Списък с вещества, предмет на разрешаванеДата25.10.2018
Размер90.68 Kb.
Списък с вещества, предмет на разрешаванеНаименование на веществото

ЕС номер

CAS номер

Дата на забрана на употребата на тези вещества

Краен срок за подаване на зaявления за разрешаване

Употреби, изключени от изискването за разрешаване

Употреби

1

5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-m-ксилен (мускусен ксилен)

201-329-4

81-15-2

21/08/2014

21/02/2013
Мускусният ксилен принадлежи към семейство синтетични мускуси, които представляват вещества, наподобяващи миризмата на естествения мускус. Мускусите са основна съставка в парфюмните смеси, в ролята си на ароматизанти, на вещества, усилващи ароматизиращите свойства на други вещества в ароматизиращи препарати, детергенти, омекотители за тъкани, почистващи агенти, ароматизатори за въздух и други продукти за домакинството (RPA, 2008).

В доклада (RPA, 2008) се предполага, че 80% от общия тонаж се използва в състава на детергенти, почистващи продукти и омекотители за тъкани, а 20% от количествата се използват в козметиката – тоалетни води, одеколони и шампоани. Това прави по 20 и 5 тона, съответно на базата на приблизителното изчислено количество от 25 тона на година.2

Диарсенов пентаоксид

215-116-9

1303-28-2

21/05/2015

21/11/2013
1. За защита на дървен материал.

2. В стъкло и стъклени продукти.

Диарсеновия пентаоксид се използва в производството на специални стъкла.

3. Междинен продукт за други арсенови съединения.3

Хексабромоциклододекан (HBCDD) и стереоизомерните му форми:
Алфа - хексабромоциклододекан бета- хексабромоциклододекан гама- хексабромоциклододекан

247-148-4 и 221-695-9


25637-99-4

3194-55-6
(134237-50-6) (134237-51-7) (134237-52-8)

21/08/2015

21/02/2014
HBCDD се използва главно като добавка за забавяне на запалването в следните видове продукти: експандиран полистирен (EPS); екструдиран полистирен (XPS); високо устойчив полистирен (HIPS); основи за тъкани.

4

2,4 – динитротолуен (2,4-DNT)

204-450-0

121-14-2

21/08/2015

21/02/2014
2,4-динитротолуен се използва в производството на толуен диизоцианат, който се използва за производството на гъвкава полиуретанова пяна. Веществото се използва и като гелообразуващ-пластифициращ агент за производство на експлозиви.

5

Диарсенов триоксид

215-481-4

1327-53-3

21/05/2015

21/11/2013
1. За защита на дървен материал.

Диарсеновия триоксид и амонячен меден и цинков арсенат (ACZA) са били използвани при обработката на дървен материал, но в много по-малка степен в сравнение диарсеновия пентаоксид. Употребата на арсеновите съединения с цел защита на изделията от дърво попада в обхвата на биоцидното законодателство.

2. Бои, лакове и други

Диарсеновия триоксид, се използва в остъкляването на емайли. Той може да се използва като агент за постигане на непрозрачност на глазурите и като обезцветяващ агент.

3. Стъкло и стъклени изделия

Диарсеновия триоксид се използва при производството на оловен кристал и стъкло като обезцветяващ агент на стъкло и емайл. Диарсеновият триоксид се използва като изрязващ агент (за отстраняване на мехурчетата от топеното стъкло) в производството на стъкло.

4. В сплави:

4.1. Основно желязото, стоманата и феросплавите. Някои стомани (и сплави) при определени условия са податливи на водорода при досег, което зависи от присъствието на "разтворител" водород в стоманата. Присъствието на арсен спомага за разпространението на водорода в стоманата (и сплавите), което от своя страна спомага за усилване на потенциала на водородната крехкост.

4.2. Основни благородни и други цветни метали

Диарсеновия триоксид се използва в производството на сплави с арсен като води до увеличаване на твърдостта на останалите метали. Специални референции могат да се открият при оловните и медните сплави.

5. Електронни Компоненти

Диарсеновия триоксид се използва за производство на химически чист за анализ арсен на основата на галиев арсенид (GaAs) полупроводници. Това предполага също така, че веществото се използва в производство на медно фолио в печатните платки. В производството на електронни компоненти, като например полупроводници диарсеновият триоксид е междинен продукт. В повечето случаи това означава, че веществото се превръща в друго вещество (напр. галиев арсенид). Такива употреби са освободени от разрешителен режим съгласно чл. 2 (8) б на регламента REACH.

5.1. Употреби на Галиев арсенид

Галиевият арсенид (GaAs) се използва като полупроводников субстрат, като примес в полупроводникови материали и като субстрат в LED.

5.2. В селениеви сплави.

Малки количества химически чист за анализ арсен се използват в арсен-селениеви сплави за фотопроводници, използвани в фотокопирните машини, инфрачервените детектори за фотоволтаични клетки и др.

6. Други употреби.

За производство на диарсенов пентаоксид и други съединения на арсена.6

Оловен сулфохромат жълто (C.I. пигмент жълто 34)*

215-693-7

1344-37-2

21/05/2015

21/11/2013
Оловен сулфохромат жълто (C.I. пигмент жълто 34) се използва като оцветител, за боядисване и покривен слой в гуми, пластмаса и бои, покрития и лакове. Употребите обхващат производството на селскостопанска техника, превозни средства и самолети, както и пътищата и боядисването на бетонни писти. Допълнително веществото се използва за камуфлаж или за маркировка на боеприпаси в сферата на отбраната.

7

Оловен хромат

231-846-0

7758-97-6

21/05/2015

21/11/2013
Оловният хромат се използва за производство на багрила и пигменти, и като пигмент или покриващ агент в промишлени и морски продукти, бои и лакове. Допълнителна потенциална употреба може да бъде свързана с формулирането на перилни препарати и белина, фоточувствителни материали, производство на пиротехнически прахове или балсамиране/ възстановяване на художествени произведения.

8

Оловен хромат молибдат сулфат червено (C.I. пигмент Червено 104)*

235-759-9

12656-85-8

21/05/2015

21/11/2013
Оловен хромат молибдат сулфат червено (CI Pigment Red 104) се използва като оцветител за боядисване и като покривен слой на гуми, пластмаси, бои, покрития и лакове. Употребите обхващат производството на селскостопански оборудване, транспортни средства и самолети, както и пътищата и боядисване на бетонни писти.

9

4,4-диаминодифенилметан (MDA)

202-974-4

101-77-9

21/08/2014

21/02/2013
Повече от 98% от общото производство на MDA е било използвано като междинен продукт в производството на 4,4'-метилен дифенил диизоцианат (MDI). MDI допълнително се използва за производство на полиуретан. Определени са следните видове употреба на MDA:

междинен продукт в производството на висококачествени полимери;

обработка на 4-4' метиленбис (циклохексанамин), използван като втвърдител в епоксидни смоли;

втвърдител в епоксидни смоли;

втвърдител в лепила

Първите две употреби (междинен продукт в производството на висококачествени полимери и обработка на 4-4' метиленбис (циклохексанамин), използван като втвърдител в епоксидни смоли) са междинни употреби. По отношение на употребата на MDA като втвърдител в епоксидни смоли, наличната информация показва, че MDA се използва като втвърдител в епоксидни смоли за агенти за втвърдяване на покрития, както и втвърдител за производство на тръби, чрез използване на (процес за производство на валцувани тръби от епоксидни смоли, армирани със стъклени влакна).10

Диизобутил фталат (DIBP)

201-553-2

84-69-5

21/02/2015

21/08/2013
Диизобутил фталатът се използва като пластификатор за нитроцелулоза, целулозен етер, полиакрилатни и полиацетатни дисперсии, и като гелообразуващ агент в комбинация с други пластификатори, които са широко използвани в пластмаси, лакове, лепила, експлозивни материали и лак за нокти.

11

Трис (2- хлороетил) фосфат (TCEP)

204-118-5

115-96-8

21/08/2015

21/02/2014
Използва се предимно като добавка в пластификатори и вискозитет регулатори с пламъко-забавящи свойства за акрилни смоли, полиуретан, поливинил хлорид и други полимери. Други области на приложение са лепила, покрития, пламъко-устойчиви бои и лакове. Основните промишлени отрасли за употреба на ТХЕФ са мебели, текстилната и строителната индустрия.

12

Бис (2-етилхексил) фталат (DEHP)

204-211-0

117-81-7

21/02/2015

21/08/2013

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и / или Директива 2001/83/ЕО

DEHP е едно от веществата, които широко се използват като пластификатори в PVC и други полимерни материали, използвани за производство на различни продукти, включително подови настилки, покриви, кабели, профили и медицински продукти като кръвни тръбички и оборудване за диализа. Съдържанието на DEHP в гъвкави полимерни материали варира, но често е около 30% (тегловни). Трябва да се отбележи, че DEHP, когато се използва като пластификатор не е химически обвързан в матрицата. В допълнение, DEHP има голям брой приложения в лепила, грундове, каучук, лакове, бои, и печатарски мастила.

13

Бензил бутил фталат (BBP)

201-622-7

85-68-7

21/02/2015

21/08/2013

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и / или Директива 2001/83/ЕО

Основната употреба на BBP е като пластификатор на полимери, най-вече PVC. Други употреби са в полимери за покрития на кожи, текстил и пресоване на филми. BBP се използва също така и в лепила, замазки, мастила.

14

Дибутил фталат (DBP)

201-557-4

84-74-2

21/02/2015

21/08/2013

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, обхванати от Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и / или Директива 2001/83/ЕО

DBP e специален пластификатор, който често се използва в комбинация с други високомолекулни фталати, тъй като в самостоятелен вид е твърде летливо вещество, за да се използва в производството на PVC.


* C.I.: цветен индексПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница