Standard Eurobarometer = arial 13 bold italicsстраница1/6
Дата07.08.2018
Размер8.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6Standard Eurobarometer = arial 13 bold italics


ЕВРОБАРОМЕТЪР 67

ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ПРОЛЕТ 2007

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД


BULGARIATова изследване е осъществено по поръчка на Генерална дирекция Комуникации на Европейската комисия и координирано от нея.

Докладът е изготвен за Постоянното представителство на Европейската комисия в България

Този документ не представя гледната точка на Европейската комисия.

European

Commission = arial 9Стандартен Евробарометър


Европейска комисия
Стандартен Евробарометър 1

Standard Eurobarometer = arial 13 bold italics 1

Увод 3

1.Българите и Европейския съюз 61.1. Лична ангажираност с европейските дела 6

1.2. Образът на Европейския съюз в България 8

1.3. Доверие към Европейския съюз в България 13

2. Членството на България в Европейския съюз 16

2.1. Обща оценка 16

2.2. Позициите на България в Европейския съюз 20

2.3. Ползите за страната 24

2.4. Индивидуална значимост на членството в ЕС 26

3. Икономически и социални аспекти на евроинтеграцията 28

3.1. Лична удовлетвореност от живота 28

3.2. Индивидуален и социален оптимизъм 29

3.3. Дневният ред на България и на Европейския съюз 32

3.3.1 Най-важните проблеми, пред които е изправена страната 32

3.3.2. Акценти на евроинтеграцията 36

4. Информираност и знания за Европейския съюз 39

4.1. Източници на информация 39

4.2. Обществена и лична информираност за политиките на ЕС 41

4.3. Тест за реалните познания 45

5. Българите и демокрацията в Европейския съюз 47

5.1. Кой трябва да взема решенията в Европейския съюз 47

5.2. Ролята на преговорите за вземането на решения 51

5.3. Доверие в институциите на Съюза 53

6. Поглед към бъдещето на Европейския съюз 55

6.1. Ролята на евроинтеграцията 55

6.2. Оптимизъм относно бъдещето на Съюза 56

6.3. Образът на Европейския съюз след 50 години 58

Заключение 62

Увод

Настоящият доклад представя резултатите от първото редовно проучване на Евробарометър след приемането на България в Европейския съюз (ЕС). То представлява незаменим източник на информация за това, как мислят българите вече като граждани на ЕС, как се променя отношението им към най-важните въпроси за настоящето и бъдещето на Съюза и как картината на общественото мнение в страната се съпоставя с тази в останалите страни.


Всеки шест месеца изследванията на Евробарометър включват в диалог по въпросите на евроинтеграцията и бъдещето на Европейския съюз около 30 000 граждани във всички държави-членки на ЕС, в страните-кандидатки (Хърватия и Турция), както и от турската общност в Кипър. Интервютата се провеждат едновременно и със стандартен въпросник1, което дава възможност за непосредствена сравнимост на резултатите и за по-пълна картина на общественото мнение в почти 500 милионния ЕС.
Хиляда тридесет и девет българи отговарят на въпросите на пролетния Евробарометър, проведен между 10 април и 15 май 2007 г. от консорциум между Таylor Nelson Sofres & EOS Gallup Europe по поръчка на Генералната дирекция „Комуникации” на Европейската комисия. Българската извадка е хомогенна и така, както във всички останали страни, е представителна за мненията на гражданите на възраст над 15 г. Тя е показателна и за настроенията сред всички социални, професионални и възрастови групи от населението на страната, както в градовете, така и в селските райони.
Анкетите в България са осъществени между 13 и 26 април 2007 г. – на самия старт на кампанията за избор на първите български представители в Европейския парламент. Периодът съвпада също и със засилена обществена дискусия относно подготовката за усвояване на Структурните фондове на ЕС. Европейската тематика насища повече от всякога преди информационната среда в страната, а германското председателство на ЕС се подготвя за историческата вече среща на върха, която съживи дебата за бъдещето на европейската конституция и откри пътя към нова междуправителствена конференция за ревизия на Договора на ЕС.
Евробарометърът дава възможност да се измери “евроклимата” в България и в останалите страни от ЕС в дните на 50 годишния юбилей от създаването на Съюза. В този решителен момент за бъдещето на евроинтеграцията и за страната, и за ЕС, анализът на резултатите залага на тенденциите и проследява промените в обществените нагласи и настроения не само в краткосрочен (6 месеца), но и в по-дългосрочен план. Представени са тенденциите, както в българското, така и европейското обществено мнение, като се правят сравнения с резултатите от всички редовни проучвания на Евробарометър след есента на 2004 г., когато България бе включена за пръв път в изследването.
Както и досега, тези тенденции се съпоставят непосредствено с обществените нагласи в ЕС като цяло и по групи страни, в зависимост от натрупания им опит и степен на интеграция в ЕС:


  • Шестте държави, основателки на Европейския съюз – Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Франция и Холандия;

  • 15-те държави-членки от Западна Европа, известни още като “старите” членки на ЕС;

  • Десетте нови държави-членки, които се присъединиха през 2004 г. и Румъния

  • Страните от Еврозоната, които включват шестте държави-основателки на ЕС плюс Австрия, Гърция, Ирландия, Испания, Португалия и Финландия;

  • Двете държави-кандидатки – Хърватия и Турция

Основните сравнения са свързани с анализа на това, доколко мисленето на “средния” българин се доближава или различава от мисленето на “средния” гражданин на ЕС, като за първи път средните оценки включват също и мнението на България. В сравненията по страни са търсени най-много съпоставки с общественото мнение в Румъния и в останалите държави от петото разширяване на ЕС, част от което е присъединяването на България.


Данните от проучването са илюстрирани с графики, които онагледяват сравненията между общественото мнение в България и в другите страни.2. По някои ключови въпроси е представен и социално-демографски анализ относно пола, възрастта, образованието и професионалния статус на интервюираните, типа населено място, в което живеят, както и политическата им ориентация. Там, където е възможно, са търсени взаимни връзки между отговорите на различни въпроси, които биха могли да задълбочат познанията за общественото мнение по ключови аспекти.
Когато пристъпва към този текст, читателят би трябвало да има също предвид, че резултатите от всяко проучване на общественото мнение са приближения, чиято точност зависи от размера на извадката и съответните проценти, в които се изразяват резултатите. 3 И нека също не забравя, че много от въпросите представляват списъци от възможности, между които трябва да се изберат една или няколко, а нито един списък не може да претендира за изчерпателност.
В текста са използувани опростени фрази или съкращения за основни понятия, като, например “ЕС 27”, което представлява средната стойност на резултатите за всички 27 държави-членки на ЕС. В същия ред,
ЕС10, ЕС12, или “новите държави-членки” – страните, които се присъединиха към ЕС на 1 май 2004 г.: Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката Република, както и България и Румъния, които също са част от петото разширяване на ЕС
ЕС15, или “старите държави-членки”- страните-членки на ЕС преди разширяването му през 2004 г.: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финландия, Франция, Холандия, Швеция
В графиките са използвани следните съкращения за отделните държави и територии, според редакционния кодекс на институциите на ЕС4 :АТ – Австрия

EE - Естония

LU - Люксембург

BE - Белгия

EL - Гърция

MT - Малта

BG - България

ES - Испания

NL - Холандия

CY - Кипър

FI - Финландия

PL - Полша

CY (tcc) – турската кипърска общност

FR - Франция

PT - Португалия

CZ - Чехия

HR - Хърватия

RO - Румъния

DЕ-W - Западна Германия

HU - Унгария

SE - Швеция

DE- Германия

IE - Ирландия

SI - Словения

DE-Е - Източна Германия

IT - Италия

SK - Словакия

DК - Дания

LT - Литва

TR - Турция
LV - Латвия

UK - Великобритания
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница