Статут на Национална литературна награда „Биньо Иванов” за принос в развитието на българския поетически синтаксисДата11.04.2018
Размер27.27 Kb.
#66703
Статут на
Национална литературна награда „Биньо Иванов” за принос в развитието на българския поетически синтаксис • Национална литературна награда „Биньо Иванов” за принос в развитието на българския поетически синтаксис, се връчва в средата на годината, за книга с поезия, издадена в предхождаща тази на връчването година;
 • Наградата няма за цел да се превърне в още една награда за „книга на годината”, а да подчертае значимостта на книги, които – завършени, цялостни и отличаващи се, според собствената им мяра и мярата на поетическите традиции, към които принадлежат – пренасят в бъдещето и развиват част от енергията и търсенията на Биньо Иванов, на паметта за когото е посветена;
 • Наградата се учредява от Читалище „Братство 1869”, Община Кюстендил и Национална мрежа „Култура на паметта”;
 • Право да номинират книги за наградата имат членовете на журито, както и институции и медии, защитили чрез многогодишна практика отговорното си отношение към българската литература. Ако книга бъде включена в разширената листа на номинираните, се иска съгласието на нейния автор (ако номиниращият при предложението си не е представил доказателство за съгласие на автора), за нейното по-нататъшно разглеждане и споменаване в решение на журито;
 • Учредителят избира жури за определяне на нейния първи носител. От този момент нататък член на журито може да напусне само по собствено желание, като единствено членовете на журито могат да изберат негов заместник. За член на журито се кани и всеки следващ носител на наградата. С консенсус и свое решение, след нарастване на броя на членовете на журито по право, те могат да определят негов състав, който да журира наградата в определена година (всички, журирали конкурса или придобили такова право като лауреати на наградата, са членове на Колегията на Национална литературна награда „Биньо Иванов” за принос в развитието на българския поетически синтаксис, като ежегодно се указват журиралите всяко нейно издание). Наградата се връчва около деня на лятното слънцестоене. Преди нейното връчване журито има право да оповести разширена листа от обсъждани за номинация книги (до десет заглавия), както и кратка листа с три номинирани книги. Останалите правила, форми и начин на взаимодействие на членовете на журито и неговата работа са предмет на отделен правилник, който не е част от този статут.
 • За жури на наградата в нейното първо издание са избрани проф. Михаил Неделчев, Екатерина Йосифова и Марин Бодаков;
 • Наградата е без определен паричен еквивалент. Ако тя има такъв, то той не се съобщава публично. Формите на почит и подкрепа за лауреата на наградата са именно форми на почит и подкрепа, и не могат да бъдат превръщани или четени нито като стимул за кандидатстване за нея, нито като повод за още едно споменаване на учредителите;
 • Освен основното отличие, по решение на журито, Национална литературна награда „Биньо Иванов” за принос в развитието на българския поетически синтаксис може да връчва – при наличието на основания за това – и „Почетен знак за принос в съхранението и интерпретацията на творчеството на Биньо Иванов”, както и „Отличие за извънреден принос „Аз те наричам”.
 • Оперативната дейност по набиране на номинации, тяхното предлагане за обсъждане и ежегодното връчване на наградата се възлага с решение на учредителите на конкретно юридическо или физическо лице.

За Читалище „Братство 1869”, Община Кюстендил:Иван Андонов (подпис, не се чете)

За Национална мрежа „Култура на паметта”*: • за Национален литературен фестивал „Глоси” и „АрсМедия”

Милен Миланов (подпис, не се чете)

 • за Сдружение „Общество за духовни изяви” (Бургас, Варна, Пловдив)

Румяна Емануилиду (подпис, не се чете)

 • за Сдружение „Идействие” (Велико Търново)

Адриана Иванова (подпис, не се чете)
* Бележка: Към 31.05.2016 г. в „Национална мрежа „Култура на паметта” са свързани 8 неправителствени организации и 47 физически лица...

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница