Съществуват ли възможности за развитие на туризъм? Аргументирайте отговора си като посочите различни влияещи фактори (поне 5)Дата09.01.2018
Размер139.46 Kb.
Казус по дисциплината „Селски туризъм”

 1. Съществуват ли възможности за развитие на туризъм? Аргументирайте отговора си като посочите различни влияещи фактори (поне 5).

Туризмът е от съществено значение за икономиката на всяка държава и респективно за икономическото развитие на всеки един град. От тази гледна точка България е привлекателна дестинация, със съществена ресурсна база за развитие на туризма. Освен природните и антропогенни ресурси, влияние за развитие на турзима у нас оказват и фактори като стабилност на държавата, безопасност и комфорт. Разбира се България е привлекателна и като дестинация с достъпни за повечето туристи цени на услугите.

Община Троян се намира в централната част на Стара планина. Благоприятните климатични условия в съчетание с природните превръщат Троян в привлекателно място за туризъм и отдих. Община Троян разполага с прекрасни условия за развитието на туризма и превръщането му в приоритетен сектор на икономиката.

Пет са факторите, които пряко влияят върху развитието на туризма: На първо място привлекателност на територията - обекти, климат, състояние на средата; - състояние на инженерната инфраструктура; - състояние на легловата база; - ниво на комплексно обслужване на туриста; - възможности за лечение, спорт и развлечение.

От гледна точка на привлекателност на територията, Троян може да се похвали с добро екологично състояние на средата, разнообразен ландшафт, подходящ климат за туризъм през всички сезони на годинатаи добра инфраструктура, най-вече по отношение на електрозахранването. Разбира се има известни проблеми в тази насока по отношение на състоянието на околната среда, свързани най-вече с пречистване на отпадните води - Троян, Орешак, Черни Осъм, Чифлик, Шипково, Беклемето, както и замърсяване с битови отпадъци в населените места. Общината се бори обаче с преодоляването на тези проблеми и превръщането на Троян и областта в още по-привлекателна туристическа дестинация, не само за българските, но и за чуждестраннните туристи.

По отношение на легловата база, по-голяма част от нея е разположена във ведомствени бази и хотели като “Оргахим - Русе” и “Тютюнева промишленост - Плевен” в Чифлик, “Жити - Русе” в Шипково, фирма “Леспром” - Троян на Беклемето и в Шипково. По-ниска категория са базите на “Профилактика, рехабилитация и отдих” – АД, Нефт и газ “ - Орешак, Стопанска академия - Свищов в Орешак, ЗПК “България” на Беклемето, Троянски манастир и др. В последните години се наблюдава положителна тенденция за увеличаване на легловата база в частни хотели, квартири и къщи за селски туризъм.

Качествената характеристика на средствата за подслон и местата за настаняване показва, че на този етап преобладават нискокатегорийните (еднозвездни и двузвездни) хотели, хижи и туристически спални. Те са ориентирани към сегмента от по-неплатежоспособни туристи. С утвърждаването на туризма като приоритетно направление в общинския социално-икономически комплекс инвестиционната политика в сектора се ориентира към изграждане на висококатегорийни средства за подслон – 3- и четиризвездни хотели (над 50 легла) и вили с по-голям леглови капацитет. Ориентацията към изграждане на малки семейни хотели, предлагащи и условия на домашен уют, е друга положителна тенденция в развитието на туристическата инфраструктура.1

Другият важен елемент на туристическата инфраструктура са заведенията за хранене и развлечения. Те са 205 бр., от които преобладават питейните заведения и най-вече кафе-аперитивите. Почти са ликвидирани заведенията, разположени в преустроени гаражни помещения, на много други се извършват реконструкции и разширения, с което значително се подобрява интериора. Преобладават обектите с капацитет до 50 места и категория “две” звезди; най-много са питейните, но през последните години се увеличават ресторантите и заведенията за топли закуски.

Нивото на обслужване на туристите е един от най-важните фактори влияещи върху развитието на туризма. Първите стъпки в тази насока са за обучение и повишаване квалификацията на кадрите за туризма посредством създаването на паралелка по хотелиерство в СОУ “В. Левски”- Троян и организираните форми на обучение от туристическото сдружение. Освен това се провежда организиране на обучение за планински водачи в училището в Черни Осъм, но се наблюдава необходимост от създаване на цялостна система на обучение в общината за повишаване квалификацията и преквалификация на кадри за обслужващата сфера.

Важен фактор за развитието на успешен туризъм на територията на община Троян е и създаването на възможности и условия за развитието на различни видове туризъм, в това число: балнеолечение (Шипково и Чифлик); ски-спортове (Беклемето); плувни спортове и гребане (Шипково, Чифлик, Голяма Желязна); туристическо ориентиране, пешеходен и коло-туризъм (високите части на Балкана); развлечения свързани с художествените занаяти и приложни изкуства (Троян, Орешак – “Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата - Орешак” ЕООД).2

Разглеждайки основните фактори – предпоставка за развитие на туризъм н територията на община Троян, можем да кажем, че това е едно от най-привлекателните планински кътчета на територията на България, съчетало не само много природни ресурси, но и редица исторически забелижетлности, което превръща местността в притегателна точка за селски, балнеолечебен и рекреативен туризъм.

През 2013г. Община Троян създава Програма за развитие на турзима, чиято основна цел е рфазвитие и утвърждаване на Троян като конкурентна туристическа дестинация за целогодишен туризъм. Тази програма включва няколко основни приоритета:


 • Мероприятия по инфраструктурата, обслужваща туризма

 • Участие в организиране на традиционни мероприятия

 • Информационно осигуряване на туристите

 • Информационно осигуряване на туристите

 • Мероприятия свързани с опазване на историческото наследство на общината3 1. Определете потенциалните туристи според местоживеенето, мотивите и желанията, и демографските характеристики. Аргументирайте отговора си

Имайки предвид, че селският туризъм у нас е не особено популярен сред чуждестранните туристи, които посещават България, можем да кажем, че контингентът от туристи, посещаващи Троян и местните забележителности, са предимно българи. Въпреки това през последните години се наблюдава тенденция на промяна в желанията на туристите да прекарат почивката си вместо на море, на планина, което води и до повишаване на интереса към селския и екотуризма. Тенденциите в Европа за следващите няколко години също предвиждат намаляване търсенето на ваканции на море и увеличаване интереса към културния и селски туризъм.По данни на Световната организация за туризъм до 2010 година туристите, ориентирани към този вид почивка нарастват с 75 %. В България като цяло се очаква да нарастне потока на туристи от Великобритания, Русия, Скандинавските страни, които ще допълват почивката си с културен туризъм и атракции.

Общината Троян привлича основно два типа посетители със средна и оклоло средната платежоспособност: предимно българи за кратки почивки и чуждестранни специализирани туристи със средни доходи, любители на природата и активната почивка.Мотивите особенно на чуждестранните туристи са свързани предимно с любовта кам природата и желанието да се запознаят с традицииони български занаяти и обичаи.

Община Троян е една от общините в България,която притежава достатъчно ресурси и капацитет за развитието на селским, еко, алтернативен туризъм, а от скоро и на балнео туризъм. Община Троян се състои от 22 населени места,а център на общината е град Троян.Фактът, че град Троян е един от малкото градове в общината ,а повечето населени места са със статут на села още повече допринася за големият потенциал на региона в областа на селският туризъм.Наред с ресурсите за практикуване и развитие на селския туризъм в общината са налице и отлични условия за екотуризъм,фото и хоби-туризъм и много други видове,които се явяват като допълващи и неизменно съпътстващи селския туризъм.

Ако разглеждаме желанията на туристите като водещ мотив, все по-често се наблюдава тенденция сред хората на възраст между 25-40 години, да предпочетат почивка или кратък уикенд сред природата, а не в шумните морски курорти. Голяма част от туристите, търсят възможност за почивка и отдих сред планинските кътчета на страната, с идеята да се насладят на разходките, конната езда, балнеолечебните услуги, както и да посетят различни природани и анторпогенни забележителности, което способства за развитието на алтернативния, културен и познавателен туризъм у нас. 1. Какви форми на туризъм могат да се развиват? Аргументирайте отговора си и дайте примери с конкретни места и характеристики.

Както вече посочихме в предходните точки, на територията на община Троян има възможност за развитие както на селски туризъм, който е разновидност на алтернативния туризъм, така и културен, познавателен и дори балнеотуризъм.

 • Селският туризъм се характеризира с престой в селска среда (къща,устроен в близост къмпинг и пр.), контакт с домакините, достъп до стопанството или престой във ферма. Селският туризъм може да бъде и преминаващ, т.е. престой в рамките на един уикенд или една седмица. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството като: бране на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм (пешеходен, планинско колело, езда, посещение на манастири, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най-често е комбинация от всичко това.

 • Културен турзиъм

На територията на Троян има възможност за спортни мероприятия за отмора, туристически обиколки, конна езда, рибовъдство, лов, плувни басейни, голф, както и за културни дейности. Това създава предпоставки за развитие на културен туризъм, който добива все по-голяма популярност в последните години. За да бъдем максимално изчерпателни, ще посочим основни културни места и мероприятия:

 • В с. Орешак е националната изложба на народните художествени занаяти, единствената в страната, където ежегодно участват български и чуждестранни майстори със своите творби - предмети от керамика, дърво, метал, тъкани, везба, накити, оръжия.

 • На 2 км от Троянския манастир се намира село Черни Осъм - в непосредствена близост до резервата Стенето и Зелениковския манастир. Черни Осъм предлага възможност за много туристически маршрути и организирани високопланински преходи с водачи, както и посещение на Природонаучния музей с ценни експонати на над 1200 вида птици,бозайници, влечуги и насекоми.

 • В района на Троян и Априлци се намират природните резервати - Козя стена, Стенето, Северен Джендем. Те са част от Народен парк-Централен Балкан - известен със своята уникална растителност и животински свят.

Общината предлага на туристите да се докоснат и до местния фолклор, като изговя специаен календар на културните събития, сред които са:

 • Празник на билките и цветята - Еньовден / 24 юни / - В Троянския регион Еньовден се празнува още като ден на планината и туризма.4

 • Празник на сливата и сливовата ракия / последната събота на м.септември/ - Провежда се ежегодно в рамките на есенните празници - с много хумор, весело настроение, дегустации и конкурси за участниците.

 • Празник на Троян е 14 октомври -денят на Св. Петка - Параскева, покровителка на града. Традиционни за общината са майските и есенните културни празници, в програмите на които се представят достиженията на местните творци, и гостуват изтъкнати представители на националната култура.

 • Традиция е и празнуването на Св.Спиридон - покровител на занаятчиите/ 12 декември /

Културно-историческите забележителности, които туристите могат да посетят, както на територията на общината, така и в окоността, са изключително много и разнообразни.:

 • В Троян: Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства; Художествена галерия – „Серякова къща”; 3. Църква „Света Параскева” /1835 г./

Паметник на Димитър Икономов – Димитриката; Паметник на Генерал Карцов; Паметник на загиналите във войните за национално обединение

 • В Орешак: Троянски манастир „Успение Богородично”; Национално изложение на художествените занаяти и изкуства; Скит „Свети Никола”

 • В Черни Осъм: Природонаучен музей; Зелениковски манастир „Свети Йоан Предтеча”;Фотоархивна и битова сбирка

 • В Гумощник: Църква „Свети Николай Летни” /1839 г./;Музейна сбирка; Паметник на загиналите във войните; Паметник на загиналите на „Титаник” и пр. • Зимен ски туризъм

Освен развитието на културен туризъм, Троян предлага благоприятни условия за развитието на зимен ски туризъм. На 22 км югозападно от Троян е разположен курортният комплекс Беклемето, който предлага чудесни условия за зимен туризъм. Беклемето е изходна база за много туристически маршрути из Троянския Балкан /за хижа Дерменка, за хижа Козя стена и др./

 • Балнеолечебен и рекреативен туризъм

Както споменахме по-рано, територията на общината предлага възможност за балнеолечебен туризъм за хора от всички възрастоеи групи. Село Чифлик например се намира на територията на мощен термален извор /55л/сек., 54оС/. Водата е подходяща при заболявания на опорно-двигателната система, на дихателните органи, при неврологични, урологични, гинекологични и стомашно-чревни заболявания. Там са изградени модерни частни хотели с басейни, почивни домове, плувен басейн с олимпийски размери, а хората от селото отварят домовете си за туристи и гости.

Село Шипково пък е прочуто с минералните си бани. Водите от минералните извори сеШипково събират в центъра на курорта. На това място е изградена чешма с 4 чучура и са посочени лечебните качества на всеки от тях. На територията на с.Шипково се намират два минерални извора. Водата на единия извор лекува заболявания на стомашно-чревния тракт, хепатити, жлъчно- и бъбречно-каменни болести - чрез пиене.

Водата на другия извор е подходяща при заболявания на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система - балнеологично /чрез вани и тангентор/.5

Благоприятните климатични условия, в съчетание с природните дадености, са направили от района на град Троян привлекателно място за туризъм и отдих. Всичко това създава благоприятни условия за успешното развитие на балнеолечебния турзиъм на територията на Троян и за привличането на все повече клиенти, при това не само български, но и чуждестранни туристи. 1. Какви туристически дейности могат да се организират? Аргументирайте отговора си и конкретизирайте с примери.

След като се запознахме с многобройните природни и исторически забележителности на територията на Троян и областта, можем спокойно да кажем, че туристите никога няма да скучаят, без значение дали искат да се отдадат на селски, културен или балнео туризъм.

За онези, които са решили да прекарат уикенд или отпуск в традиционна българска среда, селският туризъм предлага да станат част от ежедневието на домакинството с дейности като бране на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове активен или културен туризъм.

"ТРОЯН ЕКСТРИЙМ" ООД и "БАЛКАН ЕКОТУРС ЕКСТРИЙМ" ООД предлагат различни и незабравими за туристите планински изживявания, сред които:

-скално катерене

-пешеходен еко туризъм

-планински велотуризъм

-конен поход с атракцията “Отвличане на девойка”

-планинско ориентиране

-Вечеря на хайдушки огън и пр.

Има възможност за организиране на джип сафари и различни игри като пейнтбол и стрелба с лък. Предлагат се и атрактивни водни спортове на язовир Сопот, както и пикник сред природата с демонстрация на традиционни занаяти.За гостите на Троян, които предпочитат културния туризъм се предлагат възможности за организиране на различни екскурзии, манастирски турове, поклоннически туризъм, посещение на църкви и музеи, както и на една от най-интересните архитектурни и исторически забележителности- Состра. Состра е малък римски град, разположен на важен военен път и се намира недалеч от град Троян, край с. Ломец.

 1. Посочете поне 10 различни природни и антропогенни ресурси (различни от посочените в условието на казуса) за развитието на селски туризъм, и свързаните с него видове и форми на туризъм на територията на общината, и областта, от която е част.

Троянският край е един от богатите горски райони на нашата страна, с редица природни и антропогенни ресурси, които са от голямо значение за развитието на туризма в общината.

 • Природни ресурси

Троянският Балкан е изключително живописен и предлага съчетание на прекрасна планинска природа, свеж въздух, изобилие от лековити минерални извори и съхранени традиции и обичаи. Особеностите на региона предполагат прекрасни възможности за планински, екологичен и балнеологичен туризъм.

 • Пещерата Птича дупка - Пропастната пещера се намира в източния дял на Троянския Балкан. Заради изключителната си красота може да се нарече “перлата сред троянските пещери”. Общата дължина на Птича дупка е 652 м, а дълбочината й е – 108 м. Името си носи от колонията жълтоклюни (хайдушки) гарги, която я обитава.

 • Резерват Стенето - част от територията на община Троян е включена в Национален парк Централен балкан,като в границите на парка са резерватите Стенето. Местност Тасовете е разположена в самия резерват Стенето. Местността предлага чудесен изглед към каньоните в горното течение на река Куманица. От стари времена целият район се е ползвал за скривалище – на хайдути, бунтовници, партизан. Тук са били землянките на Сопотската партизанска чета, част от които днес са реставрирани.

 • Реките Черни и Бели Осъм и с.Черни Осъм, което се намира на 2 км от Троянския манастир в непосредствена близост до резервата Стенето и Зелениковския манастир, в подножието на върховете Голям Купен /2 169м/ и Левски /2 166м/.

 • Джуфар дере се формира от три рекички, основната от които се спуска от южните склонове на връх Лепенят. Самото дере се изкачва от началото на прохода Троян-Кърнаре до заслон Орлово гнездо. През него е маркирана туристическа пътека, извеждаща бързо и неусетно до главното било на планината. Местните хора го наричат Джуфара и това е едно от най-красивите дерета в Парка.

 • Водопади Казаните - разположени са в един от най-красивите Старопланински резервати – „Стенето”. Това са два последователни 10-метрови водопада на река Куманица. Намират се под местността Хайдушкото игрило, по пътеката от хижа Дерменка за село Черни Осъм.

 • Червената локва - седловина, намираща се по маршрута от хижа "Козя стена" за Троянския проход, след като се подмине връх Баба. От Червената локва се открива чудесен изглед към северните скални отвеси на връх Козя стена.

 • Месността "Айдушко Сборище" е разположена в сърцето на Троянския Балкан на 8 км от гр. Троян в подножието на Троянския проход в близост до историческия римски път "Виа Траяна" и на границата на Национален парк "Централен Балкан", туристическият център там предлага разнообразни възможности за спорт, туризъм и отдих в сърцето на Балкана.

 • Антропогенни ресурси • Троянски манастир “Успение Богородично” e третият no големина в България и е един от най-прочутите ни християнски паметници. Разположен е на 10 км югоизточно от Троян. В Троянския манастир се пазят много и разнообразни произведения на приложните изкуства и занаяти. Сред тях особено внимание заслужават сребърната обковка на евангелието, великолепен потир, сребърна мощехранителница с позлата и скъпоценни камъни. Манастирът е прочут с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица".

 • Музей за народни художествени занаяти и приложни изкуства - представя една малка част от богатите колекции от старо и съвременно народно изкуство.

 • Църквата “Св. Параскева” в град Троян е построена през 1835 година. Тя продължава да функционира и до днес като храм и паметник на културата и архитектурата, който се извисява в централната част на града.

 • Природонаучният музей в с. Черни Осъм, една от привлекателните атракции за гостите на региона

 • Градската художествена галерия Серякова къща

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. http://troyantour.com

 2. http://www.troyan-bg.com/page.php?page=nature

 3. http://obs.troyan.bg/80-news/152-programa-za-razvitieto-na-turizma-v-obshtina-troyan-prez-2013-g

 4. http://visitcentralbalkan.net/bg/pages/read/t:туризъм

 5. http://www.troyan.bg/troyan/info.html

 6. Бъчваров, М. и Маринов, В. Антропогенни ресурси на отдиха и туризма, София, "Университетско издателство", 1990

 7. Бъчваров, М. и Апостолов, Н. География на отдиха и туризма, Варна, "Г. Бакалов", 1982

 8. Нешков, М., "Пътнически агенции и пътнически транспорт", Варна, Университетско издателство, 19961 http://www.troyan-bg.com

2 http://www.troyan-bg.com

3 http://obs.troyan.bg/80-news/152-programa-za-razvitieto-na-turizma-v-obshtina-troyan-prez-2013-g

4 http://troyantour.com

5 http://troyantour.com


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница