Списък на публикациите на доц д-р Цветанка Георгиева-ТрифоноваДата05.10.2016
Размер80.77 Kb.
#11092


Списък на публикациите
на доц. д-р Цветанка Георгиева-Трифонова
I. Статии в международни и национални научни списания

 1. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Tihomir Stefanov, Applying linked data technologies for online newspapers, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 5, 2015, pages 29-33, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060505 (Impact factor: 1.32)

 2. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, Development and role of electronic library in information technology teaching in Bulgarian schools, International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), vol. 6, No 3, 2015, pages 53-58, http://dx.doi.org/10.14569/IJACSA.2015.060308 (Impact factor: 1.32)

 3. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Research on Letter and Word Frequency and Mathematical Modeling of Frequency Distributions in the Modern Bulgarian Language, Contemporary Advancements in Information Technology Development in Dynamic Environments, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 111-139.

 4. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Storage and retrieval of multimedia data about unique Bulgarian bells, Encyclopedia of Information Science and Technology, Book chapter, IGI Global Publishing, 2014, pages 3940-3954.

 5. Iliya Bouyukliev, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of a personal bibliographic information system, The Electronic Library, Emerald, vol. 31, No. 2, 2013, pages 144-156, http://dx.doi.org/10.1108/02640471311312348 (Impact factor for 2013 year: 0.50).

 6. Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева-Трифонова, Информационна система за изследване на съвременния български език, Списание CIO, кн. 9, бр. 7, 2013, 72 стр., http://cio.bg/5607_informacionna_sistema_za_izsledvane_na_savremenniya_balgarski_ezik

 7. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Application for Warehousing and OLAP Analysis of Data about Unique Bulgarian Bells, TEM Journal – Technology, Education, Management, Informatics, vol. 1, No. 4, 2012, Serbia, pages 297-301.

 8. Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева-Трифонова, Моделиране на информационни системи за откриване на подводни обекти, Списание CIO, кн. 8, бр. 9, 2012, 60-61 стр., http://cio.bg/4892_modelirane_na_informacionni_sistemi_za_otkrivane_na_podvodni_obekti

 9. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Research on letter and word frequency in the modern Bulgarian language, International Journal of Knowledge-Based Organizations, IGI Global, vol. 2, No. 3, 2012, pages 74-90, http://dx.doi.org/10.4018/ijkbo.2012070105.

 10. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data, Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, 2011, pages 190-197, http://dx.doi.org/10.4236/iim.2011.35023.

 11. Цветанка Георгиева-Трифонова, RecipePad: Електронен бележник за кулинарни рецепти, сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 45, № 1, 2011, 67-69 стр.

 12. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of an information system for diploma works management, Journal of Informatics in Education, vol. 10, No. 1, 2011, pages 1-12, http://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE187.htm (SJR factor: 0.029).

 13. Tsvetanka Georgieva, Methods for investigation of dependencies between attributes in databases, Serdica Journal of Computing, vol. 3, № 3, 2009, pages 319-334.

 14. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells, European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., 2009, vol. 31, № 3, pages 366-371, http://www.eurojournals.com/EJSR.htm (SJR factor: 0.025).

 15. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Client/server system for managing an audio and video archive for unique Bulgarian bells, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol. 6, № 4, 2009, pages 660-669, http://www.worldses.org/journals/information/information-2009.htm (SJR factor: 0.029).

 16. Tsvetanka Georgieva, Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, 2008, pages 311-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.002 (Impact factor for 2008 year: 1.490).

 17. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, 2008, pages 402-413, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.008 (Impact factor for 2008 year: 1.490).

 18. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects, Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, № 2 (47), 2008, pages 183-208.

 19. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive, JournalMathematica Balkanica, vol. 21, № (3-4), 2007, pages 225-232.

 20. Tsvetanka Georgieva, Algorithm for Discovering the Distribution Intervals of the Association Rules in OLAP Data Cubes, Journal “Mathematica Balkanica”, vol. 20, № (3-4), 2006, pages 387-397.

 21. Галина Богданова, Цветанка Георгиева, Приложение за откриване на асоциативните правила в OLAP кубове с данни, сп. ”Автоматика и информатика”, кн. 40, № 4, 2006, 29-33 стр.

 22. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Analyzing the Data in OLAP Data Cubes, International Journal on Information Theories and Applications, Vol. 12, № 4, 2005, pages 335-342.


II. Учебни пособия

 1. Цветанка Георгиева-Трифонова, Практикум по бази от данни – част I, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2012, второ преработено и допълнено издание, 224 стр., http://practicum.host22.com.

 2. Цветанка Георгиева-Трифонова, Бази от данни, Издателство „Астарта”, 2010, 200 стр.

 3. Цветанка Георгиева-Трифонова, Практикум по бази от данни – част II, Издателство „Астарта”, 2009, 224 стр., http://practicum.host22.com.

 4. Цветанка Георгиева, Практикум по бази от данни – част I, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2006, 188 стр.

 5. Мариана Петрова, Цветанка Георгиева, Курсово проектиране по бази от данни, Издателство „Фабер”, Велико Търново, 2002, 64 стр.


III. Доклади на международни научни конференции в чужбина

 1. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Gabriela Chotova, XML-based development of electronic library for teaching and educational subsidiary materials, In Proceedings of the 10th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 2015. (ISBN: 978-615-5460-49-4)

 2. Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева-Трифонова, RDF базиран подход за поддържане на аудио и видео архив на уникални български камбани, V Международна научна конференция “Иновации в технологиите и образованието”, Русия, 18-19.05.2012, 206-210 стр. (на руски език).

 3. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Application for Diploma Works Management, In Proceedings of the International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 2010, pages 75-78.

 4. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Information System for Investigation on the Modern Bulgarian Language, In Proceedings of the International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Székesfehérvár, Hungary, 2010, pages 69-74.

 5. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells, In Proceedings of the Eleventh International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, 2009, page 578.

 6. Георги Димков, Тихомир Трифонов, Иван Симеонов, Цветанка Георгиева, Камбанният звън в България в миналото и сега, Симпозиум по акустика „Консонанс-2009”, Национална академия на науките на Украйна, Киев, Украйна, 2009, стр. 26 (на руски език).

 7. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells, In Proceedings of the Tenth International Conference on science and technology "System Analysis and Information Technologies", Kiev, Ukraine, 2008, page 325.

 8. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Algorithms for security and analyzing the experimental multimedia archive, In Proceedings of the Tenth International Workshop on Algebraic and Combinatorial Coding Theory, Zvenigorod, Russia, 3-9.09.2006, pages 28-30.

 9. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Development, Security and Analization of Experimental Multimedia Archive, In Proceedings of MASSEE International Congress on Mathematics – MICOM 2006, Paphos, Cyprus, 31.05.-4.06.2006, pages 127-128.


IV. Доклади на международни научни конференции в България

 1. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Mining bibliographic data, In Proceedings of the Sixth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 01-02.06.2012, pages 114-124.

 2. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, OLAP system for investigating the modern Bulgarian language, In Proceedings of the Fifth International Conference on Information Systems and Grid Technologies, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 27-28.05.2011, pages 82-94.

 3. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Using the Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering, In Proceedings of the Twelfth International Conference on Applications of Computer Algebra, Varna, 26-29.06.2006, pages 17-18.

 4. Tsvetanka Georgieva, Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes, In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, 17-18.02.2005, pages 88-98.

 5. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Finding the Error-Correcting Functional Dependency by Using the Fractal Dimension, In Proceedings of the Fourth International Workshop on Optimal Codes and Related Topics – OC 2005, Pamporovo, 17-23.06.2005, pages 20-26.

 6. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials, In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, 16-17.06.2005, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6.

 7. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Analyzing the Data in OLAP Data Cubes, In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications, and Education, Varna, 27-30.06.2005, pages 33-38.


V. Доклади на национални научни конференции и семинари

 1. Цветанка Георгиева-Трифонова, Тихомир Стефанов, Прилагане на технологиите за семантичен уеб при поддържане на дигитален архив на вестник, Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 03-04 юли 2014, 148-154 стр.

 2. Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of an electronic diary for the children, In Proceedings of the Forty Second Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 2013, pages 288-294.

 3. Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Warehousing and OLAP analysis of data about unique Bulgarian bells, In Proceedings of the Forty First Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 9-12.04.2012, pages 266-272.

 4. Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева-Трифонова, Информационна система за криптоанализ на класически шифри, Годишна университетска научна конференция на НВУ „Васил Левски”, 23-24 юни 2011, 239-247 стр.

 5. Илия Буюклиев, Цветанка Георгиева-Трифонова, Библиографска система за научна литература bgMath, Девета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", сборник доклади, Велико Търново, 2011, 61-70 стр.

 6. Илия Буюклиев, Цветанка Георгиева, Персонална електронна библиотека bgMath, Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 2010, 37-42 стр.

 7. Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева, Камбанният звън – акустично, математическо и технологично предизвикателство, Национална научна конференция по Акустика, Варна, 2008, 17-22 стр.

 8. Tsvetanka Georgieva, Finding the Fractional and the Fractional Branching Dependencies in Databases, In Proceedings of the Thirty Sixth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Varna, 2-6.04.2007, pages 215-222.

 9. Галина Богданова, Тихомир Трифонов, Тодор Тодоров, Цветанка Георгиева, Анализиране и защита на аудио и видео архив на уникални български камбани, Научна конференция „Европа като културно пространство”, Благоевград, 2007.

 10. Tsvetanka Georgieva, Finding the Branching Dependencies in Random Databases, In Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 5-8.04.2006, pages 258-264.

 11. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Discovering the Error-correcting Functional Dependencies in Case of Unknown Original Dependencies, In Proceedings of the Thirty Fifth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, Borovets, 5-8.04.2006, pages 237-244.

 12. Galina Bogdanova, Tihomir Trifonov, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Methods for Investigation and Security of the Audio and Video Archive for Unique Bulgarian Bells, In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Blagoevgrad, 1-3.12.2006, page 5.

 13. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Discovering the Partial Dependencies in Random Databases, In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, 15-18.12.2005, page 6.

 14. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Development, Analization and Security of Multimedia Archive of Folklore Objects, In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, 15-18.12.2005, page 7.

 15. Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Applying the OLAP Operations to Analyzing the Data in a WEB based Client/Server System Containing Archival Fund with Folklore Materials, In Proceedings of the National Workshop on Coding Theory and Applications, Bankya, 9-12.12.2004, page 4.

 16. Цветанка Георгиева, Складиране на данни и OLAP технология, Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 3-5.10.2003г., 58-65 стр.

 17. Цветанка Георгиева, Проектиране на OLAP кубове с данни, Научно-приложна конференция с международно участие по Компютърни науки, Велико Търново, 3-5.10.2003г., 106-112 стр.

 18. Цветанка Георгиева, Използване на репликацията за разпределяне на работното натоварване, Юбилейна научна конференция “Интернет-среда за нови технологии”, Велико Търново, 16-19.10.2002г., 95-99 стр.

 19. Мариана Петрова, Петър Петров, Цветанка Георгиева, Интерактивните бази от данни – тенденция в Web средата, Юбилейна научна конференция “Интернет-среда за нови технологии”, Велико Търново, 10-13.10.2001г., 11-16 стр.

 20. Цветанка Георгиева, Програмни техники за създаване на приложения за бази данни, използващи Web сървъри, Юбилейна научна конференция “Интернет-среда за нови технологии”, Велико Търново, 11-14.10.2000г., 89-91 стр.

 21. Цветанка Георгиева, Информационни системи и структури от данни в корпоративни информационно-комуникационни среди, Юбилейна научна конференция “Интернет-среда за нови технологии”, Велико Търново, 13-16.10.1999г., 137-141 стр.


Справка за цитирания
Iliya Bouyukliev, Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Development of a personal bibliographic information system, The Electronic Library, Emerald, vol. 31, № 2, 2013, pages 144-156, http://dx.doi.org/10.1108/02640471311312348 (Impact factor for 2013 year: 0.50)

 1. Kun Ma, Bookmarklet-triggered unified literature sharing services in the cloud, International Journal of Grid and Utility Computing, 2014, vol. 5, No. 4, pages 217-226.

 2. Małgorzata Waleszko, Personal eLibrary bgMath: osobisty system zarządzania informacją bibliograficzną, Biblioteka Narodowa, 2013, http://babin.bn.org.pl/?p=2001


Tsvetanka Georgieva-Trifonova, Warehousing and OLAP analysis of bibliographic data, Intelligent Information Management, Scientific Research Publishing, vol. 3, No. 5, 2011, pages 190-197, http://dx.doi.org/10.4236/iim.2011.35023.

 1. Jingtao Ma, Jing Zhao, Junmei Zhu, Discussion on effects of modern information technology on university libraries, Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 50, No.3, 2013, pages 548-554.

 2. Wararat Jakawat, Cécile Favre, Sabine Loudcher, OLAP on Information Networks: A New Framework for Dealing with Bibliographic Data, B. Catania et al. (eds.), New Trends in Databases and Information Systems, Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, vol. 241, 2014, pages 361-370.

 3. Sabine Loudcher, Wararat Jakawat, Edmundo Pavel, Soriano Morales, Cécile Favre, Combining OLAP and Information Networks for Bibliographic Data Analysis: A Survey, Scientometrics, Springer, 2015 (Impact Factor: 2.27).

 4. Fadi Maali, Stéphane Campinas, Stefan Decker, Gagg: A Graph Aggregation Operator, The Semantic Web. Latest Advances and New Domains Lecture Notes in Computer Science, Volume 9088, 2015, pages 491-504.


Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Application for Discovering the Constraint-based Association Rules in an Archive for Unique Bulgarian Bells, European Journal of Scientific Research, European Journals Inc., 2009, vol. 31, № 3, pages 366-371, http://www.eurojournals.com/EJSR.htm (SJR factor: 0.025).

 1. Adnan M. A. Brifcani, Adel S. Issa, Intrusion Detection and Attack Classifier Based on Three Techniques: A Comparative Study, Engineering & Technology Journal, Vol.29, No.2, 2011, pages 386-412.

 2. Phaichayon Kongchai, Nittaya Kerdprasop, Kittisak Kerdprasop, Association Rule Discovery with Constraint Logic Programming, Latest Advances in Systems Science and Computational Intelligence, WSEAS Press, 2012, pages 135-140.

 3. Phaichayon Kongchai, Nittaya Kerdprasop, Kittisak Kerdprasop, The Fuzzy Search for Association Rules with Interestingness Measure, International Journal of Computer Theory and Engineering, Vol. 6, No. 6, 2014, pages 490-494.


Tihomir Trifonov, Tsvetanka Georgieva, Web based approach to managing audio and video archive for unique Bulgarian bells, Proceedings of the Tenth International Conference on System Analysis and Information Technologies, Kyiv, Ukraine, 2008, page 325

 1. Ф. Филипов, Локализация на звукови обекти, Университетска научна конференция 2015, НВУ “Васил Левски”, В. Търново, 15-16 Юли 2015г.


Tsvetanka Georgieva, Discovering Branching and Fractional Dependencies in Databases, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 2, 2008, pages 311-325, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.002 (Impact factor for 2008 year: 1.490)

 1. Sven Hartmann, Sebastian Link, Thu Trinh, Constraint acquisition for Entity-Relationship models, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 68, № 10, 2009, pages 1128-1155.

 2. Y. Ma, X.-D. Zhang, C.-Y. Chi, Compact dependencies and intent waned values, Journal of Software, China, 2011, vol. 22, № 5, pages 962-971.

 3. Nayem Rahman, SQL optimization in a parallel processing database system, 26th IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2013.

 4. Natash Ali Mian, Sher Afzal Khan, Nazir Ahmad Zafar, Database Reverse Engineering Methods: What is Missing?, Research Journal of Recent Sciences, Vol. 2(5), 2013, 49-58.

 5. Ming Ren, Qiang Wei, Shuangjie Li, Guoqing Chen, Providing an effective group-buying aggregation service: a data-driven approach, Journal of Enterprise Information Management, Emerald, vol. 27, No. 3, 2014, pp. 302-315.


Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Using Error-correcting Dependencies for Collaborative Filtering, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 66, № 3, 2008, pages 402-413, http://dx.doi.org/10.1016/j.datak.2008.04.008 (Impact factor for 2008 year: 1.490)

 1. Sven Hartmann, Sebastian Link, Thu Trinh, Constraint acquisition for Entity-Relationship models, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 68, № 10, 2009, pages 1128-1155.

 2. L. Gimesi, L. Hufnagel, The possibilities of biodiversity monitoring based on Hungarian light trap networks, Applied Ecology and Environmental Research, Hungary, vol. 8, № 3, 2010, pages 223-239 (Impact Factor: 0.46).

 3. Heung-Nam Kim, Abdulmotaleb El-Saddik, Geun-Sik Jo, Collaborative error-reflected models for cold-start recommender systems, Decision Support Systems, Elsevier, vol. 51, № 3, 2011, pages 519-531.

 4. A. Bilge, H. Polat, An improved privacy-preserving DWT-based collaborative filtering scheme, Expert Systems with Applications, Elsevier, vol. 39, № 3, 2012, pages 3841 – 3854.

 5. I. Yakut, H. Polat, Arbitrarily distributed data-based recommendations with privacy, Data and Knowledge Engineering, Elsevier, vol. 72, 2012, pages 239 – 256.

 6. L. Gimesi, R. Homoródi, A. Hirka, Cs. Szabóki, L. Hufnagel, The effect of climate change on the phenology of moth abundance and diversity, Applied Ecology and Environmental Research, 2012, 10(3), pages 349-363 (Impact Factor: 0.46).

 7. Sabrina Senatore, Gabriella Pasi, Lattice navigation for collaborative filtering by means of (fuzzy) formal concept analysis, Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing, March 18-22, 2013, Coimbra, Portugal.

 8. Vasiliki Liagkou, A trustworthy architecture for managing cultural content, Mathematical and Computer Modelling, Elsevier, vol. 57, Issues 11–12, June 2013, pages 2625–2634.

 9. Alper Bilge, Huseyin Polat, A comparison of clustering-based privacy-preserving collaborative filtering schemes, Applied Soft Computing, vol. 13, n.5, pages 2478-2489, May, 2013.


Tsvetanka Georgieva, Using the Fractal Dimension of Sets to Discover the Distribution Intervals of Association Rules in OLAP Data Cubes, In Proceedings of the First International Conference on Information Systems and DataGrids, Sofia, 2005, pages 88-98.

 1. G. Bogdanova, R. Pavlov, G. Todorov, V. Mateeva, Knowledge Technologies for Creation of Digital Presentation and Significant Repositories of Folklore Heritage, Advanced in Bulgarian Science, Sofia, vol. 3, 2006, pages 7-15.

 2. Ni Li-Ping, Ni Zhi-Wei, Wu Hao, Ye Hong-Yun, A Survey of the Research about Data Mining Technology Based on Fractal Dimension, Computer Science, China, Vol.35, No.1, 2008, pages 187-189. (http://gz.wanfangdata.com.cn:90/med/periodical/Periodical.Articles/jsjkx/jsjk2008/0801/080151.htm) http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JSJA200801053.htm

 3. Carla Moreira Tanure, Uma arquitetura de software para descoberta de regras de associação multidimensional, multinível e de outliers em cubos OLAP: um estudo de caso com os algoritmos Apriori e FPGrowth, Master Thesis, Universidade Federal de Pernambuco, 2010. (Orientador: Robson do Nascimento Fidalgo).

Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Discovering the Association Rules in OLAP Data Cube with Daily Downloads of Folklore Materials, In Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies, Varna, 2005, pages IIIB.23-1–IIIB.23-6.

 1. Michel ElRahi, Construction d'un opérateur de détection de régions intéressantes dans un cube de données, Masters' theses, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon), Juin 2006. (http://eric.univ-lyon2.fr/publications/files/memoire-elrahi-2006.pdf)

 2. Xie Qiang, Yu Ya-li, Ding Qiu-ling, Web-OLAP System Based on Object Pool and Data Caching, Journal of Applied Sciences, China, Vol.25, No.2, 2007, pages 161-165. (http://gz.wanfangdata.com.cn:90/med/periodical/periodical.Articles/yykxxb/yykx2007/0702/070210.htm)

 3. Xie Qi, Zhang Zhenxing, Apriori Algorithm for OLAP-based Association Rules Mining and Model Design, Journal of Computer Applications, China, Vol.27, No.z1, 2007, pages 4-9. (http://gz.wanfangdata.com.cn:90/med/periodical/periodical.articles/jsjyy/jsjy2007/07z1/07z102.htm)

 4. Zheng Xiao-xi, Wang Yin-hui, Song Hao-yuan, Association Rules Mining and Implementation Based on Data Cube, Computer and Modernization, China, No.3, 2008, pages 25-28. (http://gz.wanfangdata.com.cn:90/med/periodical/periodical.articles/jsjyxdh/jsjy2008/0803/080308.htm)

 5. Ваня Матеева, Дигитален архив „Българско фолклорно наследство”: фолклористични изследвания, сп. Български фолклор, София, кн. 3-4, 2010, 11-29 стр., ISSN 0323-9861.

 6. Carla Moreira Tanure, Uma arquitetura de software para descoberta de regras de associação multidimensional, multinível e de outliers em cubos OLAP: um estudo de caso com os algoritmos Apriori e FPGrowth, Master Thesis, Universidade Federal de Pernambuco, 2010. (Orientador: Robson do Nascimento Fidalgo).

 7. Navin Kumar Tyagi, A. K. Solanki, Prediction of Users Behavior through Correlation Rules, International Journal of Advanced Computer Science and Applications, USA, Vol. 2, No. 9, 2011. (https://thesai.org/Publication/IJACSA/Archives/Volume2No9.aspx)

 8. Jigna J. Jadav, Mahesh Panchal, Association Rule Mining Method On OLAP Cube, International Journal of Engineering Research and Applications, Vol. 2, Issue 2, 2012, pages 1147-1151.

 9. M. Usman, W. Ahmad, A conceptual model for multi-level mining and visualization of association rules, Ninth International Conference on Digital Information Management (ICDIM), 2014, pages 175–181.


Galina Bogdanova, Tsvetanka Georgieva, Analyzing the Data in OLAP Data Cubes, In Proceedings of the Third International Conference on Information Research, Applications, and Education, 2005, pages 33-38.

 1. Dimara Kusuma Hakim, Pembangunan Aplikasi Pelaporan Perijinan dengan Online Analytical Processing (OLAP) (Development of License Report Application with Online Analytical Processing (OLAP)), Jurnal Informatika (JUITA), Vol. I, N 3, 2011, pages 105-111.


Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, Algorithms for Securing and Analyzing Data in the Experimental Multimedia Archive, Journal “Mathematica Balkanica”, № 21 (3-4), 2007, pages 225-232.

 1. Ваня Матеева, Дигитален архив „Българско фолклорно наследство”: фолклористични изследвания, сп. Български фолклор, София, кн. 3-4, 2010, 11-29 стр., ISSN 0323-9861.

Galina Bogdanova, Todor Todorov, Tsvetanka Georgieva, New approaches for development, analyzing and security of multimedia archive of folklore objects, Computer Science Journal of Moldova, vol. 16, № 2 (47), 2008, pages 183-208.

 1. Н.Г.Ноев, Г.Х.Христов, И.С.Станчев, Експериментален специализиран честотен речник, Информационна система за научни публикации по тематични рубрики, Научен семинар „Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях”, сборник доклади, Априлци, 2010, 102-109 стр.

 2. Ваня Матеева, Дигитален архив „Българско фолклорно наследство”: фолклористични изследвания, сп. Български фолклор, София, кн. 3-4, 2010, 11-29 стр., ISSN 0323-9861.

 3. Desislava Paneva­Marinova, Konstantin Rangochev, Maxim Goynov, Business Modeling of the Application Architecture of the Bulgarian, Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, issue: I / 2011, pages 43­50.

Тихомир Трифонов, Цветанка Георгиева, Камбанният звън – акустично, математическо и технологично предизвикателство, Национална научна конференция по Акустика, Варна, 2008, 17-22 стр.

 1. И. Иванов, Р. Джаков, Особености при прилагане на уейвлети, Научен симпозиум “Съвременни проблеми на приложния електромагнетизъм”, СППЕ’11, НВУ „В Левски”, В. Търново, 25 Март 2011, под печат.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница