Списък на творбите, класирани на І етапДата22.07.2016
Размер47.51 Kb.
#995
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com
СПИСЪК

на творбите, класирани на І етап

от ХІ национален конкурс „Бог е любов”
На 19.03.2012 г., в изпълнение на заповед № РД 01-39/ 09.03.2012 г. на началника на РИО – София – град комисия в състав:

1. Ваня Станчева – старши експерт по ОСО, председател

2. Милена Тодорова – старши експерт по ОСО;

3. Виолета Рогачева – учител по религия;

4. Гинка Маркова – учител по БЕЛ;

5. Весела Игнатова – богослов;

6. Милен Бонев – художник,

оцени постъпилите в РИО – София-град творби от първи етап на ХІ национален конкурс „Бог е любов”. Съгласно регламента класираните на първо място творби от всички възрастови групи и жанрове продължават на втори етап.І. ЖАНР СТИХОТВОРЕНИЕ

 • възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Александра Пенкова Ганчева – ІІ клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

2. място: Вероника Стоянова Стоянова – ІV клас, 179 ОУ „Васил Левски”

3. място: Енна Еленова – ІІІв клас, 20 ОУ

 • възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Дарина Вейсин Пан – ІV а клас, 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

Надежда Валентинова Танева – ІІІ б клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”2. място: Елена Христова Димова – ІV г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Николай Цветанов Цеков – ІV клас, 172 ОУ „Христо Ботев”

1. място: Гиньо Ивайлов Ганев – V д клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Виктория Митрова – V б клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”2. място: Ангела Илиева – V клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

Мирела Цветкова – V б клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”3. място: Янис Арнаудов – V клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

 • възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Катерина Николова Велчова – VІІІ а клас, 127 СОУ „Иван Денкоглу”

2. място: Радослава Петрова – VІІ б клас, 140 СОУ „Иван Богоров”

3. място: Глория Курдоманова – VІІ клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

 • възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Камелия Богданова – ІХ а клас, 33 ЕГ „Св. София”

2. място: Десислава Богомилова Рабакова – Х а клас, 140 СОУ „Иван Богоров”

Магдалена Димитрова – ІХ а клас, 134 СОУ „Димчо Дебелянов”3. място: Соня Аргирова – Х клас, 33 ЕГ „Св. София”

 • възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място: Магдалена Петкова Богданова – ХІІ клас, 140 СОУ „Иван Богоров”

2. място: Борислав Аспарухов – ХІІ а клас, ПГЕА

3. място: Изабела Цонева Цонева – ХІІ б клас, НФСГ

ІІ. ЖАНР РАЗКАЗ / ЕСЕ

 • възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Петя Александрова Миронова – ІІ в клас, 68 СОУ „Акад. Никола Обрешков”

2. място: Лидия Татарска – ІІ в клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: няма

 • възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Александра Симеонова Тасева – ІV а клас, 3 СОУ „Марин Дринов”

2. място: Деян Юруков – ІІІ а клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

3. място: Дарина Вейсан Пан – ІV а клас, 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий”

 • възрастова група V и VІ клас

1. място: Дебора Тонева – VІ б клас, 40 СОУ „Луи Пастьор”

Даниела Христова Карапанджева – VІ клас, 179 ОУ „Васил Левски”

Марина Иванова Маринова – VІ б клас, 163 ОУ „Черноризец Храбър”

2. място: Екатерина Алекова Мицева – V д клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Мария Христова Александрова – VІ а клас, 163 ОУ „Черноризец Храбър”


 • възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Моника Михайлова Чиллева – VІІІ б клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

Александър Соколов Миланов – VІІІ клас, 179 ОУ „Васил Левски”

Радослава Петрова – VІІ б клас, 140 СОУ „Иван Богоров”

2. място: Десислава Георгиева Танова – VІІІ а клас, 78 СОУ „Христо Смирненски”

3. място: Михаела Стоянова Стоянова – VІІІ клас, 179 ОУ „Васил Левски”


 • възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Памела Димитрова Вълкова – Х клас, Американски колеж

Даяна Василчина – Х клас, 33 ЕГ „Св. София”2. място: Ебедин Муртев – Х клас, 33 ЕГ „Св. София”

Румяна Пенева – ІХ г клас, ІІ АЕГ „Томас Джеферсън”3. място: Кристина Стоянова – ІХ а клас, 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

Светослав Венциславов Георгиев – ІХ клас, 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ” • възрастова група ХІ и ХІІ клас

1. място: Бетина Иванова – ХІ клас, 33 ЕГ „Св. София”

Климент Стойчев – ХІ а клас, 134 СОУ „Димчо Дебелянов”

Диана Петрова – ХІ а клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

2. място: Ралица Бисерова – ХІ а клас, 108 СОУ „Никола Беловеждов”

3. място: Изабела Цонева Цонева – ХІІ б клас, НФСГ

ІІІ. ЖАНР РИСУНКА


 • възрастова група І и ІІ клас:

1. място: Ивана Тодорова – ІІ г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Дария Хаджийска – І клас, 20 ОУ „Тодор Минков”2. място: Ралица Гръблева – І д клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Велислава Венева – ІІ а клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

 • възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Снежина Ковачка – ІV б клас, 149 СОУ „Иван Хаджийски”

Дара Иванова – ІV в клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Антония Кирчева – ІІІ а клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Ирена Полименова – ІV г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: няма


 • възрастова група V и VІ клас

1. място: Стефан Колев – V б клас, 149 СОУ „Иван Хаджийски”

Мирела Колева – VІ а клас, 149 СОУ „Иван Хаджийски”2. място: Кристиян Ангелков – V а клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Цвета Стоянова – VІ а клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Николай Ташев – V клас, ЧОУ „Св. Климент Охридски” • възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Антония Смилкова – VІІ а клас, 42 ОУ „Хаджи Димитър”

2. място: няма

3. място: няма

 • възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Камелия Богданова – ІХ клас, 33 ЕГ „Св. София”

2. място: няма

3. място: няма

 • възрастова група ХІ и ХІІ клас – няма

ІV. ЖАНР ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

 • възрастова група І и ІІ клас

1. място: Колектив от І клас, ЧСОУ „П. Р. Славейков”

2. място: Даниел Гоговски – ІІ в клас, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”

3. място: Калива Георгиева – І г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

 • възрастова група ІІІ и ІV клас

1. място: Денис Бечев – ІІІ в клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Камелия павлова – ІІІ б клас, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов”2. място: Ева Миланова – ІІІ г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Девора Йорданова – ІІІ в клас, 90 СОУ „Ген. Хосе де Мартин”3. място: Антон Марков – ІV а клас, 41 ОУ „Св. патриарх Евтимий”

Гергана, Александра и Александрина – ІІІ г клас, 4 ОУ „Проф. Джон Атанасов” • възрастова група V и VІ клас

1. място: Миряна Барес – V б клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

2. място: Александър Атанасов – V г клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

3. място: Милена Георгиева – VІ в клас, 20 ОУ „Тодор Минков”

Тодор и Стефан – VІ клас, 179 ОУ „Васил Левски” • възрастова група VІІ и VІІІ клас

1. място: Мила Долапчиева – VІІІ а клас, 37 СОУ „Райна Княгиня”

2. място: няма

3. място: няма

 • възрастова група ІХ и Х клас

1. място: Бистра Андонова – ІХ клас, 12 СОУ „Цар Иван Асен ІІ”

2. място: няма

3. място: няма

 • възрастова група ХІ и ХІІ клас - няма

Каталог: index files -> news -> 2012
2012 -> Разпределение на дискове с документалния филм „Горяни”
news -> Агенция „еталон” съвместно с фондация „Човек плюс”
2012 -> Примери за проведени в български училища на 29. 02. 2012 г. Събития посветени на Световния ден за борба срещу тормоза в училище, т н. „Ден на Розовата Фланелка”
2012 -> Заповед № рд 27 – 23/ 16. 05. 2012 год
2012 -> Конкурс за есе тема по избор в една от предложените две теми: „Музеят на бъдещето
2012 -> The Radcliffe Choral Society of Harvard University
2012 -> Стартира тазгодишното издание на конкурса „Учител-будител във виртулното пространство“
2012 -> Онлайн урокът на с. Търън или как електронното образование може да реши проблема с честите дървени ваканции
2012 -> Съюз на българските журналисти Национален седмичник за образование и наука Аз-буки Дружество на психолозите в България
2012 -> Конкурса „Дърво с корен 2012" На 1 октомври 2012 г., на интернет страницата на Фондация „ЕкоОбщност"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница