на множествената склероза чрез магнитно-резонансна томография. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 16-23.

94. Миланов, И., Стаменова, П., Шотеков, П., Захариев, З., Георгиев, Д., Делева, Н., Кметска, К., Манова, М., Клисурски, М., Василева, Е., Попов, Л., Андреева, А., Генева, С. Лечение на пациенти с множествена склероза с Mitoxantrone. Двигателни нарушения, 2006, 3, 1, 50-55.

95. Русев, Р.Т., Цветанов, П., Миланов, И., Чакъров, Д., Резашка, Л. Тригеминална екстерорецептивна супресия при пациенти, страдащи от епизодично тензионно главоболие. Cephalgia, 2006, 8, 1, 4-9.

96. Миланов, И. Nivalin за лечение на уврежданията на периферната нервна система. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 5-9.

97. Богданова, Д., Георгиев, Д., Миланов, И. Дълбока мозъчна стимулация при болни с двигателни нарушения. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 18-23.

98. Цветанов, П., Миланов, И., Йорданов, Й., Капарашева, В. Фатален полимиозит асоцииран с хроничен улцерозен хеморагичен колит. Двигателни нарушения, 2006, 3, 2, 41-43.

99. Богданова, Д., Миланов, И. Възможни общи патофизиологични механизми при мигрена, тензионен тип главоболие и Паркинсонова болест. Cephalgia, 2006, 8, 2, 6 – 14.

100. Иванова, С., Миланов, И. Бързодезинтегриращи се таблетки при лечение на мигренен пристъп. Cephalgia, 2006, 8, 2, 15 – 19.

101. Миленкова, М., Миланов, И. Лечение на мозъчен оток. Двигателни нарушения, 2007, 4, 1, 5-13.

102. Миленкова, М., Миланов, И. Стволовите клетки в неврологията. Двигателни нарушения, 2007, 4, 1, 32-38.

103. Цветанов, П., Вълков, И., Миланов, И., Русев, Р. Електрофизиологични промени при увреда на спиналните коренчета. Българска неврология, 2007, 7, 4, 161-164.

104. Миланов, И. Болка. Cephalgia, 2007, 9, 2, 6 – 20.

105. Докова, Й., Миланов, И. Главоболие и бременност. Cephalgia, 2007, 9, 2, 30 – 35.

106. Докова, Й., Миланов, И. Лечение на тремор при множествена склероза. Cephalgia, 2007, 9, 2, 41 – 47.

107. Миленкова, М., Миланов, И. Методи за изследване на тремор, хипо- и брадикинезия при Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2007, 4, 2, 34 – 40.

108. Миланов, И. Тремори. Лекарска практика. 2008, 10, 2, 3 – 7.

109. Богданова, Д., Миланов, И. Неврофизиологично проучване на стволовите интерневронни функции при пациенти с първично главоболие. Cephalgia, 2008, 10, 1, 6 – 13.

110. Бозаров, А., Миланов, А. Фармакологична профилактика на тензионен тип главоболие. Cephalgia, 2008, 10, 1, 18 - 22.

111. Докова, Й., Масларов, Д., Миланов, Ив., Георгиев, Л. Валидизация на Българската версия на невропсихологическия въпросник при пациенти с множествена склероза – MSNSQ. Cephalgia, 2008, 10, 1, 23 - 28.

112. Докова, Й., Масларов, Д., Миланов, Ив., Георгиев, Л. Когнитивни нарушения при пациенти с множествена склероза и връзка с имуномодулаторно лечение. Cephalgia, 2008, 10, 1, 29 - 36.

113. Миленкова, М., Миланов, И. Методи за изследване на дискинезии при Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 15 – 20.

114. Миланов, И., Чалова, Г., Иванов, И. Лечение с Nivalin при аксонални увреди на периферни нерви. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 21 – 26.

115. Докова, Й., Георгиев, Л., Миланов, Ив., Масларов, Д. Валидизация на българската версия на въпросник MSQOL-54 за качество на живот при пациенти с множествена склероза. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 27 – 33.

116. Докова, Й., Миланов, Ив., Георгиев, Л., Масларов, Д. Валидизация на българската версия на MSIS-29. Двигателни нарушения, 2008, 5, 1, 34 – 38.

117. Миланов, И., Миленков, К. История на университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия (УСБАЛНП) „Св. Наум”. Cephalgia, 2008, 10, 2, 6-60.

118. Чаушев, Н., Миланов, И. Хронично ежедневно главоболие. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 5 – 12.

119. Димитров, И., Миланов, И., Иванов, Б., Делева, Н., Георгиев, Д. Деменция с телца на Lewy. Представяне на два клинични случая. Двигателни нарушения, 2008, 5, 2, 33 – 36.

120. Миланов, И. Ноцицептивна болка. Лекарска практика, 2009, 11, 5, 29-36.

121. Миланов, И. Диференциална диагноза на треморите. Двигателни нарушения, 2009, 6, 1-2, 25- 34.

122. Миланов, И. Лечение на спастично повишения мускулен тонус с Tizanidine. Двигателни нарушения, 2009, 6, 1-2, 53- 59.

123. Докова, Й., Миланов, И. Лечение на когнитивни нарушения, депресия, умора и тазоворезервоарна дисфункция при болни с множествена склероза. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 16-21.

124. Чаушев, Н., Миланов, И. Влияние на мигрената и нейното лечениевърху работоспособността и качеството на живот на пациента. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 26-31.

125. Семерджиева, Н., Миланов, И. Патофизиология на първичните дистонии. Journal of Clinical Medicine, 2009, 2, 3, 32-37.

126. Атанасова, Д., Мурадян, Н., Ишпекова, Д., Миланова, М., Миланов, И. Предложение на нови електродиагностични критерии за ранна диагностика (първите две седмици) на пациенти със синдрома на Guillain-Barre. Българска неврология, 2010, 10, 1, 31-35.

127. Димитров, И., Трайков, Л., Миланов, И., Делева, Н., Киркова, В., Ушева, Н. Субективни когнитивни оплаквания и риск за деменция при извадка от българско градско население. Българска неврология, 2010, 10, 2, 64-67.

128. Семерджиева, Н., Миланов, И. Лечение на напреднала Паркинсонова болест с Duodopa. Journal of Clinical Medicine, 2010, 3, 1, 43-48.

129. Миланов, И. Продължителна допаминергична стимулация за лечение на Паркинсонова болест. Двигателни нарушения, 2010, 7, 1, 5-13.

130. Миланов, И. Хронична цереброспинална венозна недостатъчност при пациенти с множествена склероза. Българска неврология, 2010, 10, 4, 143-146.

131. Велчева, И., Чаушев, Н., Дамянов, П., Топалов, Н., Клисурски, М., Атанасова, Д., Миланов, И., Стаменова , П. Невро-Бехчет - описание на два клинични случая. Българска неврология, 2010, 10, 4, 179-182.ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИЦИ:

1. Staikov, M., Dimitrov, I., Cherkezova, M., Cherninkova, S., Milanov, I. Nosometric system for analysis and evaluation of therapeutic efficiency in patients with lumbosacral radicullitis. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 95-97.

2. Bakardjieva, R., Merdjanova S., Milanov, I. Biofeedback in the rehabilitation of patients with injury of the peroneal nerve. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 97-99.

3. Milanov, I., Merdjanova, S., Bakardjieva, R. Rehabilitation of the patients with peroneal nerve palsy. Comparative study. In: Patologia sistemuli nervos periferic, epilepsile, varia. Sovarel, G., Pendefunda, L., eds., Inteprinerea Poligrafica Iasi, Bucurest, 1987, 99-101.

4. Kolev, O., Ivanov, I., Milanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the Hoffmann reflex of patients with diabetes melitus. In: Vertigo, Nausea, Tinnitus and Hypoacusia in Metabolic Disorders. Claussen, C. F., Kirtane, M. V., Schlitter, K., eds., Elsevier Science Publishers B.V. (Biomedical Division), 1988, 125-128.

5. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I. Reflexotherapy of patients with peripheral otoneurological syndroms. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 224-225.

6. Milanov, I., Cherkezova, M., Kalafatova, O. Influence of reflexoterapy on the disturbances of coordination in patients with multiple sclerosis. В: Организация и адаптация на мозъчните функции. Върбанова, А., Райнов, В., под ред., БАН, София, 1988, 246-247.

7. Georgiev, D., Milanov, I. Epidemiological survey of multiple sclerosis in Bulgaria. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K., eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany, 1994, 316-321.

8. Georgiev, D., Milanov, I., Tzonev, V., Kalafatova, O. The epidemiology of multiple sclerosis in Sofia. In: Multiple sclerosis in Europe. An epidemiological update. Firnhaber, W., Lauer, K., eds., Alsbach-Bergstrasse, Leuchtturm-Verlag, Germany,1994, 322-325.

9. Георгиев, Д., Кметска, К., Миланов, И., Петрова, Т. Дистония-Паркинсонизъм. Клинични наблюдения. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 104-106.

10. Миланов, И., Георгиев, Д. Клинико-електромиографски проучвания върху паркинсоновия тремор. В: Основни проблеми в неврологията. Хаджипетрова, Е., под ред., Полиграфия ЕАД, Пловдив, 1995, 110-112.

11. Георгиев, Д., Петрова, Т., Миланов, И. Jumex (сележелин) в комбинираното лечение на паркинсоновата болест. В: Jumex (сележелин) – невропротектор без алтернатива. Чипилски, Л., Трайков, Л., под ред., ТП "Санофи", София, 1996, 45-52.

12. Миланов, И., Богданова, Д. Електромиографска оценка на периферните симпатикови влакна. Симпатиков кожен отговор. В: Съвременни аспекти на невровегетологията. Велчева, И., под ред., Катедра по неврология, Медицински университет, София, 2000, 19-20.

13. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски, Л., Петрова, Т., Кметска, К., Цонев, В. Сравнително проучване на лечебната ефективност на Madopar и Sinemet върху паркинсоновия тремор. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 93-97.

14. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Георгиев, Д. Електрофореза с новокаин в комплексното лечение на болни с паркинсонов синдром. В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 182-184.

15. Чалманов, В., Младенов, П., Миланов, И., Георгиев, Д., Цонев, В., Чипилски, Л. История на паркинсонизма в България В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 236-241.

16. Миланов, И., Петрова, Т., Велчева, И., Георгиев, Д. Българска адаптация на скала за оценка на Паркинсоновата болест В: Съвременни проблеми на паркинсонизма. Чалманов, В., Цонев, В., под ред., А.И. М. Дринов, София, 2003, 242-247.

17. Philipova, D., Georgiev, S., Milanov, I., Bogdanova, D., Wolf, W. Cognitive and sensomotor information processing in parkinsonian patients. Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 2005, 58, 11, 1333-1340.

18. Колева, И., Миланов, И., Лишев, Н. Възможности на физикалните фактори за превенция на тензионното главоболие. В: Доклади от юбилейна научна конференция “Дни на общественото здраве”. Издателски център на Медицински университет, Плевен, 2007, 123 - 127.

19. Миланов, И. Лечение на двигателните нарушения. В: Съвременни методи на физикалната терапия и рехабилитация при нозологии на нервната система и опорно-двигателния апарат. Колева, И., Троев, Тр., Чавдаров, И., под ред., Медицински университет, Плевен, 2007, 32.


НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ:

1. Ишпекова, Б., Новачкова, С., Миланов, И., Костова, М., Трайкова, И., Узунов, Н. Диагностична стойност на Еф-вълната при някои неврологични заболяваниия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 44.

2. Milanov, I., Rasheva, M., Chalumov, S. Carpal syndrome in patients with periodical haemodialysis. Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 61.

3. Райчев, Р., Ишпекова, Б., Балдаранов, Д., Чакъров, Д., Миланов, И. Клинични и електромиографски наблюдения върху синдрома на карпалния тунел при акромегалия. I Национален конгрес по ЕЕГ, ЕМГ и клинична неврофизиология с международно участие. Варна, 1984, 79.

4. Rasheva, M., Milanov, I., Ishpekova, B., Shiskov, L. Electrophysiological studies in patients with epilepsy (EEG, Blink reflex, AER, BAER). Ist National Congress of EEG, EMG and Clinical Neurophysiology with International Participation. Varna, 1984, 80.

5. Milanov, I., Cherkesova, M. H-reflex in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 58.

6. Kolev, O., Ivanov, I., Milanov, I. Electromyographical investigations of abdominal muscles after caloric vestibular irritations. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 70.

7. Cherkesova, M., Milanov, I. F-wave in patients with lumbosacral radicullitis treated with reflexotherapy. IX Joint annual meeting of EEG and clinical neurophysiology. Varna, 1986, 78.

8. Milanov, I., Cherkesova, M. Treatment of post-stroke spasticity with reflexotherapy. International Symposium Neuro-orthopaedics and Rehabilitation. Prague, Csechoslovakia, 1986, 64.

9. Kolev, O., Milanov, I., Ivanov, I. Audio-vestibular influences on Hoffmann reflex. 32 Congress of the Hungarian ORL Society. Budapest, Hungary, 1987.

10. Milanov, I., Petrova, J. F-wave in spasticity. Neuroscience. Abstracts from the Second World Congress of Neuroscience (IBRO). Budapest, Hungary, 1987, Suppl. 22, 543.

11. Milanov, I., Kolev, O., Ivanov, I., Popivanov, P. Audio-vestibular influences on the segmental motoneurone excitability. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 86.

12. Milanov, I., Slavchev, A. F-wave assessment of spasticity treatment. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 87.

13. Milanov, I., Kalafatova, O. Treatment of spasticity with electroacupuncture in Multiple sclerosis. 21 Danube Symposium for Neurological Sciences. Varna, 1988, 89.

14. Milanov, I., Petrova, J., Slavchev, A. Flexor reflex in spasticity. Ist European Congress of Neurology. Prague, Csechoslovakia, 1988, 261.

15. Hadjiev, D., Georgiev, D., Milanov, I. Tremor in multiple sclerosis. 32 International Neuropsychiatric symposium. Graz, Austria, 1992, 79.

16. Велчева, И., Миланов, И., Танева, Н., Запрянова, Л., Димова, Д., Колева, С. Сравнителни клинични, електромиографски и рентгенологични проучвания при болни с лумбо-сакрален радикулит. VI Национален конгрес по Неврология. София, 1992, 59.

17. Kotceva, R., Milanov, I. Acupuncture treatment of facial hemispasm. VIth World Congress of Scientific Acupuncture in the Framework of Modern Medicine. Istanbul, Turkey, 1994, 69-70.

18. Чалманов, В., Чипилски, Л., Цонев, В., Миланов, И., Тодоров, В., Калинов, Кр. Бромокриптин: двойно-сляпо проучване на ефективността и безопасността му при болни с Паркинсонизъм. Пета Национална Конференция по Неврология и Декада на Мозъка. Пловдив, 1994, 54.

19. Milanov, I., Georgiev, D., Todorov, T. Clinical and electromyographical characteristics of tremor in patients with depression. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 67.

20. Petrova, T., Georgiev, D., Hadjiev, D., Milanov, I. Clinical effectiveness of Madopar-HBS in Parkinsonian patients with fluctuations in motor performance. VII th International Congress of Psychophysiology. Porto-Carras, Greece, 1994, 81.

21. Бакърджиева, Р., Миланов, И. Лечение на тензионното главоболие с ЕМГ биофидбек. IV Национален конгрес по физикална медицина и рехабилитация. София, Резюмета във: Физикална курортна и рехабилитационна медицина, 1995, 1, 6-7.

22. Миланов, И., Георгиев, Д., Петрова, Т., Кметска, К. Ункусни кризи при болен с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

23. Георгиев, Д., Миланов, И., Кметска, К., Петрова, Т. Епилептични припадъци при болни с множествена склероза. II Национална конференция-Съвременни аспекти в лечението на епилепсията. Варна, 1995.

24. Георгиев, Д., Миланов, И. Съвременно лечение на множествената склероза. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 15-16.

25. Миланов, И., Георгиев, Д., Чипилски Л. Лечение на тензионното главоболие с Myolastan. Предварителни резултати. Международна конференция по терапия на психичните и неврологичните заболявания. Кюстендил, 1995, 19.

26. Миланов, И., Колев, П., Петкова, В., Абрашев, М. Електромиографски изследвания на тремора при хронична професионална експозиция на олово. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 77.

27. Миланов, И. Клинико-електромиографски проучвания на тремора на Минор. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 83.

28. Шотеков, П., Миланов, И., Попов, Л. Резултати от приложението на ботулинов токсин А (Botox) при болни с локални дистонии. VII Национален конгрес по неврология. Пловдив, Резюмета в: Neurologia Balkanica, 1997, 1, 3-4, 86-87.

29. Миланов, И. Тензионен тип главоболие. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 12-14.

30. Миланов, И., Георгиев, Д. Диагностика и лечение на тремора на Минор. VIII Национална конференция по неврология с международно участие. София, 1999, 26-27.

31. Milanov, I., Bogranova, D. The trigemino-cervical reflex in healthy individuals. Congress on Migraine and other head pain. Pavia, Italy. Abstracts in Functional Neurology 1999, 14, 2, 119.

32. Миланов, И. Клинични прояви на мигрената, тензионният тип главоболие и кластърното главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

33. Миланов, И., Богданова, Д. F-вълна от лицевия нерв при здрави. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 21-22.

34. Топалов, Н., Чипилски, Л., Миланов, И. Главоболие и множествена склероза, Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 26.

35. Миланов, И. Перспективи на клиничната електромиография в проучванията на главоболието. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 28.

36. Колев, П., Миланов, И., Чипилски, Л. Неврофизиологични изследвания при мигрена. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 31.

37. Миланов, И., Чипилски, Л., Колев, П. Depakin-Chrono в мигренната профилактика. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 34.

38. Бакърджиева, Р., Миланов, И., Чипилски, Л. Рехабилитация на пациенти с хронично тензионно главоболие. Първи Българо-Италиански симпозиум по главоболие. Варна. Резюмета в: Cephalgia, 1999, 1, 1, 35.

39. Миланов, И. Мигрена и епилепсия. VII Национална Конференция по епилепсия, Варна, 2001, 21-24.

40. Миланов, И. Дистонии. VIII Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2001, 1, 2, 19.

41. Milanov. I. Cognitive function in MS. First Mediterranean Congress of Neurology. Limassol, Cyprus, 2002.

42. Миланов, И. Неврологични прояви при HIV инфекция и СПИН. IX Национален конгрес по неврология. София, Резюмета в: Българска Неврология, 2005, 5, 4, 209-210.

43. Миланов, И. Патогенеза и клиника на невропатната болка. Трета национална конференция за лечение на болката. Боровец, 2006, 26.

44. Atanasova, D., Milanov, I. Rare atypical variants of Guillain-Barre syndrome. Second Eastern European Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs, Plovdiv, 2006, 65.

45. Milanov, I. Polysynaptic reflex and spasticity. IV Functional Neurology Club Symposium, Pavia, 2006.

46. Milanov, I. Tension-type headache. 9th ECNP Regional meeting, Sofia, 2007, European Neuropsycho-pharmacology, 2007, 17, Suppl. 3, S133.

47. Deleva, N., Ivanov, B., Milanov, I., Georgiev, D., Klissarova, A., Bochev, P. Datscan SPECT study of 41 patients with tremor disorders. Abstracts of the 11th Congress of the EFNS, European Journal of Neurology, 2007, 14, Suppl. 1, 70.

48. Todorova, A., Milanov, I., Stamenova, P., Maslarov, D. Quality of life in patients with Parkinson’s disease. First Joint Congress of GCNN and SSNN, Bucharest, 2008, 49.

49. Bogdanova, D., Milanov, I. Neurophysiological study of facial F-waves in patients with primary headache and with Parkinson’s disease. Abstracts of the 13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 2008, Istanbul, Clinical Neurophysiology, 2008,119, Suppl. 1, S74.

50. Dokova, Y., Maslarov, D., Milanov, I. Validation of quality of life questionnaires for multiple sclerosis and cognitive impairment questionnaire – MSQOL-54, MSIS-29, MSNSQ in the Bulgarian patients with multiple sclerosis. Second Joint Congress of GCNN and SSNN, Vienna, 2009, 90.

51. Миланов, И. Екстрапирамидни синдроми свързани с възрастта. Симпозиуми „Акад. Чудомир Начев”, БАН, София, 2009.

52. Bogdanova, D., Milanov, I. Relationship between essential tremor and Parkinson’s disease – clinical and neurophysiological stusy. 13th International Congress of Parkinson’s disease and Movement Disorders, Paris, 2009.

53. Bogdanova, D., Milanov, I. Therapeutic efficacy and safety of COX-2 inhibitory drug celecoxib in low back pain. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 4.

54. Ivanova, S., Bogdanova, D., Milanov, I. Clinical study of amantadine sulfate for the treatment of fatigue in patients with secondary – progressive multiple sclerosis, implies a degenerative process. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 27.

55. Tzoukeva, Al., Milanov, I., Deleva, N., Kaprelyan, A., Dimitrov, I. Pharmacotherapy of isolated demyelinating optic neuritis. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autocoid Pharmacology, 2010, 30, 58.

56. Milanov I. Pharmacotherapy of neurodegenerative diseases. Proceedings of the VI National Congress of Pharmacology, October 2009, Autonomic & Autacoid Pharmacology, 2010, 30, 2, 114-115.

57. Миланов, И. Първично и вторично главоболие. Резюмета от Пета национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие, В. Търново, юни 2010, 33-34.58.Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница