Списък на семинарите, организирани от цмм в периода 11. 2010-10. 2011 „In vitro ефект на ресвератрол спрямо окислително увреждане на човешки ендотелиални клетъчни линии от коронарна артерия”Дата31.03.2018
Размер32.71 Kb.
#64189
Списък на семинарите, организирани от ЦММ в периода 11.2010-10.2011


In vitro ефект на ресвератрол спрямо окислително увреждане на човешки ендотелиални клетъчни линии от коронарна артерия”

Лектор: Проф. д-р Гюл Гюнер-Акдоган, Университет „Докуз Ейлюл”, Катедра по Медицинска биохимия, Училище по медицина; Институт по Здравни науки, Катедра по молекулна медицина, Измир, Турция


Молекулни основи на епилепсията”

Лектор: Далия Кънчева, докторант, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ/ ЦММ, МУ-София, научен ръководител - Проф. д-р В. Митев


Роля на аминоацил тРНК синтетазите в патологията на периферни невропатии”

Лектор: Доц. д-р Албена Йорданова, Катедра Медицинска химия и биохимия, МФ, МУ-София/ Професор по молекулни невронауки – Катедра по Молекулна генетика, Университет на Антверпен, Антверпен, Белгия


"Роля на генетика, биоинформатика и генетичния консултант при провеждане на генетични изследвания"

Лектор: Доц. д-р Венета Георгиева, генетичен консултант, Национална Генетична Лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом”


Рак на белия дроб”

Лектор: Д-р Дора Маринова, докторант, Клиничен център по белодробни болести, Университетска специализирана болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София” - Iва терапевтична клиника, МФ, МУ-София, научен ръководител - Доц. д-р В. Максимов


Микросателитна нестабилност и промоторно хиперметилиране на MLH1 гена при пациенти с ларингеален карцином

Лектор: Мария Стефанова, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, МУ-София, научен ръководител - Д-р Теодора Горанова (предзащита на дипломна работа)

Глиални тумори”

Лектор: Гергана Станчева, докторант, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ/ ЦММ, МУ-София, научен ръководител - Проф. д-р ВанЬо Митев


Генетика на самоубийството и суицидното поведение: преследване на непредсказуемото”

Лектор: Д-р Туран Селим Асан, докторант, Катедра по психиатрия,/ Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МФ, МУ-София научен ръководител - Проф. д-р Вихра Миланова


Молекулно профилиране на рака на простатата”

Лектор: Дарина Качакова, докторант, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ/ ЦММ, МУ-София, научен ръководител - Проф. д-р ВанЬо Митев


Афективни разстройства и света на DISC1”

Лектор: Mина Ангелова, докторант, Катедра по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом”/ ЦММ, МФ, МУ-София, научен ръководител - Проф. д-р Иво Кременски


Инфиниум микро сонди. Технология. Системи за четене. Кратка сравнителна характеристика между CGH техниката и Илумина”

Лектор: Петър Славов, молекулярен биолог, експерт продажби, ЕЛТА90


Молекулярно-генетични характеристики на рака на гърдата”

Лектор: Румяна Додова, докторант, Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МФ/ ЦММ, МУ-София, научен ръководител - Проф. д-р ВанЬо Митев


Мутационен анализ на BRCA2 гена при група български пациентки с рак на гърдата”

Лектор: Даниела Дачева, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, научен ръководител Гл. асист. д-р Атанаска Миткова


Роля на гените HNF1B и PAX2 за развитие на вродени аномалии на бъбреците и отделителната система”

Лектор: Валентин Пенчев, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, научен ръководител Гл. асист. д-р Олга Белчева


Асоциативно изследване на полиморфни варианти в гена за серотониновия транспортер (5HTT) при хероинова зависимост”

Лектор: Гюлнас Джебир, магистърска програма „Генно и клетъчно инженерство”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, научен ръководител Гл. асист. д-р Радка Кънева


Мутационен анализ на SPG4 гена при български пациенти с наследствена спастична параплегия”

Лектор: Калина Михова, магистърска програма „Клетъчна биология и патология”, БФ, СУ „Св. Кл. Охридски”, дипломант в ЦММ, научен ръководител Доц. д-р Албена Йорданова
Каталог: lecture
lecture -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
lecture -> Лекция Изключения. Уравнение на КортевегДеВриз
lecture -> За При колода от 52 карти каква вероятност има да изтеглим: червена карта, спатия, ас, черен поп, купа дама?
lecture -> Илия Лазаров мениджмънт на качеството
lecture -> Открития и изобретения от 1970 г до 1980 г
lecture -> Лекция 2 Типове данни. Класове и обекти. Числено интегриране
lecture -> Лекция 2: т-тест за сравнение на средни и тестове за сравнение на пропорции Основни елементи на статистически анализ
lecture -> Java net. Socket. Сървърите приемат клиенти чрез класа java net. ServerSocket


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница