Справяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модулаДата17.08.2018
Размер36.85 Kb.
#80125

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА НА ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007


справяне със стреса в образователна среда
Име на лидера на модула:

гл.ас. д-р Вероника Вълканова


Продължителност на семинара:

16 академични часа


Целева група:

Модулът е предназначен за предучилищни педагози, начални учители и учители в различни степени и сфери на средното образование – основни училища, СОУ, професионални гимназии, помощни училища и др. Желателно е директори, зам.-директори, помощник-директори, експерти по образованието и друг управленски персонал да формират самостоятелна група за провеждане на семинара. Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалната насоченост на участниците. Оптимален брой участници в една група – 18.


Цели:

Курсът има за цел да запознае участниците с основните теории за същността и спецификата на стреса и да формира у тях умения за разпознаване на симптоми на стрес, за идентифициране на неговите източници и за ефективно прилагане на стратегии за справяне със стреса в ежедневието, вкл. и в образователната среда.


Философия:

Модулът е структуриран въз основа на следните основни принципи: • стимулиране на самопознанието и самопомощта на педагогическите кадри

 • овладяване и усъвършенстване на уменията за хармонизиране на връзката “индивид – среда”

 • комплексно развитие на емоционалната интелигентност и груповата съгласуваност


Методика:

Тренингът основно се реализира посредством интерактивни методи и техники – договаряне, панелни дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов или видео материал. Попълват се тестове и самооценъчни въпросници. По време на обучението се работи индивидуално, съвместно и групово. (При наличие на компютърно и видео оборудване се използва мултимедийна презентация.)


Кратка анотация:

В курса в теоретичен и практически план се представят основните подходи към дефинирането на стреса, видовете стрес и стресогенни фактори, симптомите на стреса в ежедневието и в работната среда. В тренинга се акцентира върху стратегиите и техниките за управление на стреса и за справяне със синдрома на професионалната умора.


Програма на модула по теми и подтеми:

 1. Теории за стреса. Дефиниране на основните понятия – араузъл, стрес, стресор, бърнаут, управление на стреса.

 2. Видове стрес. Универсални и специфични стресови фактори.

 3. Основни фази на общия адаптационен синдром.

 4. Симптоми на стрес – физиологични, емоционални, познавателни, поведенчески.

 5. Синдром на професионалната умора – явлението “бърнаут”. Дефиниране, основни аспекти, общи стресори.

 6. Симптоми на стреса в работната среда. Стадии и сигнали. Опосредстващи фактори. Явлението “феникс”.

 7. Превенция на стреса при работа – специфика на отделните равнища на превенция.

 8. Стресът в училище – приемане, промяна или отбягване на стресиращата ситуация. Стресът при децата – измерване и управление.

 9. Стратегии за справяне със стрес – активни и пасивни. Техники за управление на стреса. Устойчивост на стрес.

 10. Ефективност от управлението на стреса – предпоставки и бариери.


График на провеждане на обучението:

Първи ден

9.00 – 13.30 Регистрация и представяне на участниците. Споделяне на очакванията от тренинга. Техники за “разчупване на леда” в общуването. Определяне правилата за екипна работа. Тестиране. Групова дискусия. Дефиниране на понятията. Теории за стреса (лекция). Видове стрес. Симптоми на стрес (самооценка). Анализ на текстов материал.

14.00 – 17.30 Източници на стрес (ролева игра). Синдром на професионалната умора (групова дискусия, обсъждане на казуси). Превенция на стреса при работа. (групова практическа работа).

Втори ден

9.00 – 13.30 Справяне със стрес. Индивидуални стратегии и техники. Релаксация. Визуализация на хармоничното ежедневие. “Първа помощ” при остър стрес (упражнения). Оценка и закриване на семинара. Индивидуални беседи и консултации.
Норми и стандарти:

Модулът предоставя възможност за осмисляне на теоретичните познания и за усъвършенстване на практическите умения за справяне със стреса. Участниците: • ще прецизират знанията си за същността на стреса в ежедневието и за спецификата на стреса в работната среда

 • ще придобият умения за разпознаване на симптомите на стрес и за идентифициране на неговите източници

 • ще овладеят стратегии и техники за управление на стреса

 • ще тренират устойчивостта си на стрес, посредством техники за самопомощ и рефлексия върху емоционалните и физическите си реакции.


Сертифициране:

В края на семинара участниците ще получат сертификат за присъствие от Фондация Европартньори 2007, която е сертифицирана по ISO 9001: 2000 или от Националния педагогически център, или от Регионалния педагогически център, в който ще бъдат отбелязани броя часове, имената на преподавателите и темите на занятията.
За контакти: 02 9787005, 0887620326, 0899801834

Ел.поща: europartners2007@gmail.com, europartners2007.distant@gmail.comwww.europartners2007

Каталог: elearn -> file.php
file.php -> Мултимедийни презентации за целите на учебния процес лидер на курса н с. Васил Френкев Методология
file.php -> Алтернативни педагогически модели и философии за детски градини
file.php -> Гражданско образование за кого е предназначен този курс?
file.php -> Програма на семинара Първи ден 00 10. 30
file.php -> Програма по български език в периода 5-8 клас, като акцент се поставя на възможностите за осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание в практиката на учителя
file.php -> Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство
file.php -> Ефективно управление на класната стая
file.php -> Иновативна детска градина подкрепящи родители
file.php -> Учителят творец в детската градина Име на лидера на модула


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница