Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис РумпосДата22.07.2016
Размер41.43 Kb.
#943
ТипУчебник
СПИСЪК
на публикациите на доц. д-р Димитриос Йоанис Румпос


Монографии
1. Атинският университет и модернизацията на българската култура през XIX в. Велико Търново: Издателство „Фабер”, 2009, 319 с. ISBN: 978-954-400-120-9.
2. Български преподаватели и ученици в Богословското училище на остров Халки (1844-1903). Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, 230 с. ISBN: 978-954-350-038-3.

Учебник
3. Ιστορία και πολιτισμός της Ελλάδας (1453-2000). (История и култура на Гърция 1453-2000) Велико Търново: Издателство „Астарта”, 2007, 210 с. ISBN: 978-954-350-035-2.


Статии:
4. Οι μέθοδοι και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο «Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου». (Методи и материали използвани при преподаването на новогръцки език в ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – В: Η Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα: μια διαπολιτισμική προσέγγιση, 1ο Διεθνές συνέδριο, Πάτρα 12-14 Ιουνίου 1998, Πρακτικά, τομ. 1, Πάτρα 1999, 262-270 (в съавторство с В. Владов и Р. Рикевски). ISBN: 960-7871-72-3.
5. Поколението на 30те, /Γενιά του ’30 – Πεζογραφία. Σταθμός στην εξέλιξη και ανανέωση της νεοελληνικής λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση της νεοελληνικής γλώσσας,/, – В: Първи конгрес на неоелинистите от балканските страни – „Новогръцкият език на Балканите - проблеми на обучението, изследвания, перспективи” София, 8-10 ноември 2001 г. Издателство „Ровита”, 2003, 211-216. ISBN 954-8914-16-6.
6. Новогръцката литература през погледа на българските преводи. – В: Societas Classica „Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим”. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2003, 215-217. ISBN 954-524-348-1.
7. Търсене на корените на древногръцките олимпийски игри. – В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, 7-10. ISBN-10: 954-524-508-5. ISBN-13: 978-954-524-508-4.
8. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας και το Κέντρο “Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού” στο Πανεπιστήμιο του Βελίκο Τύρνοβο “Αγ. Κυρίλλου και Μεθοδίου”. (Преподаването на новогръцки език и Библиотечно информационен център по гръцки език и култура при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Доклад, изнесен на Икономически бизнес форум на страните от Югоизточна Европа. София, 31 октомври/ 1 ноември 2006 г.
9. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η συμμετοχή της Βουλγαρίας στους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1896. (Олимпийските игри и участието на България в първите съвременни игри в Атина през 1896 г.) – В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2006, 236-247. ISBN 954-524-508-5. ISBN-13: 978-954-524-508-4.
10. Η ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. (История на новогръцкия език) – В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” II. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2007, 43-49. ISBN 978-954-524-602-9.
11. Българското присъствие в Атинския университет през XIX в. – В: Сборник “Балканите, език, история, култура”. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 143-151. ISBN: 978-954-524-636-4.
12. Ролята на Атинския университет на Балканите през XIX в. – В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” III-1. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2008, 183-191. ISBN 978-954-524-663-0.
13. Βούλγαροι φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 19ο αιώνα. (Български студенти в Атинския университет през XIX в.) – В: Гръцка филологическа поредица Παρνασσός (приета за печат), Αθήνα.
14. Γλωσσική συνείδηση στα Βαλκάνια 18ος – 20ος αιώνας. (Езиковото съзнание на Балканите XVIII – XX в.) - В: Societas Classica „Култури и религии на Балканите, в средиземноморието и изтока” IV. УИ “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2009, 333-337. ISBN 978-954-524-718-7.
15. Приносът на българите, следвали в Атинския университет за културата на балканските народи през XIX в. – Доклад, изнесен на втора Международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”, проведена на 23-24 октомври 2009 г. в Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” (приета за печат) – Велико Търново.
16. Η ελληνική γλώσσα κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. (Гръцкия език по време на турското владичество) – Доклад, изнесен на Международна научна конференция „Култури и религии на Балканите в средиземноморието и изтока”, проведена на 27-28 ноември 2009 г. в Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” (приета за печат) – Велико Търново.
17. Превод от гръцки език на глави (1. Мизерният живот на Турнакис – Η Μίζερη ζωή του Τουρνάκη, 2. Отец Димитриос – Ο πατήρ Δημήτριος и 4. Наркоманът – Ο Πρεζάκης) от книгата “Дванадесет жития”, „Δώδεκα Συναξάρια” на Τριαντάφυλλος Υψηλάντης, Σέρρες, 2006. ISBN 960-88960-4-5. (приета за печат)
18. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на тем: Богословското училище на о-в Халки и Българите (1844-1903). Велико Търново, 2003, 264 с.

[Защитена пред Специализиран научен съвет по нова и най-нова история при ВАК на 13 ноември 2003 г.]


19. Богословското училище на о-в Халки и Българите (1844-1903). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. София, 2003, 18 с.
20. Българи – преподаватели в Богословското училище на о. Халки. – В: Историците на прага на XXI век, предизвикателства и алтернативи. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2002, 65-76. ISBN 954-524-341-4.
21. Богословското училище на о. Халки. – В: Societas Classica „Общото и специфичното между цивилизациите на Гърция, Изтока и Рим”. УИ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2003, 222-227. ISBN 954-524-348-1.
22. Особености на обучението в Богословското училище на о. Халки.- В: Сборник доклади от Национална научна сесия „Педагогически Приноси” проведена в гр. Враца на 1-2 октомври 2004 г. в памет на проф. д-р Михаил Герасков (1874-1957). Издателство „Бойка”, В. Търново, 2005, 77-81. ISBN 954-9689-25-5.
23. Самоковският митрополит Доситей като ученик в Богословското училище на о. Халки (1885-1862) – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски” ЦСВП ВТУ “Проф. Иван Дуйчев” том 94 (13), 2004 по случай 230-годишнината от основаването на Девическия манастир Покров Богородичен в град Самоков. София, 2006, 301-305. ISSN-1311-784X.
24. Ένας φάρος Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια. (Един фар на православието на Балканите) – В: Гръцко политическо и културно периодично издание „Αντί”. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006, 55-59. ISSN 1108-9822.
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
userinfo -> С п и с ъ к на научните публикации на доц. Д-р николай проданов история І. Историография


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница