Стандартна терапия: Интерферон + рибавирин srv 45-50% за генотип 1страница1/2
Дата24.07.2016
Размер363.84 Kb.
#3673
  1   2
Стандартна терапия:
Интерферон + рибавирин - SRV 45-50% за генотип 1


TABLE 3 ТАБЛИЦА 3

Dosing Reductions for Pegylated Interferon and Ribavirin in Response to Treatment-Induced Hematologic Abnormalities* Дозирането намаления за пегилиран интерферон и рибавирин в отговор на лечението индуцирана онкохематологични Отклонения *

Laboratory parameter Лаборатория параметър

Criteria for dose reduction Критерии за намаляване на дозата

Criteria for treatment discontinuation Критерии за прекратяване на лечението

Hemoglobin (in patients with no cardiac history) Хемоглобин (при пациенти със сърдечна не History)

If hemoglobin drops below 10 g per dL (100 g per L): reduce ribavirin (Rebetol) dose by 200 to 400 mg per day † Ако хемоглобина падне под 10 грама на DL (100 грама на L): намаляване на Рибавирин (Rebetol) доза от 200 до 400 мг на ден †

Hemoglobin less than 8.5 g per dL (85 g per L) Хемоглобин по-малко от 8,5 грама на DL (85 грама на L)

Hemoglobin (in patients with known cardiac history) Хемоглобин (при пациенти с анамнеза за сърдечно заболяване)

Any hemoglobin decrease greater than 2 g per dL (20 g per L) during any four-week period of treatment: reduce ribavirin dose by 200 to 400 mg per day and pegylated interferon (PEG-Intron) dose by 25 to 50 percent † Всяко намаление на хемоглобина по-голяма от 2 грама на DL (20 грама на L) по време на всеки четири седмици срока на лечението: рибавирин намаляване на дозата от 200 до 400 мг на ден и пегилиран интерферон (PEG-интрон) доза от 25 до 50 процента †

Hemoglobin less than 12 g per dL (120 g per L) after four weeks on reduced dose Хемоглобин по-малко от 12 грама на DL (120 грама на L) след четири седмици на намалена доза

White blood cell count (WBC) Белите кръвни клетки (WBC)

If WBC drops below 1.5 3 10 3 per µL (1.5 3 10 9 per L): reduce pegylated interferon dose 25 to 50 percent Ако WBC падне под 1,5 10 3 3 евро на μL (1,5 3 9 10 за L): намаляване на пегилиран интерферон доза от 25 до 50%

WBC count less than 1.0 3 10 3 per µL (1.0 3 10 9 per L) WBC брои по-малко от 1,0 10 3 3 евро на μL (1,0 3 10 9 на L)

Absolute neutrophil count Абсолютният брой на неутрофилите

If neutrophils drop below 0.75 3 10 3 per µL (0.75 3 10 9 per L): reduce pegylated interferon dose by 25 to 50 percent Ако неутрофили спад под 0,75 10 3 3 евро на μL (0.75 3 10 9 на L): намаляване на дозата с пегилиран интерферон от 25 до 50%

Neutrophil count less than 0.5 3 10 3 per µL (0.5 3 10 9 per L) Неутрофили, по-малко от 0,5 10 3 3 евро на μL (0,5 3 9 10 за L)

Platelet count ‡ Тромбоцитите ‡

If platelets drop below 50,000 to 80,000 per µL (50 to 80 3 10 9 per L): reduce pegylated interferon dose by 25 to 50 percent † Ако тромбоцитите спад под 50000 до 80000 за μL (50 до 80 3 10 9 на L): намаляване на дозата с пегилиран интерферон от 25 до 50 процента †

Platelet count less than 25,000 to 50,000 per µL (25 to 50 3 10 9 per L) † Броя на тромбоцитите по-малко от 25000 до 50000 за μL (25 до 50 3 10 9 на L) †*-Dose reduction recommendations are from the medication package inserts. 14,15 They are not evidence based, and there is some variation among individual physicians regarding cutoffs. *- Намаляването на дозата препоръки са от лекарствената опаковка вложки. 14,15 Те не са доказателства, въз основа, а има някои различия между отделните лекари относно cutoffs.

-These dose reductions should be made only after an attempt to maintain the blood count with erythropoietin. †-Тези намаления на дозата трябва да бъде направена едва след опит да се запази кръвна картина с еритропоетин.

-Range reflects the different recommendations given by different brands of pegylated interferon. ‡ разстояния отразява различни препоръки, дадени от различни марки пегилиран интерферон.

Information from references 14 and 15. Информация от референции 14 и 15.
Кога е успешно лечението?
Най-добри предвестници за SVR за хора с генотип 1 са:

-години по-малко от 40,

-тромбоците > 150 * 10^9

-нормални GGt и ferritin нива,

- Максимална скорост на кръвта в порталната артерия / Максимална скорост на кръвта в порталната вена > 3,5 пъти !!! - цироза

-HCV вирусно натоварване по-малко от 400,000.

-високи серумни нива и ниска плътност на lipoprotein холестерола са свързани с по-добър отговор на пегилиран интерферон и рибавирин

-вирусологичен отговор на 48 седмица от лечението с [Pegasys] / рибавирин са по-ниски в HCV генотип-1 инфектирани Латино [и] в сравнение с не-Латино т. е. бялата раса.

- Mутации - 309, 333, 338 и 355 от NS5B са предвестник на значително по-често SVR
ETR – (нормализация на серумните трансаминази нивa до края на лечението)

LTR – (продължaване на нормалната аминотрансфераза до още шест месеца проследяване след лечението)

EOT – (неоткриваем брой вируси в края на лечението)

RVR – (незабавен вирусологичен отговор, Raugh virual response )

EVR - (ранен вирусологичен отговор, early virual response )

PVR – (беден - слаб вирусологичен отговор, poor virual response)

PR - (частичен отговор, Partial response)

SVR – (това е не откриване на вируси в кръвта шест месеца след завършване на лечението)SOC – (стандартна терапия Interferon + Ribavirin)

Причини за nonresponse(неотговарянена стандартната терапия):


 • Hepatitis C virus Core Antigen – заместване на аминокиселини(полиморфизми) в областта core на ДНК на вируса (95.0%) – Nonresponse

 • заместване на glutamine в (AA 70) и / или methionine в (AA 91) (90.0%)– Nonresponse.

 • NS3 и NS5A – високо генетично разнообразие при генотип 1

 • Повишените нива на лептина свързани със стеатоза

 • Възможност за постигане на SVR при пациенти с хепатит С, инфектирани с генотип 1, е 60% в случаите, без инсулинова резистентност спрямо 30% при пациенти с инсулинова резистентност (1).

 • напреднала фиброза AST / ALT над 1

 • Висока доза PEG IFN може да бъде по-добре при пациенти с фиброза.

Добавки и билкови лекарства:
Задължителни


 • Silymarin (Legalon ®) – намалява стойностите AST, ALT, ГГТ

 • N-ацетил-L-cysteine NAC (1 грам два пъти дневно IC) помага при резистентност към лечението с интерферон;

 • Коензим - Q10 минимум 60мг дневно намалява клетъчната смърт в черния дроб

 • Глутатион плюс - 500мг 2 пъти дневно на гладно помага да се избегне резистентност към лечението с интерферон;

 • Polyenylphosphatidylcholine PPC – защитава клетките и помага за натрупване на интерферона в тях

 • Селен – 200 микрограма на ден селен намалява Случаите на рак на черния дроб-до нула.

 • lactoferrin – в някои случаи намалява вирусното натоварване , намалява оксидантния стрес при лечение, предотвратява риска от сепсис

 • Женско биле

 • S-adenosyl-L-methionine - помага при анемия

 • Алфа лепоева киселина или по-ефективния и вариант R-dihydrolipoic acid - 300 мг до 1800 мг на ден, помага при анемия

 • Liquid Kyolic + витамин B1 + витамин B12 – горните две помагат при анемия

 • Мета – 1,3-глюкан

 • L-аргинин плюс - 500мг 2 пъти дневно на гладно

 • L-метионин – С вода и сок, но не мляко + 50мг витамин B6 и 100мг Витамин C

 • L-тирозин - 1 капсула 1/3 пъти дневно за производство на меланин защищаващ кожата от фоточувствителност особено след лечение с интерферон1 capsule 1-3 times daily

 • NADH - предпазва мозъка от увреждане при терапията с интерферон

 • Инозол хексафосфат (фитат)

 • Суров екстракт от черен дроб на Акула (изсушен)

 • S-аденозилметионин или триметилглицин – предпазват чернодробните клетки от увреждане

 • Sho-saiko-to (SST) – японско билково лекарство

 • naringenin - лекарство от грейпфрут намалява вирусното натоварване , обаче инхибира действието на интерферона при SOC!!!

 • Oxymatrine


Много важни

 • 3-хидрокси-3-methylglutaryl - намалява вирусното натоварване

 • Коензим A (HMG-CoA) - намалява вирусното натоварване

 • Циклоспорин - намалява вирусното натоварване

 • Pycnogenol

 • Ursodiol (Ursidol) – помага да се разтворят жлъчни камъни

 • Масло от гроздови семки

 • MSM

 • Диметилглицин

 • Лецитин 200мг 3 пъти дневно – против мастни отлагания в черния дроб

 • Витамин B комплекс + доп.B12

 • Супероксидисмутаза

 • Витамин C 5000 – 10000mg дневно

 • Витамин E – 400E до 1200Е дневно за един месец. Един месец почивка.

 • Калции – 1500мг дневно при увеличено протунбинова време, помага за съсирване

 • Магнезий – 1000мг дневно

 • Цинк

 • Schisandra (Ninjin-yomei - еднo от нейните японски имена)

 • Масло от Пупалка, рибено масло, масло от черен дроб на акула,Сквален

 • Kyonic-EPA от Wakunaga

 • Мултиензимен комплекс с Бета хидрохлорид


Полезни


 • Екстракт от Маитаке или екстракт от реиши

 • Суров екстракт от панкреас

 • Гинко билоба

 • 7-кето-ДХЕА

 • Провитамин А намалява вирусното натоварване, но натоварва черния дроб(Micelized, а не бета катотин!) не повече от 25000E на ден

 • Екстракт от домати

 • Алое Вера

 • Котешки нокът (Саменто)

 • Хрущял от акула

 • Turmeric - Кукума

 • Мултивитамини без желязо

 • Тиамин

 • Жен-шен с внимание при повишено кръвно!

 • phosphatidylcholine

 • Ecballium Elaterium

 • lavonoids - от грейпфрут

 • S-adenosylmethionine

 • trimethylglycine (TMG)

 • IU d-alpha tocopherol

 • colchicine (1.2 mg daily, five days per week);

 • bicyclol

 • Eurocel


Примерни рецепти:


 • Засилване на имунната-система, като например 200 мг мляко, екстракт от магарешки бодил два пъти на ден, 500 мг екстракт от женско биле три пъти на ден; 2000 мг на ден на чесън; 800 микрограма на ден на селен; 1200 мг на ден на N-acetylcysteine; 500 мг на ден на глутатион и витамин С в диапазона от 5000 до 20000 мг дневно.

 • 200 мг мляко, екстракт от магарешки бодил, два пъти дневно; 500 мг екстракт от женско биле, 3 пъти на ден (следи кръвното налягане, за да сте сигурни, женско биле, не го издигнем); 800 mcg на ден на селен; 1200 мг на ден на N-acetylcysteine и витамин С в диапазона от 4000 до 10000 мг дневно.

 • S-adenosylmethionine препоръчана доза е 200 мг, 3 пъти на ден, за да бъде взето с метилация-засилващи агенти trimethylglycine (TMG), в доза от 1000 мг, два пъти дневно; фолиева киселина в доза от 800 mcg, 3 пъти ден; и метил cobalamine (форма на витамин В12) в доза от 5 мг, два пъти на ден (взети подезично).

 • Алфа-лепоева киселина, 250 мг 2 пъти на ден, за да стимулира глутатион нива на чернодробните клетки.

 • L-глутатион, 500 мг, 3 пъти на ден.

 • Суроватка протеин концентрат / изолат(isolate powder), прах, от 30 до 60 грама на ден (за стимулиране на имунната функция и чернодробни клетки глутатион нива).

 • Екстракт от гроздови семена (85 до 95% proanthocyanidin) 100 мг, 2 до 3 пъти на ден (за защита срещу свободните радикали в черния дроб).

 • Уверете се, че серумните нива на желязо, са възможно най-малко поносими нива (в идеалния случай под 60 mcg / DL на кръвта). As long as anemic symptoms do not appear, lower iron as much as possible, under physician's supervision (refer to Hemochromatosis protocol for iron-lowering suggestions). Докато анемичните симптоми не се появяват, по-ниско желязо е добре, колкото е възможно, под лекарски надзор (за справка Hemochromatosis протокол за желязо, намаляващи предложения).

 • Мелатонин, 500 mcg до 6 мг преди лягане.


Билки:

 • Артишок

 • andrographis корен

 • isatis корен

 • Capillaris корен

 • Patrinia villosa, Artemesia capillaris и Schizandra fructus

 • Цвекло

 • Репей

 • Глухарче

 • Сладък корен – не повече от седмица и не ако имате високо кръвно

 • Птиче грозде

 • Екстракт от бял трън

 • Екстракт от маслинови листа

 • Филантус – има случаи на спонтанно излекуване, макар и редки

 • Лимонник

 • Скутелария – байкалска превара

 • Куркума

 • Черен кохош

 • Зелен Чай

 • Черна детелина

 • Къдравият лапад

 • Хуск, Пектин за подобряванена консистенцията на изпражненията

 • BUPLEURUM коренче (CHAI HU): Bupleurum е един от най-важните билки, използвани в китайската Фитотерапия. Because of its detoxifying and anti-microbial properties, it has the ability to relieve liver tension and digestive disturbances. Поради своята detoxifying и анти-микробни свойства, тя има способността да облекчат напрежението на черния дроб и храносмилателни смущения. It is the primary herb regulating body energy, for relieving blockages in the body and then allowing the toxins to be discharged safely out of the system. Това е основната билка регулиране на тялото енергия, за облекчаване блокажи в тялото и след това позволява на токсините да пада безопасно вън от системата. Combined with white peony, bupleurum will detoxify the blood and eliminate heat. В комбинация с бял божур, bupleurum ще detoxify кръвта и премахване на топлина. Bupleurum root is used in chronic hepatitis, enlarged liver, depression and irregular menstruation. Bupleurum корен се използва при хроничен хепатит, уголемяване на черния дроб, депресия и нередовна менструация. It increases protein synthesis in the liver, and reduces inflammation by inhibiting prostaglandin production. Тя увеличава синтеза на белтъци в черния дроб и намалява възпалението prostaglandin като потиска производството. The primary chemical constituents of bupleurum root include: saikosaponins, fatty acids, glycosides, oleic acid, palmitic acid, quercetin and narcissin. Research in Japan, beginning in the early 1960s and continuing today, has revealed that the saikosides are potent medicines. Основната химическите съставки на bupleurum корен включва: saikosaponins, мастни киселини, гликозиди, олеинова киселина, палмитинов киселина, quercetin и narcissin. Изследвания в Япония, като се започне в началото на 1960 и продължаващото днес, показа, че saikosides са мощни лекарства. They appear to protect the liver from toxicity and strengthen liver function, even in people suffering from immune system disorders. Те се появяват за защита на черния дроб от токсичност и засили чернодробната функция, дори при хора, страдащи от заболявания на имунната система. Bupleurum grows in China and has been taken by the Chinese for over 2,000 years. Bupleurum расте в Китай и са били предприети от китайските повече от 2000 години. Clinical trials have demonstrated that bupleurum is a safe and effective treatment for hepatitis C and other chronic liver problems. Клинични изпитвания са показали, че bupleurum е безопасно и ефективно лечение за хепатит С и други хронични проблеми с черния дроб. [1-12] [1/12]

 • WHITE PEONY (BAI SHAO YAO): The peony flower is the national flower of China. БЯЛО Божур (Бай Shao YAO): пеонския цвете е национално цвете на Китай. Peony root is highly prized for its ability to relax muscle and cleanse the blood. Божур корен е силно prized за способността му да се отпуснете мускулите и очисти кръвта. It relieves cramps and spasms anywhere in the body and is highly effective in relieving menstrual pain. Тя облекчава крампи и спазми навсякъде в тялото и е много ефективен при облекчаване менструални болки. It is believed to extend life and to promote beauty. Смята се, да се удължи живота и да се насърчи красота. Men should use peony as well, since it has an anti-aging effect without affecting hormones. In hepatitis, white peony is used primarily to nourish the blood circulation and to smooth and relax the liver. Мъжете трябва да използва божур, както и, тъй като той има ефект срещу стареенето, без да се засягат хормони. Хепатит В, бял божур се използва главно да храня кръвообращението и да се отпуснете плавно и черния дроб. There are no known drug interactions with white peony root. Не са известни лекарствени взаимодействия с бял божур корен. [13-19] [13-19]

 • PRIVET FRUIT-LIGUSTRUM (NU ZHEN ZI): Privet fruit (ligustrum) is a shrub native to China and eastern Asia, but is now grown ornamentally in the United States. Лугуструм ПЛОДОВЕ Ligustrum (БП ZHEN Дзъ): лугуструм плодове (Ligustrum) е храст роден в Китай и Източна Азия, но сега е отглеждан ornamentally в Съединените щати. Used for a wide range of conditions, privet fruit is a tonic for the liver and kidneys. It helps to lower liver enzymes, inhibits degeneration and reduces necrosis of liver cells. Използва се за широк диапазон от условия, лугуструм плод е тоник за черния дроб и бъбреците. Тя помага за понижаване на чернодробни ензими, блокира дегенерация и намалява некроза на чернодробните клетки. It raises the white blood cell count, and can rapidly reduce jaundice. Той повдига белите кръвни клетки и може да се намали бързо жълтеница. Privet fruit has gained a reputation as a powerful immune enhancing herb. Лугуструм плодове спечели репутация като мощно засилване на имунната трева. In a study done in the United States, supported by the National Institutes of Health, privet fruit was found to prevent breakdown of the immune system when cancer patients were given chemotherapy and radiation therapy. В проучване, направено в САЩ, подкрепени от Националния институт на здравеопазването, лугуструм плодове бе установено, за да се предотврати повреда на имунната система при болни от рак пациенти са били дадени химиотерапия и лъчева терапия. Subsequent studies around the world have supported this action. Последващи проучвания от целия свят са се поддържа това действие. It is now used clinically for this purpose in Japan and China. Сега е клинично използвана за тази цел в Япония и Китай. It is often combined with Lycium fruit or astragalus. Това често е съчетано с Lycium плод или кокалче на глезена. The major constituent in privet fruit is ligustrin (oleanolic acid). Основната съставка в лугуструм плод, ligustrin (oleanolic киселина). Studies in China suggest that privet fruit stimulates the immune system, decreases inflammation and protects the liver. Проучвания в Китай показват, че лугуструм плодове стимулира имунната система, намалява възпалението и предпазват черния дроб. At regular doses, privet fruit has practically no toxicity. На редовни дози, лугуструм е плод на практика не токсичност. [20-27] [20-27]

 • ECLIPTA (HAN LIAN CAO): Eclipta is found in the lowlands of East Asia from China to Australia. ECLIPTA (ХАН LIAN CaO): Eclipta се намери в равнините на Източна Азия от Китай за Австралия. The leaves are cooked and eaten as a vegetable and also used in Traditional Chinese Medicine as a cooling and restorative herb that supports the liver, the mind and eyes. The leaf extract is considered to be a powerful liver tonic and rejuvenative, and especially good for the hair. Листата са варени и яде като зеленчуци, а също и използван в традиционната китайска медицина като охлаждане и тонизиращо билки, които подкрепят черния дроб, сърце и очи. В извлечението гнила се смята за един мощен черен дроб и тоник rejuvenative и особено полезни за космите. In India, Ayurvedic tradition uses eclipta to address liver cirrhosis, hepatitis, liver enlargement, jaundice and other liver conditions. В Индия, Ayurvedic традиция използва eclipta за справяне чернодробна цироза, хепатит, уголемяване на черния дроб, жълтеница и други чернодробни условия. Studies in mice show protective effects of Eclipta against known liver toxins. Проучвания при мишки показват, защитни ефекти на Eclipta срещу известен черния дроб токсини. Eclipta can be applied topically to treat nosebleeds and bleeding caused by traumatic injury. Eclipta могат да се прилагат локално за лечение на nosebleeds и кървене, причинено от травматично увреждане. Compounds found in eclipta suggest that it has anti-inflammatory properties, and can be used in the fight against liver disease. Съединения в eclipta предполагат, че тя има противовъзпалителни свойства и може да бъде използвана в борбата с тежко чернодробно заболяване. In Chinese Medicine, eclipta clears deficient heat and cools the blood. В китайската медицина, eclipta Изчиства недостиг на топло и се охлади кръвта. It is often used in combination with privet fruit and lycium to boost the immune system. Тя често се използва в комбинация с плодове и лугуструм lycium за стимулиране на имунната система. It is well tolerated and has a high margin of safety. The American Herbal Products Association has stated there are no known drug interactions with eclipta. Той се понася добре и е с висока граница на безопасност. Американският билкови продукти асоциация заяви Не са известни лекарствени взаимодействия с eclipta. [28-33] [28-33]

 • LYCIUM BERRY-WOLFBERRY FRUIT (GOU QI ZI): Lycium berry fruit contains polysaccharides which have been demonstrated to strongly fortify the immune system. LYCIUM Бери-WOLFBERRY плодове (GOU чи Дзъ): Lycium бера плодовете съдържа полизахариди, които са доказано силно укрепи имунната система. It is very rich in Vitamins C and B, and is the richest source of carotenoids, (including beta-carotene) in the world. Тя е много богата на витамини С и В, и е най-богатият източник на Каротеноиди (включително бета-каротин) в света. It also contains 18 amino acids, numerous trace elements including germanium, and beta-sitosterol, a powerful anti-inflammatory agent. Той също съдържа 18 аминокиселини, многобройни микроелементи, включително германиум, както и бета-ситостерол, мощно противовъзпалително средство. Lycium fruit traditionally has been a long favorite herb of Chinese martial artists and athletes because it strengthens the legs and increases vitality. Lycium плодове традиционно е била дълга трева любимите на китайските бойни артисти и спортисти, защото тя укрепва краката и повишава жизнеността. It is also one of the fundamental sexual tonic herbs used in Chinese herbalism, especially when combined with other herbs such as cordyceps, astragalus, ginseng and schizandra. Това е също една от основните сексуален тоник билки, използвани в китайската Фитотерапия, особено когато се комбинира с други билки като cordyceps, астрагал, женшен и schizandra. As an immune enhancer, when lycium extract was provided to 20 elderly people, once a day for 3 weeks, more than 67% of the patients' T cell transformation functions tripled and the activity of the patients' white cell interleukin-2 doubled. Като имунен подобрител, когато lycium екстракт беше предоставена на 20 възрастни хора, веднъж дневно в продължение на 3 седмици, повече от 67% от пациентите Т клетъчни функции, преобразуване се утрои и дейността на пациентите левкоцитите интерлевкин-2 удвоява. Lycium berry has been undergoing intense scrutiny as an anti-cancer drug in China and Japan. Lycium зрънце е била подложена на силен контрол, както е анти-рак на наркотици в Китай и Япония. The fruit can kill many kinds of cancer cells in vitro because it contains germanium which has been demonstrated in Japanese studies to have anti-cancer activity. Плодът може да убие много видове ракови клетки ин витро, защото тя съдържа германиум, която е била демонстрирана в японски проучвания, които да са против рак на дейност. The berries are very nourishing and can inhibit the precipitation of fat in liver cells and promote the regeneration of the liver. В боровинки са много подхранващо и могат да забавят валежи на мазнини в чернодробните клетки и насърчаване на възстановяването на черния дроб. Lycium fruit has absolutely no toxicity. Lycium плодове има абсолютно никаква токсичност. [34-39] [34-39]

 • ANDROGRAPHIS (CHUAN XIN LIAN): Andrographis is used to rid the body of heat, as in fevers, and to dispel toxins from the body. ANDROGRAPHIS (CHUAN XIN LIAN): Andrographis се използва, за да отърве от тялото топлина, като в fevers, както и да разсее токсини от организма. In Scandinavian countries, it is commonly used to prevent and treat common colds. В скандинавските страни, е често използвана за предотвратяване и лечение на обща простуда. Research has confirmed that, properly administered, andrographis can be: anti-inflammatory, anti-bacterial, anti-viral, cardio-protective, digestive-promoting, liver-protective, immune- enhancing and anti-cancer. Проучванията потвърждават, че правилно приложен, andrographis могат да бъдат: противовъзпалителни, анти-бактериални, анти-вирусни, сърдечно-охранителни, храносмилателната-насърчаване, чернодробно-охранителни, засилване на имунната-и анти-рак. The primary medical component of andrographis is andrographolide. The herb has been used medicinally for centuries and has been extensively studied; most of these studies have been performed within the last half of the 20th century. Първичният медицински компонент на andrographis е andrographolide. За билка е използвана като лекарство от векове и е достатъчно проучени; по-голямата част от тези изследвания са били проведени в рамките на последната половина на 20 век. It is now being tested in cancer and HIV patients. То в момента се изпробва в рак и ХИВ пациенти. In Ayurvedic medicine (a system used in India), there are at least 26 different formulations containing andrographis that are used to treat liver disorders. В Ayurvedic лекарство (система, използвана в Индия), там са най-малко 26 различни формули, съдържащи andrographis, които се използват за лечение на чернодробни заболявания. An Indian study of hepatitis patients demonstrated a marked improvement in the majority patients tested after giving them the herb. Един индийски изследване на пациенти с хепатит показали значителни подобрения при повечето пациенти, изследвани след като им трева. Appetite improved on the 5th day of treatment, jaundice gradually diminished and completely disappeared within 24 days, and fever subsided after 7 days on average. Подобряване на апетита на 5-ти ден от лечението, жълтеница постепенно намалява и напълно изчезнаха в рамките на 24 дни, и температура преминала след 7 дни средно. Other indications of effectiveness included improvement in liver function tests. Други индикации за ефективността включват подобряване на чернодробните функционални тестове. Grown in the subtropical areas of China and Southeast Asia, safety studies and clinical trials using andrographis have not reported any toxic effects. Отглеждани в субтропичните области на Китай и Югоизточна Азия, изпитвания за безопасност и клинични проучвания с използване на andrographis не са докладвани токсичните ефекти. [40-51] [40-51]

 • SICHUAN LOVAGE ROOT-LIGUSTICUM (CHUAN XIONG): The Sichuan lovage rhizome is a perennial plant with white flowers, grown in Sichuan, China, that bear fruit in August and September of each year. Сичуан мак кореноплодно LIGUSTICUM (CHUAN XIONG): "The Сичуан коренище мак е многогодишно растения с бели цветя, отглеждани в Сичуан, Китай, които носят плодове през август и септември на всяка година. It is considered by Eastern medical view to regulate and invigorate the blood, dispel wind and to relieve pain. Смята се, от медицинска гледна Източна да регулира и подсилва кръвта, разсее вятъра и за облекчаване на болката. It is most commonly used as an analgesic in the treatment of cold, headache and rheumatic pain, swelling, and pain due to traumatic injury. Това е най-често се използва като обезболяващо при лечението на простуда, главоболие и ревматични болки, подуване и болки дължи на травматично увреждане. Studies dating back as far as 1958 show that lovage root is effective in the treatment of headaches by decreasing vascular resistance while increasing blood flow in the brain. Проучванията още, доколкото е 1958, показват, че мак корен е ефективен при лечение на главоболие чрез намаляване на съдово съпротивление, като същевременно увеличи притока на кръв в мозъка. In recent years, it has been used in the treatment of coronary heart disease and angina pectoris. През последните години тя е била използвана за лечение на коронарната болест на сърцето и ангина пекторис. The herb dilates the capillaries and other blood vessels and thus lowers blood pressure. В трева dilates на капиляри и други кръвоносни съдове и така понижава кръвното налягане. In liver disease it primarily promotes an increased blood circulation, especially to the liver, and imparts a vital energy to the body. При заболяване на черния дроб то предимно популяризира повишена кръвна циркулация, особено на черния дроб, и придава основна енергия към тялото. [52-56] [52-56]

 • ASTRAGALUS ROOT (HUANG QI): Astragalus is one of the oldest known herbs in Chinese Medicine and has been used for over 2000 years to strengthen the body as a whole, strengthen muscle, and improve metabolic functions. Астрагал коренче (Хуан чи): астрагал е един от най-старите известни билки в китайската медицина и е бил използван в продължение на 2000 година за укрепване на организма като цяло, укрепване на мускулите и подобряване на метаболитните функции. It is considered a deep immune tonic that increases the body's ability to produce more immune T cells, protecting us from pathogens. Смята се, дълбоко имунната тоник, че повишава способността на организма да произвежда допълнителна имунни клетки, Т, защитата ни от патогени. Studies at the MD Anderson Cancer Research Center at the University of Houston, Texas, demonstrated that astragalus improves the immune response in humans undergoing radiation and chemotherapy as a treatment for cancer. Проучванията на д-р Андерсън рак на Изследователския център в университета в Хюстън, Тексас, показа, че астрагал подобрява имунната реакция при хора, подложени на облъчване и химиотерапия за лечение на рак. In China, astragalus is sometimes considered superior to ginseng as an energizer for young people. В Китай, астрагал понякога се счита за да се чувствате като женшен Energizer за младите хора. Astragalus has been proven to have potent immune-modulating effects in both animals and humans. Астрагал е доказано да имат мощни имунно-модулиращ ефект и в двете животни и хора. Extracts of astragalus enhance macrophage activity and reduce the activity of suppresser T cells. The herbal extract significantly increases natural killer cell cytotoxicity. It helps antibody response. Извадки от астрагал macrophage повиши активността и да намалят активността на suppresser Т-клетките. Билков екстракт значително увеличава естествените клетки убийци цитотоксичност. Тя помага на антитела отговор. It tends to protect the white blood cells from leucopenia and has hematopoietic (red blood cell building) activity as well. The polysaccharides found in astragalus are potent anti-oxidants, hundreds of times stronger than Vitamin E, and stronger than that of grape seed extract. Astragalus is rich in zinc and selenium, components which have shown powerful anti-cancer activity. Тя има тенденция за опазване на белите кръвни клетки от левкопения и е hematopoietic (червени кръвни клетки сграда), както и активност. За полизахариди намерени в астрагал са мощни анти-оксиданти, стотици пъти по-силен от витамин Е, и по-силно от това на екстракт от гроздови семена . Астрагал е богата на цинк и селен, компоненти, които са показали силна анти-рак дейност. Astragalus may be added to almost any tonic formulation designed to strengthen the entire body. Астрагал могат да се добавят към почти всяка форма тоник за цел да засили цялото тяло. It is superb for young or old people, male or female. Това е превъзходно за млади или стари хора, мъжки или женски. There are no known side effects associated with standardized astragalus extract. Не са известни нежелани реакции, свързани с астрагал стандартизиран екстракт. [57-72] [57-72]

 • PORIA (FU LING): Poria is very widely used in Chinese herbalism as a tonic to benefit the internal organs. PORIA (FU Линг): Poria е много широко използван в китайски Фитотерапия като тоник да се възползва от вътрешните органи. It is a solid fungus which grows on the roots of old pine trees. Това е твърда гъба, която расте в корените на стари борови дървета. It is a mild, safe and effective diuretic, used in hundreds of classical formulas to improve the flow of water through the body. Тя е лека, безопасна и ефективна диуретик, който се използва в стотици класическата формула за подобряване на потока на вода през тялото. Recent research has discovered that poria is a powerful immune system tonic. Нова изследвания откриха, че poria е мощно имунната система тоник. It has been found to induce the production in human beings of a-interferon. Установено е, че води до производството на човешки същества за-интерферон. Poria is tranquilizing to the mind, and taken for a long time it can relieve hunger and lengthen the life. Poria е tranquilizing до ума, и вземат за дълъг период от време той може да облекчаване на глада и да удължите живота. Poria is a very safe herb. Poria е много сигурна трева. [73-80] [73-80]

 • MELIA FRUIT (CHUAN LIAN ZI): Also known as the Sichuan pagoda tree, melia regulates qi (energy pathways) and stops pain, especially flank pain and pain in the lower ribs or abdomen. Melia плодове (CHUAN LIAN Дзъ): Също така известен като Сичуан Пагода дърво, Melia регулира чи (енергията пътища) и спира болката, особено слабините, болка и болка в долните ребра или корема. This is usually caused by liver-stomach disharmony or liver qi (energy) stagnation. In Traditional Chinese Medicine, the 2 main functions of the liver are to store the blood and to regulate body energy (qi). Това обикновено е причинено от черен дроб-дисхармония в стомаха или черния дроб чи (енергия) стагнация. В традиционната китайска медицина, от 2 основни функции на черния дроб да съхранява кръв и тялото да регулира енергията (чи). The liver regulates qi by promoting its free flow. Чи в черния дроб регулира чрез насърчаване на тяхното свободно поток. When the liver is dysfunctional, qi does not flow freely and smoothly, thereby stagnating. Когато черният дроб е dysfunctional, чи не поток свободно и плавно, като по този начин стагнацията. This stagnation of the liver-energy (qi) involves the stomach and is manifested as stomachache, abdominal and rib pain. Тази стагнация на черния дроб енергия (чи) включва стомаха и се яви като stomachache, ребра и коремна болка. By regulating the liver qi, the herb calms the liver and alleviates pain. Чрез регулиране на черния дроб чи на трева calms черния дроб и alleviates болка. [81-85] [81-85]

 • PEACH KERNEL (TAO REN): Peach kernel is found in all parts of China. PEACH KERNEL (TAO Рен): прасковен ядро се намира във всички части на Китай. Peach kernel helps promote circulation, dissolves accumulated clots, and acts as a laxative for dry intestines. Праскова ядрото спомага за подобряване на движение, разтваря натрупаните съсиреци, и действа като разслабително за сухо червата. It is said to "loosen the belly" and open stoppages of the liver. Това се казва в "разхлабване на корема" и отворете спиране на черния дроб. It helps to regulate menstruation and can be used after traumatic injuries with swelling and pain. То помага да се регулира менструалния цикъл и могат да се използват след травматични наранявания с оток и болка. Its major constituents are: oleic acid, glyceric acid, linoleic acid, and amygdalin emulsion. Неговите основни съставки са: олеинова киселина, glyceric киселина, линоленова киселина, и amygdalin емулсия. [86-91] [86-91]

 • SCHIZANDRA FRUIT (WU WEI ZI): Schizandra is one of the primary liver cleansing and hepatic protective herbs used in Chinese herbalism. SCHIZANDRA плодове (У Уей Дзъ): Schizandra е един от основните прочистване на черния дроб и чернодробна защитни билки, използвани в китайската Фитотерапия. By taking schizandra regularly, it is possible to rid the body of toxins before they have a chance to do serious damage. Като schizandra редовно, е възможно да се отървем от тялото на токсини, преди те да имат шанс да направят сериозни щети. It can promote the regeneration of liver tissue, and enhance protein and nucleic acid synthesis. The protective action of schizandra is partly due to its ability to promote the regeneration of mitochondria in hepatic cells. Тя може да спомогне за възстановяване на чернодробната тъкан, и за повишаване на белтък и киселина nucleic синтез. Защитното действие на schizandra отчасти се дължи на нейната способност да насърчи възстановяването на митохондриите на чернодробните клетки. This can improve the function of the cell membranes, detoxify, and reduce elevated ALT liver enzymes in about 80% of patients. Това може да подобри функцията на клетъчните мембрани, detoxify, както и намаляване на повишени стойности на ALT чернодробни ензими при около 80% от пациентите. From the fruit of schizandra, 7 active liver enzyme-lowering ingredients have been currently isolated. От плодовете на schizandra, 7 чернодробни ензими активни съставки, намаляващи са били изолирани в момента. Schizandra fruit also contains various lignans, mainly schizandrins, which have been found to prevent liver damage, stimulate liver repair and preserve normal liver functioning. Schizandra плодове също съдържа различни lignans, главно schizandrins, които са били намерени да се предотврати увреждане на черния дроб, стимулира черния дроб ремонт и да се запази нормалното функциониране на черния дроб. These properties appear to be related to the various anti-oxidant abilities of the schizandrins. There also have been numerous reports on schizandra's ability to quicken reflexes, control anger and combat insomnia, headaches and dizziness. Тези свойства изглежда са свързани с различните анти-oxidant възможности на schizandrins. Там също са многобройни доклади за schizandra способността да ускори рефлекси, контрол и борба с гнева безсъние, главоболие и замайване. A recent study concluded that schizandra might be helpful to reverse depression. Според скорошно проучване, направено заключението, че schizandra биха могли да бъдат полезни за обратната депресия. Schizandra generates vitality and radiant beauty when used regularly. Schizandra генерира жизненост и лъчиста красота, когато се използва редовно. It is a safe and powerful tonic herb which is mildly calming for both men and women. Тя е безопасна и мощен тоник трева, която е леко успокоително за мъже и жени. [92-100] [92-100]

 • SOPHORA ROOT (SHAN DOU GEN): The active ingredient in sophora root is oxymatrine. SOPHORA коренче (SHAN решения GEN): Активната съставка в sophora Коренът oxymatrine. Oxymatrine can prevent liver cell damage through its affect on the cytochrome P450 pathway. Oxymatrine може да предотврати чернодробни клетки увреждане чрез своите последствия върху цитохром P450 маршрут. Thus, it can strengthen the detoxification capability of the liver. По този начин, той може да засили способностите детоксификация на черния дроб. It also has shown anti-viral effects and it is immune regulatory. Той също така е показал, анти-вирусни въздействия и е имунната регулаторни. In China, the alkaloids are often given by injection, but since this method of administration is not currently available in the west, oral dosing is used here instead. В Китай, алкалоиди, често се прилага чрез инжектиране, но тъй като този метод на управление в момента не е наличен на запад, перорално дозиране се използва тук вместо това. Chinese researchers have also used the alkaloids in capsule form, with results that appear similar to the injection. Китайски учени също са използвали алкалоиди в капсула форма, с резултатите, които се появяват подобни на инжекция. Tests done at the Shanghai Second Medical University confirmed that sophora inhibited viral replication, not just causing a reduction in liver damage, but it actually inhibited viral activity, thereby reducing the viral load in hepatitis patients. Тестовете направено в Шанхай Втори Медицински университет потвърдиха, че sophora инхибира вирусната репликация, а не само води до намаляване на увреждане на черния дроб, но тя всъщност инхибира вирусната активност, като по този начин се намалява вирусното натоварване при хепатит пациенти. By adding other Chinese herbs, effects at the Amoy Municipal Hospital in China were deemed to be comparable to those attained with interferon therapy, except that adverse reactions were avoided. In addition, the use of oxymatrine and Chinese herb formulas also inhibited liver fibrosis. Чрез добавяне на други китайски билки, ефекти на Amoy Общинска болница в Китай се считат за съпоставими с тези, постигнати на лечението с интерферон, освен, че нежеланите реакции са били избегнати. В допълнение, употребата на oxymatrine и китайски билки формули също инхибира чернодробната фиброза. [101-111] [101-111]

 • SICHUAN OX KNEE ROOT (CHUAN NIU XI): This is the root of the Achyranthes, a perennial plant, grown in China, Japan and India. Сичуан OX коляното коренче (CHUAN NIU XI): Това е коренът на Achyranthes, многогодишно растение, отглеждани в Китай, Япония и Индия. It promotes blood circulation, regulates menstruation, nourishes the liver and kidneys and strengthens bones and muscles. Тя насърчава кръвообращението, регулира менструалния цикъл, nourishes черния дроб и бъбреците и укрепва костите и мускулите. Ox knee root acts predominantly on the lower half of the body and is used also in the treatment of aching back and knees. Серен коляното корен действа предимно от долната половина на тялото и се използва също за лечение на болка в гърба и коленете. Used in combination with peach kernel, it helps soreness and pain of the waist and knees due to prolonged arthralgia. Използва се в комбинация с праскова на ядрото, това помага за болезненост и болка на кръста и коленете, поради продължителен артралгия. It disperses heat from the liver (due to inflammation) which can be responsible for dizziness, headaches and nose bleeding, thereby calming the liver. Той disperses топлина от черния дроб (поради възпаление), които могат да бъдат отговорни за виене на свят, главоболие и кървене от носа, като по този начин успокояване на черния дроб. The Chinese consider emotions to have very powerful effects on the functioning of the internal organs, and strong or unresolved emotions can damage the organs with which they are associated. Китайците смятат емоции са много мощни ефекти върху функционирането на вътрешни органи, и силни емоции нерешени или може да увреди органите, с които те са свързани. The primary emotion associated with the liver is anger, however, the liver is also responsible for keeping all of the emotions in a state of smooth flow. Основната емоция, свързани с черния дроб е гняв, обаче, че черният дроб също е отговорен за поддържане на всички тези емоции в състояние на плавен поток. When there is emotional stress, the liver is overwhelmed and several types of liver dysfunction can result. Когато има емоционален стрес, черният дроб е overwhelmed и няколко вида нарушения на чернодробната функция може да доведе. Ox knee root helps nourish the liver and keep it healthy by promoting good blood circulation. Серен коляното корен помага храня в черния дроб и да го съхранявате здрави чрез насърчаване на добрата кръвна циркулация. [112-118] [112-118]

 • LICORICE (GAN CAO): Licorice is the most frequently used herb in Traditional Chinese Medicine and has been extensively studied. Женско биле (най CaO): женско биле е най-често използваните билки в традиционната китайска медицина и е бил достатъчно проучени. It is a sweet, mild herb and has many functions. It has anti-viral effects and can inhibit virus proliferation. Тя е сладка, леко билка и има много функции. Това е анти-вирусни ефекти и могат да забавят разпространението на вируса. It can normalize liver ALT and AST enzymes and restore liver function from damage due to carbon tetrachloride. Тя може да нормализира чернодробни ензими ALT и AST и възстановяване на функцията на черния дроб от увреждане поради тетрахлорметан. Licorice can reduce degeneration and necrosis and promote regeneration of liver cells, and inhibit fibrosis. Женско биле може да намали дегенерация и некроза и насърчаване на възстановяването на чернодробните клетки, които инхибират фиброза. Licorice is the most broad-spectrum natural detoxifying agent known, ridding the body of over 1200 different toxins, without any distressful side effects. Женско биле е най-широк спектър природни detoxifying агент известно, ridding тялото на над 1200 различни токсини, без каквито и печален странични ефекти. It is often used as an anti-inflammatory agent because it contains chemical components which act similarly to cortisone, but without the side effects. Тя често се използва като противовъзпалително средство, тъй като тя съдържа химически елементи, които действат подобно на cortisone, но без странични ефекти. When combined with white peony root, it is a superb anti-spasmodic to relax both smooth and striated muscle and is famous for relieving cramps in the stomach, calves, and feet. Когато се комбинира с бял божур корен, тя е превъзходно анти-спазматичен да се отпусна и двете гладка и набраздена мускулатура и е символ на подпорна спазми в стомаха, телета, и краката. Licorice root is rich in flavonoids, amino acids and biotin. Женско биле корен е богата на flavonoids, аминокиселини и biotin. As a tea, it acts as an anti-tussive (anti-cough) action similar to codeine, but without the drowsiness. Като чай, той действа като анти-кашлица (анти-кашлица) действия, подобни на кодеин, но без сънливост. It is safe in a carefully prepared formulation. Той предлага по внимателно подготвен форма. Taken by itself, in large doses and for long term, it can raise blood pressure in some individuals. Взето от само себе си, по-големи дози, а за дългосрочен план, тя може да повиши кръвното налягане при някои индивиди. Since the herb is powerful, only small doses are usually sufficient to achieve excellent results. Тъй като билка е силен, само на малки дози, обикновено са достатъчни, за да постигнат отлични резултати. Many Chinese formulas use licorice as a harmonizing ingredient. Много китайски формули използват женско биле като хармонизиране съставка. It is believed that licorice harmonizes the ingredients in an herbal formulation, eliminating harshness of action and promoting smooth activity of the herbs. Смята се, че женско биле хармонизира билкови съставки в разработването, премахване на яркост на действие и насърчаване на безпрепятственото дейност на билки. [119-143] [119-143]
Хомеопатични


 • Chelidonium Majus

 • Bryonia Alba

 • Kali Carbonicum

 • Phosphorus

 • Arsenicum Album

 • China officinalis

 • Carduus marianus

И още : Triffolium pratense , Echinacea purpurea , Asclepias tuberosa , Ferrum lodatum , Vaccinum , Euphrasia off ., Thuja occidentalis , Camphora , Calcarea arsenica , Ichthyolum , Vaccinotoxinum , Morbillinum , Variolinum , Influenzinum , Vincetoxicum , Coxsackievirus , Encephalitis , Calmette-Guerin , Cytomegalovirus , Viscum mali ( Iscador ® ) and isotonic plasma


Препоръки за начина на живот:

 • Три пъти седмично да се прави клизма

 • Всеки ден сън по минимум 8 часа

 • Вода по 2 литра на ден – слабоминерализирана

 • Умерен спорт без вдигане на тежко

 • Не излагане на слънце

 • Да не се консумира захар и желязосъдържащи храни

 • Кръвни изследвания всеки три месеца

 • Ехография на черен дроб минимум на всеки 6 месеца

 • Хистология на черен дроб препоръчително веднъж годишно


Храни за избягване


 • Афлатоксините / фъстъци

 • Bananas (homeopathic recommendation) Бананите (хомеопатични препоръка)

 • Bread w/gluten allergy Хляб без глутен алергия

 • Bread (refined) Хляб (рафинирана)

 • Caffeine/Coffee Кофеин / Кафе

 • Cheese Сирене

 • Chocolate Шоколад

 • Citrus fruits (except lemon) Цитрусови плодове (освен лимон)

 • Cocoa Какао

 • Curry (spice) Къри (подправка)

 • Dairy products Млечни продукти

 • Eggs Яйца

 • Fat Дебел

 • Fried food Пържени храни

 • Foods w/ colorings, additives or chemicals Оцветители

 • Gluten (common allergen) Глутен (Обща алергена)

 • Grapefruit Грейпфрут

 • High proteins Висока протеини

 • Hot spices Горещи подправки

 • Hot sauces Горещи сосове

 • Junk food Джънкфуд

 • Margarine Маргарин

 • Meats (fatty,pork,beef, duck, chicken) Меса (мастни, свинско, говеждо, телешко, патешко, пилешко)

 • Meat (red) Месо (червен)

 • Milk Мляко

 • Mustard Горчица

 • Nuts (except almonds) Ядки (освен бадемите)

 • Oranges Оранжеви

 • Peanuts Пача

 • Peanut oil Фъстъчено масло

 • Pepper (spice) Пепър (подправка)

 • Pickles Краставички

 • Polyunsaturated oils (Safflower, sunflower, corn Полинаситени масла (сафлор, слънчоглед, царевица
  linseed,walnut for example) ленено семе, орехи например)

 • Processed foods Преработени храни

 • Refined foods Рафиниран храни

 • Refined flour Рафинирано брашно

 • Refined oils Рафиниран масла

 • Salt (reduce) Сол (намаляване)

 • Sugar Захар

 • Syrup Сироп

 • Tomatoes Домати

 • Treacle Петмез

 • Vinegar Оцет

Каталог: forum -> Upload -> docs
forum -> Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîåêòè è àâòîðè íà Öåíòúðà çà êîìïþòúðíè èçêóñòâà äåáþòè íà 3D àíèìàöèÿ è êîìïþòúðíè èãðè- "Âàëõàëà", "Íåîäèì", "Noise"
forum -> Цена, лв с ддс =
forum -> American Companies share the secret of successful business in Bulgaria The InvestBulgaria Agency to hold a business forum in New York
forum -> Power Management Advanced Power Management (apm)
forum -> Свържете lan кабела към Diva Fullhd media Center
forum -> Внимание !!! Внимание!
docs -> Хроничен вирусен хепатит В18. 0 Хроничен вирусен хепатит в с делта-агент
docs -> Консенсус относно диагнозата, лечението и проследяването на болни с хронични вирусни хепатити какво е значението на хроничните вирусни хепатити за Общественото здравеопазване?


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница