Стартират дискусиите за обсъждане на началото на разработването на План за управление на пп беласицаДата25.03.2018
Размер19.39 Kb.
#63248
Стартират дискусиите за обсъждане на началото на разработването на План за управление на ПП Беласица
В периода 27-30 август ще бъдат проведени осем поредни срещи-дискусии за оповестяване началото на разработване на План за управление на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите. Те ще се състоят в населените места в района на Природния парк и целят да представят пред обществеността целите и особеностите на бъдещия План за управление на парка. Екипът, разработващ плана ще се срещне с представители на заинтересованите страни от селата Беласица, Коларово, Самуилово, Камена, Яворница, Ключ, Скрът и село Габрене на следните дати:

27.08.2012 г. в с. Беласица – 18 часа, заведение Чешмата

27. 08. 2012 в с. Коларово от 20,30 часа в читалище „Яне Сандански”

28.08.2012 г. в с. Самуилово от 18.00 часа в читалище „Антон Попов”

28.08.2012 г. в с. Камена от 20.00 часа в сградата на кметството

29.08.2012 г. в с. Яворница от 18.30 в читалище „Антон Попов”

29.08.2012 г. в с. Ключ от 20.30 часа в читалище „Гоце Делчев”

30.08.2012 г. в село Скрът от 10.00 часа в читалище „Антон Попов”

30.08.2012 г. в село Габрене от 20.00 часа в читалище „Просвета”

Срещите и взимането на решения, свързани с планирането и управлението на защитената територия имат важно значение за развитието на парка и региона. Те се организират от Дирекцията на Природен парк „Беласица” към Изпълнителна агенция по горите в изпълнение на дейност „Информация и публичност” по проект: „Разработване на План за управление на ПП „Беласица”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.


За контакти: Маргарита Георгиева – Главен специалист по инфраструктура и връзки с обществеността, Тел: 0887 06 16 16
---------------

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дирекцията на природен парк Беласица и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница