Списък на научните трудовеДата21.06.2017
Размер162.31 Kb.
#24017
ТипАвтореферат


СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ


на дoц. д-р Красимира Николаева Чудомирова, дм

доцент при Катедра по Дерматология и Венерология,

Медицински Университет-Пловдив


 1. ДИСЕРТАЦИЯ


 1. Чудомирова К. Полово предавани болести и свързани с тях състояния при жени, считащи се здрави. Автореферат на дисертация за образователна и научна степен “доктор”. Пловдив 2000 1. УЧАСТИЕ В КНИГИ И РЪКОВОДСТВА


 1. Домейка М, Мьорд П-А, Чудомирова К. Хламидийни инфекции. Медицинско издателство “Райков”, Пловдив, 1999

 2. Tchoudomirova K. Genital Chlamydia trachomatis infections in Bulgaria. In: Chlamydia trachomatis infections in Eastern Europe. M. Domeika, A. Hallen (eds.), Uppsala University Publ. Comp. “Kaiastudio”, Kaunas, Lithuania, 2000

 3. Vagoras A, Butylkina R, Tchudomirova K, Hallen A, Domeika M. Азбука на микроскопията на намазки от гениталния тракт. “Kata” studio, Kaunas, Lithuania, 1000c. Swedish Institute of Infectious Disease Control, 2002

 4. Чудомирова К, Вагорас A, Хален A, Домейка М. Основи на микроскопията на намазки от урогениталния тракт. Упсала-Пловдив, 2004. Медицинско издателство “Райков”

 5. Чудомирова К, Пехливанов Г, Петрова Е, Цанков Н, Тонев С, Бешков Д, Комитова Р. Препоръки за лечение на сексуално предаваните инфекции. ред. К. Чудомирова, 2008, Мед. Изд. ЕТ „Васил Петров” ИК-ВАП , Пловдив, 55стр.

 6. Чудомирова К, Кантарджиев Т. Ръководство за лабораторна диагностика на урогенитална хламидийна инфекция. Информационен журнал. Национален Център по Заразни и Паразитни болести, бр. 3. София 2009.

 7. Чудомирова К, Кантарджиев Т. Ръководство за лабораторна диагностика на инфекции от Neisseria gonorrhoeae. Информационен журнал. Национален Център по Заразни и Паразитни болести 2009, Бр. 4. София 2009.

 8. Чудомирова К, Кантарджиев Т. Ръководство за лабораторна диагностика на сифилис. Информационен журнал. Национален Център по Заразни и Паразитни болести 2009, Бр. 5. София 2009.III. ПУБЛИКАЦИИ НА ЛАТИНИЦА

 1. Jancova R, Savova J, Tschudomirova K. Pili anulati. Dermatol Mon schr 1989;175:658-661

 2. Tschudomirova K, Arnaudova М, Sisova L. Incontinentia pigmenti. Dermatol Mon schr 1991;177:461-464

 3. Tchoudomirova K, Elshibly S, Hellberg D, Åhlund M, Mårdh P-A. Vaginal wet smear and microbiological findings in single versus mixed genital infections in attendees for contraceptive advice in family planning and youth clinics. It J Gynaecol Obstet 1995;4:156-161

 4. Tchoudomirova KN, Hellberg D, Mårdh P-A. Review of studies published in 1984-1993 searching for multiple concomitant sexually transmitted diseases; a quality control. It J Gynaecol Obstet 1997;4:142-148

 5. Bassiri M, Mårdh P-A, Domeika М and The European Chlamydia Epidemiology Group (Tchoudomirova K). Multiplex Amplicor PCR screening for Chlamydia trachomatis and Neisseria gonorrhoeae in women attending non-sexually transmitted disease clinics. J Clin Microbiol 1997;35:2556-2560

 6. Tchoudomirova K, Domeika M, Mårdh P-A. Demographic data on prostitutes from Bulgaria - a recruitment country for international (migratory) prostitutes. Int J STD AIDS 1997;8:187-191

 7. Mårdh P-A, Tchoudomirova K, Elshibly S, Hellberg D. Symptoms and signs in single and mixed genital infections. Int J Gynecol Obstet 1998;63:145-152

 8. Elshibly S, Tchoudomirova K, Dosa E, Hellberg D, Nilsson S, Mårdh P-A. Vaginal flora changes and reproducibility of interpretation of Gram stained vaginal smears. Clin Microbiol Infect 1998;4:173-175

 9. Tchoudomirova K, Bassiri M, Savova J, Hellberg D, Mårdh P-A. Gynaecological and microbiological findings in women attending for a general health check-up. J Obstet Gynaecol 1998;18:556-560

 10. Tchoudomirova K, Mårdh P-A, Kallings I, Nilsson S, Hellberg D. History, clinical findings, sexual behavior and hygiene habits in women with and without recurrent episodes of urinary symptoms. Acta Obstet Gynecol Scand 1998;77:654-659

 11. Tchoudomirova K, Nuhov Ph, Tchapanova A. Prevalence, epidemiological and clinical correlates of genital Chlamydia trachomatis infection. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998;11:214-220

 12. Tchoudomirova K, Savova J. Rezidivierende Polychondritis: Ein Fallbericht. Zeitschrift für Dermatologie 1998;184:204-206

 13. Tchoudomirova K, Mårdh P-A, Hellberg D. Vaginal microbial flora and behavioural and clinical findings in women with vulvar pain. Br J Obstet Gynaec 2001;108:451-455

 14. Domeika M, Hallen A, Karabanov L, Chudomirova K, Gruber F, Unzeitig V, Pöder A, Deak J, Jakobsone I, Lapinskaite G, Dajek Z, Akobian V, Gomberg M, Khryanin A, Savitcheva A, Takac I, Glazkova L, Vinograd N, Nedelkovic M. Chlamydia trachomatis infections in eastern Europe: legal aspects, epidemiology, diagnosis, and treatment. Sex Transm Infect 2002;78:115-119

 15. Chudomirova K, Mihajlova E, Ivanov I, Lasarov S, Stefanova P. Congenital syphilis-missed opportunities for prenatal intervention. Sex Transm Infect 2002;78:224-225

 16. Chudomirova K. Velichkova L, Anavi B, Arnaudova M. Recurrent sarcoidosis in skin scars accompanying systemic sarcoidosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2003;17:360-1

 17. Chudomirova К, Abadjieva Ts, Yankova R. Clinical tetrad of arthritis, urethritis, conjunctivitis, and mucocutaneous lesions (HLA-B27-associated spondyloarthropathy, Reiter syndrome): Report of a case. Dermatology Online Journal 2008;14(12):4

 18. Chudomirova К, Chapkanov At, Abadjieva Ts, Popov S. Cutaneous gummatous syphilis. Sex Transm Dis 2009;36(4):239-241

 19. Sokolovskiy E, Frigo N, Rotanov S, Savicheva A, Dolia O, Kitajeva N, Hallén A, Unemo M, Domeika M, Ballard R, EESRH Network (Chudomirova К). Guidelines for the laboratory diagnosis of syphilis in East European countries. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009;23(6):623-32

 20. Sokolovskiy E, Frigo N, Rotanov S, Savicheva A, Dolia O, Kitajeva N, Hallén A, Unemo M, Domeika M, Ballard R, Chudomirova К, Deak J (EESRH Network). Iranyelv a szifilisz laboratoriumi diagnostizalasara a kelet-europai orszagokban, I resz (Guidelines for the laboratory diagnosis of syphilis in East European countries.(Part 1). STD es genitalis infektologia 2009;3/1:1-32

 21. Domeika M, Savicheva A, Sokolovskiy E, Frigo N, Brilene T, Hallén A, Unemo M, Ballard RC, Ward M, EESRH Network (Chudomirova К). Guidelines for the laboratory diagnosis of Chlamydia trachomatis infections in East European countries. J Eur Acad Dermatol Venereol 2009; 23(12):1353-1363

 22. Domeika M, Savicheva A, Sokolovskiy E, Ballard R, Unemo M, EE SRH Network (Chudomirova К). Quality enhancements and quality assurance of laboratory diagnosis of sexually transmitted infections in Eastern Europe. Int J STD&AIDS 2009;20:365-367

 23. Tchoudomirova K, Tchapanova A, Nouhov F. Detection of Chlamydia trachomatis in first-void urine from men and women as an alternative to swabs. Folia Med 1997;39(4):30-36

 24. Tchoudomirova K, Stanilova M, Garov V. Clinical manifestations and diagnosis of bacterial vaginosis in a clinic of sexually transmitted diseases. Folia Med 1998;40(1):34-39

 25. Popivanova N, Chudomirova K, Baltadjiev I, Abadieva Ts. HIV-associated Kaposi’s sarcoma with multiple cutaneous-mucousal dissemination. Folia Med 2010. In press


III. ПУБЛИКАЦИИ НА КИРИЛИЦА

 1. Янкова Р, Савова Й, Чудомирова К. Никелът-актуален контактен сенсибилизатор. Мед архив 1988;25(3-4):48-51

 2. Савова Й, Чудомирова Kр, Желева M. Синдром на Klippel-Trenaunnay в съчетание със синдром на Sturge-Weber. Мед архив 1988;25(5-6):43-46

 3. Руева Хр, Машонов Н, Чудомирова К. Психометрично изследване на невротичността при болни от псориазис вулгарис. Дерматол венерол 1988;27(2):35-39

 4. Савова Й., Марина С, Желева М, Чудомирова К. Fasciitis necroticans. Дерматол венерол 1988;27(3):54-57

 5. Натов С, Павлова М, Чудомирова К. Някои метаболитни нарушения при болни с псориазис и връзката им със захарния диабет и исхемичната болест на сърцето. Съвременна медицина 1989;40(11):20-23

 6. Савова Й, Чудомирова Кр, Арнаудова М. Към въпроса за асоциацията на psoriasis vulgaris с pemphigoid. Дерматол венерол 1990;29(3):52-54

 7. Савова Й, Чудомирова Кр. Към ограничените форми на пемфигоида. Дерматол венерол 1990;29(4):53-56

 8. Савова Й, Чудомирова Кр, Кавлаков П, Пенчева М. Принос към Syndroma Papillon-Lefevre. Дерматол и венерол 1990;30(1):41-45

 9. Савова Й, Янкова Р, Колев С, Абаджиева Цв, Чудомирова К. Клинични резултати от приложение на хепарин при посттромбофлебитни язви. Дерматол венерол 1991;30(2):29-32

 10. Руева Хр, Костова Л, Чудомирова Кр. Оптимизиране на серологичния обхват за диагностика на сифилис (използване на Oxoid-Reagin-антиген за VDRL-Slyde). Дерматол венерол 1991;30(2):36-39

 11. Чудомирова , Арнаудова М, Абаджиева Цв. Ангиолимфоидна хиперплазия с еозинофилия. Дерматол венерол 1991;30(2):46-49

 12. Чудомирова Кр. Лабораторна диагностика на гениталните хламидийни инфекции. Дерматол венерол 1994;33(2-3):7-13

 13. Чудомирова К, Артума П, Иванова Е. Психосоматичният проблем в дерматологията през погледа на българските психиатри и дерматолози. В: Задачи на медицинската психология. В. Влахова-Николова (ред.) Ново Изд., Медицински университет-Пловдив, Пловдив 1994; 35-37

 14. Чудомирова К. Vulvodynia. Дерматол венерол 1997;36(1):3-8

 15. Савова Й, Чудомирова К. Антифосфолипиден синдром. Дерматол венерол 1998;37(1):3-8

 16. Савова Й, Чудомирова К, Павлова Л. Хиперсензитивен синдром. Дерматол венерол 2000;39(1):22-24

 17. Чудомирова К. Сексуално здраве и сексуално предавани заболявания. Медицинска практика 2000;1:22-25

 18. Чудомирова К. Псориазисът не е само “лющеща се кожа”. Медицинска практика 2001;5:22-23

 19. Чудомирова К. Предизвикателствата на гениталната хламидийна инфекция. Инфектология, 2005; XLII 1/2 , 21-26

 20. Чудомирова К. Вулводиния/Vulvar pain syndrome. JP news, бр. 11, ноември 2007;19

 21. Чудомирова К. Levocetirizine-ефективност и качество на живот при пациенти с хронична уртикария. MEDINFO 2008, №6; юни год. VIII:68-71

 22. Чудомирова К, Шмилев Т, Панова М, Пулиу М. Конгенитален сифилис у новородено. Дерматол венерол 2009; XLVII;1:43-45

 23. Чудомирова К. Конгенитален сифилис –все още реалност. Практическа педиатрия; 2009;6:8,17

 24. Калева Н, Чудомирова Кр, Петрова И, Стоев И, Стоева Р, Иванов И, Шмилев Т. Дефекти в синтезата на холестерола с описание на два случая със синдрома на Conradi-Hünermann. Педиатрия 2010; бр.1:37-42IV. УЧАСТИЯ В ЧУЖДЕСТРАННИ НАУЧНО - МЕДИЦИНСКИ ФОРУМИ

 1. Savova J, Sisova L, Arnaudova М, Tchudomirova K. Syndroma Ofuji in a suckling. World Congress of Dermatology and Venereology-Dermatology 2000, Vienna, Austria 18-20 May 1993. Programme and book of abstracts, p. 147, № 218

 2. Savova J, Arnaudova М, Tchudomirova K, Tchapanova А. Calcifying epithelioma of Malherbe. World Congress of Dermatology and Venereology-Dermatology 2000, Vienna, Austria 18-20 May 1993. Programme and book of abstracts, p.147, № 219

 3. Tchudomirova K. Prostitutes in Bulgaria. Tenth International Meeting of the International Society for STD Research (ISSTDR), Helsinki, Finland August 29-September 1, 1993, Abstract book. p. 63. Proceedings of the Tenth International Meeting International society for STD Research (ISSTDR) Helsinki, Finnland, August 29-September 1, 1993. Sex Transm Dis 1994; 21(Suppl 2): S 121, №. 65

Tchudomirova K, Mårdh P-A. Bulgarian prostitution. AIDS Sevasim Günleri-94. Second European Meeting on Migratory Prostitution, Istanbul, Turkey, March 29th-April 1th 1994. Abstract book p. 29

 1. Tchudomirova K, Mårdh P-A. A study of prostitutes in Plovdiv, Bulgaria. AIDS Sevasim Günleri-94. Second European Meeting on Migratory Prostitution, Istanbul, Turkey, March 29- April 1th 1994. Abstract book pp. 29-30

 2. Tchoudomirova K. Sexually transmitted diseases in adolescent girls. Eleventh Meeting of the International Society of STD Research, New Orleans, Louisiana August 27-30, 1995. Abstract monograph, p. 196, № 348

 3. Saprjanov S, Savova J, Sisova L, Tchoudomirova K. Relapsing polychondritis-a case report. Clinical Dermatology 2000. An International Congress, 28-31 May 1996, Vancouver, Canada. Programme and book of abstracts, p. 152, №. 440

 4. Tchoudomirova K. Genital infections in STD patients in Plovdiv, Bulgaria. Clnical Dermatology 2000. An International Congress, 23-30 May 1996, Vancouver, Canada. Programme and book of abstracts, p. 166, № 526

 5. Tchoudomirova K, Garov V, Elshibly S. Genital chlamydial infections in different population groups in Bulgaria. Third European Chlamydia Meeting, September 11-14, 1996, Vienna, Austria. Final Programme, Poster presentations, p. 43, P 237. Proceedings Third Meeting of the European Society for Chlamydia Research, Vienna, Austria, September 11-14,1996. A Stary (ed.), p. 386

 6. Tchoudomirova K, Stanilova M, Tchoudomirov N. Detection of Chlamydia trachomatis in first-void urine from men and women as an alternative to swabs. Third European Chlamydia Meeting, September 11-14, 1996, Vienna, Austria. Final Programme, Poster presentations, p.41, P 208

 7. Tchoudomirova K, Elshibly S, Hellberg D, Åhlund M, Mårdh P-A. Vaginal wet smear and microbiological findings in single versus mixed genital infections in attendees for contraceptive advice in family planning and youth clinics. 7th International Congress for Infectious Diseases, Hong Kong, June 10 to 13, 1996, Abstr. № 11075

 8. Tchoudomirova K, Garov V, Tchoudomirov N. Genital infections in patients attending a venerology clinic. Abstracts 3th Workshop on Sexually Transmitted Diseases in the Alp-Danube-Adria Region, September 19-20, 1997 Vienna. Acta dermatovenerologica Alpina, Pannonica and Adriatica 1997;6(Suppl. 1):45

 9. Tchoudomirova K, Hellberg D, Mårdh P-A. Symptoms and signs, microbiological and behavioural findings in women with superficial vulvar pain. Thirteenth Meeting of the International Society for Sexually Transmitted diseases Research, July 11-14, 1999, Denver, Colorado, USA

 10. Chudomirova K, Mihajlova E, Ivanov I, Lasarov S. Garov V. Congenital syphilis-missed opportunities for prenatal intervention. International Congress of Sexually Transmitted Infections, ISSTDR/IUSTI. Abstracts of presentations to the Conference held by ISSTDR and IUSTI in Berlin, Germany on 24-27 June 2001. Int J STD AIDS 2001;12 (Suppl. 2):143

 11. Chudomirova K, Velichkova L, Anavi B, Arnaudova M. Recurrent sarcoidosis in skin scars accompanying systemic sarcoidosis. Abstracts of the 10th Congress of the European Academy of Dermatology&Venereology 10-14 October 2001 Munich, Germany. JEADV 2001;15(Suppl. 2): p. 293

 12. Chudomirova K, Zisova L. Vulvovaginal candidosis in women attending a venerеology clinic. Microbiologia Balkanica 2001. 2nd Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, November 22-24, 2001. Abstract book, p. 336

 13. Chudomirova K. Health sector reforms with regard to STI care and prevention. WHO Roundtable discussion. Improved STI services in the Commonwealth of independent states-is progress sufficient to prevent to prevent major outbreaks of sexually transmitted HIV epidemics? IUSTI-EUROPE 2002 18th Congress on Sexually Transmitted Infections, September 12-14, 2002, Vienna, Austria. Final program, p. 9

 14. Chudomirova K. Trifonova T. Knowledge and fear of sexually transmitted diseases and homophobia. 18th Congress on Sexually Transmitted Infections-IUSTI-EUROPE. Abstracts of presentations to the Conference held by IUSTI-EUROPE in Vienna, Austria on 12-14 September 2002, Vienna, Int J STD&AIDS 2002;13(Suppl. 1):39-40

Chudomirova K. Trifonova T. Nosophobia, sexphobia, homophobia in adolescents and fear of sexually transmitted diseases. Abstracts of the 12th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology 15-18 October 2003, Barcelona, Spain. JEADV 2003;17 (Suppl. 3):309

 1. Abadjieva T, Arnaudova M, Savova I, Tchudomirova K, Zissova L, Andassorova R. Lichen slerosus et atrophicus with disseminated skin eruption and haemorrhagic bullae. Abstracts of the First EADV International Spring Symposium 27 February-1 March 2003, St Julian’s, Malta. JEADV 2003;17(Suppl. 1):P.78

 2. Chudomirova K. How long is the way to the diagnosis syphilis? 80th MSSVD Spring Meeting held jointly with the 19th STI Congress of IUSTI Europe. Abstracts of presentations to the conference held by MSSVD and IUSTI Europe in Leeds, UK, 12-14 June 2003. Sex Transm Inf 2003;79(Suppl. l):A27

 3. Chudomirova K. Stanilova M. Bacterial vaginosis – non-gonococcal non-chlamydial urethritis? 80th MSSVD Spring Meeting held jointly with the 19th STI Congress of IUSTI Europe. Abstracts of presentations to the conference held by MSSVD and IUSTI Europe in Leeds, UK, 12-14 June 2003. Sex Transm Inf 2003;79(Suppl. l):A35-36

 4. Komitova R, Atanasova M, Boykinova O, Antonov K, Iliev Y, Boev I, Chudomirova K. Hepatitis B infection among intravenous drug users in Bulgaria. XII Falk Liver Week 2003. Falk Symposium. Liver Diseases: Advances in treatment and prevention, October 17-19, 2003, Freiburg, Germany. Abstracts. Poster Abstracts. № 28

 5. Atanasova M, Komitova R, Boykinova O, Antonov K, Iliev Y, Boev I, Chudomirova K. Minev I. Seroepidemilogical study on HBV and HBC infection among intravenous drug users in Bulgaria. XII Falk Liver Week 2003. Falk Symposium. Liver Diseases: Advances in treatment and prevention, October 17-19, 2003, Freiburg, Germany. Abstracts. Poster Abstracts. № 98

 6. Chudomirova K, Stanilova M. Recurrent vulvovaginal candidosis associated with bacterial vaginosis. Abstracts of the Second EADV Spring Symposium 29 April-1 May, 2004, Budapest, Hungary. JEADV 2004;18 (Suppl. 1):50

 7. Chudomirova K, Dosheva V, Popov S, Garov V. Neurosyphilis-a case report. Alp-Danube-Adria Congress on STD and Skin Infections, ADA 2004, Vienna, November 26-28, 2004, Final Programm, Scientific Programm, Pp. 2 ,12.

 8. Chudomirova K, Yankova R, Faur S. Should we always think also about syphilis? EADV 3rd Spring Symposium Sofia 2005, 19-22 May 2005, Book of Abstracts, P. 26.3

 9. Chudomirova K. Domeika M. Sexually transmitted infections in Bulgaria, 2005. 22nd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections 19-21 October 2006, Versailles, France. Int J STD&AIDS 2006, Suppl 1;17:73

 10. Chudomirova K. Stojcheva M, Faour S, Najdenov K. Neurosyphilis-not to be forgotten. 22nd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections 19-21 October 2006, Versailles, France. Int J STD&AIDS 2006, Suppl 1;17:50

 11. Chudomirova K, Yankova R, Abadjieva Ts. Reiter syndrome-clinical tetrad. P 32 Sexually transmitted infections - P1192. 16th Congress EADV Vienna, Austria 16-20 May 2007.

 12. Gyrova M, Chudomirova K, Yankova R, Arnaudova M, Shalamanova G. Sarcoidosis Darier-Roussy. P34 Skin and systemic diseases - P1235. 16th Congress EADV Vienna, Austria 16-20 May 2007

 13. Domeika M, Savicheva, A, Sokolovsky E, Mavrov G, Navrotsky, A, Galdava, G, Cudomirova K, Unemo M. Optimization of the diagnosis of reproductive tract infections (RTI) in eastern european countries (EEC) performed by the network for sexual and reproductive health and rights (SRHR). 17th Meeting of the ISSTDR and the 10th IUSTI World Congress, 29 July-1 August 2007, Seattle, USA, Scientific program, P 199

 14. Chudomirova K, Domeika M. Results of a management survey of sexually transmitted diseases in Bulgaria: legal aspects and epidemiology. The 23rd IUSTI-Europe Conference on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS. Cavtat/Dubrovnik, Chroatia October 11-14, 2007. Abstract Book S 76, P 20

 15. Chudomirova K, Vaginal infectious and non-infectious disorders. Тeaching course “Sexually Transmitted Diseases”, organized by EADV, Sofia, June 2007, 2008

 16. Chudomirova K, Domeika M. Sexually transmitted infections management in Bulgaria: efforts to reduce the burden. Conference on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS. 24rd IUSTI-Europe, Milan 2-4 September 2008, Abstract Book S 48, FOC1.7

 17. Chudomirova K, Domeika M. Gummatous cutaneous syphilis and neurosyphilis. Conference on Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS. 24rd IUSTI-Europe, Milan 2-4 September 2008, Abstract Book, S 76, P28

 18. Gyrova M, Yankova R, Chudomirova K, Kostova D, Shalamanova G. Cutaneous urate deposits in patients with secondary hyperuricemia. Section: Internal medicine FP0665. 17. Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), September 17-21, 2008, Paris, FranceV. УЧАСТИЯ В БЪЛГАРСКИ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИ ФОРУМИ

 1. Руева Хр, Чудомирова Кр, Желева М. Върху клиничното протичане на сифилиса при експериментални условия и комплексното значение на серологичните методи. Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници. ВМИ “И. П. Павлов”-Пловдив, 24-26 април 1986 г. Резюмета, стр.18

 2. Руева Хр, Чудомирова Кр, Абаджиева Цв. Върху някои етиопатогенетични моменти при psoriasis vulgaris. Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници. ВМИ “И. П. Павлов”-Пловдив, 24-26 април 1986 г. Резюмета стр.19

 3. Руева Хр, Марина С, Чудомирова Кр, Абаджиева Цв. Morbus Mucha-Habermann (наблюдение на 8-месечно дете). Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници. ВМИ “И. П. Павлов”-Пловдив, 24-26 април 1986 г., Пловдив. Резюмета стр. 20

 4. Руева Хр, Чудомирова Кр, Абаджиева Цв. Върху синдрома на Wissler-Fanconi. Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници. ВМИ “И. П. Павлов”-Пловдив, 24-26 април 1986 г., Резюмета, стр. 21

 5. Руева Хр, Абаджиева Цв, Чудомирова Кр. Dermatitis herpetiformis Dühring и диабет. Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници. ВМИ “И. П. Павлов”-Пловдив, 24-26 април 1986 г. Резюмета стр. 22

 6. Руева Хр, Машонов Н, Чудомирова К. Психометрично изследване на невротичността при болни с псориазис вулгарис. Четвърти Конгрес на българските дерматолози с международно участие, Варна 2-5 октомври 1986 г. Резюмета, №28

 7. Чудомирова К, Руева Хр, Абаджиева Цв, Влашева М. Използването на озвучен Райтеров антиген пригоден за РСК в изпълнение на имунофлуоресцентен тест (FTA-ABS). Обединена научна сесия на ТНТМ, ВМИ-Пловдив, 24-25 април 1987 г. Резюмета, стр. 35

 8. Чудомирова К, Филипова И, Шбар Д, Савова Й. Никелът-актуален контактен сенсибилизатор. Обединена научна сесия на ТНТМ, ВМИ-Пловдив, 24-25 април 1987г. Резюмета, стр. 54

 9. Савова Й, Чудомирова K, Желева M. Syndroma Klippel-Trenaunnay в съчетание със Sturge-Weber. Първостепенна Окръжна Болница-Пловдив. Четвърта Научна Конференция, 27 ноември 1987 г. Сборник резюмета, стр. 71

 10. Савова Й, Янкова Р, Чудомирова К, Абаджиева Ц. Indomethacin и psoriasis vulgaris. Четвърта регионална научно-практическа конференция по дерматология и венерология, Варна 20-21 октомври 1989 г. Програма и резюмета на докладите, стр. 20

 11. Арнаудова М, Чудомирова Кр, Нухов Ф. Лечение на розацея с трихомонацид. Четвърта регионална научно-практическа конференция по дерматология и венерология, Варна, 20-21 октомври 1989 г. Програма и резюмета на докладите, стр. 28

 12. Чудомирова Кр. Динамика и структура на заболеваемоста от сифилис за период от 10 години (1979-1988). Четвърта регионална научно-практическа конференция по дерматология и венерология, Варна, 20-21 октомври 1989 г. Програма и резюмета на докладите, стр. 41

 13. Чудомирова К, Зисова Л. Incontinentia pigmenti.Обединена научна сесия на студенти и млади научни работници, ВМИ-Пловдив, 20 април 1990 г. Резюмета, стр.11

 14. Савова Й., Чудомирова Кр, Кавлаков П, Пенчева М. Принос към Syndroma Papillon-Lefevre. XII национална конференция по дерматология и венерология, Велико Търново, 12-13 октомври 1990 г. Програма и резюмета, стр. 45-46

 15. Чудомирова Кр, Арнаудова М, Абаджиева Цв. Ангиолимфоидна хиперплазия с еозинофилия. Научна сесия на ВМИ-Пловдив, 10 ноември 1990 г. Резюмета, стр. 62

 16. Иванова Е, Артума П, Чудомирова К. Депресивни тенденции и суициден риск у болни с psoriasis vulgaris. Обединена научна сесия на студентите и младите научни работници. Медицински Университет-Пловдив, 18 април 1992 г. Програма, стр. 4

 17. Савова Й, Чудомирова Кр. Тетрациклинът в лечението на ограничените форми на пемфигоид. Научна сесия на Медицински Университет-Пловдив, 1992 г. Сборник резюмета, стр. 214

 18. Чудомирова К, Машонов Н, Иванова Е, Артума П. Личностови особености и невротични разстройства у болни с lichen ruber planus. Юбилейна научна сесия 50 години ВМИ-Пловдив, секция “Вътрешни болести и дерматология”, Пловдив, 17-18 ноември 1995 г, Сборник резюмета, стр. 15

 19. Чудомирова Кр, Гюрова А, Савова Й, Арнаудова М, Янкова Р. Екзацербация на псориазис от хипопаратиреойдизъм с хипокалциемия. V-та Научна конференция "Клинична дерматология – рядко наблюдавани случаи", Годишни софийски дерматологични дни. София, 1-3 ноември 1996. Дерматол венерол 1996;35(2):34 (резюме)

 20. Чудомирова Кр, Савова Й, Запрянов З, Зисова Л. Рецидивиращ полихондрит. VI-та Конференция на “Софийските дерматологични дни", София, 31.10.-2.11.1997. Дерматол венерол 1997;36(2):31 (резюме)

 21. Абаджиева Цв, Арнаудова М, Чудомирова Кр. Lichen planus/lupus erythematosus overlap syndromе. VIII-ма Годишна конференция "Клинична дерматология - редки клинични случаи" София, 5-7 ноември 1999. Годишни Софийски дерматологични дни. Дерматол венерол 1999;38(2):36-37 (резюме)

 22. Чудомирова К, Михайлова Е, Иванов И, Савова Й. Lues congenita recens. VIII-ма Годишна конференция "Клинична дерматология - редки клинични случаи" София, 5-7 ноември 1999. Годишни Софийски дерматологични дни. Дерматол венерол 1999; 38(2):43 (резюме)

 23. Савова Й., Чудомирова К, Павлова Л. Хиперсензитивен синдром. VIII-ма Годишна конференция "Клинична дерматология - редки клинични случаи", София, 5-7 ноември 1999. Годишни Софийски дерматологични дни. Дерматол венерол 1999;38(2):44-45 (резюме)

 24. Чудомирова К, Станилова М, Гаров В. Клинични прояви и диагностика на бактериална вагиноза във венерологична клиника. 7-ми Национален конгрес по дерматология и венерология с международно участие, София, 11-13 май 2000. Програма резюмета, стр. 25, Р-22

 25. Янкова Р, Чудомирова К, Генчева М. Хеперсензитивна везикуло-пустулозна реакция към вируса на рубеола? Клинична дерматология – рядко наблюдавани клинични случаи. IX-та Конференция, София, 3-4 ноември 2000. Годишни Софийски дерматологични дни. Дерматол венерол 2000;34(2):33 (резюме)

 26. Чудомирова К, Величкова Л, Анави Б, Арнаудова М. Рецидивираща цикатрициална саркоидоза. X Научна Конференция "Клинична дерматология – рядко наблюдавани случаи", София, 2-3 ноември 2001. Годишни Софийски дерматологични дни 2001, Резюмета. Дерматол венерол 2001;40(2):29

 27. Чудомирова К. Конгенитален сифилис. 16. Национална Конференция по дерматология и венерология с международно участие. Пловдив, 16-19 май 2002. Програма

 28. Чудомирова К, Станилова М. Бактериална вагиноза-негонококов нехламидиен уретрит. X Конгрес на българските микробиолози с международно участие, Пловдив, 9-12 октомври, 2002. Програма и резюмета. MM 56, стр. 161

 29. Чудомирова К, Божкова Р. Дълъг ли е пътят до диагнозата сифилис? XI Научна Конференция "Клинична дерматология – рядко наблюдавани случаи", София, 1-2 ноември 2002. Софийски дерматологични дни, 2002. Програма. Резюмета. Дерматол венерол 2002;41(2):21, 25-26

 30. Чудомирова К, Арнаудова М, Стоилова И, Чапанова А. Syndroma Münchausen. XI Научна Конференция "Клинична дерматология – рядко наблюдавани случаи", София, 1-2 ноември 2002. Софийски дерматологични дни, 2002. Програма. Резюмета. Дерматол венерол 2002;41(2):22, 28

 31. Чудомирова К, Ангелов Л. Сексуално предавани инфекции - контрол и превенция в аспекта на реформите на здравеопазването. 8. Hационален Конгрес по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология, 16-17 май 2003, Пловдив. Програма, стр. 9

 32. Чудомирова К, Желева M, Зотева Я, Янкова Р. Фамилен herpes zoster. XIII Национална Конференция “Софийски дерматологични дни”, София, 31 октомври-2 ноември 2003. Софийски дерматологични дни, 2003. Програма. Резюмета. Дерматол венерол 2003;42(3-4):29,33

 33. Чудомирова К, Абаджиева Цв, Йорданова В, Желева М, Митева М, Янкова Р. Sarcoma Kaposi. XIII Национална Конференция “Софийски дерматологични дни”, София, 31 октомври-2 ноември 2003. Софийски дерматологични дни, 2003. Програма. Резюмета. Дерматол венерол 2003;42(3-4):29,34

 34. Чудомирова К. Предизвикателствата на гениталната хламидийна инфекция. II Конгрес на Българската Асоциация на Микробиолозите, Пловдив 4-6 юни 2004 г. Програма. Публикувано в сп. Инфектология, 2005;XLII 1/2, 21-26

 35. Чудомирова К, Гаров В, Дошева В, Янкова Р, Паскалева А. Невросифилис. XIII Научна Конференция „Клинична Дерматология-рядко наблюдавани случаи”, 5-7 ноември 2004 г. София, Програма стр. 5, №9

 36. Гюрова М, Янкова Р, Чудомирова К, Шаламанова Г. Чапанова А, Sclerosis tuberosа. XIII Научна Конференция, 5-7 ноември 2004 г., София. Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи, Програма стр. 6, №9

 37. Чудомирова К. “Център за сексуално здраве”- Пловдив-една година терапевтично-профилактична дейност. Конференция на Българското Дерматологично Дружество-клон Пловдив. 15. Декември 2004 г.р Пловдив

 38. Чудомирова К, Avelox – новата алтернатива в дерматовенерологията. Симпозум на тема “Avelox – новата алтернатива в дерматовенерологията”, 24.06.2005г., Брестовица

 39. Чудомирова К, Янкова Р, Абаджиева Ц, Костова Д. Lupus erythematosus в асоциация с антифосфолипиден синдром. Годишни Софийски Дерматологични Дни. XIV Научна Конференция, 4-5 ноември 2005 г., София. Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи. Програма стр. 5, №11

 40. Чудомирова К, Янкова Р, Абаджиева Ц, Зъбова М, Фаур С. Д. Синдром на Reiter-клинична тетрада. Годишни Софийски Дерматологични Дни. XIV Научна Конференция, 4-5 ноември 2005 г., София. Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи. Програма стр. 8, №5

 41. Чудомирова К. Azithromycin-аспекти в дермато-венерологичната терапия. ІІI Регионална Дерматологична Конференция, “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 12-14 май 2006 г., гр. Кърджали, Програма

 42. Чудомирова К. HIV и кожа. ІІI Регионална Дерматологична Конференция, “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 12-14 май 2006 г., гр. Кърджали, Програма

 43. Чудомирова К, Стойчева М, Фаур С, Найдеов К. Neurosyphilis. XVI Научна Конференция “Клинична Дерматология, рядко наблюдавани случаи”, 3-5 ноември 2006 г., Русе. Програма стр. 8

 44. Гюрова М. Чудомирова К, Янкова Р, Арнаудова М, Шаламанова Г. Sarcoidosis Darier-Roussy. XVI Научна Конференция “Клинична Дерматология, рядко наблюдавани случаи”, 3-5 ноември 2006 г., Русе. Програма стр. 10

 45. Чудомирова К. Кожни прояви при НIV-инфекцията. Семинар “Въвеждане и консултирането за HIV/СПИН при предлагане на изследване за HIV като рутинна практика в медицинските центрове за доболнична помощ, 24 юни 2006 г., х-л Империал, Пловдив (организиран от МЗ, НЦЗПБ и асоциация „Здраве и бъдеще”)

 46. Чудомирова К. Препоръки за лечение на сексуално предаваните инфекции. Първи Варненски Пролетни Дни “Новости в дерматологичната терапия”, 19-21 април 2007 г., Златни пясъци,. Програма

 47. Чудомирова К. Lamisil - да подредим фактите. Четвърта Регионална Дерматологична Конференция “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 29 юни-1 юли 2007 г., гр. Девин, Програма

 48. Чудомирова К. Xyzal – изисква ли хроничната уртикария мощен антихистамин? Четвърта Регионална Дерматологична Конференция “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 29 юни-1 юли 2007 г., гр. Девин, Програма

 49. Чудомирова К, Пехливанов Г. Moxifloxacin в дермато-венерологичната практика. Четвърта Регионална Дерматологична Конференция “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 29 юни-1 юли 2007 г., гр. Девин, Програма

 50. Чудомирова К, Абаджиева Ц, Чапкънов A, Янкова. Syphilis tarda cutanea gummosa et neurosyphilis. XVI Научна Конференция, Годишни Софийски Дерматологични Дни “Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 2-4 ноември 2007 г., София. Програма стр. №

 51. Чудомирова К, Абаджиева Ц, Янкова. Pyoderma gangraenosum в асоциация с acne inversa et conglobata . XVI Научна Конференция, Годишни Софийски Дерматологични Дни “Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 2-4 ноември 2007 г., София. Програма стр. №

 52. Гюрова М, Чудомирова К, Янкова Р, Костова Д, Шаламанова Г. Кожни уратни отлагания при хиперурикемия. XVI Научна Конференция, Годишни Софийски Дерматологични Дни “Клинична Дерматология - рядко наблюдавани случаи”, 2-4 ноември 2007 г., София. Програма стр. №

 53. Маnolova V, Chudomirova K, Abadjieva Ts. Darier disease. Abstracts 27, P12. 3th Eastern European Conference on Rare Disease and Orphan Grugs „Rare diseases – prevention, diagnosis, treatment”, 1-2 March 2008, Plovdiv, Bulgaria

 54. Чудомирова К. Лекуват ли пробиотиците урогенитални инфекции? Пета Регионална Дерматологична Конференция “Съвременни диагностично-терапевтични аспекти в дерматовенерологията”, 16 юни 2008 г., гр. Велинград, Програма

 55. Чудомирова К, Шмилев Т, Панова М, Пулиу М. Конгенитален сифилис у новородено. Четвърти Национален Конгрес по дерматология с международно участие, Албена 2-5 октомври 2008 г.

 56. Чудомирова К. СПИ – усилия за ограничаване на епидемията. XI Регионална научно-практическа конференция по дерматология и венерология. Полово-предавани инфекции - исторически и съвременни аспекти. Трявна, 28-30 ноември 2008 г.

 57. Чудомирова К, Абаджиева Ц, Шаламанова Г. Balanitis plasmacellularis – диагностично и терапевтично предизвикателство. Научно-практическа Конференция III Варненски пролетни дни, Златни пясъци, Април 2009 г. Програма

 58. Анави Б, Чапкънов А, Колева М, Чудомирова К. Добре забравените кожни луетични гуми. 10. Национален конгрес по патология, 28-30 май 2009 г., Хисаря. Сборник резюмета стр. 79, постер 20

 59. Чудомирова К, Петрова А, Калева Н, Стоев И, Панова М, Янков И, Шмилев Т, Маркакис К, Гюрова М. Случай със Syndroma Conradi-Hünermann-Happle. XIII Конференция “Софийски дерматологични дни, рядко наблюдавани клинични случаи”, 30 октомври-1 ноември 2009 г. Дерматол Венерол XLVII, Suppl 1/2009:21

 60. Чудомирова К. Нова алтернатива за лечение на микозите. Научно-практическа конференция “Пролетни варненски дерматологични дни”, 8-11.04.2010г., к-к “Слънчев ден”, Програма
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница