Стара Загора департамент за информация и повишаване квалификацията на учителитеPdf просмотр
страница9/43
Дата17.06.2022
Размер1.05 Mb.
#114660
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
Materiali 4 pks-Metodika na obuchenieto
Метод на моделирането – представлява изготвянето на опростена система, която се използва за заместител на по-сложна система (оригинал), за да се изучи по-добре първообразът по пътя на аналогията. За целта могат да бъдат изготвени макети на машини, процеси, отливки и други, които да засилят познавателната функция в процеса на обучение.
Моделите се използват както за възприемането на нов учебен материал, така и за осмисляне и затвърдяване на вече възприети знания. Слабостта на метода се крие в това, че той пресъздава оригиналите в опростен вид, а подобието и аналогията не са доказателство за автентичност.
Метод на проектите – този метод осмисля, това което се научава за какво е необходимо и за какво може да се използва; изразява се в педагогическа технология, която е насочена не към интегриране на фактически знания, а към тяхното използване и придобиване на нови такива.
Мозъчна атака – е метод за стимулиране на груповото творчество, чрез търсене на решение, съобразно безкритично излагане на различни мнения; след излагането на идеите се преминава към техния анализ, което позволява стимулиране на мисленето, трупане на опит от по-напреднали участници и дава възможност на учителя да оцени нивото на знание и способностите на обучаемите; препоръчително е методът да се използва в крайните фази на обучението, когато участниците имат натрупани знания по разглеждания проблем, за да могат ефективно да се включат в мозъчната атака.
Мозъчни карти – представляват опростено графично изображение, което цели да се улесни разбирането и запаметяването на основни идеи, чрез съчетаването на символи с текст; в центъра на хоризонтално поставен лист се начертава образ с основна идея, която ще се разработва; следва създаването на „клони“ (разклонения) на централната мисъл; методът е подходящ както за запаметяване, така и за преговаряне, и за стимулиране на творчески дейности при всички възрастови групи.
Наблюдение – представлява целенасочено възприемане на характерните белези или свойства на предметите, или явленията от околната действителност; прилагането на метода зависи от спецификата на учебните предмети и възрастовите особености на учениците: да е подчинено на определен проблем; да следва определена цел; да е операционализирано; да има ясно изразена активна изследователско-проучвателана насоченост; да дава възможност за фиксиране на резултатите; да предполага сравнение, идентификация; разграничаване, класификация и други, да е съобразено със следващо обсъждане на общите резултати, съобразно със зададените цели.
Обсъждане – техника, много близка до дискусията като общото е технологичната организация, а различното е, че предметите за обсъждане са конкретни: филм, книга, статия, ученически творби;от съществено значение е оценъчният момент (аргументи).
Обяснение – форма на изложение, в която преобладават рационални знания; използва се при научаване на правила, закони и при провеждане на различни практически занятия като най-често се прилага в началните класове.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   43
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница