Срещи за обществено обсъждане на доклад за овос за инвестиционно предложение „Изграждане на нова вл 400кv от п/ст „Пловдив” 400кV до п/ст „Бургас” 400кV с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400кVДата22.01.2019
Размер30.63 Kb.
#111261
Срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400кv от п/ст „Пловдив” 400кV до п/ст „Бургас” 400кV с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400кV, и нов електропровод от п/ст “Марица Изток” 400кV до ТЕЦ “Марица Изток 3“.

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в МОСВ е получено уведомление от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за срещи за обществено обсъждане на доклада за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на нова ВЛ 400кv от п/ст „Пловдив” 400кV до п/ст „Бургас” 400кV с разкъсване в п/ст “Марица Изток” 400кV, и нов електропровод от п/ст “Марица Изток” 400кV до ТЕЦ “Марица Изток 3“.Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:

 • община Родопи, община Марица и община Пловдив съвместно с кметства с. Брестник, с. Крумово и с. Ягодово - 08.02.2016 г., от 09 00 часа, в заседателната зала на община Родопи;

 • община Асеновград съвместно с кметства с. Конуш и с. Избеглии- 08.02.2016 г., от 11 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Садово съвместно с кметства с. Катуница, с. Богданица, с. Караджово и с. Болярци - 08.02.2016 г., от 14 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Първомай съвместно с кметства с. Караджалово, с. Дебър, с. Бяла река и с. Татарево - 08.02.2016 г., от 16 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Димитровград съвместно с кметства с. Скобелево, с. Върбица, с. Сталево, с. Ябълково, с. Бряст, с. Радиево, с. Голямо Асеново и с. Малко Асеново- 09.02.2016 г., от 09 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Опан съвместно с кметства с. Бащино, с. Столетово и с. Васил Левски - 09.02.2016 г., от 11 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Симеоновград съвместно с кметство с. Пясъчево- 09.02.2016 г., от 14 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Гълъбово съвместно с кметства с. Медникарово, с. Искрица, с. Главан, с. Мъдрец, с. Мусачево и с. Обручище - 09.02.2016 г., от 16 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Тополовград съвместно с кметства с. Владимирово, с. Каменна река, с. Орлов дол и с. Светлина- 10.02.2016 г., от 09 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Елхово съвместно с кметство с. Малък манастир- 10.02.2016 г., от 11 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Болярово съвместно с кметства с. Камен връх и с. Денница- 10.02.2016 г., от 13 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Средец съвместно с кметства с. Кубадин, с. Бистрец, с. Драка и с. Загорци - 10.02.2016 г., от 15 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Бургас съвместно с кметство с. Българево - 11.02.2016 г., от 09 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Камено съвместно с кметства с. Трояново, с. Кръстина и с.Винарско - 11.02.2016 г., от 11 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Карнобат съвместно с кметства с. Добриново, с. Екзарх Антимово, с. Крушово, с. Аспарухово, с. Черково и с. Житосвят -11.02.2016 г., от 14 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Стралджа съвместно с кметства с. Саранско, с. Тамарино, с. Войника, с. Люлин, с. Първенец, с. Недялско и с. Богорово -11.02.2016 г., от 16 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Тунджа съвместно с кметства с. Генерал Тошево, с. Голям манастир, с. Тенево, с. Каравелово, с. Асеново, с. Драма и с. Маломир - 12.02.2016 г., от 09 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Чирпан съвместно с кметства с. Зетьово, с. Целина и с Златна ливада - 12.02.2016 г., от 13 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Братя Даскалови - 12.02.2016 г., от 14 00 часа, в заседателната зала на общината;

 • община Раковски - 12.02.2016 г., от 15 30 часа, в заседателната зала на общината.

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка степента на въздействие, е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в администрациите на посочените общини и кметства, в Министерство на околната среда и водите, РИОСВ Пловдив, РИОСВ Стара Загора, РИОСВ Хасково, РИОСВ Бургас, както и в сградата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София 1404, бул. “Гоце Делчев“ № 105.

Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) е достъпен и на интернет страницата на МОСВ на адрес www.moew.government.bg/ключова тема Натура 2000.

Документите са достъпни и на интернет страницата на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД (http://projects.eso.bg/).

Писмени становища могат да се представят на адрес на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, гр. София 1404, бул. „Гоце Делчев“ 105 или на срещите за обществено обсъждане.За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – инж. Ангелин Цачев - тел. 0889635326 и Любомир Цанков тел. (02) 868 91 88.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница