Ústav slavistiky Frazémy a idiomy v české a bulharské publicisticeстраница26/28
Дата06.05.2017
Размер1.11 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

11. РЕЗЮМЕ

Като тема на своята дипломна работа, с която завършвам своето следване, избрах проблематика на чешките и българските фраземи и идиоми в публистични текстове. За цел си поставих да обясня тази проблематика по теоретична и практическа страна. По-нататък да ексцерпиран материал разделим по тематични групи и да го коментирам. В отделните групи прoбвах да намеря и да коментирам актуализирани и авторски фраземи и идиоми. Ексцерпиран материал извадих от чешките вестници Lidové noviny и Právo и от българските сайтове www.standartnews.com/bg от рубрика общество през периода на месец октомври и новември.


Своята дипломна работа разделих на двете части. На теоретичната и практическата част. Теоретичната част разделих на три части. В първата част пробвах да обясня проблематиката на понятието стил и стилистика. Тук се съсредоточних към историческото развитие на стила и отделните стилове. По-големо внимание съсредоточих във втората част, където се занимавах със публистичен стил. Най-вече на езиковите средства, които можем да немерим в него. Най-големото внимание посочих в трета част. В тази част се съсредоточих към проблематика на чешките и българските фразеологизми и идиоми. Пробвах да обясня терминилогия на фраземa и идиом в отделните езици. На мястото е да кажем, че самите лингвисти, които се занимават с тази проблематика, казват, че няма една точна и ясна дефиниция, с която можем да дефинираме понятието фраземa и идиом. Чешките лингвисти разбират на понятието фразема като на устойчива комбинация поне на две словни форми (компоненти), които се наричат фразеологични конструкции или фразеологизми с едно определено значение, което не може да се раздели на значения на отделните съставни части. Или фразема и идиом е единично съчетание минимлно на двама компоненти, от които някакъв не функционира по еднакъв начин в другото съчетание. За разлика от чешките лингвисти българските лингвисти характеризират и работят с понятието фразеологизмът или фразеологична единица. Фразеологизмите пък са езикови знаци, получени чрез трансформация и комбиниране на думите не за да се постигне номинацията, а да се изрази оценъчно, експресивно-образно, емоционално, модално или друг тип отношение към определяната реалия.структурно-съставни единици, предназначени да изпълняват главно номинативно-характеризирана функция, давайки възможност на човека да изразява експресивно-оценъчното си отношение към нешата в заобикалящия свят. Характерна особеност на фразеологичното значение е, че то се изразява чрез образ, затова на фразеологизма са присъщи ясно изразена сетивност и нагледност, които въздействат на въображението и чувствата.
В практическата част работих със ексцерпиран материал. Фразеологизмите разделих по тематика на 8 групи, коите са разделени по семантиката на отделни подгрупи. Основна класификацията на фразеологизмите взех от публикацията на доктор Krejčí. Тематика на първата група се отнася от части на човешко тяло въобще. Групата пък разделих на двете подгрупи. Първата се отнася от човешкото тяло – соматологични фразеологизми и втората част на психосоматологични, т.е. фразеологиозми, които възбуждават в човека физически или психически чувства. Можем да кажем, че определените отделни части на човешко тяло имат своята симболика. Сръдцето като симбол на чувството и живот: …člověka, který sociálnímu vyloučení a právům lidí rozumí a mezinárodní zkušenosti a i srdce na prvém místě (Pr 6.11.06), кракът като симбол на стабилност или нестабилност: Nezpochybnitelná Topolánkova pozice ve vedení ODS je před nadcházejícím kongresem dána zejména tím, že svrhávat dobrodince, který ji – po aféře s mrtvými sponzory a opozičně-smluvním mátožení – postavil opět na nohy (Pr 15.11.06), Българското общество трябва да покаже, че не е сакато и няма да се движи на куџ крак (ST 30.10.06); главата като симбол на ум, талант, или озчава, че имаме проблема: Česká ekonomika je ve srovnání s německou zdravější, Češi otužilejší a problémy, které se nám zdají přerůstat přes hlavu, mají do katastrofy daleko (LN 22.11.06); За да отговорим на съвременните очаквания към нас като членове на НАТО и ЕС не бива повече да си заравяме главата в пясъка, когато ни попитат за нашето минало (ST 28.11.06), чело означва функция: Charakter lidí, kteří se dostali do čela ČSSD, nejlépe domonstruje fakt, jakými lidmi se obklopili – podle kmána poznáš pána (LN 15.11.06); При нов провал цялата компания начело с Боби и Камата ще трябва да си стяга куфарите (ST 14.10.06). От чешките фразеологизми има числително най-превъзхождаща подгрупата с компонента глава 13 и ръка 21. От балгарските пък с компонента око 11 и ръка 7 фразеологизми. В групата на психосоматологични фразеологизми на чешката страна намерих 12 фразеологозми и само един бълграски фразеолозмът: To je základní předpoklad, aby občané měli pocit, že poměry jsou normální, že žijí ve spořádané zemi, prostě aby neměli „blbou náladu“ (Pr 10.11.06), Ей го Клинтън, за една такава лична работа излъга, та после си скуба косите и плака пред цялата американска нация (ST 5.10.06).
Тематика на втората група се отнася от човешкото действие и от инструменти които се използват. Тази група е разделена на по-вече подгрупи. Първата група съдържава фразеологизмите с компонента отнсящ се от областта на економика. Най-големата група е съставлена от българските фразеологизми с компонента сметка: Část rozdílu v naší pozornosti jistě jde na účet přirozené domácí sebestřednosti a tehdejších mediálních masérů z Černínského paláce (LN 29.11.06); За сметка на това фаворитът отиде в Нова и при Бареков, като не уважи последната седмица преди изборите държавната телевизия - на която това трябва да й е работата - да събере кандидатите за истински дебат (ST 23.10.06). Втората числително най-превъзхождаща в тази подгрупа е групата на чешки фразеологизми с компонента отнасящ се от економическите отношения (означават по-вече корупцията): Nové volby by je rychle zbavily poslaneckých korýtek, a to by byla škoda (LN 20.11.06); Това отврати избирателите, защото те видяха на показ уродливите черти на политици, които са се вкопчили в битка за кокала (ST 24.10.06); Пурата и Джими са следствени за участие в контрабандни канали (ST 13.10.06). Втората тематична подгрупа се отнася от областта на земеделие, храна и с конзумция на храна. Много бройна е подскупина от областта на спорта. Авторите на публицистични текстове привличат политически избори на спорт или битка. Интересна подгрупа с тематика на спорта са фразеологизми с компонента на играта шах, където зарегистрирах 22 от чешките и 4 от българските фразеологизми: Napětí mezi „normálním“ předsedou a čestným předsedou ODS je skrytou stálicí rozehrané mocenské partie (Pr 28.11.06); Излиза, че нашите политици са само пионки, местени по дъската на геополитиката от истинските играчи (ST 10.1 1.06). За да политиците успеят в изборите, трябва им определена стратегия. Подобно на игра шах или карти: Proč tedy nevyložil karty na stůl a neumožnil místo sebe zvolit ty, o které ve skutečnosti jde? (LN 24.11.06); …той много добре изигра всичките си козове (ST 30.10.06). В Чехия възникваха ситуация, която политици и публицисти приравняваха на пат (ситуация в шаха). Между чешките намерих 22 фразеологизми и 4 балгарските фразеологизми с тази семантика. Най-големото количество на фразеологизми с компоненти от областта на спорта зарегистрирах с компонента игра/ирач - 13 от чешките и 5 от българските фразеологизми: Benedikt XVI. by mohl udělat první kroky k naplnění tohoto snu (LN 28.11.06); Защото дясното у нас ще намери истинското си лице по естествен път и споровете има ли нужда страната от нови десни лидери и партии ще приключат (ST 2.10.06). Нататък 18 от чешки и 4 от българските фразеологизми с компонента на тематика от областта на футбола, защото публицисти обичат да привличат политика на игра и политици на играчи: Čunkova KDU-ČSL by se mohla stát rozhodujícím hráčem v utkání o vládu (Pr 28.11.06), Костов с е крие зад друг, Борисов чака и трупа точки, а Сидеров спасява нацията през цялото време и не му остава нищо друго, освен да заеме политическата кухина, която лъха отдясно (ST 4.10.06). Самостоятелната група на фразеологизми с компонента от областта на битка съдържа 32 чешките и 25 българските фразеологизми: Tak jako v předvolebním boji tak v povolebních šarvátkách zájmy země a jejího národa byly na posledním místě (Pr 16.11.06); Най-силното оръжие в политиката не е властта, а доверието на хората (ST 31.10.06).
Трета група по тематика се отнася от предмети изработени от човека и от резултати на човешко действие. В тази група зарегистрирах фразеологизмите с компонента на предмети на ежедневна употреба, тематика на къща, транспортни средства и неините частици. В тази група зарегистирах доста бройна група на българските фразеологизмите с компонента на част на къща – с компонента врата: Představa Turecka před branami Evropy je pořádně hořká pilulka, kterou Unie ještě nedokázala strávit (Pr 9.11.06), Първанов може да спечели озборите, но тъмната сянка, хвърляна от десните екстремисти, е повече от неприятно явление на прага на ЕС, тя е ясен предупрдителен сигнал (ST 24.10.06). Втората многобройна група на българските фразеологизми са фразеологизми с компонента път, крачка или посока за някаде, където зарегистрирах 30 българските фразеологизми и 13 чешките фразеологизми. Всички тези фразеологизмите са в смисъла на влизането в ЕС. Между фразеологизми с компонета на част на мебели зарегистрирах само компоненти маса и стол. Стол като симболът на политицка функция: V Mladé Boleslavi neunesl poražený kandidát ODS Jaroslav Mitlener fakt, že přišel o senátorské křeslo (LN 10.11.06), Нещо, за което останалите политически лидери, особено десните, не си правят труда, защото се страхуват някой друг да не им седне на стола (ST 31.10.06). Между фразеологизмите с компоненти на транспортни средства и неините частици зарегистрирах многоброийна група с компонента на кормило. Кормило като симболът на властта: Poté, co se zdálo, že se ODS pod Topolánkovým vedením konečně vyhrabala z opoziční smlouvy, ze zabetonování politiky dohodou mezi dvěma nejsilnějšími stranami, Topolánek najednou začne obracet kormidlo (LN 24.11.06), Когато през 2001 г. внезапно превзелият властта Симеон Сакскобургготски пое управленското кормило, тогавашният опозиционен ляв лидер Георги Първанов го предупреди: "Наследявате една държава, в която хората не вярват!" (ST 3.11.06).
Четврта главна група се отнася от областта на култура и интелекта. Първата подкрупа пък се отнася от тематика на театера и филм. Най големата част съдържа български фразеологизми с компонент играя ролята – 11 от български фразеологизми и 5 чешките фразеологизми: Vzpomněl jsem si na to, když prezident Václav Klaus včera mimořádně oznámil, že se rozhodl naplnit svou ústavní roli (Pr 7.11.06); Преи пет години бях поканен от Първанов в ролята на негов икономически съветник (ST 2.10.06). В чешка страна преовладат фразеологизми с компонента с частта на сцена зад кулисие, която също означават задкулисна страна на политиката. Зарегистрирах 7 чешките и само 1 българкия фразеологизъм: Dnes jako by kulisy kongresového představení válely se na hromadě (Pr 29.11.06), В "Дружба", край летището и още тук-там из София на разлагащ се боклук, на жълтите павета - на задкулисни сделки (ST 11.10.06). Многобройна група е творена от фразеологизми, които наричаме като пословици, поговорки и сравнения. При създаването на тази група имах проблема с точното разчленение. Терминологията не е достатъчно и точно изразена. Чешкият лингвист г. Zaorálek каза, че сам има проблема с включването при сцздаването на своят речник. Затова включих в една група пословици и поговорки. Можем да кажем, че тези пословици и поговрки имат своят произход преди всичко от провинцията. Голема група на фразеологизми включва като компонента название на животни. Животните са носители на определената им собственост и тя беше задължителна при възникването на половици и поговроки. Също предмети, коите се зползваха в провинцията: Na tenký led se však vydala – s výjimkou věčného pragmatika Tlustého – i ODS (Pr 10.11.06); Především by se snažil zbavit cejchu žáby na prameni, která nedovoluje, aby tu byl klid na exekutivní práci (Pr 14.11.06), Разплетете чорапа на този пладнешки обир и ще видите, че отдолу ще лъсне полицейско лице (ST 13.10.06), Всъщност проблемите са много и Борисов стъпва по тънък лед с идеята да стане патрон на нова парламентарна група (ST 7.10.06). Една група включва фразеологизми, коите много често се появят в публиситчни текстове и наричаме ги публицисми. Под тази група включих малката група на модните думи. При тази група не бях сигурна за да е възможно ги включит между фразеологизми. Защото възникват и се ползват само в определеното време, пък заникват и не всички ги разбират: Zatímco dosavadní první místopředseda Nečas i v neděli upozorňoval, jak je hlavně „cyklistou a nosičem vody, který rozjíždí spurty a nikdy svého lídra nepředjede“, Bém rovnou vyhlásil, že chce „novou ODS“ (LN 20.11.06) Sociální demokraté by mohli být zárukou, že reformní apetit by se nezvrhl v sociální lidožroutství, modří dravečci by zase mohli rozhýbat levnější oranžové kapříky k pohybu směrem k už dávno potřebným reformám důchodovým, zdravotním a veřejného finančnictví (Pr 20.11.06).
Пета група съдържа фразеологизмите отнасящи се от жива или мъртва природа. Числително най-превъзхождаща група са фрзеологизми с компонента на животно и части на тяло на животно. Зарегистрирах 22 чешките фразеологизми и 11 бълграрските фразеологизми: …Tak se zas tak nedivme, když se dva kohouti na smetišti v naší kotlině nemohou dohodnout (LN 30.11.06), Nebezpečí, že by mu spolupráci s ODS část levicových voličů „spočítala“ návratem pod křídla KSČM, je velmi reálné…(LN 15.11.06), Парадоксалното е, че в началото те бяха повдигнати от десницата срещу политическите й противници, даже от радикалното крило в тогавашното ръководство на СДС (18.10.06), Фобии имаше и при откриването на тунела под Ламанша, когато се говореше и пишеше съвсем сериозно, че френски плъхове ще минат през тунела и ще превземат Острова, като изядат ушите на поданиците на Нейно величество (ST 2.11.06). Втората многобройна група съдържа фразеологизми с компонента от областта на клитични явления. Почетна група с компонента вятър и буря. Зарегистрирах 21 чешките фразеологизми и 8 българските фразеологизми: A poněvadž Jiří Paroubek si už asi není jist tím, že by při třetím pokusu o sestavení vlády zlákal ve sněmovně dost přeběhlíků, a protože ODS se naopak jeho úspěšného pokusu i nadále bojí, nastalo vhodné klima pro kompromisní dohodu obou stran (LN 15.11.06), …че с приемането на България в ЕС в страната ще се подобри бизнес климатът за чуждите инвеститори (ST 27.11.06), Toto všechno navrhuje předseda strany, od jejíhož příchodu do Sněmovny mnoho lidí očekávalo závan nového větru a pročištění poněkud zatuchlého ovzduší naší vrcholné politiky (Pr 21.11.06), Явно най-сетне вятърът на промяната, започнала в България преди 17 години, задуха и в прозорците на синодалните старци (ST 16.11.06); V sociální demokracii nezuří vnitrostranický boj, řekl po sobotním ÚVV první místopředseda Bohuslav Sobotka (…) nabízejí vlastní vysvětlení: v sociální demokracii se jen rozhostilo ticho před bouří (Pr 13.11.06); И така с гръм и трясък се намеси за пореден път в дисните конфликти (…) (ST 6.11.06), Да, българският ученик наистина не вдява как да блесне (ST 28.10.06).
Фразеологизмите от шеста тематична група се отнасят от областта на митология, религиоза и мистика. Фразеологизмите с компонента от областта на митология имат свой произход в периода на антика. Зарегистрирах 3 чешките фразеологизми и 2 бълграските фразеологизми. Многобройни зарегистрирани фразеологизми представят решението на проблема: Erdogan by totiž musel rozetnout pověstný Gordický uzel kyperské otázky, a buď se Unii postavit zády, nebo de facto uznat nároky Kypru na celý ostrov a spáchat politické harikiri na domácí scéně (Pr 28.11.06); ODS nevydýchala Pyrrhovo vítězství – „Ještě jedno takové vítězství a budu na hlavu poražen,“ mohl by teď říct král české povolební „necesty“ Mirek Pyrrhos Topolánek (Pr 28.11.06); Може би заради този Дамоклев меч сред българите цари усещането, че влизат в Европа не през парадния вход, а през задната врата (…) (ST 20.11.06). Втората подгрупа съдържа фразеологизми с комопонента на областта на религиоза. Зарегистрирах 5 чешките фазеологизми и 10 бълграските фразеологизми, които правят числително най-превъзхождаща група: V této souvislosti je možné si zavzpomínat na Boží mlýny (LN 16.11.06), Провидението със своя пъклен план носи отговорност за трагедията (ST 20.11.06), Балгария е рай за румънските инвестиции (ST 2.11.06). Останалите фразеологизми съдържат компоненти, коите се отнасят от областта на мистика: … ale docela nejhorší by bylo vyvolávat teď ducha takzvaného vyrovnaného rozpočtu (Pr 24.11.06); Това обаче затваря кръга, а чувството за липса на избор води до обществена депресия (ST 2.10.06), Зловещ омагьосан кръг, в който най-черните теории на конспирацията се потвърждават (ST 29.11.06).

Най-малката седма група се отнася от течението на време. Фразеологизми съдържат компоненти с означение на теченеие на време: … znamená to, že se vůbec nemusí hledět v rámci stanovené ústavní procedury na běh času (Pr 29.11.06); И ще ти обясни спокойно, че е един млад човек с модерно поведение и бая имбиции, който гледа да е в крак с времето си, за да си постигне целите (ST 28.10.06); Погледът към бъдещето пък поставя въпроса премиерът и за обещаната помощ за ремонт на Цариградско шосе ли ще се отметне, след като Борисов подкрепи Неделчо Беронов в надпреварата за вота на 22 октомври? (ST 11.10.06).


Последната осма група съдържа фразеолозизмите с компонента, които означават цвят. Всяка политическа партия има свой собствен цвят и симбол. Например чешката партия ODS в Чехия е носител на син цвят подобно като СДС в България. Червен цвят има KSČM в Чехия и в България БСП. Публицистите така ползват вместо пълно означение на партиите нейните цветове. Така можем да кажем, че тези фразеологизми са актуализирани. Числително най-превъзхождаща група с компонента на син цвят. Зарегистрирах 21 чешките фразеологизми и 17 българските фразеологизми: Zároveň ale u lidovců stále žije trauma z Kalouskova salta mortale z modré náruče do růžové (Pr 22.11.06), Кандидатът на ДСБ и СДС, който би трябвало да събере разпилените сини гласове, отстъпва поне с две позиции от върха в проучванията на социолозите (ST 2.10.06). На второто място има групата съдържща компоненти с червен цвят. На мястото е, че чешките пулбицисти ползват като означение на KSČM цвят rudý. Този компонент обаче няма в български език своят еквивалент. С този компонент изразяват чешките публицисти преди всишко отрицитална експресия: Jednat či nejdenat s antikristem, s tímto ztělesněním rudé koalice socanů a komoušů, která by chtěla znovu vyvlastňovat a zestátňovat (Pr 22.11.06), Не с цвят червен, а в нюансирано синьо, то заплашва да удари за пореден път десните политици у нас (ST 6.10.06). Многобройна група направена само от чешките фразеологизми с компонента duha, коите възникваха като реакция на преместване на компбинации на политичеки партии в течение на парламентни избори. Този компонент няма българският еквивалент: …a přiznal účast v takové vládě lidovcům a zeleným, avšak hned dodal, že ona vláda by neměla být chápána jako duhová (LN 15.11.06).
Общо зарегистрирах 939 фразеологизми. От чешките фразеологизми пък зарегистрирах 599 и от българските фразеологизми 340, коите правят една третина от всичките фрзеологизми. Числително най-превъзхождаща е втора тематична група, която общо съдържа 249 фразеологизма. От чешките фрзеологизми пък 162 и от българските 87 фразеологизми. Втора числително най-превъзхождаща е първата тематична група на фрзеологизми с компонента на части на човешко тъло. Общо зарегистрирах 182 фразеологизма. От чешките фразеологизми 123 и 59 от българските фразеологизми. По-дребните цифрови данни са в приложението. Примерите са добавени от ексцерпиран материал, исползван в дипломната работа.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница