Списък на недвижимите културни ценности /недвижимите паметници на културата/ в гр. Стара загорастраница1/3
Дата18.06.2018
Размер0.66 Mb.
  1   2   3
Списък на недвижимите културни ценности /недвижимите паметници на културата/ в гр.СТАРА ЗАГОРАОБЕКТ


/адрес,

локализация/кадастрални данни

деклар. с:

обявен с:

ДВ/НСОПК


отписан

с:


вид

кате-

гория


елемент на групов ПК

кв.

п-л

пл.№

1

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Георги Кирков” № 83
71

2815


писмо

№ 292/ 27.01.1977протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г.


архитек-турно–строите-лен

местно

2

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Сава Силов”

№ 37


23

2728


писмо

№ 292/ 27.01.1977


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г.


архитек-турно–строите-лен

местно
3

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Сава Силов”

№ 39

свален
2727


писмо

№ 292/ 27.01.1977


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен4

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Сава Силов”

№ 36

свален


23

2735


писмо

№ 292/ 27.01.1977


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен5

ЖИЛИЩНА СГРАДА СВЪРЗАНА С ВЕСЕЛИН ХАНЧЕВ,

ул. “Сава Силов”

№ 41


23

2721


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г.


архитек-турно–строите-лен и истори-чески

местно

6

ЗЕЛЕНАТА БАНЯ,

ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 93


70
3084

писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.ДВ бр.221/ 1927 г.

протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г.


народна старина
архитек-турно–строите-лен

местно

7

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 11769

3152


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г
архитек-турно–строите-лен

местно
8

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Хаджи Димитър Асенов” № 105/ ул. “Толбухин”свален3075


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен9

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Георги Янков”

№ 10


91

3367


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен

местно
10

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

бул. “Ленин” № 64/сега бул. “Митрополит Методи Кусев”/свален

65

3430


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен11

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

бул. “Ленин” № 66/сега бул. “Митрополит Методи Кусев”/свален

65

3429


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен12.

„Ансамбъл ”Иречек”, включващ част от пространството на ул.”Иречек” между ул.”В.Левски” и ул.”Ген.Столетов” и имоти с пл.№№ 3371, 3373, 3378, 3379, 3380 и 3392 и с пл.№№ 3372 и 3389


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.

Групов паметник12

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 5свален

63

3379


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно –строите-лен
в групов ПК Ансамбъл “Иречек”

13

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 7свален

63

3376


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен14

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 9свален

63

3373


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен
в групов ПК Ансамбъл “Иречек”

15

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 13свален

63

3371


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен
в групов ПК Ансамбъл “Иречек”

16

ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. “Иречек” № 12, 14

свален3392


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен
в групов ПК Ансамбъл “Иречек”

17

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 24свален

64

3401


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен18

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иречек” № 2664

3404


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г.

писмо

№ 184/ 03.06.1993 г.протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


писмо № 184/ 09.02.93архитек-турно–строите-лен
архитек-турно–строите-лен

предв.кат. „мест-но”

местно

19

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

бул. “Руски” № 37/ сега бул. “Митрополит Методи Кусев”63

3385


писмо

№ 515/ 16.02.1990 гпротокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно –строите-лен

местно

20

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

бул. “Руски” № 53/ сега бул. “Митрополит Методи Кусев”свален

64

3405


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен21

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

бул. “Руски” № 65/ сега бул. “Митрополит Методи Кусев”свален

65

3417


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен22

ДВ:

КЪЩА НА ХАДЖИАНГЕЛОВИ

ул. “Асен Велчев”

№ 52;
акт:

ХАДЖИАНГЕЛОВА КЪЩА – МУЗЕЙ “ГРАДСКИ БИТ”,

ул. “Асен Велчев”

№ 72

22 а
47 /22/

571
1701


ДВ бр. 22/ 18.03.1975 г.
архитек-турно–строите-лен


местно
23

акт:

ДОХОДНО ЗДАНИЕ, ХОТЕЛ “ПАРИЖ”, КЪЩА НА БУХЧЕВИ,

ул. “Дим.Благоев”

№ 52 /сега ул. “Цар Иван Шишман”/


НСОПК:

КЪЩА НА БУХЧЕВИ,

ул. “Цар Иван Шишман”

6
1026


акт:

1844

1844


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен
архитек-турно–строите-лен

предв.кат. „мест-но”
местно
24

ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. “Дим.Благоев” № 51, /сега ул. “Цар Иван Шишман” № 51/

5

1803


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен

местно
25

акт:

ЖИЛИЩНА СГРАДА, МВР, ул. “Дим.Благоев” № 83;

НСОПК:

ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. “Цар Иван Шишман” № 83


22
1710


писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.


протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен,
архитек-турно–строите-лен

предв.кат. „мест-но”
местно
26

НСОПК:

ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, ул. “Цар Иван Шишман” № 8322
1710
протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г
архитек-турно–строите-лен

местно
27

акт:

ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. “Дим.Благоев” № 45/ ул. “Гурко;

НСОПК:

ЖИЛИЩНА СГРАДА, ул. “Цар Иван Шишман” № 45/ ул. “Гурко”


18

18

1797


1905

писмо

№ 515/ 16.02.1990 гпротокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г

архитек-турно–строите-лен,
предв.кат. „мест-но”

местно

28

ЖИЛИЩНА СГРАДА,

ул. “Иван Алексиев” № 17свален1658


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно–строите-лен29

ДВОР НА ДОНКА СТ. УЗУНОВА, ул. “К.Ганчев” № 36
акт:

ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДВОР,

ул “Колю Ганчев” № 36/ ул. “Хр.Ботев”;
НСОПК:

ГРУПОВ ПК –


КОМПЛЕКС ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ДВОР,

ул. “Кольо Ганчев” № 36/ ул. “Хр.Ботев”


15

15

1905


1905

писмо

№ 4249/ 13.11.1988 г.


писмо

№ 515/ 16.02.1990 гпротокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно –строите-лен и на градин- ското и парко-вото из-куство
архитек-турно – строите-лен и на градин-ското и парко-вото из-куство

предв.кат. „мест-но”


местно
30

акт:

СГРАДА НА МИТРОПОЛИЯТА /ателиета на Операта/, ул. “9-ти септември” № 104;


НСОПК:

СГРАДА,


бул. “Св. Патриарх Евтимий” № 104


5508


5508

писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен;

архитек-турно–строите-ленпредв.кат. „мест-но”

местно


в групов ПК Комплекс на

Църквата “Св.Бого-родица”31

акт:

СГРАДА НА МИТРОПОЛИЯТА /Държавен арбитраж/, ул. “9-ти септември” № 108;


НСОПК:

СГРАДА,


бул. “Св. Патриарх Евтимий” № 108


5507


5507

писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен;

архитек-турно–строите-ленпредв.кат. „мест-но”

местно


в групов ПК Комплекс на

Църквата “Св.Бого-родица”32

акт:

ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА, ул. “9-ти септември”№83


НСОПК:

ГРУПОВ ПК –КОМПЛЕКС ОТ ЖИЛИЩНО-ТЪРГОВСКА СГРАДА С ДВОР,

бул. “Св.Патриарх Евтимий” № 83


8
1959


1959

писмо

№ 292/ 27.01.1977 г.протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


архитек-турно–строите-лен;
архитек-турно–строите-лен и на градин-ското и парко-вото из-куство

предв.кат. „мест-но”
местно
33

акт:

УЧИЛИЩЕ “ДИМИТЪР БЛАГОЕВ”,

ул. “Л.Каравелов” № 70;
НСОПК:

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

ул. “Любен Каравелов” № 70
акт

3361


нов:

3313


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г

писмо

№ 184/ 03.06.1993 г
протокол на НСОПК №9/ 15.06.1998 г


писмо № 184/ 09.02.93архитек-турно–строите-лен;

архитек-турно–строите-лен;

предв.кат. „мест-но”

местно

34

ВОЕНЕН КЛУБ /ДОМ НА НАРОДНАТА АРМИЯ/, ул. “Августа Траяна”

свален


писмо

№ 515/ 16.02.1990 г


писмо № 184/ 09.02.93

архитек-турно –строите-ленКаталог: dataset
dataset -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
dataset -> Дата на съставяне
dataset -> Регистър на технически паспорти за обекти в община перущица – 2016год
dataset -> Регистър на издадени разрешения за строеж от дирекция сабосхдеп към община перущица 2016год
dataset -> Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и нов Закон за обществените поръчки
dataset -> Решение на ОбС/11. 06. 1997 г./ 4 700 000 лв. Договор за покупко-продажба, след провеждане на търг от 10. 12. 1997 г с Ет „Георгиев 13 на ст/ст 4 700 000 лева
dataset -> Р е г и с т ъ р на търговските обекти в Община „Тунджа
dataset -> Регистър на търговските обекти на територията на Община Ардино
dataset -> Община Вх номер


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница