Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница43/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto
Тракийски университет –
Стара Загора

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание: 1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.5_DT
В сила от: 14.09.2011
Име на документа
Материали
Страница: 38 от 38
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org
ЛИТЕРАТУРА

Кандидатът, по желание, може да използва и други литературни източници с
актуално съдържание, които са достъпни в съответното населено място и съобразени с
личните професионални разбирания и потребности.

1. Айсмонтас Б. Б. (2004). Педагогическая психология: Учебное пособие для студентов. Москва, МГППУ. (Достъпен на: http://avkrasn.ru/article-88.html). [Посетен на
13.02.2018]
2. Андреев, М. (1996). Процесът на обучение. Дидактика, УИ ”Св. Климент
Охридски”, София.
3. Бабанский, Ю. К. (1981). Рациональная организация учебной деятельности / Ю. К.
Бабанский. — М.: Знание, 96с. — (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Педагогика и психология»; № 3)
4. ДОС за учебно съдържание по предмети.
5. Дьяченко, М. И., Кандыбович, Л.А. (2001). Психологический словарь-справочник /
М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. — Мн.: Харвест, М.: АСТ,. 576 с. (Библиотека практической психологии).
6. Ломов, Б. Ф. (1991). Вопросы общей, педагогической и инженерной психологии /
Б.Ф. Ломов. — М.: Педагогика, 296 с.: ил. (Труды д. чл. и чл. кор. АПН СССР).
7. Мандел, Б. Р. (2015). Современная педагогическая психология: Полный курс: иллюстрированное учебное пособие для студентов всех форм обучения. Москва, Директ-
Медиа.
8. Методики на обучението по отделни учебни дисциплини.
9. Радев, Пл. (2015). Традиции и съвременност в образованието (щрихи и дискусия).
УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив.
10. Тюко, В. В. (2010). Умения и навыки в учебной деятельности школьников //
Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. III междунар. науч.-практ. конф. № 3. – Новосибирск: СибАК
11. Усова А. В. (1986). Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. Изд. Педагогика. Москва
12. Цанова Н. И др. (2013). Оценяване на учениците. Помагало за педагогически специалисти. МОМН. София
13. Цели, 2015. http://www.obuchavame.com/sites/default/files/


Сподели с приятели:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница