Съставени регистриДата10.02.2018
Размер329.15 Kb.
#56309
ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Състояние на Регистрите за раждане към 31.12.2007 г.

Населено място


Съставени регистри

от ...... г. до ...... г.

Местосъхранение

на регистрите

Липсващи регистри

от ...... г. до ...... г.

Не са съставяни регистри

от ...... г.. до ....... г.

(къде са съставяни?)

Гр. Момчилград


С. Манчево1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2007 г.


Момчилград-

-

-

-

-

До 2002 г.в Момчилград

С. Груево


С. Летовник


С. Свобода
С. Чомаково

1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Груево

Момчилград-

-


До 1960 г.в Момчилград

1960 – 1985 г.


Груево


-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево


С. Багрянка

1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Багрянка

Момчилград-

-


До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в МомчилградС. Прогрес-

-

-

До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в Момчилград

1979 – 2000 г. в Багрянка

С. Соколино


1976 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Соколино

Момчилград-

-


До 1975 г.в Момчилград

-

С. Звездел

С. Ралица


1915 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Звездел
Звездел

Момчилград1919 г. –изгубен

1927 г. - изгубен
-
-

-

-

-

До 2002 г. в Звездел

С. Ауста


1980 – 1998 г.

1999 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Ауста

-

Момчилград-

-


До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звездел


С. Пазарци


1979 – 1998 г.

2001 – 2007г.Пазарци

Момчилград-

До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звездел

С. Нановица


1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.


2001 – 2007 г.

Нановица
Нановица
Момчилград

1916 г.- изгубен

1921 г.-изгубен

1928 г.-изгубен

-

С.Неофит Бозвелиево

1975 - 2000 г.

2001 – 2007 г.Неофит Бозвелиево

Момчилград-

-


До 1974 г. в Нановица

-

С. Лале

С. Кос


1974 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Лале

Момчилград-

-


До 1974 г. в Звездел

-


-

-

-

До 2002 г. в Лале

С. Равен

С. Чобанка


С.Татул


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Равен

Момчилград-

-


До 1962 г. в Нановица

-


1979 – 1986 г.

2001 – 2007 г.Равен

Момчилград1979 и 1980 г. изгубени

До 1962 г. в Нановица

1979 – 1999 г.

2001- 2007 г.Равен

Момчилград-

До 1962 г. в Нановица

С.Пиявец

С. Кременец

С. Друмче

С. Обичник


С. Сенце (Нане)

1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Пиявец

Момчилград-

-


До 1963 г. – Момчилград

-


1980 – 2000 г.

Пиявец

-

До 1980 г. в Звездел

-

-

-

До 2000 г. в Пиявец

-

-

-

До 2000 г. вПиявец

1980 – 1998 г.

Пиявец

-

До 1964 г. Чорбаджийско, община Кирково

1964 – 1979 г. Пиявец


С. Чуково

С. Юнаци


...

2001 – 2007 г....

Момчилград-

-

-

-

-С. Върхари


С. Балабаново


С.Сярци

1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


1934-1969г. в Момчилград

-


1970 – 2000 г.

Върхари

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград-

-

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград

С. Врело


С.Плешинци1973 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-

-

-До 1962 г. в Нановица

1963-1972 г. в Равен

-


1979 – 1998 г.

Врело

-

До 1979 г. в Момчилград

1979 – 1999 г. Врело


С.Гургулица


С. Момина сълза1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1960 г. в с. Нановица

-


-

-

-

До 1960 г. в Нановица

С. Постник


2001 – 2007 г.

Момчилград

-

До 1973 г. Нановица

От 1974 – 2000 г. ДевинциС. Девинци

1974 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1973 г. Нановица

-


С. Садовица

1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1961 г. Момчилград

-


С. Седлари


1979 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Момчилград

-


С.Птичар

1963 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-

-


До 1962 г. Момчилград

-

С. Горско Дюлево

С. Каменец


1963 – 1985 г.

1986 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Момчилград

Момчилград

Момчилград


-

-


До 1962 г. в Момчилград

-


1963 – 1985 г.

Момчилград

-

До 1962 г. Момчилград

С. Конче


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. Звездел

-


С. Джелепско

1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Джелепско

Момчилград-

-


До 1969 г. Звездел

-
С. Загорско


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1955 г. в гр. Джебел

1956 –1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Момчилград

-

С . Биволяне


С. Долна Чобанка1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1959 г. Нановица

-


-

-

-

До 1959 г. Нановица

1960 – 2000 г. Биволяне


С. Карамфил


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Карамфил

Момчилград-

-


До 1978 г. в Звездел

-


С. Чайка

1965 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Чайка

Момчилград
-

-


До 1964 в Звездел

-
С. Седефче

1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Момчилград

Момчилград


-

-До 1934 г. Чорбаджийско, община Кирково

1935 – 1962 в Звездел

1963 – 1971 г. в Момчилград

1972 – 1979 г. с. Голяма Чинка, общ.КрумовградС. Синделци

1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Синделци

Момчилград1966 – 1967

изгубен


До 1958 г. гр. Крумовград

1959 – 1962 г. Звездел


ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Състояние на Регистрите за Граждански брак към 31.12.2007 г.
Населено място


Съставени регистри

от ....... г. до ....... г.

Местосъхранение

На регистрите

Липсващи регистри

от .... г. до ..... г.

Не са съставяни регистри

от ..... г. до ...... г.

(къде са съставяни?)

Гр. Момчилград

С. Манчево1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2007г.


Момчилград-

-

-

-

-

Момчилград

С. Груево

С. Летовник


С. Свобода

С. Чомаково1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Груево

Момчилград-

-


До 1960 г.в Момчилград

1960 – 1985 г.


Груево


-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево


С. Багрянка

1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Багрянка

Момчилград-

-


До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в Момчилград
С. Прогрес


-

-

-

До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в Момчилград

1979 – 2000 г. в Багрянка

С. Соколино


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Соколино

Момчилград-

-


До 1978 г. в Момчилград

-

С. Звездел


С.Ралица


1915 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.

2001 – 2007 г.

Звездел


Звездел

Момчилград1919 г. –изгубен

1927 г. - изгубен

-


-
-
-

-

-

Звездел

С. Ауста
1980 – 1998 г.

1999 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Ауста

-


-

-


До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звезделс. Пазарци

1979 – 1998 г.

Пазарци

-

До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звездел


С. Нановица


1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Нановица
Нановица

Момчилград1916 г.- изгубен

1921 г.-изгубен

1928 г.-изгубен

-

С.Неофит Бозвелиево

1975 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Неофит Бозвелиево

Момчилград-

-


До 1974 г. в Нановица

-

С. Лале

С. Кос


1974 – 2000 г.

2001 – 2007г.Лале

Момчилград-

-


До 1974 г. в Звездел

-


-

-

-

Лале

С. Равен

С. Чобанка

С. Татул


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Равен

Момчилград-

-


До 1962 г. в Нановица

-


1979 – 1986 г.

Равен

-

До 1962 г. в Нановица

1979 – 1999 г.

Равен

-

До 1962 г. в Нановица

С.Пиявец

С. Кременец

С. Друмче

С. Обичник


С. Сенце (Нане)

1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Пиявец

Момчилград-

-


До 1963 г. – Момчилград

-


1980 – 2000 г.

Пиявец

-

До 1980 г. в Звездел

-

-

-

Пиявец

-

-

-

Пиявец

1980 – 1998 г.

Пиявец

-

До 1964 г. в с. Чорбаджийско, община Кирково

1964 – 1979 г. Пиявец


С. Чуково

С. Юнаци


...

2001 – 2007 г.-

Момчилград


-

-

С. Върхари


С. Балабаново


С.Сярци

1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


1934-1969 г. в Момчилград

-


1970 – 2000 г.

Момчилград

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград-

-

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград

С. Врело


С.Плешинци1973 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1962 г. в Нановица

1963-1972 г. в Равен

-


1979 – 1998 г.

Врело

-

До 1979 г. в Момчилград

1979 – 1999 г. Врело


С.Гургулица

С. Момина сълза1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1960 г. в с. Нановица

-


-

-

-

До 1960 г. в Нановица

С. Постник


2001 – 2007 г.

Момчилград

-

До 1973 г. Нановица

От 1974 – 2000 г. ДевинциС. Девинци

1974 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1973 г. Нановица

-

С. Садовица


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1961 г. Момчилград

-


С. Седлари

1979 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Момчилград

-


С.Птичар

1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. Момчилград

-

С. Горско Дюлево


С. Каменец

1986 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. в Момчилград

-


1963 – 1985 г.

Момчилград

-

До 1962 г. в Момчилград

С. Конче


1969 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1969 г. Звездел

-

С. Джелепско


1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Джелепско

Момчилград-

-


До 1969 г. Звездел

-

С. Загорско


1979 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1955 г. в гр. Джебел

1956 – 1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Садовица

С. Биволяне


С. Долна Чобанка1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1959 г. Нановица

-


-

-

-

До 1959 г. Нановица

1960 – 2000 г. Биволяне


С. Карамфил


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Карамфил

Момчилград-

-


До 1978 г. в Звездел

-

С. Чайка


1965 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Чайка

Момчилград-

-


До 1964 в Звездел

-
С. Седефче

1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Момчилград

Момчилград


-

-До 1934 г. Чорбаджийско, община Кирково

1935 – 1962 в Звездел

1963 – 1971 г. в Момчилград

1972 – 1979 г. с. Голяма Чинка, общ.Крумовград


С. Синделци


1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Синделци

Момчилград


До 1958 г. гр. Крумовград

1959 – 1962 г. Звездел

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД Състояние на Регистрите за Смърт към 20.08.2008 г.

Населено място


Съставени регистри

от ...... г. до ....... г.

Местосъхранение

На регистрите

Липсващи регистри

от ...... г. до ...... г.

Не са съставяни регистри

от .... г. до ...... г.

(къде са съставяни?)

Гр. Момчилград

С. Манчево1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2007г.


Момчилград-

-

-

-

-

Момчилград

С. Груево

С. Летовник


С. Свобода

С. Чомаково1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Груево

Момчилград-

-


До 1960 г.в Момчилград

1960 – 1985 г.


Груево


-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево-

-

-

До 1960 г. в Момчилград

1986 – 2000 г. в Груево


С. Багрянка

1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Багрянка

Момчилград-

-


До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в Момчилград

С. Прогрес

-

-

-

До 1969 г. в Момчилград

1970 – 1978 г. в Момчилград

1979 – 2000 г. в Багрянка

С. Соколино


1976 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Соколино

Момчилград-

-


До 1975 г. в Момчилград

-

С. Звездел

С. Ралица


1915 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Звездел
Звездел

Момчилград1919 г. –изгубен

1927 г. - изгубен

-


-
-

-

-

-

Звездел

С. Ауста


1980 – 1998 г.

1999 – 2000 г.Ауста

-


-

-


До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звездел


С. Пазарци


1979 – 1998 г.

Пазарци

-

До 1979 г. Звездел

1999 – 2000 г. Звездел

С. Нановица


1914 – 1929 г. (смесени)

1930 – 2000 г.


2001 – 2007 г.

Нановица
Нановица
Момчилград

1916 г.- изгубен

1921 г.-изгубен

1928 г.-изгубен

-

С.Неофит Бозвелиево

1975 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Неофит Бозвелиево

Момчилград-

-


До 1974 г. в Нановица

-

С. Лале

С. Кос


1974 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Лале

Момчилград-

-


До 1974 г. в Звездел

-


-

-

-

Лале

С. Равен

С. Чобанка

С. Татул


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Равен

Момчилград-

-


До 1962 г. в Нановица

-


1979 – 1986 г.

Равен

-

До 1962 г. в Нановица

1979 – 1999 г.

Равен

-

До 1962 г. в Нановица

С.Пиявец
С. Кременец

С. Друмче

С. Обичник
С. Сенце (Нане)


1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Пиявец

Момчилград-

-


До 1963 г. – Момчилград

-


1980 – 2000 г.

Пиявец

-

До 1980 г. в Звездел

-

-

-

Пиявец

-

-

-

Пиявец

1980 – 1998 г.

Пиявец

-

До 1964 г.- Чорбаджийско, община Кирково

1964 – 1979 г. Пиявец


С. Чуково

С. Юнаци


...

2001 – 2007 г....

Момчилград


-

-

С. Върхари

С. Балабаново


С.Сярци

1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


1934-1969 г. в Момчилград

-


1970 – 2000 г.

Момчилград

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград-

-

-

1934 – 1952 г. в Глухар

1953 – 1969 в Момчилград

С. Врело


С.Плешинци1973 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-

-

-До 1962 г. в Нановица

1963-1972 г. в Равен

-


1979 – 1998 г.

Момчилград

-

До 1979 г. в Момчилград

1979 – 1999 г. Плешинци


С.Гургулица

С. Момина сълза1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1960 г. в с. Нановица

-


-

-

-

До 1960 г. в Нановица

С. Постник


2001 – 2007 г.

Момчилград

-

До 1973 г. Нановица

От 1974 – 2000 г. Девинци


С. Девинци


1974 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1973 г. Нановица

-

С. Садовица


1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1961 г. Момчилград

-

С. Седлари


1979 – 2000 г.
2001 – 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Момчилград


С.Птичар


1963 – 2000 г.

2001– 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. Момчилград

-

С. Горско Дюлево

С. Каменец


1986 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. в Момчилград

-


1963 – 1985 г.

Момчилград

-

До 1962 г. в Момчилград

С. Конче

1962 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1962 г. Звездел

-


С. Джелепско

1970 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Джелепско

Момчилград-

-


До 1969 г. Звездел

-


С. Загорско

1979 – 2000 г.
2001- 2007 г.

Момчилград
Момчилград

-
-

До 1955 г. в гр. Джебел

1956 – 1962 г. Момчилград

1963 – 1978 г. Садовица

С. Биволяне


С. Долна Чобанка1960 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Момчилград

Момчилград-

-


До 1959 г. Нановица

-


-

-

-

До 1959 г. Нановица

1960 – 2000 г. Биволяне


С. Карамфил


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Карамфил

Момчилград-

-


До 1978 г. в Звездел

-

С. Чайка


1965 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Чайка

Момчилград-

-


До 1964 в Звездел

-С. Седефче


1979 – 2000 г.

2001 – 2007 г.


Момчилград

Момчилград


-

-До 1934 г. Чорбаджийско, община Кирково

1935 – 1962 в Звездел

1963 – 1971 г. в Момчилград

1972 – 1979 г. с. Голяма Чинка, общ.Крумовград


С. Синделци


1963 – 2000 г.

2001 – 2007 г.Синделци

Момчилград


До 1958 г. гр. Крумовград

1959 – 1962 г. ЗвезделКаталог: rgs -> kurdzali
rgs -> Община златарица състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община хаджидимово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община крушари състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003
rgs -> Община якоруда състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003 г
rgs -> Община аврен състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
rgs -> Община севлиево – Състояние на регистрите за раждане – към 01. 05. 2003г
kurdzali -> Община kърджали – Състояние на Регистрите за Раждане към 31. 12. 2007 г
kurdzali -> Община. Ардино. Състояние на Регистрите за раждане към 25. 01. 2010 г
kurdzali -> Община крумовград – Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007г
kurdzali -> Община кирково – Състояние на Регистрите за раждане към 31. 12. 2007 г. Забележка


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница