Стефан Стамболовстраница1/5
Дата02.04.2017
Размер0.74 Mb.
#18339
ТипОтчет
  1   2   3   4   5ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл., “Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703


Изх. №.........................

.......................................

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ


П Л О В Д И В

И Н Ф О Р М А Ц И Яот инж. Иван Тотев
К М Е Т на ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОТНОСНО: ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2 0 1 2 година
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

В изпълнение на чл. 30 ал.1 от Закона за общинските бюджети и чл. 40 от Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Пловдив, внасям за разглеждане и приемане Отчета за изпълнение на бюджета за периода от 01.01.2012 до 31.12.2012 година на Община Пловдив, както следва:

(в лева)

Показатели

Уточнен план 2012 година

Отчет 31.12.2012 година

ПРИХОДИ – ВСИЧКО

231 304 529

194 411 989

В това число:ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ

100 970 446

91 608 216

От тях:2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

725 161

725 161

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ - ВСИЧКО

93 242 354

92 740 095

В това число:Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) (§ 31-11)

85 696 355

85 695 288

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ за капиталови разходи (+)

(§ 31-13)1 000 000

1 000 000

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х

(§ 31 18)93 619

93 619

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 ххх-х

(§ 31-28)6 452 380

5 956 218

Вноски за ЦБ за минали години (-/+) (§31 40)

0

-5 030

ІІІ. ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

715 956

715 956

Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) (§ 61-00)

701 013

701 013

Трансфери от/за държавни предприятия (§ 64-00)

14 943

14 943

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

-145 342

-145 342

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

-145 342

-145 342

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО

6 432 317

-2 427 654

Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)

0

92 154

Друго финансиране (нето) (§93-00)

0

32

Остатък в лв. по сметки от преходния период (+)

(§ 95-01)6 341 844

6 341 844

Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) (§ 95-02)

90 473

90 473

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)

(§ 95-07)0

-5 928 157

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода (-) (§ 95-08)

0

-173 703

Наличност в левове по срочни депозити в края на периода (-)(§ 95-09)

0

-2 850 000

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-297

ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

130 334 083

102 803 773

1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ

34 325 000

35 035 698

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

62 181 111

58 775 841

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ

29 710 895

29 708 931

Обща изравнителна субсидия от ЦБ за общини

(§ 31-12)4 535 200

4 535 200

Получени от общини целеви субсидии за капиталови разходи (§ 31-13)

13 176 371

13 174 407

Получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 ххх-х

(§ 31 18)11 999 324

11 999 324

ІІІ. ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

161 668

-129 093

Получени трансфери (+) (§61-01)

1 070 240

711 880

Предоставени трансфери (-) (§61-02)

-590 743

-535 941

Получени трансфери (+) (§ 62-01)

64 957

60 837

Предоставени трансфери (-) (§62-02)

-415 215

-398 298

Трансфери от държавни предприятия (+) (§ 64-01)

32 429

32 429

IV.ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ

1 843 985

2 721 117

Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) (§ 76-00)

1 843 985

2 721 117

V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ВСИЧКО

2 111 424

-23 308 721

Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) (70-00)

0

-37 520

Предоставена временна финансова помощ (нето) (§72-00)

-1 101 246

-1 467 146

Заеми от др.банки в стр. (нето) (§ 83-00)

-159 300

-159 298

Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)(§ 86-00)

-4 545 500

-4 545 455

Временно съхранявани с-ва и с-ва на разпореждане (§88-00)

0

-13 711

Друго финансиране (нето) (§93-00)

-2 113 234

-5 243 481

ДЕПОЗИТИ И С-ВА ПО С/КИ (НЕТО)

10 030 704

-11 842 110

В това число:Остатък в лева по сметки от предходния период(+) (§95-01)

5 659 620

5 659 620

Остатък в лв. равност. по вал.см.от предх. пер. (+) (§95-02)

71 084

71 084

Остатък в лева по срочни депозити от предходния период (§95-03)

4 300 000

4 300 000

Наличност в лв. по сметки в края на периода (-)

(§ 95-07)0

-7 116 542

Нал. в лв. равност. по вал.см. в края на периода

(-)(§ 95-08)0

-106 091

Наличност в лв. по срочни депозити в края на периода (-) (§95-09)

0

-14 650 100

Преоценка на вал. наличности (+/-)(§95-14)

0

-81

РАЗХОДИ – ВСИЧКО

231 304 529

194 411 989

В това число:РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ВСИЧКО

100 970 446

91 608 216

РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ – ДОФИНАНСИРАНЕ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ

3 203 584

2 733 002

РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

127 130 499

100 070 771

Каталог: wp-content -> uploads -> budjet -> gfo-2012
uploads -> Цдг №3 „Пролет Списък на приетите деца
uploads -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
uploads -> Българска федерация по тенис на маса „В”-1” рг мъже – Югоизточна България мъже временно класиране
uploads -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
gfo-2012 -> На община пловдив за 2012 година структура на община пловдив


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница