Списък на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални водиДата02.06.2018
Размер48.26 Kb.
#70306

Списък

на заповеди на министъра на околната среда и водите за определяне на санитарно-охранителни зони на находища и водовземни съоръжения на минерални води
Заповед № РД-966/12.12.2001 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Търговище – Боаза” - област Търговище, община Търговище, с.Пролаз

Заповед № РД-1016/28.12.2001 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Беденски бани” - област Смолян, община Девин, с.Беден


Заповед № РД-1017/28.12.2001 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Баните” - област Смолян, община Баните, с.Баните
Заповед № РД-1018/28.12.2001 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Девин” - област Смолян, община Девин, гр.Девин
Заповед МОСВ № РД-6/07.01.2002 г./ МЗ РД-09-801/29.12.2001 г. за СОЗ на Сондаж №Р-12х, Сондаж №Р-13х, Сондаж №Р-149х - к.к.”Албена”
Заповед МОСВ № РД-440/03.06.2002 г./ МЗ РД-09-215/21.05.2002 г. за СОЗ на сондаж №Р-11х - к.к.”Златни пясъци”
Заповед МОСВ № РД-441/03.06.2002 г./ МЗ РД-09-216/21.05.2002 г. за СОЗ на сондаж №Р-134х – к.к.”Св.Св.Константин и Елена”
Заповед № РД-506/10.06.2002 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Войводиново” – област Пловдив, община Марица-Пловдив, с.Войводиново – сондаж №8
Заповед № РД-882/23.09.2002 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Драгойново” – област Пловдив, община Първомай, с.Драгойново
Заповед № РД-1071/05.11.2002 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Овча могила” - област Велико Търново,община Свищов, с.Овча могила
Заповед № РД-1223/11.12.2002 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Климент” – област Пловдив, община Карлово, с.Климент

Заповед № РД-40/17.01.2003 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Брацигово” - Пазарджишка област,община Брацигово, гр.Брацигово
Заповед № РД-200/26.02.2003 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Хасковски минерални бани” – Хасковска област,община Минерални бани, с.Минерални бани

Заповед МОСВ № РД-823/27.06.2003 г./ МЗ РД-09-240/25.06.2003 г. за СОЗ на сондаж №Р-83х – к.к.”Св.Св.Константин и Елена”


Заповед МОСВ № РД-824/27.06.2003 г./ МЗ РД-09-241/25.06.2003 г. за СОЗ на сондаж №Р-119х – гр.Варна
Заповед № РД-1034/12.08.2003 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Куклен” – област Пловдив, община Куклен, с.Куклен
Заповед № РД-1148/11.09.2003 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Вонеща вода” - област Велико Търново, община Велико Търново, с.Вонеща вода
Заповед МОСВ № РД-1305/20.10.2003 г./ МЗ РД-09-379/07.10.2003 г. за СОЗ на сондаж №Р-106х – гр.Варна
Заповед № РД-14/09.01.2004 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Войводиново” – сондаж №9 - област Пловдив, община Марица-Пловдив, с.Войводиново
Заповед МОСВ № РД-877/25.08.2004 г./ МЗ РД-09-509/21.07.2004 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Съдиево” - област Бургас, община Айтос, с.Съдиево
Заповед МОСВ № РД-1017/27.09.2004 г./ МЗ РД-09-711/08.09.2004 г. за СОЗ на сондаж №Тх-33 – област Добрич, община Каварна, с.Божурец
Заповед МОСВ № РД-1093/15.10.2004 г./ МЗ РД-09-712/08.09.2004 г. за СОЗ на находище на минерална вода “София – Княжево” - Сондаж “Книжна фабрика” – гр.София
Заповед № РД-1109/25.10.2004 г. за СОЗ на сондаж №2хг – област Плевен, община Долни Дъбник, гр.Долни Дъбник
Заповед МОСВ №РД-748/19.07.2005 г./ МЗ РД-09-217/06.07.2005 г. за СОЗ на находище на минерална вода «Велинград-Чепино» –сондаж №5 “Горски пункт” - област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград
Заповед МОСВ № РД-534/27.05.2005 г./ МЗ РД-09-143/13.05.2005 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Костенец” - Софийска област, община Костенец, с.Костенец
Заповед МОСВ № РД-254/07.03.2005 г./ МЗ РД-09-60/21.02.2005 г. за СОЗ на сондаж №Вн-39, област Добрич, община Каварна, с.Топола
Заповед МОСВ № РД-707/11.07.2005 г./МЗ РД-09-198/23.06.2005 г. за СОЗ на Сондаж №Р-68х - к.к.”Златни пясъци”
Заповед МОСВ № РД-708/11.07.2005 г./ МЗ РД-09-199/23.06.2005 г. за СОЗ на сондаж №Р-107х – гр.Варна
Заповед МОСВ № РД-709/11.07.2005 г./ МЗ РД-09-200/23.06.2005 г. за СОЗ на сондаж №2Бх - к.к.”Златни пясъци”
Заповед МОСВ № РД-747/19.07.2005 г./ МЗ РД-09-216/06.07.2005 г. за СОЗ на сондаж №Р-155х – област Добрич, община Каварна, с.Божурец
Заповед № РД-809/01.08.2005 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Михалково” - област Смолян, община Девин, с.Михалково
Заповед МОСВ № РД-54/23.01.2006 г./ МЗ РД-09-434/20.12.2005 г. за СОЗ на сондаж №Р-39х – гр.Варна
Заповед № РД-45/19.01.2005 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Полски Тръмбеш” - област Велико Търново,община Полски Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш
Заповед № РД-378/22.06.2006 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Клисура” – област Пловдив, община Карлово, гр.Клисура
Заповед № РД-570/01.08.2006 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Настан – 1” и находище на минерална вода “Настан – 2” – област Смолян, община Девин, гр.Девин
Заповед МОСВ № РД-710/29.09.2006 г./ МЗ РД-9-328/12.06.2006 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Поляново” - област Бургас, община Айтос, с.Поляново
Заповед МОСВ № РД-711/29.09.2006 г. / МЗ РД-9-299/23.05.2006 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Хисаря” - област Пловдив, община Хисаря, гр.Хисаря
Заповед № РД-836/07.11.2006 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Мараш” - област Шумен, община Шумен, с.Мараш
Заповед № РД-107/27.02.2007 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Чифлик” - област Ловеч, община Троян, с.Чифлик

Заповед № РД-404/18.06.2007 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Благоевград” - област Благоевград,община Благоевград, Благоевград
Заповед № РД-405/18.06.2007 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Симитли” - област Благоевград, община Симитли, гр.Симитли

Заповед № РД-707/24.09.2007 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Провадия” - област Варна, община Провадия, гр.Провадия – сондаж № 43 „Ерека“


Заповед МОСВ №РД-896/14.12.2007 г. / МЗ РД-9-343/13.09.2007 г. за СОЗ на находище на минерална вода “Бързия” - област Монтана, община Берковица, с.Бързия
Заповед МОСВ № РД-255/22.04.2008 г., МЗ РД-09-19/28.01.2008 г. за СОЗ на сондаж №Вн-35х – с.Кранево
Заповед № РД-668/03.10.2008 г. за СОЗ на сондаж №Р-77х – гр.Търговище, община Търговище, област Търговище
Заповед МОСВ № РД-96/09.02.2009 г./ МЗ РД-09-56/12.02.2009 г. за СОЗ на сондаж №Р-82х – област Варна, община Варна, с.Константиново
Заповед № РД-100/09.02.2009 г. за СОЗ на сондаж №11 от находище „Казичене-Равно поле“, с.Равно поле, община Елин Пелин, област София
Заповед МОСВ № РД-235/26.03.2009 г./ МЗ РД-09-77/18.02.2009 г. за СОЗ на сондаж №Р-177х – област Добрич, община Балчик
Заповед МОСВ № РД-507/23.072009 г./ МЗ №РД-09-304/03.06.2009 г. за СОЗ на сондаж №Р-178х, община Балчик, област Добрич
Заповед № РД-508/23.07.2009г. за СОЗ на сондажи №1, сондаж №3 и сондаж №6 от находище „Асеновград“, гр.Асеновград, област Пловдив
Заповед № РД-561/03.06.2010г. за СОЗ на находище „Долна баня-Бялата вода“, град Долна баня, община Долна баня, Софийска област – сондаж №141
11г.


Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница