Ústav slavistiky Frazémy a idiomy v české a bulharské publicistice


DOPRAVA A DOPRAVNÍ KOMUNIKACE A STAVBYстраница15/28
Дата06.05.2017
Размер1.11 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

3.4. DOPRAVA A DOPRAVNÍ KOMUNIKACE A STAVBY

Do této skupiny jsem zařadila frazémy, jejichž komponenty se váží k oblasti dopravy: směřování někam, cesty někam, překonávání překážek a také s komponenty označující dopravní prostředky a jejich součástky.
3.4.1. CESTA/ SMĚR NĚKAM, KROK

V této skupině frazémů s komponentem cesta/krok jednoznačně převládají bulharské frazémy. Uvedené frazémy jsou obrazným pojmenováním směřování odněkud někam. Můžemě je tedy chápat jako zvolení si svého směru a jeho dalšího směřování (tohoto významu má většina bulharských frazémů): jdou přes jejich zhoubné úsilí nezviklaně svou cestou, е стъпка в мечтаната посока къмр, Българите най-накрая са на път, са направили поредната важна крачка за присъдиняването ни към ЕС...Dále jako zastavení směřování: přešlapujeme na místě, спрат на дъното, дъното удариха, nebo změnu směru: oбърна в началото сам курса.


Jiří Paroubek občanským demokratům nastínil dvě cesty, po kterých by s nimi byl ochoten vykročit (Pr 10.11.06); …prostě zdá se, že národ a hospodářství ignorují to, čemu vládnoucí říkají politika, a jdou přes jejich zhoubné úsilí nezviklaně svou cestou (Pr 16.11.06); Cílem bylo „zašlapat“ ČSSD, a zvláště pak Jiřího Paroubka, do země (Pr 22.11.06); To by se mohlo jevit jako nejlogičtější změna politiky ve snaze najít cestu ven ze současné slepé uličky bez ustoupení džihádistům (LN 13.11.06); Logickým krokem při hledání cesty ze slepé uličky v Iráku je zvýšení počtu amerických vojáků (LN 13.11.06); Ví, že mu otevírá cestu k tomu, aby mohl do Česka přijet vydělat peníze pro sebe a pro svou rodinu (LN 14.11.06); Prezident možná doufal, že Mirek Topolánek nabízené opětovné jmenování odmítne, čímž otevře cestu někomu jinému z ODS (LN 23.11.06); Pád jednoho projektu není konec světa, ale jedno z klopýtnutí na strastiplné cestě, zatím od socialismu nikam (LN 25.-26.11.06); „Mezi sociálními demokrety je velké napětí, mám pocit, že oni vidí, že tady pět měsíců přešlapujeme na místě, protože pan předseda Paroubek situaci zablokoval a není ochoten se pohnout z místa.“ (LN 10.11.06); Pokud mu Filip jako podvedená milenka pouze nehrozí, ale skutečně ho pustí k vodě, ztratí spojence na levici (LN 1.11.06); Topolánek dnes tvrdí, že jiná cesta nebyla (LN 24.11.06) Nadějně započatá práce skončila kdesi v půli cesty (LN 30.11.06); Benedikt XVI. by mohl udělat první kroky k naplnění tohoto snu (LN 28.11.06); Защото дясното у нас ще намери истинското си лице по естествен път и споровете има ли нужда страната от нови десни лидери и партии ще приключат (ST 2.10.06); Защото дясното има перспектива и трябва да търси пътя си за в бъдеще (ST 2.10.06); Генерал Бойко Борисов направи предпоследната стъпка от похода си за овладяването на десните политически територии. Първо СДС и ДСБ го легитимираха като десен политик с подкрепата за Неделчо Беронов, която изпросиха от него. (ST 5.10.06); Той е на път да приложи авангардния аграрен метод на политическата комасация. (ST 5.10.06); Последната стъпка към лидерството на бившия генерал ще бъде на 3 декември тази година, когато превърне идеята си в реалност (ST 5.10.06); Всъщност проблемите са много и Борисов стъпва по тънък лед с идеята да стане патрон на нова парламентарна група (ST 5.10.06); При всеки случай обаче промяната е стъпка в мечтаната посока към прозрачност при управлението на фирмите, които всъщност са на всички софиянци (ST 28.10.06); Всъщност искат любов, уважение и ориентир по пътя към големия живот (ST 28.10.06); … ако искаме да извършим докрай пътя на нашия цивилизационен избор (ST 28.11.06); Българите най-накрая са на път да се превърнат от „маса електрорат“ в „брой клиенти“ (ST 16.11.06); А това, че някой преди това са подписвали други договори и меморандум и са поемали ангажименти, без да им пука за последниците само за да се бият в гърдите, че са направили поредната важна крачка за присъдиняването ни към ЕС, трябва да се припомни (ST 29.11.06); Фондът предприе стъпки към закриване на четирите блока.... (ST 29.11.06); Впрочем Борисов вече направи един хитър ход в тази посока - ден след като пусна хита "сипвам боклуците между сградите на правителството и Президентството", той уточни, че има къде да се съхраняват балите още две седмици (ST 11.10.06); Това е голяма и много важна крачка към целта българскатаикономика да бъде конкурентна и да осигурява благосъстояние, сравнимо с най-добрите примери в Европа. (ST 16.10.06); Преди да направи решителната крачка, той ще осъществи диалога си с Костов (ST 7.10.06); Така или иначе, намалението на данъка е важна стъпка за оформяне на страната ни като добро място за инвестиции и като положителен пример в регион, който до момента има по-скоро негативна слава (ST 16.10.06); Днес фразата е на път да убие създателя си (ST 3.11.06); Но той опита и тръгна по пътя на това необходимо достойно позициониране на България (ST 2.10.06); Това си е път за никъде (ST 24.10.06) Това не е пътят за възраждане на десницата (ST 24.10.06); Всъщност пред десницата се ошертаха три пътя, два от който обаше пътища заникъде (ST 25.10.06); Вече няма върщане назад (ST 24.10.06); Левите днес са в безпроблемната позиция да направят някакъв избор, защото отдавна приеха евроатлантическите забежки на Първанов като необходимото зло, през което минава пътят към властта (ST 18.10.06); В това развитие лозунгите на Сидеров, изпълнени с абсурдни идеи, си дойдоха на мястото, откъдето тръгна, от дясно! (ST 18.10.06); Дали президентът Първанов ще съумее да задържи България в европейски курс или ще бъде принуден на остане в сферата на традиционното политиканстване...(ST 30.10.06); Обърна в началото сам курса на най-голямата партия на БСП б правилната за страната посока (ST 31.10.06); Мнозина обявиха след балотажа, че дясното у нас е стигнало дъното, че се е сринало (ST 31.10.06); Не - дъното удариха само старите му лидери (ST 31.10.06); Техните лидери успешно се опитват да докажат, че никога няма да спрат на дъното, защото отдавна са започнали да копаят и по-надолу (ST 22.11.06); Така през последните години десницата извървя пътя нагоре по стълбата, която води надолу – към пълната си маргинализация и разпад (ST 14.11.06); … тъй като в сравнение с европейския стандарт в икономически и обществен аспект България идва от дъното (ST 28.11.06);

3.4.2. PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK

Frazémy s komponentem most můžeme v prvním příkladě chápat jako zrušení překážky: spálili dasavadní mosty, nebo naopak jako symbol spojení: vidí opravdový most mezi náboženstvími.


Spálili dosavadní mosty k ČSSD (Pr 15.11.06); Sám Benedikt po setkání pronesl, že v Turecku vidí opravdový most mezi náboženstvími…(LN 18.11.06); Anžto si ODS a ČSSD před volbami i po nich vyhloubily mezi sebou antipatiemi, podezíravostí nedůvěrou naplněný příkop, který nejde jen tak přeskočit rovnou do velké koalice, k podílu na „národním dialogu“ jsou povoláni i lidovci a zelení (LN 15.11.06); První překážku na cestě k dosažení tohoto cíle úspěšně zdolal na kongresu ODS, který jeho taktiku schválil (Pr 22.11.06); V předvolebních zápasech je pak tento postoj kompenzován silnější a drsnější rétorikou, hloubením těžko překročitelných příkopů a bariér vůči ostatním a personifikací politického souboje (LN 23.11.06);


3.4.3. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A JEJICH SOUČÁSTI

V této podskupině se na obou stranách často vyskytují frazémy s komponentem kormidlo. Kormidlo je symbolem pro řízení, moc. Dalo by se tedy řící, že ten kdo otáčí kormidlem, má moc nad okolím: пое управленското кормило, pootočí kormidlem, политически корабокрушенец. Předat veslo můžeme chápat jako předání své funkce. Mezi českými excerpty jsem zaznamenala častý výskyt frazémů s komponentem vlak, koleje: минава и заминава като бързия влак, tudy vlak nejede a nejede, vedlejší kolej, vybočení z jejich kolejí. Koleje jako symbol předem vytýčené cesty. Velkou skupinu zde tvoří frazémy s komponenty, které se váží k oblasti motorismu: mechanická převodovka, představuje brzdu, jedou na plné obrátky. Tyto frazémy vznikly frazeologizací termínů, které spadají do této oblasti.


To by byla záležitost vyjednávání jak s ODS, tak s lidovci, kteří se přihlásili jako výhodný nárazník pro obě strany, protože by se nemohlo říkat, že země je rozebrána jen dvěma (Pr 14.11.06); V Topolánkově širokém mandátu totiž chybí možnost velké koalice s ČSSD, tudy vlak nejede a nejede (Pr 8.11.06); Na vedlejší kolej ho nakonec odsunuli lidé, jimiž pohrdal (Pr 20.11.06); Komunisté by se museli rituálně nejdříve poplivat, neboť taková pomoc modrému ptáku by bylo vybočení z jejich kolejí, ale takové už bývají politické strany (Pr 2.11.06); Poté, co se zdálo, že se ODS pod Topolánkovým vedením konečně vyhrabala z opoziční smlouvy, ze zabetonování politiky dohodou mezi dvěma nejsilnějšími stranami, Topolánek najednou začne obracet kormidlo (LN 24.11.06); Anebo ve svém druhém předsednickém období pootočí kormidlem zemitý Valach sám?(Pr 14.11.06); Každá další strana je v ní nadbytečná a představuje brzdu (Pr 24.11.06); A že reprezentace voličů není mechanická převodovka (Pr 9.11.06); Ale Jiří Paroubek svými torpédy proti Klausovým strategiím a Topolánkovým vládám, svými podmínkami případné dohody, svou vějičkou – zjevné či skryté – velké koalice chová se logicky a činí, co slíbil: maří šanci na modré šance (Pr 9.11.06); Udělá-li se to navíc za asistence televizních kamer, veřejnost se utvrdí v tom, že státní zástupci a soudy jedou na plné obrátky (LN 24.11.06); „Češi jsou geniální národ, ale chybí jim jedno kolečko. A právě to brání tomu, aby všechny své geniální nápady a schopnosti dotáhli do konce.“ Také jemu (Gustávu Husákovi) chybělo jedno kolečko, aby svého genia něčím zdárným naplnil (LN 20.11.06); Moskva získá potenciál vydírat své bývalé satelity, aniž by ohrozila dodávky pro své západní spojence (LN 27.11.06); Но ако се отдаде на самосъзерцание, каквото вече засвидетелства в изборната нощ, ще се превърне в поредния политически корабокрушенец (ST 3.11.06); Nazýval jej vrcholem kluzkého stožáru, na který se obtížně šplhá, avšak rychle se z něj letí dolů – o politickém úspěchu britský konzervativní premiér z druhé poloviny 19.stol Benjamin Disraeli (Pr 23.11.06); Důležité je, kdo začne růst coby převozník, jenž jednoho dne převezme po Topolánkovi veslo (Pr 15.11.06); V každém případě na vrcholu kluzkého stožáru začíná být neklidno (Pr 23.11.06); To už vlastně není ani malý bratříček, to je mohutné kymácení na vrcholu kluzkého stožáru (Pr 23.11.06); Остава само да се поработи още за смазване на административната и съдебната бюрократична машина. (ST 21.10.06); Той, като доайен на дясното, трябва да потърси подкрепа от генерал Борисов, от малките десни партии, дори от Сидеров, за да спре валяка на Първанов и Доган. (ST 24.10.06); Имаме поправка, която дава право на Ванко 1 и други сводници да лежат много по-малко - минава и заминава като бързия влак, който не спира на обикновената електорална гара. (ST 3.11.06); Когато през 2001 г. внезапно превзелият властта Симеон Сакскобургготски пое управленското кормило, тогавашният опозиционен ляв лидер Георги Първанов го предупреди: "Наследявате една държава, в която хората не вярват!"(ST 3.11.06); Президентът се озовава в позицията на кормчия с петгодишна вахта на кораб, който дава крен вляво. (ST 3.11.06); Но ако се отдаде на самосъзерцание, каквото вече засвидетелства в изборната нощ, ще се превърне в поредния политически корабокрушенец (ST 3.11.06); Защото идва времето, когато на всички ще ни писне, а тогава ще е късно и най-близката суша до потъващия кораб ще е само дъното (ST 14.11.06); Европейсакта десница няма лоcтове за влияние вътре в страната, след като водещите десни партии останаха изолирани за дълго време от управлението...(ST 22.11.06),
Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница