Списък на одобрените археологически обекти за предоставяне на целева финансова подкрепа за теренни археологически проучвания и теренна консервация за 2015 Г. Група I по чл. 8 от ПравилатаДата01.02.2018
Размер94.62 Kb.
#52850


СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛЕВА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА ТЕРЕННИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ТЕРЕННА КОНСЕРВАЦИЯ ЗА 2015 Г.


ГРУПА I по чл.8 от Правилатанасочени към най-големите и значими археологически обекти или групи обекти в България, които се проучват дългосрочно: археологически резервати, стари столици, представителни обекти (групи обекти) от праисторията, античността и средновековието:

ОБЕКТ

ЗАЯВИТЕЛ

1.

Римска крайпътна станция „Состра”, с. Ломец, община Троян

Национален исторически музей – София


2.

АР „Никополис ад Иструм”, с. Никюп, община велико Търново Сектор: „Сграда 10”

Регионален исторически музей – Велико Търново


3.

Средновековна църква в кв. „Френк хисар”, средновековна столица Търновград

Регионален исторически музей – Велико Търново


4.

Средновековна крепост „Кастрици”, резиденция „Евксиноград”

Регионален исторически музей – Варна


5.

Селищна могила „Нуриюк”, с. Сушина, община Върбица, област Шумен

Регионален исторически музей – Шумен


6.

Владетелска църква – некропол, НИ АР "Велики Преслав"

Национален археологически институт с музей при БАН


7.

Крепост Калиакра, гр. Калиакра

Национален археологически институт с музей при БАН


8.

Колония "Улпия Рациария", с. Арчар

Национален археологически институт с музей при БАН


9.

"Римски военен лагер и ранновизантийски град Нове", гр. Свищов

Национален археологически институт с музей при БАН


10.

Обект "Античен град" сектор 02 "Антични терми", с. Дебелт, Община Средец

Национален археологически институт с музей при БАН


11.

Обект "Античен град" сектор "Център - Форум Запад", с. Дебелт, Община Средец

Национален археологически институт с музей при БАН12.

Обект "Античен град" сектор "Северна крепостна стена", с. Дебелт, Община Средец

Национален археологически институт с музей при БАН


13.

Праисторическия солодобивен и градски център Провадия – Солницата, гр. Провадия

Национален археологически институт с музей при БАН14.

"Селищна могила Големия остров" Дуранкулак, с. Дуранкулак, област Добрич

Национален археологически институт с музей при БАН


15.

Резерват "Старинен град Несебър", гр. Несебър

Национален археологически институт с музей при БАН


16.

НИАР "Велики Преслав", Дворцов център – север, Община Велики Преслав

Национален археологически институт с музей при БАН


17.

"Средновековен град Трапезица - сектор Южен", гр. Велико Търново

Национален археологически институт с музей при БАН18.

"Средновековен град Трапезица - сектор Север", гр. Велико Търново

Национален археологически институт с музей при БАН


19.

НАР „Кабиле”, община Тунджа, област Ямбол.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”


20.

„Селищна могила Юнаците”

Регионален исторически музей – Пазарджик21.

Тракийски градски център в АР „Сборяново”, община Исперих, област Разград.

Исторически музей – Исперих


22.

„Късноантичен град Абритус”, НАР Абритус

Регионален археологически музей – Разград


23.

„Епископска базилика”, гр. Сандански

Археологически музей – Сандански

24.

„Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча”, остров „Св. Иван”, Созопол.

Регионален исторически музей – Бургас

25.

„Добелт”, на територията на АР „Деултум-Дебелт”, община Средец, област Бургас.

Нов български университет


26.

„Обект №41”, Външен град на Плиска, НАР Плиска

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”
ГРУПА II по чл.8 от Правилата - насочени към значими обекти (групи обекти), които не попадат в групата на обектите от I група, но предполагат постигането на важни научни резултати в дългосрочна перспектива и/или са част от мащабни проекти за устойчиво развитие на територията:

ОБЕКТ

ЗАЯВИТЕЛ И ПРОУЧВАТЕЛ

1.

Ранновизантийска крепост „Хрисосотира”, разположена в източната част на гр. Черноморец, община Созопол.

Национален исторически музей – София


2.

Средновековна крепост „Петрич кале”, м. Петрич кале, община Аврен

Регионален исторически музей – Варна


3.

Късноримска пътна станция на пътя Наисус – Рациария, м. "Анище" с. Граничак

Национален археологически институт с музей при БАН


4.

"Късноантична и средновековна крепост Агатополис", гр. Ахтопол

Национален археологически институт с музей при БАН


5.

Обект "Храмов комплекс на о-в Св. Кирик", гр. Созопол

Национален археологически институт с музей при БАН


6.

Обект "Балей - Селището", с. Балей

Национален археологически институт с музей при БАН


7.

Обект "Попска Могила", Попска могила

Национален археологически институт с музей при БАН


8.

Структури от РЖЕ в "Скален комплекс Глухите камъни", с. Малко Градище и Дъбовец

Национален археологически институт с музей при БАН


9.

Резерват "Античен град Никополис ад Неустум", Община Гърмен, област Благоевград

Национален археологически институт с музей при БАН


10.

"Многослоен обект от късния неолит и 1 хил. Пр. Хр. м. Халка Бунар, с. Горно Белево, община Братя Даскалови

Национален археологически институт с музей при БАН


11.

Обект "Светилище на нимфите и Афродита", с. Каснаково

Национален археологически институт с музей при БАН


12.

Обект "Античен град Хераклея Синтика с прилещажи некрополи", м. Рупите

Национален археологически институт с музей при БАН13.

Обект "Селище и Некропол от бронзовата епоха", с. Изворово, общ. Харманли

Национален археологически институт с музей при БАН


14.

„Късноантична крепост” на нос Свети Атанас, община Бяла, област Варна.

Общински културен институт „музей” – Бяла


15.

Късноантична и средновековна крепост в кв. Хоризонт, кв. Хоризонт, гр. Балчик

Софийски университет „Св. Климент Охридски”


16.

Козарева могила, землище на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

17.

Селищна могила Химитлията, с. Сокол, община Нова Загора, област Сливен.

Софийски университет „Св. Климент Охридски”

18.

Раннонеолитно селище в м. Масовец, край с. Илинденци, област Благоевград

Регионален археологически музей – Благоевград19.

„Антична крепост Залдапа”, община Крушари, област Добрич.

Регионален исторически музей – Добрич20.

Селищна могила при с. Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш

Регионален исторически музей – Велико Търново


21.

„Тракийски некропол”, землище на с. Делян, община Дупница.

Регионален исторически музей – Перник


22.

Средновековен град-крепост Лютица

Национален исторически музей - София

23.

„Тракийски династичен дом”, м. Пастич, край с. Бродилово, община Царево.

Общински исторически музей – Царево


24.

Укрепено селище от началото на ранножелязната епоха, м. „Бресто”, землище на с. Баня, община Разлог.

Нов български университет
ГРУПА III по чл.8 от Правилата – насочени към започващи проучвания и проекти, свързани с изграждане на цялостни научни стратегии, за изследване на обекти с недеструктивни методи, като археологически разкопки са допустими, само когато доказано липсват други методи за проучване:

ОБЕКТ

ЗАЯВИТЕЛ И ПРОУЧВАТЕЛ

1.

„Селище в м. Садина при с. Веселиново, община Смядово” Геофизично проучване

Регионален исторически музей – Шумен

2.

"Каменово", Община Кубрат, област Разград

Национален археологически институт с музей при БАН


3.

Обект "Антично селище", с. Скобелово, община Сливен

Национален археологически институт с музей при БАН


4.

Праисторически рондели между селата Хаджидимитрово (област Ямбол) и с. Чокоба (област Сливен) Дистанционно картиране на археологически ландшафт.

Нов български университет
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница