Състояние на водата на местните водоизточници в Ямболска област, изследвани в рзи ямболДата01.01.2018
Размер349.59 Kb.
#39108
Състояние на водата на местните водоизточници

в Ямболска област, изследвани в РЗИ - Ямбол

до 31.03.2017 година

по физикохимични и микробиологични параметриНаселено място

Годна/

негодна за пиене водаМестоположение/ наименование на водоизточника

Физикохимични параметри

Микробиологични параметри

Нит-рати

mg/dm3Окис-ляемост

mg/dm3Нит-рити

mg/dm3рН
pH ед.

Амоняк
mg/dm3

Хлориди
mg/dm3

Коли

форми


KOE/100 cm3

Ешерихия коли

KOE/100 cm3Общ брой микроор-ганизми при 37оС

KOE/cm31

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
Община Стралджа

с.Иричеково

Не е годна

До църквата

190с.Палаузово

Не е годна

В дерето

54
36/100
неприемливос.Джинот

Не е годна

Център

156

4,3

180/100

105/100

неприемливос.Първенец

Не е годна

Ул. „Ст. М. Динев”

104
80/100
неприемливос.Люлин

Не е годна

Център

76с.Поляна

Не е годна

Център

62
0,01

с.Александрово

Не е годна

До кметството

78
10/100

6/100

неприемливос.Леярово

Годна

Ул. „Ат. Калайджиев”


с.Войника

Не е годна

На север от село

62
10/100
неприемливос.Тамарино

Не е годна

Център

72с.Атолово

Годна

До кметството


с.Лозенец

Годна

До път София-Бургас


гр.Стралджа

Минерална чешма

по пътя за с.Лозенец
319

община Тунджа –

район Тунджа-запад

с.М.кладенец

Не е годна

Долната-ул.ОКЕ №94

96
6/100

5/100


с.М.кладенец

Не е годна

Горната-ул.ОКЕ №67

130
10/100

7/100


с.Миладиновци

Не е годна

„Горчивата”

145с.Кабиле

Не е годна

В двора на манастира10/100


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13с.Кабиле

Годна

В църквата


с.Кабиле

Не е годна

Център

70
85/100

30/100

неприемливос.Овчи кладенец

Не е годна

„Диплянката”

76с.Скалица

Не е годна

Селската чешма

80
80/100

10/100

неприемливос.Ген.Тошево

Не е годна

м. „Килника”

123
35/100
неприемливо
община Тунджа –

район Тунджа-изток

с.Сламино

Не е годна

„Славянска”- център

92
70/100

25/100

неприемливос.Сламино

Не е годна

м. „Сит бунар”

60с.Сламино

Не е годна

зад училището

80
80100

12/100

неприемливос.Сламино

Не е годна

„Баба Тонка”

100
160/100

120/100

неприемливос.Симеоново

Не е годна

в парка

120
180100

135/100

неприемливос.Дряново

Не е годна

Ул. „9-ти ІХ“

68с.Дряново

Не е годна

м .„Аязмото”

/до манастирчето/

125/100

75/100

неприемливос.Козарево

Годна

До фурната


с.Калчево

Не е годна

„Христова чешма”35/100
неприемливос.Ген Инзово

Не е годна

разклона за Видинци

75
12/1000

с.Чарган

Не е годна

„Гуслата”до детската градина

51с. Чарган

Годна

В кв.22


с. Победа

Не е годна

„Ченгела”

64
35/100

10/100

неприемливос. Победа

Не е годна

„Карамана”

224
24/100

6/100

неприемливос. Победа

Не е годна

„Голямата чешма”

92
20/100
неприемливо
Община Болярово

с.Г.Шарково

Не е годна

„Двата чучура”

67,2
10/100

с.Камен връх

Годна

До дере


с.Оман

Не е годна

площада

122
160/100

115/100

неприемливос.Денница

Годна

площада


с.Г.Крушево

Годна

Пътя за Бургас


с.Ружица

Не е годна

площада

60
15/100

с.Попово

Не е годна

м. „Нейков дол”0,01


28/100

с.Попово

Не е годна

ул. „Пирин“№1520/1001

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13с.Мамарчево

Не е годна

център120/100

36/100

неприемливос.Мамарчево

Не е годна

до спирката

87,2
20/100

с.Странджа

Не е годна

м. „Ходжа бунар”
5,4

140/100

80/100

неприемливос.Странджа

Не е годна

Център - дере
4,8

68/100

36/100


с.Ситово

Не е годна

площада

52
10/100

с.Ст.Караджово

Минерална

чешма до музея


с.Ст.Караджово

Минерална

чешма - северОбщина Елхово

с.Вълча поляна

Не е годна

„Дрянчето”54/100

10/100

неприемливос.Гранитово

Не е годна

Ул. „9-ти ІХ“77/100

33/100

неприемливос.Славейково

Не е годна

„Селска чешма”

124
38/100

с.Славейково

Не е годна

„Хайдушка чешма”

107
45/100

2/100

неприемливос.Г.Дервент

Не е годна

„Дервиша“94/100

18/100

неприемливос.Маломирово

Не е годна

„Пенчов дол”

125
110/100

96/100

неприемливос.Маломирово

Не е годна

„Горчивка”

115
98/100

74/100

неприемливогр.Елхово

Годна

Пътя за лозята


гр.Елхово

Годна

Чешма преди Елхово


с.Добрич

Не е годна

„Селска чешма”

74
134/100

90/100

неприемливос.Пчела

Не е годна

„Майката”145/100

110

неприемливос.М.манастир

Не е годна

„Кърска чешма”88/100

22/100

неприемливос.М.манастир

Не е годна

„Сладката чешма”

88


неприемливос.Кирилово

Не е годна

Южно от селото18/100

с.Изгрев

Не е годна

„Голяма селска чешма”

120
122/100

81/100

неприемливос.Изгрев

Не е годна

„Горчивата чешма”

120
105/100

90/100

неприемливос.Трънково

Не е годна

„Кръцки кладенец”

120
125/100

96/100

неприемливос.Трънково

Не е годна

„Дядо Динева чешма”

114
130/100

110/100

неприемливос.Бояново

Не е годна

„Бочкова чешма”

120
105/100

93/100

неприемливос.Бояново

Не е годна

„Бялата чешма”

90
88/100

64/100

неприемливос.Бояново

Не е годна

„Горчивката”

125
66/100

23/100

неприемливос.Бояново

Не е годна

в стопански двор

90
95/100

72/100

неприемливос.Жребино

Не е годна

„Селска чешма“

120
66/100

38/100

неприемливос.Борисово

Не е годна

„Горна селска чешма“33/100

12/100

неприемливос.Борисово

Не е годна

„Долна селска чешма”

90
133/100

108/100

неприемливос.Борисово

Не е годна

„Баткова чешма”25/100

6/100

неприемливос.Стройно

Не е годна

„Селска чешма”0,01


115/100

96/100

неприемливос.Стройно

Не е годна

До храм„Св.Илия”

80
68/100

40/100

неприемливом. „Дрънчи дупка“

Не е годна

Землище с.Мелница88/100

46/100

неприемливо
община Ямбол

гр. Ямбол

Годна

„Белянката”


гр. Ямбол

Годна

„Черната чешма”
Забележка: В таблицата са посочени само резултатите от контрола на водните проби, които несъответстват на нормативната уредба. Нормите за физикохимични параметри са определени в Санитарно-технически норми и правила/ 1970 г. „За водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода“ , а за микробиологични параметри - в Наредба № 9/ 2001 г. „За качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели“.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница