Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница14/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto
Стара Загора

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание: 1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.5_DT
В сила от: 14.09.2011
Име на документа
Материали
Страница: 12 от 38
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org
Въпрос №3
ПОНЯТИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО. МЕТОДИКА НА ФОРМИРАНЕ НА
ПОНЯТИЯ.

Същност,видове понятия, етапи и нива на формиране на понятия на основата на
конкретен пример на понятие по избор от учебното съдържание.
Мисленето е процес на отражение на околния свят. Опознаването на реалната действителност става по два основни начина – непосредствено и опосредствено.
Непосредственото, наричано още чувствено познание става с помощтта на сетивата чрез непосредствен контакт с познаваемия обект. Така се получават усещания, възприятия и представи за обекта на познанието. Чрез тях започва познавателния процес.
Опосредственото опознаване на действителността се извършва с помощта на мисленето чрез абстракции и обобщения, които са свързани с формиране нови знания за обектите и явленията, за свойствата и връзките между тях.
Основните структурни елементи на системата на научното знание са научните факти, понятията, законите и теориите (фиг.1).

(фиг. 1). Връзка междуосновните структурни елементи на системата на научното знание
„Понятието е основна форма на мислене, чрез която се отразяват общите съществени свойства, признаци и отношения на предметите и явленията от реалната действителност.“
(Портев Л., Н. Николов, 1987)
Основните характеристики на понятието са:

Понятието е отражение на реалната действителност;

Понятието е продукт на човешката мисловна дейност;

Понятието отразява общите и съществени признаци на обектите и процесите.
Понятията се изразяват с думи и всяка наука борави с определена система от понятия.
Благодарение на тях човек опознава околния свят.
Формалната логика отделя три основни форми на мисленето – понятие, съждение и
умозаключение. Посочените форми се намират в определени връзки и взаимоотношения и като цялостен конструкт осигуряват възможността знанието, като мисловен продукт, да бъде истинно (фиг. 2).
Научни факти понятия теории закони
Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница