Списък на учрежденските фондове к-епоха в тда пазарджикстраница1/6
Дата23.07.2016
Размер0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6
СПИСЪК

на учрежденските фондове К-епоха в ТДА - ПазарджикФонд №

Наименование на фонда

Крайни дати

Брой а. е.

1

2

3

4Популярна банка – Пазарджик

1910-1939

19Обущарско-папукчийска производителна кооперация

“Средна гора” – Панагюрище1925-1928

3Първоначално училище “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Росен, Пазарджишко

1904-1944

54Първоначално училище “Отец Паисий” – с. (дн. гр.) Стрелча

1891-1944

11Областна служба по горите и лова - Пещера

1935-1944

59Околийско агрономство - Пазарджик

1925-1944

90Районно инженерство по водите - Пазарджик

1911-1944

121Акционерно дружество “Луда Яна” – Панагюрище

1930-1943

65Околийско агрономство - Панагюрище

1934-1944

16

10К

Околийско агрономство - Пещера

1920-1943

47

11К

Българска земеделска и кооперативна банка - Пазарджик

1905-1943

16

12К

Градско общинско управление - Панагюрище

1882-1946

178

13К

Градско общинско управление - Пазарджик

1882-1959

425

14К

Околийско управление - Пещера

1892-1944

589

15К

Околийско управление - Пазарджик

1930-1944

106

16К

Околийско управление - Панагюрище

1891-1944

434

17К

Районно агрономство – с. Чепино (дн. Велинград)

1926-1944

122

18К

Събирателно дружество “Братя Илия Немски”

1939-1949

34

19К

Инспекция на труда - Пазарджик

1928-1943

25

20К

Фабрика за хавлии и кърпи “Кръстьо Симеонов Бояджиев” - Панагюрище

1922-1943

33

21К

Околийски лекар - Пазарджик

1920-1944

2

22К

Трудово-горска производителна кооперация “Юндола” –

с. Лъджене (дн. Велинград)1923-1943

31

23К

Банка “Български кредит” - с. Лъджене (дн. Велинград)

1927-1943

57

24К

Трудово-горска производителна кооперация “Червен бор” – Пещера


1932-1942

25

25К

Кредитна кооперация “Съгласие” – с. Лъджене (дн. Велинград)

1905-1950

48

26К

Градско общинско управление - Пещера

1893-1944

90

27К

Българска земеделска и кооперативна банка - Панагюрище

1895-1944

30

28К

Околийски лекар - Пещера

1941-1943

5

29К

Районен горски кооперативен съюз “Чепино” - с. Лъджене (дн. Велинград)

1932-1943

30

30К

Първоначално училище “Св. Покровско” – Панагюрище

1884-1944

8

31К

Районен горски кооперативен съюз “Родопа” - Пещера

1935-1944

24

32К

Околийски съд - Пещера

1886-1944

116

33К

Църковно настоятелство при храм “Свето Сретение Господне” – с. Козарско, Пазарджишко

1894-1950

132

1

2

3

4

34К

Тютюнопроизводителна кооперация - Панагюрище

1919-1931

18

35К

Църковно настоятелство при храм “Света Петка” - Пазарджик

1922-1950

20

36К

Окръжен съд - Пазарджик

1863-1945

1013

37К

Църковно настоятелство при храм “Свети Великомъченик Димитрий” – с. Исперихово, Пазарджишко

1934-1950

32

38К

Селско общинско управление – с. Доганово Конаре

(дн. с. Мало Конаре), Пазарджишко1901-1943

124

39К

Турска мюсюлманска изповедна община – Пазарджик

1896-1944

40

40К

Турско училищно настоятелство - Пазарджик

1926-1947

3

41К

Църковно настоятелство при храм “Света Богородица” –

с. Фотиново, Пазарджишко1924-1952

80

42К

Църковно настоятелство на храм “Успение на Пресвета Богородица” – Пазарджик

1930-1950

6

43К

Църковно настоятелство при храм “Света Троица” –

с. Жребичко, Пазарджишко1934-1953

37

44К

Ревирно лесничейство - Панагюрище

1939-1943

22

45К

Ревирно лесничейство – с. (дн. гр.) Стрелча


1925-1943

24

46К

Църковно настоятелство при храм “Успение на Пресвета Богородица” – с. (дн. гр.) Батак

1908-1952

16

47К

Църковно настоятелство при храм “Св. Св. Константин и Елена” – Пазарджик

1891-1950

116

48К

Църковно настоятелство при храм “Свети Великомъченик Георги” - с. Чепино (дн. Велинград)

1925-1950

18

49К

Църковно настоятелство при храм “Света Троица” –

с. Аканджиево, Пазарджишко1930-1950

7

50К

Църковно настоятелство при храм “Свето Възнесение Христово” – с. Алеко Константиново, Пазарджишко

1907-1951

8

51К

Църковно настоятелство при храм “Свети Димитър” –

с. Лесичово, Пазарджишко1934-1951

5

52К

Църковно настоятелство при храм “Свети Великомъченик Георги” – с. Ивайло, Пазарджишко

1922-1951

16

53К

Църковно настоятелство при храм “Свети Архангел Михаил” – Пазарджик

1918-1951

7

54К

Църковно настоятелство при храм “Свети Архангел Михаил” – с. Главиница, Пазарджишко

1921-1951

4

55К

Църковно настоятелство при храм

“Свети Никола” – с. Дъбравите, Пазарджишко1936-1961

8

56К

Църковно настоятелство при храм “Свети Атанасий” –

с. Мало Конаре, Пазарджишко1906-1951

11

57К

Еврейска община - Пазарджик

1919-1957

50

58К

Еврейско частно основно училище - Пазарджик

1912-1937

6

59К

Еврейско синагогално настоятелство – Пазарджик

1912-1948

40

60К

Училищно настоятелство при Еврейската община - Пазарджик

1902-1942

6

62К

Църковно настоятелство при храм “Успение Пресветая Богородица” – с. Огняново, Пазарджишко

1891-1951

16

1

2

3

4

63К

Църковно настоятелство при храм “Свети Пророк Илия” –

с. Величково, Пазарджишко1921-1951

15

64К

Църковно настоятелство при храм “Света Парашкева” –

с. Памидово, Пазарджишко1933-1950

7

65К

Църковно настоятелство при храм “Света Петка” - Пещера

1934-1950

31

66К

Църковно настоятелство при храм “Успение Богородично” – с. Лъджене (дн. Велинград)

1924-1950

22

67К

Църковно настоятелство при храм “Света Троица” –

с. Каменица (дн. Велинград)1905-1950

18

68К

Църковно настоятелство при храм “Света Богородица” - Пещера

1934-1950

37

69К

Църковно настоятелство при храм “Свети Харалампий” –

с. Черногорово, Пазарджишко1848-1961

26

70К

Църковно настоятелство при храм “Свети Димитър” - Пещера

1897-1951

24

71К

Първоначално училище “Д-р Лонг” – Панагюрище

1899-1944

11

72К

Смесена гимназия – Панагюрище

1899-1944

59

73К

Смесена прогимназия – Панагюрище

1914-1943

9

74К

Окръжно четвъртокласно училище - Панагюрище

1882-1898

18

75К

Девическо училище - Панагюрище

1892-1898

6

76К

Метохско основно училище - Панагюрище

1894-1899

2

77К

Първоначално училище - Панагюрище

1879-1891

2

78К

Първоначално училище “Свети Николай” - Панагюрище

1894-1896

2

79К

Църковно настоятелство при храм “Свети Тодор Тирон” –

с. Радилово, Пазарджишко1930-1950

8

80К

Селско общинско управление – с. Карабунар, Пазарджишко

1900-1947

28

81К

Църковно настоятелство при храм “Успение Богородично” –

с. Бошуля, Пазарджишко1943-1951

12

82К

Църковно настоятелство при храм “Свети Димитър” –

с. Пищигово, Пазарджишко1899-1951

8

83К

Църковно настоятелство при храм “Свети Димитър” –

с. Сарая, Пазарджишко1932-1957

8

84К

Църковно настоятелство при храм “Свети Великомъченик Георги” – с. Синитево, Пазарджишко

1907-1950

12

85К

Селско общинско управление – с. Чепино (дн. Велинград)

1894-1952

20

86К

Акционерно дружество “Търговски сговор” - Пазарджик

1919-1931

12

87К

Селско общинско управление – с. Каменица,

(дн. Велинград)1893-1947

25

88К

Църковно настоятелство при храм “Света Неделя” –

с. Дебращица, Пазарджишко1890-1950

17

89К

Църковно настоятелство при храм “Свето Рождество Богородично” – с. Гелеменово, Пазарджишко

1938-1960

5

90К

Църковно настоятелство при храм “Света Богородица” –

с. Паталеница, Пазарджишко1922-1952

5

91К

Църковно настоятелство при храм “Свети Атанасий” –

с. Розово, Пазарджишко1929-1950

8

92К

Православно християнско братство “Свети Николай” при храм “Свети Атанасий” – с. Мало Конаре, Пазарджишко

1943-1950

5

1

2

3

4

93К

Църковно настоятелство при храм “Свети Харалампий” –

с. (дн. гр.) Септември1898-1957

78

94К

Първоначално училище “Поп Груйо”–с. Баня, Пазарджишко

1888-1944

12

95К

Църковно настоятелство при храм “Света Богородица” –

с. Сребрино, (дн. с. Калугерово), Пазарджишко1899-1950

55

96К

Църковно настоятелство при храм “Свети Георги” –

с. Щърково, Пазарджишко1899-1950

44

97К

Църковно настоятелство при храм “Света Троица” –

с. Динката, Пазарджишко1928-1950

79

98К

Църковно настоятелство при храм “Свети Тодор Тирон” –

с. Бяга, Пазарджишко1925-1952

37

99К

Църковно настоятелство при храм “Свети Пророк Илия” –

с. Говедаре, Пазарджишко1914-1951

8

100К

Църковно настоятелство при храм “Свети Архангел Михаил” – с. Виноградец, Пазарджишко

1926-1950

7

101К

Църковно настоятелство при храм “Свети Николай” –

с. (дн. гр.) Ветрен1893-1950

14

102К

Църковно настоятелство при храм “Свети Великомъченик Димитрий” – с. Звъничево, Пазарджишко

1910-1951

6

Каталог: tda -> docs
docs -> По документални материали, съхранявани в тд „държавен архив
docs -> Списък на фондовете на държавния военноисторически архив велико търново
docs -> Ф о н д №45к инвентарен опис
docs -> Класификационна схема І. Биографични документи
docs -> Териториална дирекция “държавен архив” благоевград
docs -> Списък на фондовете от масив "С" на териториален държавен архив габрово
docs -> Списък на действащите фондообразуватели Държавни и общински институции


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница