Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница2/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto

Особености на планирането:
Планирането формира, създава бъдещето развитие и това определя неговото основополагащо, възлово място в системата за управление на учебния процес;
Създава базата на управлението в тесния смисъл на думата – организиране и контрол;
Постига съответствие между факторите от вътрешната и външната среда на системата
(при съставянето и изпълнението на плана);
Намалява риска в развитието на системата. Действително планирането не елиминира риска, но то позволява да се предвиди и характеризира риска, да се разкрие неговата същност.
Планирането е непрекъснат процес, а не еднократен акт. То е систематичен и продължителен процес на изясняване на развитието за всеки етап от учебния процес;
Търсят се бъдещите последици от едни или други днешни решения;
Принципи на планирането:
Системност:
Съгласуваност на отделните елементи в хоризонтален и вертикален аспект като определящи в този процес са целите като цяло;
Оптималност – от всички възможни варианти на развитие се избира този, който в най- висока степен осигурява постигането на поставените цели;
Непрекъснатост – изменения във външната и вътрешната среда, които не са били предвидени при съставянето на плана.
Планирането на учебния процес от учителя следва да започне със запознаване или припомняне на Държавния учебния план и учебната програма. За удобство по долу ще рамкираме тези основни документи.

Учебен план:
Същност. Официален държавен документ (за държавните училища), който определя учебните предмети, тяхното разположение, броя на часовете за всеки учебен предмет


Тракийски университет –
Стара Загора

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание: 1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.5_DT
В сила от: 14.09.2011
Име на документа
Материали
Страница: 3 от 38
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org
(седмично и годишно) и структурата на учебната година. Изработва се от Министерството на образованието и науката ( за училищата под негово ведомство).
Структура. Учебният план включва: учебните предмети за отделните образователни степени и класове в направленията: общозадължителна подготовка; избираема подготовка
(задължително избираема) и факултативна подготовка (свободно избираема); брой на учебните седмици; брой на учебните часове; структура на учебната година. Основен критерий за включване на учебните предмети в учебния план е тяхната роля и място, равнището на подготовка и развитие на учениците. Учебните предмети могат да бъдат разположени: последователно, едновременно, концентрично и разгърнато.
Изисквания: да осигури цялостно образование и хармонично развитие на личността чрез правилен подбор на учебното съдържание в отделните направления; да се изгражда на основата на предметната учебна система; да осигурява правилно съотношение между теоретичната и практическата подготовка чрез съответен подбор на учебните предмети; да осигурява приемственост, системност, непрекъснатост на процеса на обучение; да гарантира единство, диференциация и индивидуализация на обучението чрез правилно съотношение между общозадължителната, избираемата и факултативната подготовка на учениците.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница