Списък на публикацииte на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова монографии/ monographДата24.02.2017
Размер30.79 Kb.
#15659
СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИTE

на гл. ас. д-р Станка Бонова Дойчинова

МОНОГРАФИИ/ MONOGRAPH
Бонова, Станка. Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели, В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, ISBN 978-954-524-656-2.

Бонова, Станка, Фразеологични единици в българския и в полския език, свързани с християнството, защитена дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 05.04.18 Славянски езици.
УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА / TEXTBOOKS
НАУЧНИ СТАТИИ / SCIENTIFIC ARTICLES
Бонова, Станка. Фразеологичният елемент от езиковия образ на българския поп.// Българистични проучвания, В. Търново 2002 г.
Бонова, Станка. Езиков образ на извънезиковата реалност. Фразеологична интерпретация на света.//Българистични проучвания, В. Търново, издателство Фабер, ISBN 954-775-281-2, 2003 г., с.247-256.
Бонова, Станка. Bóg wysoko, car daleko. Kilka uwag o kulturowych podstaw funkcionowania tego frazeologizmu w języku bułgarskim.// Etnolingwistyka 16, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, ISSN 0860-8032, с. 305.
Бонова, Станка. На всяка манджа медродия.//Трапезата в културата на българи и сърби, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2004, ISBN 954-524-406-2, с. 113-122.
Бонова, Станка. Български и полски фразеологични единици, свързани с акта на вярата и с християнския етичен кодекс.//Проглас кн. 1, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, В. Търново 2006, ISSN 0861 7902, с. 33.
Бонова, Станка. Български и полски фразеологични единици с компонент дявол.// Изследвания по фразеология, лексикология и лексикография (в памет на проф. дфн Кети Анкова–Ничева) (Материали от III национална конференция с международно участие на Българското лексикографско дружество). АИ “Проф. Марин Дринов”, София 2008, 421 с.

Бонова, Станка. Błędy w użyciu przyimków polskich.//Postscriptum polonistyczne, 2(12) 2013, s. 311, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wydawnictwo Gnome, ISSN 1898-1593.
РЕЦЕНЗИИ / REVIEWS
Бонова, Станка. Рецензия на учебно помагало Фонетични упражнения по полски език, В. Мирославска, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново 2010 г., ISBN 978-954-524-728-6.

Бонова, Станка. Рецензент на Zarys gramatyki języka bułgarskiego, Zbigniew Rusek, Krakow 2014, Wydawnictwo Andrzej Nowosad ABC, ISBN978-83-938937-0-6.

ХРОНИКИ / RECENT EVENTS
Бонова, Станка, Jednostki frazeologiczne a językowy obraz świata, доклад на международна конференция за студенти и докторанти, Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską, проведена в Познан, 22 – 23. 05. 2002.

Бонова, Станка, Обръщения към деца и гальовни названия на децата в българския и в полския език, доклад на международната конференция Полша и ние, посветена на 65-ата годишнина от откриването на Полския институт в София; 60-ата годишнина на полонистиката в Софийския университет и 25-ата годишнина от първите свободни следвоенни избори в Полша, организирана от СУ „Климент Охридски“ Факултет по Славянски филологии, Посолството на Република Полша и Полския институт в София, проведена в София, 04.06. 2014 г.

РЕДАКТОРСКА РАБОТА / EDITING
Дойчинова, Станка Бонова. Редакция на студентски сборник преводи Любими полски автори и творби. Ulubieni polscy autorzy i dzieła, В. Търново, Фабер 2014, ISBN 978-619-00-0055-6.


ПРЕВОДИ / TRANSLATIONS

Бонова, Станка; Григорова Маргрета. (прев.) Жанета Налевайк. „Литература-литературознание-философия. Проблеми на релацията, езиците, комуникацията.// Проглас, кн. 2, В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2012, ISSN 0861-7902
Бонова, Станка. (прев.) Юлиан Тувим. „In vino Veritas”.// Литературен вестник, бр. 30-31, 2013 г, с. 14-15.
Бонова, Станка. (прев.) Войчех Ягелски, Баши – доказателство за съществуването на Бог.// Литературен вестник, бр. 19, 2014 г, с. 25-27.

Бонова, Станка (прев.). Ханна Кралл, Креслото.//Алманах за литература, наука и изкуство Света гора, Велико Търново 2015, ISSN 1311-0209.
ЦИТИРАНИЯ
Бонова, Станка. Фразеологични единици, свързани с християнството. Българско-полски паралели. В. Търново, Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий”, 2009, ISBN 978-954-524-656-2.

цитирана в: Димитрова, Илиана. Българската картина на света в обучението по български език като чужд, Дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Велико Търново, 13-ти юли 2015-та година, цит. С. 106.
Бонова, Станка (ред.). Любими полски автори и творби. Ulubieni polscy autorzy i dzieła, В. Търново 2014.

цитиране в: Шведек, Вероника, Младите преводачи и техните любими полски автори и творби, рецензия // Литературен вестник бр. 8, 2015

цитиране в: Камен Рикев. Двуезична антология на търновската полонистика. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie. Problemy języka i kultury Słowian Południowych. 3/2014. с. 145-147. ISBN: 978-83-938240-2-1
Каталог: userinfo -> 581 -> doc
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Биография на гл ас д-р Станка Бонова Дойчинова I. Лична информация Дата и място на раждане 14. 06. 1972 г., гр. Сопот, България Националност Българка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница