Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница6/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto
5. Елементи на урочния план
1. Темата на урока
2. Цел на урока
3. Тип на урока
4. Методи на обучение(беседа,разказ)
5. Повторение на учебния дял с цел актуализиране на учебния материал
6. Видове контрол и обратна връзка
7. Дидактически средства
8. Самостоятелната работа на учениците
9. Затвърдяване на новото учебно съдържание
10. Домашна работа


Тракийски университет –
Стара Загора

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание: 1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.5_DT
В сила от: 14.09.2011
Име на документа
Материали
Страница: 6 от 38
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org
Въпрос №2
МЕТОДИ И СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИЕТО
Понятието подход в дидактиката. Изясняването на понятието „подход“ е наложително, защото в литературата често се препокрива с понятието „метод“. В когнитивната психология се прави опит да се разграничат двете понятия, но остава недоизяснена същността на „подхода“, които се възприема като неразгънати теоретични допускания. Малко по-ясно схващане за понятието „подход“ се дава от И. Ганчев и колектив.
Терминът се възприема като теоретична концепция за постигането на образователните и възпитателните цели на обучението. В този смисъл, „подходът“ се реализира чрез система от методи. Подобен възглед заляга в разбиранията на, който определя понятието „подход“ като система от дейности на учителя и ученика за организиране процеса на обучение, с оглед на постигане на определена цел. Така подходът се явява свързващо звено между целта и пътищата за нейното реализиране. Съвременното образование изисква прилагането на различни подходи, които да допринесат за по-пълна реализация на учебно-възпитателните цели. Съобразно с постигането на заложените цели, се появява нуждата от целесъобразен подход към методите на обучение.
Произходът на думата „метод“е с гръцко значение и означава път, начин на изследване, обучение. Най-общо, методите на обучение се схващат като начин за съвместна дейност между учител и ученик, чрез която се овладява педагогическият адаптиран социален опит. Относно класификация на методите също няма единно становище на авторите, понеже използват различни подходи и признаци, по които ги групират. Такива са:

класифициране на методите на обучение по признака усвояване на знанията;

класификация, базирана на логическия път за преподаване на знанията – индуктивени дедуктивен;

класификация, в зависимост от решаваните задачи;

класификация по характера на източника на придобиване на знание;

по признак, характерен на познавателните дейности на учениците;

бинарен подход към методите на обучение – методи за преподаване и методи за учене;

комплексен подход, който отразява перцептивния, логическия, гностическия и кибернетическия аспект на обучението в тяхното единство;

западните източници се придържат към следната определеност: директни методи, интерактивни методи, методи на независимо обучение; методи на обучение чрез опит, методи на проблемно обучение.
Най-общо методите се делят на словесни, нагледни и практически. Но, за да се избегне изложението на множеството класификации, ще се приложи азбучно подреждане на по- използваните методи на обучение.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница