Списък на търговците с прекратено одобрение за изкупвачи на краве мляко актуален към 06. 03. 2012 гДата19.12.2017
Размер126.99 Kb.
СПИСЪК

НА ТЪРГОВЦИТЕ С ПРЕКРАТЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗКУПВАЧИ НА КРАВЕ МЛЯКО
Актуален към 06.03.2012 г.


по ред

Име/фирма

Област

№ по РВМС

Заповед за прекратяване на одобрението

1

Млечен свят” ООД

Бургас

0212027

РД 09-270/23.05.2008 г.

2

ЕТ ”Нади”-Виолета Желязкова

Варна

03038

РД 12-27/05.03.2008 г.

3

ЕТ “Сасио – Пенка Стоянова”

Варна

03059

РД 09-126/17.03.2008 г.

3

Валмилк”ЕООД

Велико Търново

04079

РД 09-48/01.02.2008 г.

5

ЕТ“Исмаил Мустафов Мехмедов”

Велико Търново

04187

РД 09-204/28.03.2007 г.

6

Млечен рай-99” ЕООД

Враца

0612027

РД 09-174/08.04.2008 г.

7

"А-З" ЕООД

Добрич

08208

РД 09-241/17.04.2007 г.

8

ПК „Единство”

Ловеч

11054

РД 09-70/12.02.2008 г.

9

ЕТ “Красимир Николов”

Ловеч

11055,11057

РД 09-600/18.09.2007 г.

10

РПК “Стратеш”

Ловеч

11002,11005, 11010, 11011, 11049,1051

РД 09-257/19.05.2008 г.

11

ЕТ "Здравец-Шанко Милатинов"

Монтана

12070

РД 12-26/05.03.2008 г.

12

ЕТ”Мезмедин Халил-46”

Пазарджик

1312024

РД 09-360/13.06.2008 г.

13

ЕТ “Кристал - Цецо Луканов”

Плевен

15002

РД 09-52/01.02.2008 г.

14

Мандра” ООД

Плевен

15197,15309,15335

РД 09-47/01.02.2008 г.

15

ЕТ „Алекс-Валери Александров”

Плевен

15227

РД 09-599/18.09.2007 г.

16

ПТК „Напредък”

Плевен

15182

РД 09-254/19.05.2008 г.

17

ПК „Труд”

Плевен

15012

РД 09-341/04.06.2008 г.

18

ЕТ ”Ахмед Татарлъ”

Плевен

15154

15162


15083

15195


РД 09-360/13.06.2008 г.

19

ЕТ„Хелиополис”

Плевен

15382

РД 09-360/13.06.2008 г.

20

ЕТ „Петър Атанасов”

Плевен

15270

РД 09-362/13.06.2008 г.

21

ЕТ „Илия Радев”

Пловдив

16267

РД 09-49/01.02.2008 г.

22

ЕТ“Златка Попиванова”

Пловдив

16423

РД 09-697/01.11.2007 г

23

ЕТ “Раиф Раифов-Пътърлъ”

Русе

18056

РД 09-51/01.02.2008 г.

24

ЕТ “Папи - Садифе Кочан”

Русе

18187

РД 09-307/08.05.2007 г.

25

ЕТ”МЕЛ-93”-Емел Мехмедова

Русе

18046

РД 09-175/08.04.2008 г.

26

ЕТ “Люли-10-Лилия Тодорова”

Русе

18002

РД 09-188/11.04.2008 г.

27

ЕТ „Чавдар-Лин-Чавдар Чавдаров”

Русе

18260

18368


РД 09-187/11.04.2008 г.

28

КПТУ ”Подкрепа”

Русе

18192

РД 09-256/19.05.2008 г.

29

ЕТ „Иван Аръшев-Илиян Аръшев”

Русе

млековоз

РД 09-283/27.05.2008 г.

30

ЕТ "Апико-Александър Камарашев"

Русе

18340

РД 09-339/04.06.2008 г.

31

РПК “Правда”

Русе

18357

РД 09-335/04.06.2008 г.

32

ЕТ “Надин”

София област

23011

РД 09-128/17.03.2008 г.

33

ЕТ"Шумите - Добринка Шумчева"

София област

23002

РД 09-176/08.04.2008 г.

34

ЕТ „Радка Делкова”

София област

23033

23122РД 09-273/23.05.2008 г.

35

ЕТ “АСИ – Петър Церовски”

София област

23119

РД 09-271/23.05.2008 г.

36

ЕТ“Ванко-Иван Райков”

Търговище

25074

РД 09-335/04.06.2008 г.

37

ЕТ „Насъф Еюб – Кязим Мехмедемин”

Шумен

27392

РД 09-598/18.09.2007 г.

38

Прима агра” ООД

Шумен

27342

РД 09-258/19.05.2008 г.

39

ЕТ „Ремаз – Ремзи Назифов”

Шумен

27074

РД 09-272/23.05.2008 г.

40

Потребителна кооперация – Подкрепа - Бъзовец”

Русе

18067

РД 09-543/05.09.2008 г.

41

ЕТ "Диана -МИ- Минчо Иванов"

Сливен

20163, 20034, 20033, 20074, 20073, 20072

РД 09-542/05.09.2008 г.

42

Цвети – 68” ЕООД

София град

14042,14019,14010

РД 09-33/15.01.2009 г.

43

"Елит -95" ООД

Пловдив

1612041

РД 09-32/15.01.2009 г.

44

Елит милк 2000”ООД

Пловдив

 2412038

РД 09-31/15.01.2009 г.

45

ЕТ “Агро-Зелкиф Ахмед”

Разград 

17137 

РД 09-60/23.01.2009 г.

46

СК „Единство”

Монтана

12080

РД 09-231/16.03.2009 г.

47

Златица 2003” ООД

София област

23117

РД 09-233/16.03.2009 г.

48

ЕТ „Петър Тоновски-Виола”

Плевен

млековози

15386 15251

15317


РД 09-234/16.03.2009 г.

49

Кристал” ООД

София област

23129

РД 09-325/14.04.2009 г.

50

Кооперация „Съгласие”

Ловеч

11006

РД 09-324/14.04.2009 г.

51

ЕТ „Еделвайс-Румен Делчев”

Кърджали

09011

РД 09-322/14.04.2009 г.

52

Витела Нет” ЕООД

Стара Заора

13123 

13077/16680

20032 

20093


20080

20026


20024

24110


24126

24089


24160

24087


24161

РД 09-328/14.04.2009 г.

54

ЕТ „Борисов и син-Борислав Борисов”

Разград

1712048

РД 09-327/14.04.2009 г.

55

Ем Джей Дериз” ЕООД

София

1612011

РД 09-335/16.04.2009 г.

56

ПКТУ „Изгрев”

В.Търново

04012

04209.


РД 09-371/30.04.2009 г.

57

Месомания”ЕООД

Разград

1712006

РД 09-437/21.05.2009 г.

58

ЕТ“Росвер-Кръстю Кръстев”

Разград

1712002

РД 09-438/21.05.2009 г.

59

Лактан” ЕООД

София област

23035 / 23120

РД 09-447/21.05.2009 г.

60

ЕТ“Хюстън-52-Хюсню Даилов”

Разград

17019

РД 09-500/16.06.2009 г.

61

ЕТ „Валентин Владимиров”

Варна

млековоз

03079


РД 09-563/10.07.2009 г.

62

ЕТ „Мик-Милко Джаров”

Габрово

07042

РД 09-621/13.08.2009 г

63

ЕТ"Боби милк -Бонка Бонева"

Велико Търново

04257

РД 09-790/08.10.2009 г.

64

Кооперация „Балканска звезда”

Монтана

12034

РД 09-831/29.10.2009 г.

65

ЕТ”Ерчи-Ердинч Яшар”

Разград

17103

РД 09-865/09.11.2009 г.

66

Падиков” ЕООД

Габрово

07040

РД 09-863/09.11.2009 г.

67

ЕТ „Радко Радев”

Пловдив

1612051

РД 09-878/10.11.2009 г.

68

Ел Ем Импекс”

София

млековоз

РД 09-879/10.11.2009 г.

69

ЕТ „Атанас Ошавков”

Бургас

02137

РД 09-946/10.12.2009 г.

70

ЕТ „Карамишев-Георги Цанков”

Ловеч

11003

РД 09-945/10.12.2009 г.

71

Екофууд” ООД

Пловдив

1612031

РД 09-81/05.02.2010 г.

72

ЕТ"Екопродукт-Мегия-Б.Добрилова"

Враца

0612041

РД 09- 580/13.07.2010 г.

73

ЕТ „Гана 99-Гана Сачанова”

Бургас
РД 09-583/13.07.2010 г.

74

ЗК „Напредък”

Кюстендил

10008

РД 09- 26/18.01.2011 г.

75

ЕТ „Атуф Шефкъ-Устрем”

Шумен

27027

РД 09-650/10.08.2011 г.

76

ПК“Наркооп”

Монтана

12092

РД 09-652/10.08.2011 г.

77

ЕТ "Ваньо Кирков

Велико Търново

04183 04231

РД 09-651/10.08.2011 г.

78

Сердика Сливен” АД

Сливен
РД 09-674/16.08.2011 г.

79

ЕТ „Мирела – Цветана Георгиева”

Монтана
РД 09-678/17.08.2011 г

80

Акурат – млечна промишленост”ООД

София

0812029

РД 09-1161/12.12.2011 г.

81

Дрийм гардънс”АД

Кърджали

Транспортни средства

РД 09- 235/05.03.2012 г.

82

ЕТ „Хомди 55 – Исмегюл Алиосман”

Разград

17089

РД 09-239/06.03.2012 г.

Каталог: language
language -> Българска камара на химическата промишленост
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 6 – 13 април 2016 Г
language -> „ Новото при reach, clp, Споделяне на добри практики, Енергийна ефективност и зелена икономика”
language -> За 15 години вестник „мляко+
language -> Решение на 17-18 септември да бъде проведена национална конференция
language -> Онлайн платформа (EN)
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 16 – 23 март 2016 Г
language -> Изложение «месомания 2016»
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 23 – 30 март 2016 Г
language -> Рафинирано слънчогледово олио седмична справка: средни цени за периода 30 март – 6 април 2016 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница