Справочник VII издание (2010)Дата13.09.2016
Размер99.25 Kb.
#9427


ИМУНОМОДУЛАТОРИ
План-резюме (доц. д-р Ив. Ламбев)

по Принципи на медицинската фармакология (2010) и

Фармакотерапевтичен справочник – VII издание (2010)

(Актуализация – Септември 2015 г.: www.medpharm-sofia-eu)

I. ИМУНОСТИМУЛАНТИ
Имунната хомеостаза запазва генетичната неповторимост на организма. Тя има пряко отношение към разпознаването, свързването и отстраняването на чужди на организма молекули и клетки, като микроорганизми или техни метаболитни продукти, ксенобиотици (вкл. различни лекарства), полени, храни и др. Същността на имунната защита е разграничаване на «своето» от «чуждото».

Имунната система включва централни органи (костен мозък и тимус) и периферни органи (тонзили, Паерови плаки, лимфни възли, слезка, мукозоасоциирана лимфоидна тъкан, лимфа). Те продуцират клетки – T-лимфоцити (тимусни лимфоцити), B-лимфоцити (bone marrow lymphocytes), К-клетки (killer cells), клетки на моноцитно-макрофагеалната система и др. Основните молекули на имунната система включват имуноглобулини, клетъчни мембранни белтъчни молекули, тимусни хормони, лимфокини и други цитокини, плазмени имунорегулиращи глико- и липопротеини. За разлика от повечето други системи на организма клетките на имунната система не са в постоянен контакт помежду си, а свободно циркулират в лимфните и кръвоносните съдове. Имунните клетки секретират два големи класа протеини – антитела (продуцират се от B-лимфоцитите) и цитокини.

Имунните реакции на организма са антитяло и/или клетъчно-медиирани. Антителата представляват различни имуноглобулини (Igs): G, A, M, D и E. Те се свързват специфично с атакуващите антигени и осъществяват хуморалния имунитет. Cистемата на комплемента има белтъчна структура и е физиологична съставка на кръвната плазма на всички гръбначни. Повечето нейни компоненти се синтезират като неактивни протеази, които се актвират автокаталитично. Тя има способност да лизира натоварените с антитела микроорганизми, поради което допълва противомикробната активност на антителата (затова е наречена complement – допълнение, добавка). Днес системата на комплемента се разглежда като модулатор на клетъчните функции, при което клетъчната мембрана и нейните рецептори са свързващ и активен център1. Цитотоксичните T-лимфоцити (Tc, CD8+) и инфламаторните Т-лимфоцити (Ti, CD4+)2 осъществяват клетъчномедиирания имунитет.

В по-тесен смисъл към имуномодулаторите (модификатори на биологичния отговор) се отнасят имуностимулантите и имуносупресорите. В по-широк смисъл те включват още нормални човешки и специфични имуноглобулини, ваксини, препарати с общо тонизиращо действие (биостимуланти) и др. По различни механизми те повлияват имунната система на организма. За някои от тях имуномодулиращото действие е основно, а за други – допълнително.
1. Цитокини

Интерферони (повишават активността на макрофаги и килърни клетки): Interferon alfa-2а и 2-в (при малигнен меланом, сарком на Капоши и хронична миелогенна левкемия), Interferon gamma-1b, Peginteferon alfa-2a (Pegasys® – при хистологично доказан хроничен хепатит C)

Интерлевкини: IL-2 (при меланом и бъбречно клетъчен карцином), IL-11 (Oprelvekin − INN, тромбопоетичен растежен фактор, показан при тромбоцитопения), IL-15 (Стимулира апоптозната инхибиция, показан при метастичен меланом и бъбречно клетъчен карцином).

Миелоидни растежни (колони-стимулиращи) фактори: Filgrastim, Lenograstim, Molgramostim, Pegfilgrastim, Sargramostim

Мегакариоцитни (тромбопоетични) растежни фактори: Thrombopoetin, вж. още IL-11 по-горе

2. Еритропоетинови препарати: Darbepoetin alfa, Epoetin alfa, Epoetin beta

3. Биопродукти, създаващи имунитет срещу определени инфекциозни причинители

Имуноглобулини: Imogam Rabies®, Imunovenin®, Tetaglobine®

Имунни серуми: Antiantrax serum, Antbotulinum serum, Antidiphtheia serum, Antigas-gangren serum, Antitetanus serum

Ваксини (моно и полимикробни имуностимуланти): BCG immunotherapeuticum®, BCG vaccine®, Cervarix®, Dentavax® (дентална ваксина), Twinrix® (Hepatitis A and B vaccine), Diftetkok, Imovax Polio®, Imudon® (дентална ваксина), Rabipur®, Respivax®, Sigard® , Solcotrichovac®, Solcourovac®, Urostim®, Vaxigrip® и много други:
Ваксини

Заболявания, спрямо които създават активен специфичен имунитет

(1) Бактериални

▲Антракс

▲Бруцелоза

▲Възвратен тиф

▲Дифтерия

▲Коклюш

▲Коремен тиф▲Менингоков менингит

▲Пневмонии, причинени от S. pneumoniae

▲Тетанус

▲Холера


▲Хронични H. influenzae B инфекции

▲Хронични дентални инфекции

▲Хронични респираторни инфекции

▲Хронични стафилококови инфекции

▲Урогенитални инфекции, причинени от T. vaginalis

▲Хронични уроинфекции

▲Чума


(2) Вирусни

▲Бяс

▲Вирусни енцефалити

▲Грип

▲Жълта треска▲Морбили

▲Папилома-вирусни инфекции

▲Паротит

▲Полиомиелит

▲Ротавирусна диария

▲Рубеола


▲Хепатит А

▲Хепатит А и В

▲Хепатит В

▲Херпесни инфекции(3) Комбинирани – бактериални и вирусни

▲Дифтерия, коклюш, полиомиелит и тетанус

▲Дифтерия, коклюш, полиомиелит, тетанус, хепатит В

▲Дифтерия, полиомиелит и тетанус

▲Дифтерия, рубеола и тетанус

▲Дифтерия, хепатит В и тетанус

▲Дифтерия, хепатит В, коклюш и тетанус

▲Дифтерия, хронични H. influenzae B инфекции, коклюш, полиомиелит, тетанус и хепатит В

▲Дифтерия, хронични H. influenzae B инфекции, коклюш, тетанус и хепатит В

▲Дифтерия, хронични H. influenzae B инфекции, коклюш, тетанус, хепатит В и менингококи (A + C)

▲Коремен тиф и хепатит В

▲Коремен тиф и хепатит В

▲Хронични H. influenzae B инфекции и хепатит В

▲Хронични H. influenzae B инфекции и полиомиелит5. Синтетични имуностимуланти: Arginine aspartate (Sargenor®), Dipyridamole (?), Inosine, Levamisole (оспорва се от много онкотерапевти)

6. Фитостимуланти: Dr. Theiss Echinacea Forte® (Succus Herbae Echinacae), Esberitox N® (гликопротеини, извлечени главно от Radix Echinaceae; симулират фагоцитозата), Imunobor® (биофлавоноиден фитопродукт), Immunocomplex® (Extractum Echinaceae/Propolis/Extractum Ginkgo bilobae/витамин С)

7. Биостимуланти (ХД с общо тонизиращо действие): Apitonin® (лиофилизирано пчелно млечице), жен-шен (Ginseng®), Extractum Eleutherococci fluidum®, екстракт от столетник (Aloë verox), Шлемник байкалски® (съдржа биофлавоноиди) и др.

II. ИМУНОСУПРЕСОРИ
Имуносупресорите потискат имунния отговор на организма на различни равнища до достигане на “придобита имунна толерантност”. Имуносупресивната терапия е показана за потискане на реакцията на отхвърляне при органна трансплантация (на костен мозък, черен дроб, бъбреци, панкреас, бели дробове, сърце и др.), при автоимунни заболявания (остри гломерулонефрити, хепатити, lupus erythematosus disseminatus, липоидна нефроза, автоимунна хемолитична анемия, идиопатична тромбоцитопенична пурпура, ендогенен увеит, тежки форми на ревматоиден артрит), изоимунни нарушения (за профилактика на Rh-хемолитична анемия у новородени)3, лечение на псориазис, адювантна терапия при малигнени неоплазми и др.

Имуносупресивната терапия е свързана с повишен риск за развитие на малигнени лимфоми и опортюнистични инфекции (предизвикани от Pneumocystis carinii и др.). Може да се наблюдават още стомашно-чревен дискомфорт, периферни отоци, промени в артериалното налягане, анемия, главоболие, хиперкалиемия, хиперхолестеролемия, респираторни и уроинфекции, алергични реакции, дихателна и сърдечна недостатъчност.


1. Селективни имуносупресори

 • IL-2 инхибитори: Belimumab (при еритематоден лупус), Vedolimumab (при улцерозен колит, болест на Крон)

 • Моноклонални антитела при псориазис: Efalizumab (представлява IgG1kappa, показан при psoriasis placta)

 • Рецепторни антагонисти на TNFα (при ревматоиден артрит): Adalimumab (Модулира биологичните ефекти, предизвикани и регулирани от TNF-α, вкл. промените в нивата на адхезионните молекули, които са отговорни за миграцията на левкоцитите), Anakinra (IL-1 рецепторен антагонист), Etanercept, Infliximab

 • Микотични декапептиди: Ciclosporine (при органна трансплантация). Представлява декапептид, изолиран от гъбична култура.

 • Инхибитори на пиримидиновия синтез: Leflunomide (при ревматоиден артрит). Лефлуномид инхибира дихидрооротат дехидрогеназата, участваща в пиримидиновияа синтез. Проявява антипролиферативен и антиексудативен ефект.

 • Инхибитори на пуриновия синтез: Мycophenolate mofetile (Инхибира инозин монофосфат дехидрогеназата, отговорна за биосинтеза на пурини. Този ензим е в много по-голямо количество в Т- и В-лимфоцитите. Показан е за профилактика на остро отхвърляне на трансплантанта при пациенти с алогенна трансплантация на бъбреци, сърце и черен дроб.

 • Макроциклични лактони (при органна трансплантация): Pimecrolimus, Sirolimus (макроцикличен лактон, изолиран от почвени бактерии от Великденските острови, потискащ активирането и пролиферацията на Т-лимфоцитите), Tacrolimus

 • Имуноглобулини: Anti-D Rh0 human immunoglobulin, Antithymocyte rabbit immunoglobulin, Vipera venum antitoxin


2. Неселективни имуносупресори

 • Глюкокортикоиди: Betamethasone, Dexamethasone, Hydrocortisone, Methylprednisolone, Prednisolone, Prednisone

 • Противотуморни лекарства: алкилатори (Chlorambucil, Cyclophospamide), антиметаболити (Azathioptine, Mercaptopurine, Methotrexate)

 • Аминохинолини: Chloroquine (при ревматоиден артрит)

 • Алергенни екстракти за десенсибилизация: Alustal®, Pangramin Slit®, Staloral®

1 Цв. Маринова, Д. Ковачев, С. Станилова. Имунобиология. В кн. Биология. Под ред. на Ил. Ватев. Издателство “Реко”, 2005, 184–199.

2 Съкращението CD (cluster of differentiationангл.) означава група на различаване (разграничаване), или групова детерминанта. Например CD4 е молекулата, с която се свързва HIV и прониква в T-лимфоцитите. Има >130 CD.

3 Извършва се с Anti-D [Rh0] human immunoglobulin. Пасивно въведените анти-D-имуноглобулини се свързват с D [Rh]-положителните еритроцити и така се предотвратява развитието на активен имунитет срещу тях.


Каталог: files -> DIR%203 -> Head%2015
DIR%203 -> Oпиоидни аналгетици (морфиномиметици)1, 2
DIR%203 -> Семинарни тестове по фармакология (1) Лекарствa произход, наименования и етапи в създаването им Ж. Цокева
DIR%203 -> Антихипотензивни лекарства
DIR%203 -> Антихипертензивни лекарства1 Въведение
DIR%203 -> Упражнение №18 Заверка: I. Антихипертензивни лекарства
DIR%203 -> 22. хомеопатични лекарства
DIR%203 -> Упражнение №10 Заверка: антисептици и дезинфектанти  Окислители
DIR%203 -> Холинергична медиация. Холиномиметици. Холинолитици I. Холинергична медиация
DIR%203 -> Упражнение №7 Заверка: I. Холинергична медиация
Head%2015 -> Противотуморни лекарства


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница