Списък на професионалните болестиДата17.10.2018
Размер104.38 Kb.
#90144

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Приложение към член единствен на ПМС № 80 от 29.03.2001 г., обн., ДВ, бр. 33 от 4.04.2001 г., в сила от 5.07.2001 г.
№ по

ред


Видове заболявания

Професионални фактори,

причиняващи болестта1

2

3

1.

Заболявания, предизвикани

от химически факториВсички дейности, свързани с експозиция на химически рискови фактори

1.1.

Заболявания, предизвикани

от манган и съединенията му


1.2.

Заболявания, предизвикани

от олово и съединенията му


1.3.

Заболявания, предизвикани

от кадмий и съединенията му


1.4.

Заболявания, предизвикани

от никел и съединенията му


1.5.

Заболявания, предизвикани

от хром и съединенията му


1.6.

Заболявания, предизвикани

от живак и съединенията му


1.7.

Заболявания, предизвикани

от флуор или други халогенни елементи и съединенията им


1.8.

Заболявания, предизвикани

от берилий и съединенията му


1.9.

Заболявания, предизвикани

от въглероден окис


1.10.

Заболявания, предизвикани

от селен, телур и други редки метали


1.11.

Заболявания, предизвикани

от кобалт и съединенията му


1.12.

Заболявания, предизвикани

от арсен и съединенията му


1.13.

Заболявания, предизвикани

от серни съединения (включително сероводород)


1.14.

Заболявания, предизвикани

от циановодород и съединенията му


1.15.

Заболявания, предизвикани

от съединение на азота


1.16.

Заболявания, предизвикани

от алкохоли, феноли, киселини, гликоли, кетони, алдехиди, етери, естери и техните производни


1.17.

Заболявания, предизвикани

от органични окиси (етиленов окис), епихлорхидрин


1.18.

Заболявания, предизвикани

от въглеводороди – ненаситени, наситени циклопарафини и техните халогенопроизводни


1.19.

Заболявания, предизвикани

от мастни нитро- и аминосъединения и техните производни


1.20.

Заболявания, предизвикани

от ароматни въглеводороди, техните халогено-, нитро- и аминосъединения и производните им


1.21.

Заболявания, предизвикани

от многоядрени въглеводороди и техните производни


1.22.

Заболявания, предизвикани

от бензохинони


1.23.

Заболявания, предизвикани

от други химически агенти, непосочени в т. 1.1 – 1.22


2.

Заболявания от физически фактори и пренапрежение
2.1.

Болести на нервните коренчета, плексуси и периферни нерви (радикулопатии, плексопатии, невропатии и полиневропатии)

Системно динамично натоварване (тежък физически труд), статично мускулно пренапрежение, вибрационно въздействие, преохлаждане на крайниците и йонизиращи лъчения

2.2.

Болести на мускулите, сухожилията и техните влагалища (миотендинити, миотендинози, тендинити, тендовагинити, паратенонити, лигаментити)

Системно пренапрежение, рязко пренатоварване, микротравматизация или натиск върху мускули, сухожилия, влагалищата им и паратенона, инсерциите

2.3.

Заболявания на междупрешленните дискове и стави (цервикална и лумбална спондилоза, остеохондроза, дископатии и дискова херния)

Продължителна работа, свързанас тежък физически труд (професионална дейност, изискваща вдигане и носене на тежки товари, включително на шийно-раменните области; екстремно навеждане; извиване, усукване на гръбначния стълб; бутане; тласкане; дърпане), системно статично пренапрежение, общо вибрационно въздействие; преохлаждане

2.4.

Болести на периартикуларните структури, включително хумероскапуларен периартрит, бурсити и др.

Системно пренапрежение, рязко пренатоварване, микротравматизация или натиск върху периартикуларните структури, в т.ч. върху бурсите

2.5.

Увреждане на менискуса

Системно пренатоварване на коленните стави, свързано с продължителна работа на колене в клекнало положение и свързани с често изправяне и усукване

2.6.

Болести на кости и стави (локализирана остеоартроза)

Системно пренапрежение, рязко пренатоварване, микротравматизация или натиск плюс удари и противоудари; вибрации

2.7.

Фокални дистонии тип "графоспазъм"

Системно натоварване на определена кинематична верига, често повтарящи се движения или продължително статично усилие с нервно-психическо напрежение, водещи до разстройство в координацията на движенията в същата верига

2.8.

Болести на гласовия апарат (хронични фарингити, "възли на певците" и пареза на гласните връзки)

Системно пренапрежение на гласните връзки

2.9.

Прогресиращо късогледство

Продължително зрително натоварване при работа, свързана с различаване на малки детайли от близко разстояние

2.10.

Невропатия на слуховите нерви

Продължителна работа в условията на наднормени шумови нива

2.11.

Вибрационна болест:

а) от локално вибровъздействиеб) от общо вибровъздействие

Системен контакт с инструменти и машини, генериращи локални вибрации над пределно допустимите норми (ПДН). Продължителна работа в условията на общо вибрационно въздействие над ПДН

2.12.

Височинна болест

Работа на големи височини при понижено атмосферно налягане

2.13.

Болести, свързани с атмосферна компресия или декомпресия (кесонна болест)

Работа в барокамери, батискафи, кесони, водолазна работа

2.14.

Заболявания от йонизираща радиация: лъчева болест (остър и хроничен радиационен синдром), радиационна катаракта, късни радиационни ефекти (тумори, левкози и др.)

Дейности, изложени на въздействието на лъчи, на естествени и изкуствени радиоактивни субстанции – или други радиоактивни емисии

2.15.

Електрична офталмия

Работа с въздействия на ултравиолетови лъчения

2.16.

Катаракта, заболявания на ретината и зрителния нерв

Системна работа при интензивни ултравиолетови, инфрачервени и микровълнови лъчения

2.17.

Заболявания на вестибуларния апарат освен 2.11

Работа, свързана с високи скорости и ускорения

2.18.

Заболявания от физически фактори, невключени в т. 2.11 – 2.17

Работа при неблагоприятен микро-климат, преохлаждане, прегряване

3.

Прахови и алергични заболявания

Всички дейности, свързани с експозиция на прах и професионални алергени

3.1.

Силикоза, силикотуберкулоза и техните усложнения

Продължителна работа с прах, съдържащ свободен кристален силициев двуокис (кварц) над пределно допустимите количества (ПДК)

3.2.

Азбестоза и усложненията й

Продължителна работа с прах над ПДК, съдържащ азбест при производството и употребата му

3.3.

Други силикатози: талкоза, апатитоза, пневмокониоза от барит, слюда, силиманит, гликобетонит, перлит, белилна пръст

Продължителна работа с прах, съдържащ силикати

3.4.

Пневмокониоза от метали (сидероза, алуминоза, станоза, баритоза и др.)

Работа, свързана с инхалиране на метални аерозоли

3.5.

Въглищна пневмокониоза

Продължителна работа с вдишване на въглищен прах, графитен прах и сажди

3.6.

Смесени пневмокониози (пневмокониоза на електрозаварчиците пещоремонтчици, леярска пневмокониоза и др.)

При работа с прах, съдържащ кварц, силикати, заваръчни газови аерозоли, метални аерозоли и други

3.7.

Заболявания на дихателните пътища и белите дробове от томасшлак

При работа, свързана с вдишване на прах с томасшлаково брашно

3.8.

Заболявания на дихателните органи от органични прахове

Продължителна работа, свързана с вдишване на органичен прах над ПДК

3.9.

Хроничен бронхит

Продължителна работа, свързана с експозиция на прах и токсоиритативни аерозоли

3.10.

Хиперсензитивен пневмонит (екзогенен алергичен алвеолит)

Работа, свързана с вдишване на органичен прах с биологични субстанции, ензими и пр. медикаменти и други освен посочените в раздел 1

3.11.

Бронхиална астма

При работа, свързана с произ водствени алергени и иританти

3.12.

Заболявания на горните дихателни пътища и очите от алергени и иританти освен посочените в раздел 1

При работа, свързана с произ водствени алергени и иританти

3.13.

Заболявания на кожата от алергени и иританти, невключени в раздел 1

При работа, свързана с произ водствени алергени и иританти

4.

Инфекциозни и паразитни заболявания

Бактериални, вирусни, гъбни и паразитни заболявания, еднородни с инфекцията, с която работникът се намира в съприкосновение през време на работата си (туберкулоза, бруцелоза, антракс, бяс, сап, тетанус, анкилостомиаза, салмонелоза, туларемия, Ку-треска, лептоспироза, балантидоза, възвратен менинго-енцефалит, листериоза, пситакоза, токсоплазмоза, вариола, вирусен хепатит, орнитоза, ехинококоза, микози,СПИН, Лаймска болест и др.), както и последствията от тях


а) работа, свързана със заразно болни или инфектиран и инвазионен материал;

б) контакт с болни животни или заразени продукти от животински или растителен произход;

в) работа в местност, в която има насекоми – преносители на инфекциозни заболявания;г) контакт със заразена почва, дейности по отстраняване и обезвреждане на твърди, течни отпадъци, както и ремонт на съответни съоръжения

5.

Професионални злокачествени заболявания

Всички дейности, свързани с експозиция на азбест, химически канцерогени, радиоактивни лъчения и други канцерогени

6.

Кожни болести, причинени от физически, химически или биологични агенти, невключени в други раздели

Всички професионални дейности, обуславящи експозиция на тези агенти
- -

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница