Станкова рекаДата26.09.2018
Размер5.62 Mb.


ВЕЦ “ СТАНКОВА РЕКА

Инсталирана мощност 958 kW. Въведена в експлоатация с разрешение за ползване СТ-05-231/10.03.2009г.
- Капиталова структура на собственика – "ВЕЦ СТАНКОВА РЕКА" ООД, ЕИК 101665865, гр. Белица, 2780, област Благоевград, община Белица, ул.”Никола Вапцаров” 3, с Капитал 6 000 лв. – изцяло внесен.


  • Съдружници:

Димитър Лазаров Причкапов - 25%

Лазар Иванов Банков - 25%

“СИЕСАЙЕФ.” AД София - 50 %


  • Управляващи:

Лазар Иванов Банков

Алипи Петров Алипиев
- Местоположение и особености:

Централата е изградена на кота 1105 м. над гр.Белица, община Белица, област Благоевград, извън регулация на населено място. Водосборният басейн има ветрилообразна форма и е изцяло отворен на юг и изток. Водоразделната линия минава по билата на върховете Равник, Мечи връх и Черна поляна. Най-високата точка във водосборния басейн на река Станкова е връх Вапа с височина 2532,5 m. Годишните суми са средните за страната.Предвид високопланинския характер на водосбора пролетното снеготопене започва от края на м. март и продължава до края на м. Юни. Маловодието на реката настъпва през месеците август, септември и октомври.Съществува пряка пропорционална зависимост между годишните суми и надморската височина.
- Деривация:

Водохващне алпийски тип. Бент на кота 1425 м. на река „Станкова река” с дънна решетка с ширина 0,7 m. Водните количества необходими за екологичният минимум на реката ще се пропускат в коритото чрез понижение 10 cm на масивния яз. Водното количество необходимо за работата на ВЕЦ се взима с бетонови тръби с обща дължина 10 m, след което ще постъпва в изравнителя. Монтирана е самопочистваща се решетката тип Coanda размери 4 m ширина на преливника и 1 m по дъгата. Решетката е с профили на прътите 3х5 mm. Отворът на процепа е 1 mm наклонен. Решетката е направена от 3 (три) еднакви сектора, всеки с дължина 1,30 m. Материал – стомана Type 304.

Безнапорната деривация се състои от канали - изкоп укрепен с бетон трапецовидно сечение и утайник/изравнител - 340 м3

Напорен тръбопровод – подземен стоманени тръби с диаметри DN 630/530 и обща дължина 2965 м D = 600-500 mm.

Водни количества литри за секунда: Max – 430 l/s; Min.-35 l /s

Брутен пад 279, Нетен пад 279 м.


- Машинна част :

Една хидрогрупа: Турбина тип “Пелтон” с хоризонтален вал производство на “ Енергоремонт-Пловдив” АД 2008 г, с Hр = 279 m.; Qр = 0.4 m3/s; Nт.р. = 958 kW; n = 1000 min-1 Регулирането е от 20% до 120% от номиналния дебит.

Синхронен генератор – трифазов, хоризонтален, самовъзбуждащ се. Номинална мощност PG = 958 kW; Номинална скорост nG = 1000 rpm; Номинално напрежение UN = 400 V; Честота F = 50 Hz

Система за контрол – един брой контролна система за паралелна работа с електроразпределителната мрежа. Технологичните данни за

турбогенератора осигуряват пълна автоматизация при експлоатирането му, контрол на спомагателните уреди, както и на серво уредите. Те функционират заедно със зоновия регулатор, скоростния коректор и електрозащитата на генератора. Тяхна допълнителна задача е да осигурят автоматично включване на турбогенератора под часови контрол. Изключването на турбогенераторните настройки се извършва автоматично от контролната система, посредством функциите на аварийно реле или чрез натискане на бутон за спешност. Технологична станция изпълнява диагностициране на техническото оборудване, а също и нанасяне на данни, които описват ситуацията в случай на авария.

Машинна залаПрисъединаването е осъществено чрез сляпо отклонение от електропровод 20 kV с дължина 120 m.
Централата е напълно автоматизирана. Степента на автоматизация се осъществява от информационно-управляваща система на няколко нива.Управление на хидроагрегата – пускането и спирането му се осъществява с единични импулси.

Допълнително предимство е високия пад и добър среден отток на водите в региона, както и евентуалното вкарване на още една река във водохващането.


- Персонал - към 30.06.2010г. персонала е 3-ма човека. Централата може да работи на автоматичен режим без персонал.
- Собствен терен - 600 м2 РЗП на сградата 196 м2
- Балансова стойност към 30.06.2010г. 3 320 000 лв.
-Средногодишно прогнозно производство на база проект – 5 000 МWтh.ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЕЦ "СТАНКОВА РЕКА " kwh

год/мес

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Общо

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2 541

37 056

143 434

129 121

312 152

2010

221 292

97 962

170 884

341 054

395 687

196 555

0

0

0

0

0

0

1 423 434

Средно

221 292

97 962

170 884

341 054

395 687

196 555

0

0

1 271

18 528

71 717

64 561

1 579 510


Състояние към 30.06.2010г.

Дружесвото ползва редовен инвестиционен кредит от СИБанк АД, който е с падеж 20.07.2015 г. при лихва 9% годишно. Към 30.06.2010г. остатъка по главницата е 2 052 272 лева.
Задължения към фирми по финансиране

1 171 885,63

Главница

/към 30.06.2010 год./

 

115 001,49

Лихва

 

 

1 286 887,12

Общо

 

 

Юли 2007г.Гр.София


Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница