Състезание по български език и литература – VII класДата24.07.2016
Размер257.79 Kb.
СОУ „Св. Климент Охридски” – гр. Ловеч

5500 гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 61, тел. 068 / 604366,

http://gimnaziata.net, e-mail: kl_ohridsky@abv.bg
СЪСТЕЗАНИЕ

по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – VII клас

14 ноември 2013 г.
I. Прочетете текста и решете задачите

Олимпийските богове в древногръцката митология са основните богове в гръцкия пантеон, обитавали планината Олимп. Има общо четиринадесет бога, определени като олимпийски, но никога не са били повече от 12 по едно и също време. Зевс, Хера, Посейдон, Арес, Хермес, Хефест, Афродита, Атина, Аполон и Артемида винаги са били причислявани към олимпийските богове. Хестия, Деметра, Дионис и Хадес са другите богове, които в определени периоди са били считани за част от дванадесетте олимпийци. Хестия отстъпва своето място на Дионис, за да отиде да живее сред хората. Персефона прекарва шест месеца от годината в подземното царство, а през останалите шест се връща на Олимп, за да ги прекара с майка си Деметра. Хадес, въпреки че е сред основните гръцки богове, е владетел на царството на мъртвите и връзката му с олимпийските богове изглежда съвсем слаба.

Олимпийските богове са третото поколение богове (след основните стихии и титаните) и обикновено са били изобразявани като хора. Те стават владетели на света след победата им над титаните в титаномахията; Зевс, Хера, Посейдон, Деметра, Хестия и Хадес са деца на титаните Кронос и Рея; останалите Олимпийски богове (с изключение на родената от пяната Афродита) обикновено се смятат за деца на Зевс от различни майки (освен Атина, за която се счита, че е родена от самия Зевс). Възможно е и Хефест да е роден от Хера (без намесата на Зевс) като отмъщение за раждането на Атина.


  1. В кой ред е посочено значението на думата пантеон от текста?

а) Термин, означаващ набора от всички божества в дадена политеистична религия.

б) Храм, посветен на боговете.

в) Монументално здание, в което се пазят останките на заслужили хора

г) Съвкупност от митове, разказващи за делата на боговете и техните деца.
2. Посочете кое от твърденията е вярно и според текста, и според илюстрациите към него.

а) Изобразените божества винаги са били причислявани към олимпийските

богове и не са брат и сестра.б) Артемида е богинята на лова, плодородието, богиня на женското целомъдрие,

покровителка на всичко живо на земята.в) След като надмогват баща си заедно със Зевс и Хадес, Посейдон получава

като награда моретата, неговото оръжие е тризъбецът.г) Древногръцките божества са изобразявани като хора.
3.Попълнете таблица, като запишете вярно или невярно е всяко твърдение според текста.


 

Твърдение

да/не

а)

Персефона е дъщеря на Деметра.

 

б)

Атина била най-мъдрата богиня и Гръмотвержецът често се съветвал с нея.

 

в)

Хадес е владетел на царството на мъртвите
и е брат на Зевс

 

г)

След като побеждават стихиите,
третото поколение богове се възкачват на Олимп.

 4. Коя дума в изречението е употребена неуместно?

Лирическият повествовател в стихотворението „ На прощаване” е направил своя категоричен избор-пътя на борбата.


…………………………………………………………………………………………

5. Изберете най-подходящите думи, с които могат да бъдат запълнени празните места в текста за подправката карамфил.
Карамфилът е най-полезната……………... (а). В нея се съдържат най-голямо количество различни феноли - натурални антиоксиданти,…………………… (б) диетолози от университета „Мигел Ернандес" в Испания. Благодарение на това тя позволява отде­лянето на повече водород и намалява окисляването на липидите, предизвикано от вредното………………….(в) на свободните радикали. Освен товафенолите успяват да запазят храната прясна, което според испанските учени дава възможност карамфилът да се използва в хранителната промишленост и да замести
……………………(г) антиоксиданти, добавяни масово в момента.

а) храна, подправка, добавка ; б) твърдят, подмятат, намекват

в) влияние, предназначение, ниво; г) натуралните, истинските, изкуствените

6. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка.

-Да ти платя,побратиме,вземи два франка-каза той,като му подаде парите .


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. При коя от двойките думи отношението се различава от отношението в посочената двойка:

сила - мъжество

а) порок-добродетел; б) благородство- великодушие;

в) учтивост – вежливост; г)безпристрастност – обективност

8. Коя от думите е сегашно деятелно причастие?

а) могъщ б) горящ в) горещ г) свещ9. Определете времето и вида на глаголните форми в изреченията!

А какво щеше да стане, ако бях тръгнал внезапно направо към пропастта?

……………………………………………
……………………………………………

Няма да нарека това безумие, но не е и разум.

………………………………………………
………………………………………………

10. Прочетете откъса от ученически преразказ и го препишете, като отстраните допуснатите правописни, граматически и пунктуационни грешки.

Външния министър съобщи че на бордът е имало 110 български пасажера и шест румънци.Самолета е кацнал у нас в 3:40 часа.Проблем обаче,има за българските граждани който са далече от летищито в Триполи.На тях най вероятно ще са им неопходими два три дни,за да се предвижат.Във същото време външният министър Николай Младенов призова българите,които се намират далеч от Триполи да не предприемат дълги преходи през страната,преди ситуациата да се е оспокоила.Министъра допълни че се опсъжда възможноста да бъде изпратен самолет,който да евакуира българските граждани.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. В кое изречение няма обособена част?

а) Още докато го бранеше от кучетата, Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.

б)Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчаха.

в) Най- старият от тях, петдесетгодишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола до лакет ръка, тъмнобляскава като желязо, и пушеше замечтано.

г/Времето,мрачно и намусено, караше хората да се чувстват зле.

12.Облечени в словосъчетанието ходят облечени е:

а/част от съставно именно сказуемо

б/част от сложно глаголно време

в/сказуемно определение

г/форма на глагола съм облечен


13.Какви са от лексикална гледна точка думите бели в изречението?

Детето улавяше белите снежинки във въздуха.

Детето обичаше да прави бели.
…………………………………………………………..


14.В кой ред отношението между думите е различно от отношението в другите редове?

а/роднина-племенник

б/бозайник-котка

в/изречение-просто изречение

г/речник-дума

15.С кой от изразите може да се замени подчертаният израз,без да се промени смисълът на изречението?

В миналото са се провеждали рицарски битки,по време на които участниците са се биели до последна капка кръв.

а/до дъно

б/докрай

в/до крак

г/едва-едва
16кой ред всички думи са синоними?

а/необичаен,странен,фалшив

б/лъжлив,измамен,необичаен

в/смутен,притеснен,обезпокоен

г/завистлив,лош,чудноват
17.При коя двойка отношението е различно от това при останалите двойки?

а/тежък жребий-тежък чук

б/тъмно минало-тъмно помещение

в/горчиво кафе-горчива лекарство

г/светли надежди-светли очи

18.На празните места в изреченията напишете местоимения от посочения в скобите вид.
Тя се прибра в стаята си,отвори………………….............. книга и се опита да чете.

/неопределително местоимение/


Истинските приятели споделят помежду си……………………………..тайни.

/обобщително местоимение/
19.С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
Шестицата от първо теглене най-накрая бе спечелена .

…………………………………………
20.Каква част на изречението е подчертаната дума?

Живеели някога в един град край брега на морето братя рибари.

………………………………

21.В кое изречение има еднородни допълнения?

а/Той имаше меко и добро сърце.

б/Тримата другари крачеха по пътя мълчаливи и замислени.

в/Подготовката за изпита продължи една или две седмици.

г/Аз виждам гняв и презрение в твоя поглед.
22.Кое от изреченията не е просто кратко?

а/Иван захвана да работи.

б/Детето продължи играта.

в/Майката и бащата щяха да излизат.

г/Мъжът трябваше да говори.
23.Кое от изреченията е безлично?

а/Върнахме се,когато слънцето беше залязло.

б/Цял ден гърмя.

в/Непознатият се усмихна.

г/Отдавна не вярваш на никого.
24.Какъв е видът на сказуемото в изречението?

С тези разходки всеки ден ще можеш ли да се подготвиш добре за изпитите в края на учебната година?

а/просто б/съставно глаголно в/съставно именно г/сложно
25.Какъв е видът на подчиненото изречение в състава на сложното?

Погледнах към градината,където се белееха кокичетата.

……………………………………………………………………………………….
В кой ред има грешка?/26. и 27./

26.а/финно б/словесно в/въплъщавам г/порасна
27.

а/нечувайки б/недочувайки в/неразбиране г/нехая


28.В кой ред НЕ е допусната грешка?
а/Бихте ли ми подал палтото от закачалката?

б/Бихте ли се съгласил,ако някой Ви предложи работа?

в/Бихте ли направила всичко , за да докажете,че сте права?

г/Дали бих се ангажирал със съвсем непознати хора?


В коя от подчертаните думи няма грешка?/29.-31./
29.Никой не забелязал/А/ кога точно излязал/Б/ човека/В/,но всички видяли/Г/,че го няма.
30.В своето начинание Пресиян бил олеснен/А/от въстанието/Б/ срещу византийската власт на славянското племе Смоляни/В/,обитаващо Западните родопи/Г/.
31непроходимият/А/ лес ръководителя /Б/на експедицията откри каменни плочи и всички решиха,че това е пътя/В/ към изчезналия /Г/град на индианците.

32.В кое изречение е допусната граматична грешка?

а) Става му леко, хубаво, сякаш някой тихо -тихо го люлее.

б) Тя не видяла никой на улицата.

в) За всекиго се намери място.

г) За всеки разумен човек е ясно, че с търпение всичко се постига.
33.Колко запетаи са пропуснати в изречението?Поставете ги.

Заваля тежък сняг натрупа големи преспи но после времето омекна и започнаха да се движат автомобили оставящи дълбоки следи и хора бързащи да се приберат по домовете си.

…………………..

34.На кои от означените с цифри места трябва да се поставят запетаи?
Ти /1/ разбира се /2/ няма да бързаш с изводите /3 /защото така можеш много /4/ да сгрешиш.

а/ в 1 и 2

б/ в 1,2 и 3

в/ в 1,2,3 и 4

г/ в 4

35.В кое от следните изречения не е допусната пунктуационна грешка?

а/Кога си се прибрал снощи,изобщо не съм усетил.

б/Макар,че усилено тренирах,останах на резервната скамейка.

в/Телефонът иззвъня,тъкмо когато отварях вратата.

г/Прочетох книгата,която ми даде и скоро ще ти я върна.

36.В кое изречение е употребена форма за страдателен залог?

а/Който обича цветя,умее да им се радва.

б/Момичето поля градинката и се зарадва на лъхащата от нея свежест.

в/Пеперудите прелитаха над цветята,пърхайки с крила.

г/Цветята се поливат внимателно.

37.Кое изречение не е сложно съставно с подчинено определително?

а/Ние вървим по пътеката,която се вие между храстите.

б/Денят,чието утро е ведро,носи спокойствие.

в/Купиха ми компютър,за какъвто мечтаех.

г/Който работи добре,живее добре.


38.Напишете синтактичен синоним на изречението.

Той обича ходенето на кино.

………………………………………………………………………………………

Какъв е видът на изречението,което съставихте?

………………………………………………………………………………………


39.Поставете пропуснатите запетаи в изреченията.
Да се чете е полезно.
През зимата въздухът е студен и сух в резултат на което кожата губи своята влажност.
Всъщност никой не се досети кой е виновникът.

Жителите му истински горски деца живеели волно като планинските орли.


40.Кое от изброените понятия не е свързано със сюжета на художествената творба?

а/епилог


б/кулминация

в/метонимия

г/експозиция

41.Попълнете таблицата,като запишете към кой литературен род се отнася посоченият жанр.ЛИТЕРАТУРЕН ЖАНР

ЛИТЕРАТУРЕН РОД

1.

разказ2.

повест3.

ода4.

стихотворение

42.Свържете цитата със съответния литературен термин.

а/”жив и здрав../жив и здрав..” 1.етимологична фигура

б/”бесней” 2.епитет

в/”черни чернеят” 3.метафора

г/”тиха усмивка” 4.анафора
43.Кой мотив е водещ в поемата „На прощаване”?

а/за героичната гибел

б/за житейския избор

в/за обичта към либето

г/за синовната обич

44.Кое твърдение не е вярно?

а/Повестта „Немили-недраги” е написана през 1883г. в гр.Пловдив.

б/Първата й публикация е в сп. „Наука”.

в/Творбата отразява личните преживявания на Вазов сред хъшовете в Браила.

г/Поводът за написване е възторгът на Вазов от епохата след Освобождението.

45.Откъде е заимствано заглавието на повестта „Немили-недраги”?

………………………………………………………..


46.В коя глава от повестта „Немили-недраги”авторът използва лирическо отстъпление?

…………………………..


47.За кого се отнася характеристиката:”мечтател,идеалист,ветреник” от повестта”Немили-недраги”?

…………………………………………..


48.Кое от следните твърдения се отнася за „На прощаване” и „Немили-недраги”?

а/Написани са в проза.

б/Създадени са след Освобождението.

в/Интерпретират мотива за изгнанието и патриотичната саможертва.

г/Утвърждават духовното обезсмъртяване на героизма в народната памет.

49.Кой цитат не е от лирическото отстъпление на повестта”Немили-недраги”?

а/Балканските орли стояха в клетка.

б/Докога ще продължи това съществувание?

в/България беше затворена за тях.

г/Народ без жертви не е народ.
50.В 2-3 изречения разсъждавайте върху това,какво внушава изразът „Балканските орли стоеха в клетка” от повестта „Немили-недраги”.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Трите имена:------------------------------------------------------------------------------------
Училище:----------------------------------------------------------------------------------------
Точки:------------------------------- Клас:--------------------

16. Попълнете таблицата, като посочите автора на съответната творба.
Художествена творба

Автор, род, жанр

1.

„Художник”"„ Приказка без край"„Славеят на китайския император"„Братчетата на Гаврош"
17.Кой елемент от сюжета липсва в редицата?

а) експозиция б) кулминация в) …………… г) завръзка18.Препишете в логичния ред елементите на сюжета

……………………………………………………………………………………………19.Препишете 3 метафори от „Художник”, 3 епитета и 2 сравнения от същото стихотворение.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Литературен герой

Характеристика
..”стоят на ъгъла с прихлупен до очи каскет”

просълзява се, когато слуша изпълнението на госта си и пожелава да го възнагради с най-високото отличие – златния пантоф
изпитва завист към свободата, интересните занимания и липсата на контрол на своя връстник
материалното не го впечатлява, за него ценно е онова, което е плод на душата му, т.е. на неговите чувства, въображение , на творчеството му.


20. Попълнете таблицата, като свържете имената на литературни герои от изучени произведения с присъщите им според текста на съответната творба характеристики:


21. Какво символизират короната и знамето, мечът в произведението на Ханс Андерсен?

…………………………………………………………………………………………………22. Напишете в 2-3 изречения как славеят „побеждава” Смъртта.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Кое изкуство ви привлича най-силно и защо?/Отговорете с 3-4 изречения!/

24. Как се нарича изразното средство със следното определение:

а/Няколко стиха започват с една и съща дума. ………………………

б/замлъкване, недоизказаност - ………………………………

в/художествено определение - …………………………………

г/разменяне местата на определението и определяемото - ……………………….

д/дума или израз с преносно значение - ……………………………………………25.Дайте определения за:

а/реалност - ………………………..

б/изкуство - ………………………………………………………………………………..

в/фантазно - ……………………..ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ТЕСТ № 1

ПЪРВИ МОДУЛ

Прочетете текста, разгледайте внимателно картата и решете задачи 1 - 3:

Името на всяко от Се­демте рилски езера има връзка със специфични външни особености на да­деното езеро. Езерото, кое­то е разположено на най-голяма надморска височина, носи името Сълзата заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина. Следващо по височина на разположение е Окото, което е с поч­ти идеална овална форма. Окото е най-дълбокото циркусно езеро в България - дълбоко е 37,5 м. Бъбрека е езерото с най-стръмните брегове от цялата група. Четвъртото езеро е Близнака. Това е най-голямото по площ езеро от Седемте рилски езера. Езерото Трилистника е с неправилна форма и невисоки брегове. Най- плиткото езеро е Рибното езеро. Най-ниското от езерата е Долното езеро. В него се събира водата, която изтича от останалите. Долното езеро дава началото на река Джерман.

В близкото минало стъпаловидният циркус на Седемте езера и самата езерна група са се наричали Еди гьол, а езерата – Едигьолски Отделните езера са носили имена, различни от днешните. Те са се казвали , както следва: Сълзата - Баш гьол. Окото - Чанак гьол, Бъбрека -Кара гьол, Близнака - Чифте гьол, Трилистника – Средния гьол. Последните две езера - Рибното и Долното, не са имали самостоятелни имена.
1.Кое твърдение НЕ е вярно според текста?

а) Най-голямото по площ от Седемте рилски езера е езерото Трилистника.

б) Най-плиткото от Седемте рилски езера е Рибното езеро.

в) Най-дълбокото циркусно езеро в България е Окото.

г) Най-стръмни брегове от Седемте рилски езера има Бъбрека.
2. На картата, освен Седемте рилски езера, са изобразени още две езера. Запишете имената им.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Запишете словосъчетанието - контекстов синоним, с който са означени Седемте рилски езера в текста.
---------------------------------------------------------------------------------------------------

4. С кой от посочените изрази може да се замени подчертаното фразеологично словосъчетание, без да се промени смисълът на изречението?

Не си заравяй главата в пясъка, защото тика няма да разрешиш проблемите си.

а) не се разсейвай б) не бъди неотстъпчив

в) не бягай от отговорност г) не се срамувай
5. Коя дума в изречението е употребена неуместно?

Лирическият повествовател в стихотворението „ На прощаване” е направил своя категоричен избор-пътя на борбата.


…………………………………………………………………………………………
6. Изберете най-подходящите думи, с които могат да бъдат запълнени празните места в текста за подправката карамфил.
Карамфилът е най-полезната……………... (а). В нея се съдържат най-голямо количество различни феноли - натурални антиоксиданти,…………………… (б) диетолози от университета „Мигел Ернандес" в Испания. Благодарение на това тя позволява отде­лянето на повече водород и намалява окисляването на липидите, предизвикано от вредното………………….(в) на свободните радикали. Освен това

фенолите успяват да запазят храната прясна, което според испанските учени дава възможност карамфилът да се използва в хранителната промишленост и да замести
……………………(г) антиоксиданти, добавяни масово в момента.

а) храна, подправка, добавка ; б) твърдят, подмятат, намекват

в) влияние, предназначение, ниво; г) натуралните, истинските, изкуствените
7. Преобразувайте пряката реч в изречението в непряка.

Моканина остава сам на пътя и поглеждайки към небето, съкрушен възкликва: „Боже, колко мъка има по тоя свят, боже!"

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


8. При коя от дойките думи отношението се различава от отношението в посочената двойка:

стоицизъм - мъжество

а) съзидание- разрушение; б) благородство- великодушие;

в) учтивост – вежливост; г)безпристрастност – обективност
9. Прочетете откъса от ученически преразказ и го препишете, като отстраните допуснатите правописни, граматически и пунктуационни грешки.

Всичко в стаята му е познато всеки предмет е спомен от детинството му. Той може да хване с затворени очи тешката глинена ваза или бялата като сняк раковина, които стоят залепени от незапомнени времена винаги на едно и също място върху етажерката. Широкия шкаф за дрехи пази все още зад прогнилата си вратичка свадбената рокля на майка му и черният редингот, които баща му е обличал в празници, за да излезе на улицата бледен и замислен. Старото пиано с раждясали свешници испъква тревожно узъбено на фона на всичко наоколо. Клавишите жълтеят в вечният полумрак на стаята и ако някой ги докосне от лакирания ковчег въскрьсва не звукът, а ехото на струните.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Коя от думите е сегашно деятелно причастие?

а) могъщ б) горящ в) горещ г) свещ
12. Определете времето на глаголните форми!

А какво щеше да стане, ако бях тръгнал внезапно направо към пропастта?

………………………………………………………………………………………………

Няма да нарека това безумие, но не е и разум.

………………………………………………………………………………………………

Започнах да работя късно по тази задача и затова не се справих добре.

…………………………………………………………………………………


14. Подчертайте обособените части в изреченията!

а) Още докато го бранеше от кучетата, Петър Моканина разбра, че тоя непознат селянин не се е отбил при него току-тъй, а го гони някаква беда.

б)Другите, увити в ямурлуци, бяха налягали около огъня, уморени гледаха играта на пламъка и мълчаха.

в) Най- старият от тях, петдесетгодишен мъж, беше подпрял глава на жилестата си, гола до лакет ръка, тъмнобляскава като желязо, и пушеше замечтано.

г) Марица тихо подплиснуваше тъмните си води между сънливите и разправяше невнятни приказки на нощта.

15.Облечени в словосъчетанието ходят облечени е:

а/част от съставно именно сказуемо

б/част от сложно глаголно време

в/сказуемно определение

г/форма на глагола съм облечен
16.В кой ред отношението между думите е различно от отношението в другите редове?

а/роднина-племенник

б/бозайник-котка

в/изречение-просто изречение

г/речник-дума
17.Какви са от лексикална гледна точка думите бели в изречението?

…………………………………………………………..


18.С кой от изразите може да се замени подчертаният израз,без да се промени смисълът на изречението?

В миналото са се провеждали рицарски битки,по време на които участниците са се биели до последна капка кръв.

а/до дъно

б/докрай

в/до крак

г/едва-едва
19.В кой ред всички думи са синоними?

а/необичаен,странен,фалшив

б/лъжлив,измамен,необичаен

в/смутен,притеснен,обезпокоен

г/завистлив,лош,чудноват
20.При коя двойка отношението е различно от това при останалите двойки?

а/тежък жребий-тежък чук

б/тъмно минало-тъмно помещение

в/горчиво кафе-горчива лекарство

г/светли надежди-светли очи
21.В кой ред всички думи са сродни?

а/пътник,пътека,пътуване

б/море,морета ,морето

в/лек,лък,лъчист

г/нотариален,натурален,натура
22.На празните места в изреченията напишете местоимения от посочения в скобите вид.
Тя се прибра в стаята си,отвори………………….............. книга и се опита да чете.

/неопределително местоимение/


Истинските приятели споделят помежду си……………………………..тайни.

/обобщително местоимение/


23.С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
Шестицата от първо теглене най-накрая бе спечелена .
…………………………………………
24.Какви части на изречението са подчертаните думи?

Живеели някога в един град край брега на морето братя рибари.

………………………………

………………………………


25.В кое изречение има еднородни допълнения?

а/Той имаше меко и добро сърце.

б/Тримата другари крачеха по пътя мълчаливи и замислени.

в/Подготовката за изпита продължи една или две седмици.

г/Аз виждам гняв и презрение в твоя поглед.
24.Кое от изреченията не е просто кратко?

а/Иван захвана да работи.

б/Детето продължи играта.

в/Майката и бащата щяха да излизат.

г/Мъжът трябваше да говори.
25.Какъв е видът на сказуемото в изречението?

С тези разходки всеки ден ще можеш ли да се подготвиш добре за изпитите в края на учебната година?


а/просто б/съставно глаголно в/съставно именно г/сложно
26.Какъв е видът на подчиненото изречение в състава на сложното?

Погледнах към градината,където се белееха кокичетата.

……………………………………………………………………………………….
27.В кой ред има грешка?/27. и 28./

а/финно б/словесно в/въплъщавам г/порасна


28.

а/нечувайки б/недочувайки в/неразбиране г/нехая

29.В кой ред не е допусната грешка?
а/Бихте ли ми подал палтото от закачалката?

б/Бихте ли се съгласил,ако някой Ви предложи работа?

в/Бихте ли направила всичко , за да докажете,че сте права?

г/Дали бих се ангажирал със съвсем непознати хора?


30.В коя от подчертаните думи няма грешка?/30.-32./

30.Никой не забелязал/А/ кога точно излязал/Б/ човека/В/,но всички видяли/Г/,че го няма.

31.В своето начинание Пресиян бил олеснен/А/от въстанието/Б/ срещу византийската власт на славянското племе Смоляни/В/,обитаващо Западните родопи/Г/.

32.В непроходимият/А/ лес ръководителя /Б/на експедицията откри каменни плочи и всички решиха,че това е пътя/В/ към изчезналия /Г/град на индианците.

33.В кое изречение е допусната граматична грешка?

а/

б/в/

г/
34.Колко запетаи са пропуснати в изречението?Поставете ги.

Заваля тежък сняг натрупа големи преспи но после времето омекна и започнаха да се движат автомобили оставящи дълбоки следи и хора бързащи да се приберат по домовете си.

…………………..


35.На кои от означените с цифри места трябва да се поставят запетаи?


Ти /1/ разбира се /2/ няма да бързаш с изводите /3 /защото така можеш много /4/ да сгрешиш.

а/ в 1 и 2

б/ в 1,2 и 3

в/ в 1,2,3 и 4

г/ в 4

36.В кое от следните изречения не е допусната пунктуационна грешка?а/Кога си се прибрал снощи,изобщо не съм усетил.

б/Макар,че усилено тренирах,останах на резервната скамейка.

в/Телефонът иззвъня,тъкмо когато отварях вратата.

г/Прочетох книгата,която ми даде и скоро ще ти я върна.


37. .В кое от следните изречения е допусната пунктуационна грешка?

а/Беше постигнал всичко сам,и то с много усилия,за да си позволи да го загуби.

б/Той приближи,пристъпвайки внимателно, и пред очите му се разкри поразяваща гледка.

в/Птиците усетиха,че се задава буря, и притихнаха в гнездата си.

г/Затвори очите си и ,когато ги отвори,видението беше изчезнало.
38.Кое изречение не е сложно съставно с подчинено определително?

а/Ние вървим по пътеката,която се вие между храстите.

б/Денят,чието утро е ведро,носи спокойствие.

в/Купиха ми компютър,за какъвто мечтаех.

г/Който работи добре,живее добре.
39.Напишете синтактичен синоним на изречението.

Той обича ходенето на кино.

………………………………………………………………………………………

Какъв е видът на изречението,което съставихте?

………………………………………………………………………………………
40.Поставете пропуснатите запетаи в изреченията.
Да се чете е полезно.
През зимата въздухът е студен и сух в резултат на което кожата губи своята влажност.
Всъщност никой не се досети кой е виновникът.

Жителите му истински горски деца живеели волно като планинските орли.

36.Кое от изброените понятия не е свързано със сюжета на художествената творба?

а/епилог


б/кулминация

в/метонимия

г/експозиция
37.Свържете цитата със съответния литературен термин.

а/”жив и здрав../жив и здрав..” 1.етимологична фигура

б/”бесней” 2.епитет

в/”черни чернеят” 3.метафора

г/”тиха усмивка” 4.анафора
38.Кой мотив е водещ в поемата „На прощаване”?

а/за героичната гибел

б/за житейския избор

в/за обичта към либето

г/за синовната обич
38.Кое твърдение не е вярно?

а/Повестта „Немили-недраги” е написана през 1883г. в гр.Пловдив.

б/Първата й публикация е в сп. „Наука”.

в/Творбата отразява личните преживявания на Вазов сред хъшовете в Браила.

г/Поводът за написване е възторгът на Вазов от епохата след Освобождението.
39.В коя глава авторът използва лирическо отстъпление?

…………………………..


40.За кого се отнася характеристиката:”мечтател,идеалист,ветреник” от повестта”Немили-недраги”?

…………………………………………..


38.Кое от следните твърдения се отнася за „На прощаване” и „Немили-недраги”?

а/Написани са в проза.

б/Създадени са след Освобождението.

в/Интерпретират мотива за изгнанието и патриотичната саможертва.

г/Утвърждават духовното обезсмъртяване на героизма в народната памет.
39.

16. Попълнете таблицата, като посочите автора на съответната творба.
Художествена творба

Автор, род, жанр

1.

„Художник”"„ Приказка без край"„Славеят на китайския император"„Братчетата на Гаврош"
17.Кой елемент от сюжета липсва в редицата?

а) експозиция б) кулминация в) …………… г) завръзка18.Препишете в логичния ред елементите на сюжета

……………………………………………………………………………………………19.Препишете 3 метафори от „Художник”, 3 епитета и 2 сравнения от същото стихотворение.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Литературен герой

Характеристика
..”стоят на ъгъла с прихлупен до очи каскет”

просълзява се, когато слуша изпълнението на госта си и пожелава да го възнагради с най-високото отличие – златния пантоф
изпитва завист към свободата, интересните занимания и липсата на контрол на своя връстник
материалното не го впечатлява, за него ценно е онова, което е плод на душата му, т.е. на неговите чувства, въображение , на творчеството му.


20. Попълнете таблицата, като свържете имената на литературни герои от изучени произведения с присъщите им според текста на съответната творба характеристики:


21. Какво символизират короната и знамето, мечът в произведението на Ханс Андерсен?

…………………………………………………………………………………………………22. Напишете в 2-3 изречения как славеят „побеждава” Смъртта.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

23. Кое изкуство ви привлича най-силно и защо?/Отговорете с 3-4 изречения!/

24. Как се нарича изразното средство със следното определение:

а/Няколко стиха започват с една и съща дума. ………………………

б/замлъкване, недоизказаност - ………………………………

в/художествено определение - …………………………………

г/разменяне местата на определението и определяемото - ……………………….

д/дума или израз с преносно значение - ……………………………………………25.Дайте определения за:

а/реалност - ………………………..

б/изкуство - ………………………………………………………………………………..

в/фантазно - ……………………..

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница