Списък на одобрените потребители на социалната услуга «обществена трапезария»Дата08.06.2018
Размер100.87 Kb.
#72855

ОБЩИНА МАДАН
гр.Мадан 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел.:0308/9-82-20, факс: 0308/9-82-77; 9-80-28

e-mail; madanoba@gmail.com, www.madan.bg
СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА

СОЦИАЛНАТА УСЛУГА «ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ»ПРОЕКТ: „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ – М А Д А Н”

НА ДОГОВОРА: РД 04-266/23.09.2014 г.

ДОСТАВЧИК: ОБЩИНА МАДАНАдресант

(име, презиме, фамилия)Адрес

(постоянен адрес или настоящ адрес, ако е различен от постоянния)

Георги Николов Райчев

гр. Мадан, ул. „Геоложка” 18, ап. 5Исмаил Мустафов Сердаров

гр.Мадан, ул. „Христо Ботев”№10,ап.3Стефан Панайотов Бочуков

гр.Мадан, ул. „Студенец”№27, ап.8Емине Кадир Меджлис

гр.Мадан, ул. „Петровица” №5Иван Георгиев Караиванов

гр.Мадан, ул. „Геоложка” №4, ап.5Шабан Раиф Сюлейман

гр.Мадан, ул. „Зорница” №19, ап.9Светла Николаева Карамитева

гр.Мадан, ул. „Дъбрава”№5Фатмя Адемова Асанчева

гр.Мадан, ул. „Батанска”№57Емине Кешифова Еминева

гр.Мадан, ул. „Дъбрава” №5Васвие Фатме Али

гр.Мадан, ул. „Зорница” №19, ап.10Фатме Тасим Али

гр.Мадан, ул. Зорница”№19, ап.8Селвинар Мустафа Сюлейман

гр.Мадан, ул. „Тракия” №6, ап.4Милица Славчева Иванова

гр.Мадан, ул. „Геоложка” №10, ап.3Фатма Садък Джумен

гр.Мадан, ул. „Аврамовска” №60Фейме Шакирова Брахъмова

гр.Мадан, ул. „Яновска” №62Бранимир Надеждов Димитров

гр.Мадан, ул. „Перелик” №22, ап.51Георги Григоров Ганев

гр.Мадан, ул.„Миньор”№7, ап.8Хайрие Рамзиева Меркова

гр.Мадан, ул.„Перелик”№14, ап.1Тихомир Любенов Бодуров

гр.Мадан, ул.„Орфей”№24Лейле Ахмедова Кисьова

с.Върба, общ.МаданКарамфил Симов Касабов

с.Касабско, общ. МаданСадрие Идризова Зейнелова

с.Габрина, общ.МаданНеврие Идризова Зейнелова

с.Габрина, общ.МаданАзиз Керимов Купенов

с.Купен, общ. МаданБайрям Расимов Далиюмеров

с.Габрина, общ.МаданХамдия Шукриева Дишлиева

с.Миле, общ. МаданЗдравко Иванов Зотев

с.Цирка, общ. МаданСафия Арифова Зотева

с.Цирка, общ.МаданФатме Ахмедова Купенова

с.Купен, общ. МаданФейзи Раифов Чиев

с.Леска, общ.МаданАнелия Мехмедова Устова /дъщеря на Мехмед Устов/

с.Боровина, общ. МаданАсия Юсенова Молалиева

с.Боровина, общ. МаданАлия Шеферова Устова

с.Боровина, общ. МаданРашиде Садъкова Анинска

с.Боровина, общ. МаданСабиха Хайриева Бекирова

с.Букова поляна, общ. МаданКарамфил Каменов Карамфилов

с.Букова поляна, общ. МаданФатме Селимова Карамфилова

с.Букова поляна, общ. МаданЕмине Летифова Бекташева

с.Равнища, общ.МаданСание Хасанова Топчиева

с.Равнища, общ.МаданСафие Ахмедова Уйчева

с.Равнища, общ.МаданЕмине Кезимова Чорбаджиева/Хайри Мехмедов Мустафов-за сина си с умствена изостаналост/

с.Равнища, общ.МаданЛейле Раифова Уйчева

с.Равнища, общ.МаданЗейре Ахмедова Топчиева

с.Равнища, общ.МаданШукрия Хабипова Сандалска

с.Равнища, общ.МаданБехие Фейзиева Уйчева

с.Равнища, общ.МаданМелиха Исметова Мохамедова

с.Студена, общ.МаданСмаил Шукриев Балийски

с.Ливаде, общ.МаданНазми Мехмед Узун

с.Върбина, ул. „Трети март” №44Кадире Салихова Ковачева

с.Върбина, ул. „Свобода” №9Медиха Асанова Минчева

с.Върбина, ул. „Акация”№89Фахри Ахмедов Юмеров

с.Върбина, ул. „Акация”№89Селви Мехмедов Ашиков

с.Върбина, ул. „Катя Ванчева”№17Несибе Хасанова Хаджиаптиева

с.Върбина, ул. „Адалберт А.Малчика”№11Ахмед Хасанов Хаджиаптиев

с.Върбина, ул. „Адалберт А.Малчика”№11Садика Рамизова Юмерова

с.Върбина, ул. „Букова чука”№9 аФатме Салихова Манева

с.Върбина, ул. „Букова чука”№9 аРаиф Мехмедов Юмеров

с.Върбина, ул. „Букова чука”№9 аВасви Османов Шатъров

с.Върбина, ул. „Свобода” № 13Захаринка Методиева Иванова

с.Върбина, ул. „Дружба” №5Хатидже Хасанова Чолакова

с.Върбина, ул. „Акация”№20Зейре Салимехмедова Джепова

с.Ловци, общ. МаданБрахим Садъков Джепов

с.Ловци, общ. МаданФатме Наимова Пeлтекова

с.Митовска, общ. МаданФехми Реджепов Шаргов

с.Мъглища, общ..МаданАтанас Георгиев Герджиков

с.Средногорци, ул. „Здравец”№14Блажо Ташев Благоев

с.Средногорци, ул. „Възход ”№17Фатме Асанова Сараахмедова

с.Средногорци, ул. „Опълченска ”№3Асен Асенов Шиков

с.Средногорци, ул. „Спартак”№14Антон Симеонов Зографов

с.Средногорци, ул. „П.Р.Славейков”№12Севдалин Събинов Малинов

с.Средногорци, ул. „Персенк”№6Иван Димитров Шопов

с.Средногорци, ул. „Персенк”№13Христина Маринова Илиева

с.Средногорци, ул. „Изгрев”№32Фахри Хайриев Абдулахов

с.Средногорци, ул. „Свобода”№4Рукия Смаилова Адемова

с.Бориново, общ.МаданЕмин Мехмедов Хусевски

с. Лещак, общ.МаданШабан Расимов Ахмедагов

с. Лещак, общ.МаданХайри Реджепов Карипов

с. Лещак, общ.МаданРесмина Мехмедова Вълнева/дъщеря на Мехмед Мехмедов Вънев/

с. Лещак, общ.МаданМериам Мехмедова Вълнева/дъщеря на Мехмед Мехмедов Вънев/

с. Лещак, общ.МаданЕмир Мехмедов Вълнев /син на Мехмед Мехмедов Вълнев/

с. Лещак, общ.МаданМедиха Фехмиева Шехова/за Габриела Христова-дъщеря/

с.Лещак, общ.Мадан
ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - М А Д А Н”ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница