Списък на публикациитеДата16.02.2017
Размер124.45 Kb.
ТипМонография


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ
На ст.н.с.ІIст. д-р Нели Цочева Цочева-Гайтанджиева,

ИЕМПАМ – БАН


МОНОГРАФИЯ

Цочева-Гайтанджиева Н. 2006. Хронична фасциолоза и ендогенни инхибитори на клетъчната пролиферация. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, София, 107.

ДИСЕРТАЦИЯ

Цочева Н. 1986. Комбинирано въздействие на фасциолна инвазия и диетилнитрозаминова интоксикация върху черния дроб на плъхове (светлинно-микроскопско, електронно-микроскопско и ензимо-цитохимично изследване). Кандидатска дисертация, София, БАН, 134.

І. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

І.1. Цочева Н. 1986. Комбинирано въздействие на фасциолна инвазия и диетилнитрозаминова интоксикация върху черния дроб на плъхове (светлинно-микроскопско, електронно-микроскопско и ензимо-цитохимично изследване). Кандидатска дисертация, София, БАН, (Автореферат).

І.2. Dimov, V. B., H. O. Neychev, N. T. Tsocheva, O. T. Poljakova-Krusteva, L. P. Krustev. 1985. Phagocytic and microbicidal activity of peritoneal-exsudative cells from rats upon the combined effect of Fasciola hepatica and diethylnitrosamine. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 38, 9, 1245-1247.

І.3. Мутафова Т., Н. Цочева, О. Полякова-Кръстева, Л. Кръстев. 1986. Влияние на диетилнитрозамина (ДЕН) върху хромозомната структура на фасциолозни плъхове и на изолирани от тях Fasciola hepatica. Хелминтология, 22, 42-50.

І.4. Tsocheva, N., Y. Mizinska-Boevska, R. Dacheva. 1988. Enzymocytochemical changes in the liver of rats with chronic fascioliasis and after toxic effect upon diethylnitrosamine treatment. Хелминтология (София), 25, 41-45.

І.5. Мизинска-Боевска Я., Хр. Нейчев, Л. Кръстев, Н. Цочева, О. Полякова-Кръстева. 1988. Структурно-функционални промени на перитонеални макрофаги от плъхове при хронична фасциолоза. Хелминтология (София), 26, 26-31.

І.6. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, L. Krustev. 1988. Changes in the body weight of rats after Fasciola hepatica and diethylnitrosamine treatment. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 41, 7, 129-131.

І.7. Полякова-Кръстева О., Н. Цочева, Л. Кръстев. 1988. Анализ на общата смъртност на фасциолозни плъхове третирани с диетилнитрозамин. Ветеринарна сбирка, 6, 43-45.

І.8. Мизинска-Боевска Я., Н. Цочева, О. Полякова-Кръстева, Л. Кръстев, Хр. Нейчев. 1989. Промени в ултраструктурната и фагоцитната активност на перитонеални макрофаги от плъхове под въздействието на диетилнитрозамин. Хелминтология (София), 8, 24-28.

І.9. Mizinska-Boevska, Y., N. Tsocheva, L. Krustev, O. Poljakova-Krusteva. 1990. Ultrastructural and functional changes in rat peritoneal macrophages under toxic influence of diethylnitrosamine against the background of chronic fascioliasis. Helminthologia (Bratislava), 27, 1, 21-31.

І.10. Tsocheva, N., L. Kuncheva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev. 1990. Histoautoradiographic study of Fasciola hepatica infected and diethylnitrosamine treated rats. Helminthologia (Bratislava), 27, 117-123.

І.11. Tsocheva, N., L. Krustev, O. Poljakova-Krusteva. 1990. Analysis of the changes of some quantitative parameters of the liver of Fasciola hepatica infected and diethylnitrosamine treated rats. Helminthologia (Bratislava), 27, 261-268.

І.12. Mizinska-Boevska, Y., N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev. 1990. Electron microscopic study of the peritoneal macrophages of rats with chronic fascioliasis and the carcinogenic effect of diethylnitrosamine. Acta Veterinaria Hungarica, 38, (1-2), 69-75.

І.13. Stefanova, R., N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, L. Karamucheva. 1990. Content of nucleic acids in liver of Fasciola hepatica infected and diethylnitrosamine treated rats. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 43, 11, 115-117.

І.14. Мизинска-Боевска Я., Н. Цочева, О. Полякова-Кръстева, Л. Кръстев. 1991. Функционални промени във фасциолозен черен дроб на плъхове третирани с диетилнитрозамин – ензимоцитохимично изследване. Хелминтология (София), 29, 35-40.

І.15. Tsocheva, N., N. Dragneva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev. 1991. A study on the humoral immune response in Fasciola hepatica-infected and diethylnitrosamine- treated rats. Хелминтология (София), 29, 49-55.

І.16. Tsocheva, N., D. Svilenov, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, M. Vinarova. 1991. Pathohistological changes in the spleen of Fasciola hepatica infected rats treatesd with diethylnitrosamine. Хелминтология (София), 29, 56-62.

І.17. Tsocheva, N., O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, R. Denkova. 1991. Structural characteristics of hepatocyte lysosomes from rats with chronic fascioliasis and diethylnitrosamine intoxication. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 44, 5, 83-86.

І.18. Tsocheva, N., O. Poljakova-Krusteva, K. Kovacheva. 1991. Growth inhibiting effect of biological active substances from the tissues of Fasciola hepatica and from Fasciola hepatica infected rat liver on primary hepatocyte cell culture. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 44, 12, 117-119.

І.19. Zvetkova, E., N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, D. Panova, I. Tsenov. 1992. Cytochemical study on nucleoproteins (RNP and DNP) and some cationic proteins in blood cells of rats with experimental fascioliasis. Хелминтология (София), 32, 67-71.

І.20. Tsocheva, N., M. Kadiiska, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, S. Yanev, T. Stoychev. 1992. Combined effect of chronic fascioliasis and diethylnitrosamine carcinogenesis on the activity of rat liver monooxygenase system. Comparative Biochemistry and Physiology, 101 C, 3, 475-479.

І.21. Tsocheva, N., M. Kadiiska, S. Yanev, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, T. Stoychev. 1992. Changes in some parameters of liver drug metabolism in Fasciola hepatica infected and diethylnitrosamine injected rats. Helminthologia (Bratislava), 29, 39-42.

І.22. Tsocheva, N., P. Zhelyazkov, D. Svilenov. 1992. Pathohistological changes of Coenurus cerebralis after Fenbendazole treatment in the different clinical stages of coenurosis. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 5, 107-110.

І.23. Tsocheva, N., D. Svilenov, P. Zorliisky. 1992. Pathohistological find of lung nematodosis in dolphin. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 5, 111-112.

І.24. Tsocheva, N., P. Zhelyazkov, D. Svilenov. 1992. Pathohistological changes of Coenurus cerebralis after treatment with different anthelminthics in the chronic phase of coenurosis. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 6, 109-111.

І.25. Tsocheva, N., E. Nikolova, O. Poljakova-Krusteva. 1992. In vitro immunomodulating effect of chalone-like biologically active substances isolated from the tissues of Fasciola hepatica and from Fasciola hepatica infected rat liver. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 7, 123-125.

І.26. Tsocheva, N., M. Topashka-Ancheva. 1992. In vivo antitumour effect of a biologically active substance isolated from Fasciola hepatica infected rat liver. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 7, 127-129.

І.27. Tsocheva, N., R. Toshkova, A. Filchev. 1992. Inhibition of proliferation of tumour cell cultures by biologically active substances isolated from the tissues of Fasciola hepatica and from Fasciola hepatica-infected rat liver. Folia Parasitologica, 39, 387-390.

І.28. Tsocheva, N., M. Gabrashanska. 1992. Trace element content of the rat liver after Fasciola hepatica infection and diethylnitrosamine intoxication. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 9, 115-117.

І.29. Gabrashanska, M., N. Tsocheva. 1992. Trace elements content in the tissues of Fasciola hepatica on the background of diethylnitrosamine intoxication. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 45, 10, 111-113.

І.30. Tsocheva, N. T., D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova, R. Toshkova. 1995. Some biochemical characteristics of cell proliferation inhibitor isolated from the tissues of Fasciola hepatica. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 48, 9-10, 151-154.

І.31. Tsocheva, N. T., D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova, R. Toshkova. 1995. Some characteristics of inhibitors of cell proliferation isolated form Fasciola hepatica-infected rat liver. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 48, 11-12, 135-138.

І.32. Gorchilova, L., N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva. 1997. Ultrastructural effects of Closantel on tegument and intestinal wall of Fasciola hepatica (Trematoda) in vitro. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 50, 2, 103-106.

І.33. Tsocheva-Gaitandjieva, N., M. Gabrashanska. 1997. Effect of basic Zn-Cu salts on the liver trace elements content under acute stage of experimental fascioliasis. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 50, 7-8, 85-88.

І.34. Tsocheva-Gaitandjieva, N., S. X. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 1997. Biosynthesis of serum glycoproteins in rats with acute and chronic experimental fascioliasis. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 50, 9-10, 113-116.

І.35. Gabrashanska, M., N. Tsocheva-Gaitandjieva, S. Tepavitcharova, C. Balarew. 1997. Trace element content in rat spleen under experimental fascioliasis and Zn-Cu treatment. Mengen und Spuren Elemente, Friedrich-Schiller Universitat, Jena, 17 Arbeitstagung, 306-310.

І.36. Tsocheva-Gaitandjieva, N. T., D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova, R. Toshkova. 1999. Comparative biochemical characterization of biologically active substances isolated from normal and Fasciola hepatica-infected rat spleen. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 52, 5-6, 107-110.

І.37. Tsocheva-Gaitandjieva, N., S. X. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 1999. Biosynthesis of soluble glycoproteins in rats after combined action of acute fascioliasis and ascite Zajdela hepatoma. Experimental Pathology and Parasitology, 2, 45-50.

I.38. Цочева Н. Ц., М. П. Габрашанска. 1999. Ефект на основни Zn-Cu соли при експериментална фасциолоза. Сборник на докладите от научната конференция “60 години РНИВМИ в Пловдив”, 20 ноември 1996, Пловдив. Академично издателство на ВСИ, Пловдив, 342-346.

І.39. Tsocheva-Gaitandjieva, N., S. X. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 2000. Biosynthesis of soluble glycoproteins in rats under the combined action of chronic fascioliasis and ascite Zajdela hepatoma. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 53, 1, 113-116.

І.40. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Mitov. 2001. Application of new zinc compounds in poultry. First Joint Meeting of Departments of Animal Science of the Balkan Countries, 6-8 June, Tekirdag, Turkey, Session IV, 1-5.

І.41. M. Mitov, M. P. Gabrashanska, N. T. Tsocheva-Gaytandzhieva, S. Tepavitcharova, M. Galvez-Morros. 2001. Chick trace element content under ascaridiasis and zinc compounds application, 3rd International Symposium on Trace Elements in Human: New Perspectives, 4-6 October, Athens, Greece, 2001, 416-423.

І.42. Tsocheva-Gaitandjieva, N. T., M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova. 2002. Trace element levels in the liver of rats with acute and chronic fascioliasis and after treatment with zinc-copper hydroxochloride mixed crystals. Journal of Helminthology, 76, 87-90.

І.43. Ivanov S. X., D. Ivanov, N. Tsocheva-Gaytandzhieva, L. Mihov, I. Abrashev. 2002. Sialidase activity in Trichinella spiralis infected rats. Experimental Pathology and Parasitology, vol. 5, No10, 39-44.

І.44. Gabrashanska M., M. Galvez-Morros, N. Tsocheva-Gaytandzieva, S. Pollet, S. Ermidou-Pollet, M. Mitov. 2003. Antioxidant status in Ascaridia galli infected chicks treated with zinc-copper double basic salt. 4th International Symposium on trace elements in human: new perspectives. 9-11 October 2003, Athens, Greece, article, 845-854.

І.45. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, M.P. Gabrashanska, M.M. Galvez-Morros, S.E. Teodorova, M. I. Mitov, S. S. Tepavitcharova. 2003. Trace element content in Ascaridia galli infected chicks under triple basic salt treatment. Experimental Pathology and Parasitology, 6, 12, 24-29.

І.46. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, R. Toshkova, L. Mihov, S. Petkova, V. Raykovska. 2003. Growth inhibiting and immunomodulating effect of chalone-like biologically active substances isolated from Trichinella spiralis-infected rat liver and spleen. Experimental Pathology and Parasitology, 6, 12, 60-63.

І.47. Tsocheva-Gaytandzhieva NT. 2003. Cytokines under fasciolosis. Experimental Pathology and Parasitology, 6, 13, 3-8.

І.48. Tsocheva-Gaytandzhieva NT. 2003. Experimental and clinical application of some endogenous inhibitors of cell proliferation. Experimental Pathology and Parasitology, 6, 13, 9-13.

I.49. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, MP Gabrashanska, MM Galvez-Morros, B Soto de Zaldivar, S Pollet, S Ermidou-Pollet. 2004. Liver antioxidant status under acute fascioliasis and (ZnxCux-1)2(OH)3Cl supplementation in rabbits. 22 Workshop 2004 Macro and Trace Elements, 24-25 Sept 2004, Jena, Germany, 619-624.

I.50. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, RA Toshkova, LD Mihov, SL Petkova, V Raykovska. 2004. Growth inhibiting effect of biologically active substances isolated from Trichinella spiralis infected rat liver and spleen. IX European Multicolloquium of Parasitology, Valencia, Spain, 18 – 23 July 2004, Monduzzi Editors, Proceedings Book, 283-286.

І.51. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, R. Toshkova, D. Wesselinova, V. Raykovska. 2004. In vitro growth inhibiting immunomodulating effect and biochemical characterization of chalone-like biologically active substances isolated from normal and Fasciola hepatica-infected rat spleen. Experimental Pathology and Parasitology, 7, 1, 18-22.

I.52. Radev V., D. Hrusanov, N. Tsocheva-Gaytandzhieva. 2004. Cercarial fauna and seasonal diffusion of Lymnaea truncatula (Müller, 1774). Experimental Pathology and Parasitology, 7, 3, 85-90.

I.53. Gabrashanska M.P., S.E. Teodorova, M.M. Galvez-Morros, N.T. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. I. Mitov. 2004. Application of Zn-Co-Mn basic salt on chickens with ascaridiosis. I. A mathematical model for Ascaridia galli population and host growth without and with treatment. Parasitology Research, 93, 3, 235-241.

І.54. Gabrashanska M.P., S.E. Teodorova, M.M. Galvez-Morros, N.T. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. I. Mitov, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. 2004. Application of Zn-Co-Mn basic salt on chickens with ascaridiosis. II. Sex ration and microelement levels in Ascaridia galli and in chickens untreated and treated. Parasitology Research, 93, 3, 242-247.

І.55. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, SX Ivanov, SI Zacharieva, JS Jordanov. 2005. Serum [3H]-fucose labelled glycoproteins in Fasciola hepatica infected and ascite Zajdela hepatoma bearing rats. Helminthologia, 42, 1, 21-25.

І.56. Tsocheva-Gaytandzhieva NT. 2005. Fasciolosis and tumor growth. Helminthologia, 42, 2, 107-113.

I.57. Panayotova-Pencheva M., I. Todev, V. Nanev. 2005. Distribution of nematodes of the family Dictyocaulidae Scrjabin, 1941 in wiled ruminants in Bulgaria. Experimental Pathology and Parasitology, 8, 1, 14-17.

I.58. Tsocheva-Gaytandzhieva N, E. Nikolova, L. Mihov, S. Petkova, Y. Petricheva. 2005. In vitro cell growth inhibiting effect of biologically active substances from helminth and host origin under trichinellosis. Experimental Pathology and Parasitology, 8, 2, 52-59.

I.59. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, S. Tepavitcharova, S. Pollet, S. Ermidou-Pollet, M. Galvez-Morros. 2005. Comparative aspects of antioxidant status in Ascaridia galli chicks treated with double and triple basic salts. 5 th International Symposium on Trace Elements in Humans: New perspectives, Athens, Greece, 342- 351.

I.60. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, S. Tepavitcharova, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, M. Galvez-Morros. 2005. Status of an antioxidant system in Fasciola hepatica infected rabbits after treatment with triple basic salts. 5th International Symposium on Trace Elements in Humans: New Perspectives, Athens, Greece, 352-368.

I.61. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Galvez-Morros, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, J. Manga Gonzales, M. Anisimova. 2006. Effect of mixed basic salts on live performance and trace metals in growing rabbits infected with Fasciola hepatica. 23 Arbeitstagung Mengen und Spurenelemente, Friedrich-Schiller-Universitat, Jena, 303-308.

I.62. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Galvez-Morros, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, J. Manga Gonzales, M. Anisimova. 2006. Effect of mixed basic salts on live performance and trace metals in growing rabbits infected with Fasciola hepatica. Experimental Pathology and Parasitology, 9, 3, 14-19.

I.63. Tsocheva-Gaytandzhieva N. 2007. Combined models of tumors and parasitoses in vivo and in vitro. Experimental Pathology and Parasitology, 10, 3, 18-32.

I.64. Tsocheva-Gaytandzhieva N., E. Nikolova, L. Mihov, S. Petkova. 2008. Effect of biologically active substances from helminth and infected host origin under trichinellosis on bone marrow agar cultures. Experimental Pathology and Parasitology, in press.

I.65. Tsocheva-Gaytandzhieva N. 2008. Fasciolosis and experimental carcinogenesis: host pathology and pathogenesis. Experimental Pathology and Parasitology, in press.

I.66. Tsocheva-Gaytandzhieva N. 2009. Nematodoses and tumor growth. Experimental Pathology and Parasitology, in press.

I.67. Tsocheva-Gaytandzhieva N. 2009. Trematodes and tumors. Experimental Pathology and Parasitology, in press.
II. УЧАСТИЯ В НАУЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ

II.1. Цочева Н., А. Узунова, Д. Деянов. 1978. Електрокардиографски промени при инфаркт на миокарда на котка след дразнене на нервус вагус. Юбилейна научна сесия на студентите и младите научни работници, посветена на 30-годишнината на студентската научна дейност в Пловдивския медицински факултет, Пловдив, 21-22 април, 15-16.

II.2. Узунова А., Н. Цочева , Д. Деянов. 1978. Промени в артериалното и венозното на лягане при инфаркт на миокарда на котка след дразнене на нервус вагус. Юбилейна научна сесия на студентите и младите научни работници, посветена на 30-годишнината на студентската научна дейност в Пловдивския медицински факултет, Пловдив, 21-22 април, 16.

II.3. Деянов Д., Н. Цочева. 1978. Приспособление за изследване функцията на изолирано жабешко сърце. Юбилейна научна сесия на студентите и младите научни работници, посветена на 30-годишнината на студентската научна дейност в Пловдивския медицински факултет, Пловдив, 21-22 април, 16.

II.4. Poljakova-Krusteva, O., Y. Mizinska-Boevska, N. Tsocheva. 1984. Electron microscopical and enzymecytochemical studies on the liver of rats after chronic fascioliasis and diethylnitrosamine treatment. IV European Multicolloquium of Parasitology (EMOP IV), Izmir, Turkey, 14-19 October, 21-22.

II.5. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, M. Shoshkov. 1984. On some quantitative indices of rats with chronic fascioliasis and diethylnitrosamine treatment. IV European Multicolloquium of Parasitology (EMOP IV), Izmir, Turkey, 14-19 October, 176.

II.6. Свиленов Д., О. Полякова-Кръстева, Н. Цочева, М. Винарова. 1984. Структура на лимфната тъкан у фасциолозни плъхове третирани с диетилнистозамин. ІV Национална конференция по бактериални инфекции и имунология (с международно участие), Варна, 1-2 октомври, 203.

II.7. Цочева Н., Я. Мизинска-Боевска, О. Полякова-Кръстева. 1985. Ензимоцитохимични изследвания на черния дроб на плъхове с хронична фасциолоза третирани с диетилнитрозамин. ІХ Национална конференция на младите специалисти от хигиенно-епидемиологичните служби, Варна, 26-28 април, 47.

II.8. Димов В., Х. Нейчев, Н. Цочева, Я. Мизинска-Боевска. 1985. Фагоцитна и микробоцидна активност на перитонеално-ексудативни клетки от плъхове при комбинирано въздействие на Fasciola hepatica и диетилнитрозамин. ІХ Национална конференция на младите специалисти от хигиенно-епидемиологичните служби, Варна, 26-28 април, 136-137.

II.9. Цочева Н. 1985. Електронномикроскопски промени в черния дроб на плъхове с хронична фасциолоза и диетилнитрозаминова интоксикация. Републикански младежки научно-технически симпозиум “Биология 85”, София, 22-23 октомври, 33.

II.10. Цочева Н., Я. Мизинска-Боевска. 1985. Ензимоцитохимично изследване на киселофосфатазната активност в черен дроб на плъхове с хронична фасциолоза и диетилнитрозаминова интоксикация. Републикански младежки научно-технически симпозиум “Биология 85”, София, 22-23 октомври, 36.

II.11. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, L. Krustev, Ya. Mizinska-Boevska, L. Gorchilova. 1986. Morphological studies of the combined effect of Fasciola hepatica invasion and diethylnitrosamine intoxication on the rat liver. Vth International Helminthological Symposium, Strbske Pleso, CSSR, 22-24 October, 59.

II.12. Mizinska-Boevska, Ya., Kh. Neychev, L. Krustev, N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva. 1986. Morphological characteristics of peritoneal macrophages from Fasciola hepatica invaded rats. IV International Symposium (with international participation) 'Lysosomes - Biology, pathology, biotechnology', 29-31 October, Sofia, 30.

II.13. Tsocheva, N., L. Krustev, O. Poljakova-Krusteva, Ya. Mizinska-Boevska. 1986. Acid phosphatase activity in the liver of rats with fascioliasis. IV International Symposium (with international participation) 'Lysosomes- Biology, pathology, biotechnology', 29-31 October, Sofia, 66.

II.14. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, L. Krustev. 1986. Структура лизосом печени крыс и активность кислой фосфатазы при хроническом фасциолезе и интоксикации диэтилнитрозамином. ІІІ Всесоюзный симпозиум (с международным участием) “Структура и функции лизосом”, 17-21 ноября, Тбилиси, Грузия, 159-160.

II.15. Цветкова Е., Н. Цочева, О. Полякова-Кръстева, Л. Кръстев. 1986. Цитохимични промени в чернодробните клетки на третирани с диетилнитрозамин фасциолозни плъхове. VІ Национален конгрес по инфекциозни и паразитни болести, 17-19 октомври, София, 233-234.

II.16. Krustev, L., N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva. 1987. Macroscopical and histological characteristics of the liver of Fasciola hepatica infected and diethylnitrosamine treated rats. V-та Национална конференция по паразитология, 1-3 октомври, Варна, 191.

II.17. Tsocheva, N., O. Poljakova-Krusteva. 1987. Ultrastructural characteristics of reaction of the liver tissue as a result of the combined action of Fasciola hepatica and diethylnitrosamine. V-та Национална конференция по паразитология, 1-3 октомври, Варна, 197.

II.18. Krustev, L., O. Poljakova-Krusteva, N. Tsocheva. 1987. Inhibition of chemical carcinogenesis by Fasciola hepatica invasion - a new phenomenon for helminthology. V-та Национална конференция по паразитология, 1-3 октомври, Варна, 202.

II.19. Mizinska-Boevska, Ya., L. Krustev, Kh. Neychev, O. Poljakova-Krusteva, N. Tsocheva. 1987. Structural-functional characteristics of rats macrophages treated with Fasciola hepatica and diethylnitrosamine. V-та Национална конференция по паразитология, 1-3 октомври, Варна, 204.

II.20. Kadiiska, M., S. Yanev, Ts. Stoychev, N. Tsocheva, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev. 1987. Activity of the mixed function oxidases in the liver of infected with Fasciola hepatica and treated with diethylnitrosamine rats. V-та Национална конференция по паразитология, 1-3 октомври, Варна, 224-225.

II.21. Tsocheva, N., Ya. Mizinska-Boevska, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev. 1988. Enzymocytochemical changes in the hepatocytes of rats with chronic fascioliasis after diethylnitrosamine carcinogenesis. Vth European Multicolloquium of Parasitology (V EMOP), 4-9 September, Budapest, Hungary, P2-6, 172.

II.22. Mizinska-Boevska, Ya., N. Tsocheva, L. Krustev, O. Poljakova-Krusteva, Kh. Neychev. 1988. Alterations of peritoneal macrophages in a case of helminth invasion and chemical carcinogenesis. Vth European Multicolloquium of Parasitology (V EMOP), 4-9 September, Budapest, Hungary, P2-35, 179.

II.23. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, Y. Kandekar, L. Krustev. 1988. Enzymecytochemical changes of liver glucose-6-phosphatase in rats with experimentally induced fascioliasis and diethylnitrosamine treatment. III Symposium and School of Histochemistry and Cytochemistry, 22-26 September, Varna, 58.

II.24. Poljakova-Krusteva, O., N. Tsocheva, L. Krustev, S. Yanev, M. Kadiiska, Ts. Stoychev. 1989. Effect of toxic action of diethylnitrosamine against the background of chronic fascioliasis on the activity of monooxygenase system in the rat liver. II Symposium Drug Metabolizing Enzyme Systems, 9-13 October, Varna, 74.

II.25. Tsocheva, N., O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, M. Kadiiska, S. Yanev, Ts. Stoychev. 1989. Combined effect of chronic fascioliasis and diethylnitrosamine carcinogenesis on the activity of monooxygenase systems. II Symposium Drug Metabolizing Enzyme Systems, 9-13 October, Varna, 92.

II.26. Tsocheva, N., M. Kadiiska, S. Yanev, O. Poljakova-Krusteva, L. Krustev, Ts. Stoychev. 1990. Changes in drug metabolism after simultaneous action of diethylnitrosamine and Fasciola hepatica. 3rd Congress of the Bulgarian Pharmacological Society, 17-20 May, Sofia, 293.

II.27. Tsocheva, N., M. Gabrashanska, O. Poljakova-Krusteva. 1991. Changes of structure and trace element content in Fasciola hepatica and in infected rat liver after diethylnitrosamine treatment. IInd International School 'Parasite - Host - Environment', 28 May - 01 June, Sofia, 261.

II.28. Tsocheva, N., M. Topashka, O. Poljakova-Krusteva. 1991. Antitumour effect of a biological active substance from Fasciola hepatica infected liver. IInd International School 'Parasite - Host - Environment', 28 May - 01 June, Sofia, 262.

II.29. Tsocheva, N., O. Poljakova-Krusteva, K. Kovacheva. 1991. Growth inhibiting effect of biological active substances from Fasciola hepatica infected rats on primary hepatocyte cell culture. VIth International Helminthological Symposium, 23-27 September, The High Tatras, CSFR, 123.

II.30. Tsocheva, N., R. Toshkova, A. Filchev, D. Wesselinova. 1992. Inhibition of tumour cell proliferation by biologically active substances isolated from the tissues of Fasciola hepatica and Fasciola hepatica-infected rat liver. VІІ Национален конгрес по заразни и паразитни болести (с международно участие), 16-17 октомври, Велинград, № 150, 33.

II.31. Tsocheva, N., E. Nicolova, R. Toshkova, D. Wesselinova. 1992. In vitro immunomodulating effect of biologically active substances isolated from the tissues of Fasciola hepatica and Fasciola hepatica-infected rat liver. VІІ Национален конгрес по заразни и паразитни болести (с международно участие), 16-17 октомври, Велинград, № 407, 81.

II.32. Tsocheva, N., R. Toshkova, D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova. 1994. Antitumour effect of an inhibitor of cell proliferation isolated from Fasciola hepatica tissues. Eighth International Congress of Parasitology (ICOPA VIII), 10-14 October, Izmir, Turkey, Po7.07, 270.

II.33. Tsocheva, N., R. Toshkova, D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova. 1994. Inhibitor of cell proliferation (Chalone) isolated from Fasciola hepatica-infected rat liver. Eighth International Congress of Parasitology (ICOPA VIII), 10-14 October, Izmir, Turkey, Po7.08, 270.

II.34. Tsocheva, N., P. Zhelyazkov, D. Svilenov. 1994. Pathohistological changes of Coenurus cerebralis brain cysts after different anthelmintics treatment. Eighth International Congress of Parasitology (ICOPA VIII), 10-14 October, 1994, Izmir, Turkey, Po41.23, 403.

II.35. Цочева Н., М. Габрашанска. 1996. Ефект на основни цинково-медни соли при експериментална фасциолоза. Юбилейна научна конференция на Районния научно-изследователски ветеринарно медицински институт, Пловдив, 20-22 ноември, 12.

II.36. Tsocheva-Gaitandjieva, N., D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova, R. Toshkova. 1996. Biologically active substances of host and parasite origin under the fascioliasis. VII European Multicolloquium of Parasitology (EMOP VII), 2-6 September, Parma, Italy, Parasitologia, 1996, 38, 1-2, 152.

II.37. Tsocheva-Gaitandjieva, N., M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova. 1997. Effects of basic Zn-Cu salts and acute fascioliasis on liver and spleen trace elements contents in rats. 11th Balkan Biochemical Biophisical Days, 15-17 May, Thessalonici, Greece, No 131, 55.

II.38. Tsocheva-Gaitandjieva, N., D. Wesselinova, L. Rupova-Popjordanova, R. Toshkova, A. Filchev. 1999. Inhibitors of cell proliferation from host and parasite origin under fascioliasis. VI Национален конгрес по онкология с международно участие, София, 19-20 ноември, ПЕК 3, 2.

II.39. Tsocheva-Gaitandjieva, N., S. X. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 1999. Serum glycoproteins in rats after combined action of experimental fascioliasis and ascite Zajdela hepatoma. VI Национален конгрес по онкология с международно участие, София, 19-20 ноември, ПЕК 4, 2.

II.40. Tsocheva-Gaitandjieva, N., M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova, C. Balarew. 1999. Trace element content in rat liver and spleen under basic Zn-Cu salt treatment at the background of experimental fasciolosis. 2nd International Symposium on Trace elements in Human: New Perspectives, 7-9 October, Athens, Greece, 91.

II.41. Tsocheva-Gaitandjieva, N., D. Wesselinova, R. Toshkova, A. Filchev, L. Rupova-Popjordanova. 2000. Inhibitors of cell proliferation from host and parasite origin under fascioliasis. VIІ Национален конгрес по хигиена, 2-4 ноември, София, 139.

II.42. Tsocheva-Gaitandjieva, N., M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova, M Mitov. 2000. Trace element content in rat liver and spleen under experimental fasciolosis and zinc-cpper hydroxochloride mixed crystals treatment. VIІ Национален конгрес по хигиена, 2-4 ноември, София, 138.

II.43. Tsocheva-Gaitandjieva, N., S. X. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 2000. Serum [3H]-fucose labeled glycoproteins in Fasciola hepatica infected rats with ascite Zajdela hepatoma. VIІ Национален конгрес по хигиена, 2-4 ноември, София, 138.

II.44. Габрашанска, М., Н. Цочева-Гайтанджиева, М. Митов, С. Тепавичарова. 2001. Действие на новосинтезирани цинкови съединения върху минералния баланс на инвазирани с Ascaridia galli пилета. V-ти Национален конгрес по биохимия, биофизика и молекулярна биология, София, 29-31 март, 52.

II.45. Цочева-Гайтанджиева, Н., М. Габрашанска, М. Митов, С. Тепавичарова. 2001. Микроелементен състав на черен дроб и слезка на инвазирани с Fasciola hepatica и третирани със смесени Zn-Cu хидроксохлоридни кристали плъхове. V-ти Национален конгрес по биохимия, биофизика и молекулярна биология, София, 29-31 март, 140

II.46. Цочева-Гайтанджиева, Н., С. Иванов, С. Захариева, Й. Йорданов. 2001. Изследване на серумни гликопротеини белязани с [3H]-fucose при инвазирани с Fasciola hepatica и третирани с асцитен хепатом на Zajdela плъхове. V-ти Национален конгрес по биохимия, биофизика и молекулярна биология, София, 29-31 март, 141.

II.47. Mitov, M., M. Gabrashanska, N. Tsocheva-Gaytandzhieva. 2001. Application of new zinc complexed compounds in parasitic infections. 12th BBBD (Balkan Biochemical and Biophysical Days), May 10-13, Bucharest, Romania, 66

II.48. Tsocheva-Gaytandzhieva, N., R. Toshkova, D. Wesselinova, A. Filchev, L. Rupova-Popjordanova. 2001. Chalone-like inhibitors of cell proliferation from parasite and host origin under fascioliasis. Sixth National Conference of Parasitology, Sofia, 5-7 October, 65.

II.49. Tsocheva-Gaytandzhieva, N., S. Ivanov, S. Zacharieva, J. Jordanov. 2001. [3H]-fucose labelled sera glycoproteins in Fasciola hepatica infected and Zajdela hepatoma treated rats. Sixth National Conference of Parasitology, Sofia, 5-7 October, 68.

II.50. Tsocheva-Gaytandzhieva, N., M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova, M. Mitov. 2001. Rat liver and spleen trace element content under fascioliasis and new zinc-copper compounds application. Sixth National Conference of Parasitology, Sofia, 5-7 October, 68-69

II.51. Ivanov, S. X., D. Ivanov, L. Mihov, V. Boeva-Bangjozova, T. Tsocheva-Gaytandzhieva. 2001. Sialidase activity under trichinellosis. Sixth National Conference of Parasitology, Sofia, 5-7 October, 67.

II.52. Gabrashanska, M., M. M. Galvez-Morros, S. Tepavitcharova, N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Mitov, Fr. Muños. 2001. Bioavailability of cobalt from new complexed compounds in chicks. Sixth National Conference of Parasitology, Sofia, 5-7 October, 69.

II.53. N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Gabrashanska, S. Tepavitcharova, M. Mitov. 2001. Antioxidant trace element status after the application of new basic zinc-copper compounds at the background of experimental fascioliasis. ІХта Научна сесия, Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Биологически факултет, София, 29-30 ноември, 275.

II.54. Габрашанска М., Н. Цочева-Гайтанджиева, М. Митов, С. Тепавичарова. 2001. Действие на новосинтезирани цинкови съединения върху минералния баланс на инвазирани с Ascaridia galli пилета. 100 години Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт “Проф. Д-р Георги Павлов”. Юбилейна научна сесия, София, 12-13 декември, 22-23.

II.55. Tsocheva-Gaytandzhieva N. T., R. Toshkova, D. Wesselinova, A. Filchev, L. Rupova-Popjordanova. 2002. Inhibitors of cell proliferation from parasite and host origin under fascioliasis. Първа международна конференция “Бактериални и вирусни инфекции и паразитози в хуманната и ветеринарната медицина”, 08 – 11 юни, Варна, 28.

II.56. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Mitov. 2002. Effect of multication Co-Mn-Zn basic salt on Ascaridia galli infected chicks. Първа международна конференция “Бактериални и вирусни инфекции и паразитози в хуманната и ветеринарната медицина”, 08 – 11 юни, Варна, 30.

II.57. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, St. Tepavitcharova, M. Galvez-Morros. 2002. Therapeutic effect of nGly.Me2+A.mH­­­­­­­­­­­2O (Me2+=Mn, Co, Zn; A=Cl-, SO­42-; n=1, 2; m=0, 2, 5) compounds on helminthosis. 2002. 10th International Symposium on solubility phenomena, 21-26 July 2002, Varna, Bulgaria, P40.

II.58. Ivanov S. X., S. Zaharieva, J. Stoilov, D. Ivanov, N. Tsocheva-Gaytandzhieva. 2002. Specificity of fucosylation of serum glycoproteins from rats gearing Geren tumor. Isolation and characterization of two tumor cells subpopulations with different lethalities. VІІ Национален конгрес по патология, 4-5 октомври 2002, София, 62-63.

II.59. Tsocheva-Gaytandzhieva N., I. Roeva, M. Topashka-Ancheva, R. Toshkova, A. Filchev, E. Nikolova. 2002. Inhibition of cell proliferation under chronic fascioliasis. Десети конгрес на микробиолозите в България с международно участие, 9-12 октомври, Пловдив, България, P6, 228-229.

II.60. Ivanov S. X., D. Ivanov, N. Tsocheva-Gaytandzhieva, L. Mihov, I. Abrashev, V. Boeva, R. Kurdova. 2002. Sialidase activity in human and experimental animals under trichinellosis. Десети конгрес на микробиолозите в България с международно участие, 9-12 октомври, Пловдив, България, P9, 230.

II.61. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzieva, St. Tepavitcharova, M. Galvez-Morros, M. Mitov. 2002. Therapeutic effect of glycine-metal compounds on helminthosis. Десети конгрес на микробиолозите в България с международно участие, 9-12 октомври, Пловдив, България, P4, 227-228.

II.62. Gabrashanska M., N.T. Tsocheva-Gayatndzhieva, M. Galvez-Morros, M. Mitov. 2003. Antioxidant status in Ascaridia galli infected chicks (un) treated with zinc-copper mixed crystals. Second International Conference “Bacterial, viral and parasitic infe ctions in human and veterinary medicine”, 13-15 June 2003, Sofia, Bulgaria, 46.

II. 63. Tsocheva-Gayatndzhieva NT, RA Toshkova, LD Mihov, SL Petkova, V Raykovska. 2004. Growth inhibiting effect of biologically active substances isolated from Trichinella spiralis infected rat liver and spleen. EMOP IX, 18-23 July, Valencia, Spain, 381

II. 64. Tsocheva-Gayatndzhieva NT, MM Galvez-Morros, MP Gabrashanska, JL Galvez Martos, MI Mitov. 2004. Zinc-copper hydroxochloride mixed crystals application on Fasciola hepatica experimentally infected rabbits. EMOP IX, 18-23 July, Valencia, Spain, 538-539.

II. 65. Ivanov SX, DG Ivanov, RS Milcheva, NT Tsocheva-Gaytandzhieva. 2004. Biosynthesis and catabolism of specific glycoproteins in sera of Trichinella spiralis infected rats. EMOP IX, 18-23 July, Valencia, Spain, 380.

II. 66. Radev VV, DY Hrusanov, NT Tsocheva-Gayatndzhieva. 2004. Natural trematode infections and seasonal diffusion of Lymnaea truncatula (Müller, 1774) (Mollusca). EMOP IX, 18-23 July, Valencia, Spain, 507.

II. 67. Panajotova-Pencheva MS, ID Todev, VN Nanev, NT Tsocheva-Gayatndzhieva. 2004. Dictyocaulosis in wild ruminants in Bulgaria. EMOP IX, 18-23 July, Valencia, Spain, 354.

II.68. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, R. Toshkova, EB Nicolova, LD Mihov, SL Petkova. 2004. In vitro growth inhibiting effect of biologically active substances (BAS) from parasite and host origin under fasciolosis and trichinellosis. World Conference on Magic Bullets, Nürnberg, Germany, September 9-11 2004, page A-144.

II.69. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, R. Toshkova, L. Mihov, S. Petkova, V. Raykovska. 2004. Growth inhibiting effect of biologically active substances from Trichinella spiralis infected rat livers and spleens. Национална конференция по онкология, София, 19-21 ноември 2004, 26.

II.70. Ivanov SX, Tsocheva-Gaytandzhieva NT, SI Zaharieva, JS Jordanov. 2004.Serum fuco-glycoproteins under experimental fascioliasis and ascite Zajdela hepatoma in rats. Национална конференция по онкология, София, 19-21 ноември 2004, 27.

II.71. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, M. Galvez-Morros, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet. 2005. Comparatively aspects of antioxidant status in Ascaridia galli infected chicks treated and untreated with metal compounds. Seventh National Conference of Parasitology (with International Participation), 22-25 September, Sofia, Bulgaria, 56.

II.72. Tsocheva-Gaytandzhieva N., Gabrashanska M., S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, M. Galvez-Morros. 2005. Status of antioxidant system in Fasciola hepatica infected rabbits after treatment with triple basic salts. Seventh National Conference of Parasitology (with International Participation), 22-25 September, Sofia, Bulgaria, 67.

II.73. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, E. Nikolova, L. Mihov, S. Petkova. 2006. Cell growth inhibitory and immunomodulatory activity of biologically active substances from parasite and host origin under trichinellosis. ICOPA XI, 6-11 August, SECC, Glasgow, Scotland.

II.74. Gabrashanska M., N. Tsocheva-Gaytandzhieva, S. Ermidou-Pollet, S. Pollet, M. Galvez-Morros. 2006. Antioxidant potential of Fasciola hepatica infected rabbits after treatment with mixed hydroxyl srystals. ICOPA XI, 6-11 August, SECC, Glasgow, Scotland.

II.75. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, E. Nikolova, L. Mihov, S. Petkova. 2008. Cell growth inhibiting effect of biologically active substances under trichinellosis on lymphocyte cell cultures. Xth European Multicilloquium of Parasitology (X EMOP) 24-28 August, Paris, France, 148.

II.76. Tsocheva-Gaytandzhieva NT, E. Nikolova, L. Mihov, S. Petkova, R. Toshkova, D. Vesselinova, V. Raykovska. 2009. Cell growth inhibiting effect of biologically active substances under trichinellosis. Eight National Conference of Parasitology (with International Participation), 23-26 September, Varna, Bulgaria, 29-30.

ІІІ. ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПАТЕНТИ


Изобретение

ІІІ.1. Полякова О., Л. Кръстев, Н. Цочева, Р. Тошкова, К. Ковачева, А. Филчев, Е. Николова, Д. Веселинова, Л. Рупова-Попйорданова. 1992. Инхибитор на клетъчната пролиферация от хелминтен произход. ИНРА, приоритет от 03.01.1992, рег. № 95723, АС № 51588.


Патент

ІІІ.2. Цочева Н. 1995. Инхибитор на клетъчната пролиферация от хелминтен произход. Решение на патентното ведомство № 6367 от 14.08.1995 г.


ІV. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ СТАТИИІV.1. Цочева Н. А. Узунова, А. Петков, Д. Деянов. 1977. Обща методология на патофизиологичния експеримент. Вестник “Студентска трибуна”, Медицинска академия, София, юни, бр. 6.
Каталог: users -> files
files -> Списък на публикациите на ст н. с. І ст дтн инж. Оханес Сантурджян до края на 2010
files -> Автобиография професор Атанас Дерменджиев
files -> С п и с ъ к №1 на научните доклади и публикации на
files -> Иформация за публикациите (2000–2010 г.) На доц. Д-р алберт бенбасат монографии, учебници, студии и др
files -> Конкурс за редовен асистент по "Персийска литература и култура" в су "Св. Климент Охридски", където постъпва на работа в Центъра за източни езици и култури към Факултета по класически и нови филологии
files -> Богомил николов
files -> Биография На член кореспондент проф д-р Владимир Атанасов Овчаров Адрес: Катедра по анатомия и хистология, Медицински факултет, Медицински
files -> Сп и с ъ к на публикациите на проф дин Казимир Попконстантинов награди
files -> Книга за учителя на първа група в детската градина : Ч. 1 / Под ред на Елка Петрова. София : Нар просв., 1984 Ч. Надежда Витанова и др.; Под ред на Елка Петрова
files -> Д ф н донка петканова I. Книги Дамаскините в българската литература


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница