Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница7/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto
Аквариум – методът се използва с цел постигане на бързо решение чрез консенсус; изпълнява се, като група ученици формират ограничено пространство в центъра на учебната зала, за да дискутират по определен проблем, а останалите наблюдават и анализират.
Анкета – се прилага за разрешаването на определен проблем; методът въвлича в колективно обсъждане, намаляване на разногласията, формулировка на компромисната теза.
Беседа – методът цели по-скоро междуличностно разбиране, а не толкова търсенето на даден отговор или разрешаването на поставен проблем; състои се в умело задаване на въпроси и получаването на целенасочени отговори,като за ефективността на провеждането


Тракийски университет –
Стара Загора

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ
КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ

Издание: 1.0
Вид на документа:
Оперативен документ
№ на документа:
7.5.1_OD_1.2.5_DT
В сила от: 14.09.2011
Име на документа
Материали
Страница: 7 от 38
Актуална версия на типовата бланка за този документ може да бъде изтеглена на адрес: www.unisz-iso.org му, от значение е запасът от знания, с който разполагат учениците по дискутираната тема; методът е препоръчителен за обучение на ученици от начална степен.
Демонстрация – методът се използва, когато учителят цели да онагледи учебното съдържание; чрез него се показват обекти или учебни материали, придружени с описание и обяснение, чрез които учениците получават информация за изучаваните явления; предимството на метода е, че дава възможност да се съчетае словото с нагледността на естествени или илюстративни разнообразни средства.
Дискусия е процес на взаимодействие, контролиран от учителя, посредством, което учениците усвояват информация и опит; осъществявасе във вид на спор по определена тема, воден от противоположна гледна точка като целта е да се достигне до компромис; необходимо е тематиката да обхваща по-обобщени теми, поради което не се препоръчва използването му в начална фаза на обучение.
Дебат – е метод, който цели да се извърши обмен на идеи, излагане на позиции и аргументи в позицията против другите като алтернативните гледни точки не е нужно да се унифицират; провеждането му се извършва регламентирано от две противоположно идейни страни, които излагат своите схващания по даден проблем пред трета страна – жури; важен е оценъчният елемент въз основа на яснотата иточността на изложените аргументи и комуникацията с публиката.
Драматизация – тип ролева игра, при която се възпроизвежда определен сценарий под формата на монолог, диалог, пантомима; цели преживяването на определен проблем или ситуация, при което на базата на емоционално включване се осмислят реални проблеми.
След края на играта се извършва коментар и обобщение на разглеждания проблем.
Експеримент – събиране на информация относно промяната, настъпваща в даден обект, в резултат на действието на определен фактор; провежда се с цел да се открие или потвърди наличието на причинно-следствени връзки и зависимости между две или повече променливи.
Завъртане – методът е подходящ за бърза проверка на базови данни или обобщаване на спецификата на различни явления; провеждането му наподобява устно проведената
„лавина“, започвайки с установена за всички фраза, която трябва да бъде завършена.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница