Стефка Петрова КънчеваДата20.04.2017
Размер132.58 Kb.
#19576
АВТОБИОГРАФИЯ


Лична информация
Име
Стефка Петрова Кънчева

АдресТелефонФаксE-mail
stefany_k@abv.bg
Националност
българскаДата на раждане
20.07.1977
Трудов стаж• Дати (от-до)
2.04.2007 до настоящия момент

• Име и адрес на работодателя
ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий»

• Вид на дейността или сферата на работа
образование

• Заемана длъжност
Главен асистент

• Основни дейности и отговорности
Преподавател по библейска археология и история, старозаветна херменевтика и екзегетика, богослужебно тълкувание на Свещеното Писание, христология на Стария Завет и др.Образование и обучение
• Дати (от-до)
От 2003 г. до 2006 г. – докторант по Стар Завет

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», катедра Библейско и систематическо богословие

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор с решение на ВАК от 30.11.2009 г.

Дисертационен труд: Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) – пророческо прозрение за Христа (защитен пред СНС по Теология на 20. 10. 2009 г.).• Дати (от-до)
От 1995 г. до 2000 г. – специалност Теология.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
ВТУ «Св. Св. Кирил и Методий», Православен богословски факултет

• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по теология, диплома №011850, регистр. №33098, от 2000 г.
Лични умения и компетенции

Майчин език
българскиДруги езици

английски руски немски

• Четене
отлично отлично основно

• Писане
отлично добро основно

• Разговор
отлично добро основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Работа в екип и в мултикултурна и мултирелигиозна среда в резултат на участията ми в международни срещи, лагери и семинари - Грац (Австрия – 1997), Болдерн (Швейцария – 1997), Хараре (Зимбабве – 1998), Никозия (Кипър – 2002), Рим (Италия – 2006 ); работа с деца – в резултат на работата ми като учител в неделно училище в периода 2000 – 2008 г.; добри комуникативни умения в резултат на работата ми в електронни и печатни медии в периода 1996 – 2003 г.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
 • Организационни умения и компетенции придобити в резултат на работата ми като помощник-координатор в Православния библиотечно-информационен център и координатор на Православния център „Проф. Тотю Коев”.

 • Координатор на научно-изследователски проект „Научно-изследователски колегиум Biblica et Patristica”(Православен богословски факултет, 2009–2011).
Специализации, стипендии:
 • 1.05.2009–31.07.2009 – Sommersprachkurs in Ostkirchliches Institut Regensburg.

 • 2–9.05.2011 г. – Kirchliche Pädagogishe Hochschule Wien (Austria) – гостуващ преподавател по програма Еразъм. Лекции: “The Rescue of Bulgarian Jews during World War II,” Kirchliche Pädagogishe Hochschule Wien (Austria), “Understanding Scripture through Worship (Scripture Readings in Orthodox Worship with an Example – the Feast of Epiphany)”.

 • 22-27.04.2012 - Kirchliche Pädagogishe Hochschule Wien (Austria) – гостуващ преподавател по програма Еразъм с лекции на тема: The life in the time of Jesus Christ and archeological artifacts.

 • 3–13.06.2012 - International Baptist Theological Seminary (Прага, Чехия) – библиотечно проучване.

 • 02.09.2013–04.12.2013 – Fulbright Visiting Scholar в Holy Cross Greek Orthodox School of Theology (Boston, MA).


Проекти
Научно-изследователски колегиум Biblica et Patristica (2009–2011) – координатор;

Православен богословски факултет при ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»


Проект: Цифровизиране на творчеството на Колю Фичето

Организатори: Институт по математика и информатика при Българска академия на науките , Регионален исторически музей – Велико Търново

Със съдействието на:

Исторически музей – Дряново;

Исторически музей – Свищов;

Регионален исторически музей – ЛовечУчастия в научни форуми:
 1. If I were a Migrant Youth perspective on Migration and Integration of Young Migrants into Society. (Rome, Italy 23rd – 28th May 2007).

 2. Библията в България (В. Търново, 18.12.2007) с доклад на тема: „Другар на Библията” (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език).

 3. Богословски четения по повод деня на св. Трима светители – (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 30.01.2008) с доклад на тема: „Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (грижата за бедните: библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики).

 4. Международна студентска конференция „Бедност и миграция – връзки и последици” – 5–6.11.2008 г., В. Търново с доклад на тема: „Странник бях и Ме приехте”.

 5. Семинар на Collegium Biblicum (Несебър, 4–6. 12. 2009 г.) с доклад на тема: „Раздели хляба си с гладните и скитниците сиромаси заведи у дома си...” (отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква).

 6. Кръгла маса Biblica et Patristica (10.12.2009, Велико Търново) – с доклад на тема: « Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст”.

 7. International Inter-Orthodox Consultation “The Ecumenical Movement in Theological Education and in the Life of Orthodox Churches (9–12 November 2010, Orthodox Theological Faculty “Andrei Saguna”, Sibiu, Romania) - с доклад на тема: „How ecumenical studies are taught in Faculty of Orthodox Theology, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo”.

 8. Тържествена сесия, посветена на юбилея на проф. протопрезв. д-р Николай Шиваров и проф. д-р Славчо Вълчанов (1.12.2010, Богословски факултет на СУ „Св. Климент Охридски”) с доклад на тема: „Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово”.

 9. Семинар на Collegium Biblicum (4–6.12.2010, Несебър) - с доклад на тема „Старозаветни образи и идеи в последованията за Богоявление – антология „вода”.

 10. Семинар „Дигитализация и фолклорно наследство”(Институт по математика и информатика при БАН, 19–21 февруари 2011, В. Търново) с доклад на тема „Богоявление – празник на водата”.

 11. Семинар на Collegium Biblicum (4–6.12.2011, Несебър) - с доклад на тема „Миниатюрите в илюстрованите Пслатири като екзегеза на текста”.

 12. International ConferenceDigital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific HeritageDiPP 2012 (18–21 September 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria) – доклад, съвместно с доц. д-р инж. Галина Богданова (ИМИ – БАН), д-р Тодор Тодоров (ИМИ-БАН), докторант Николай Ноев (ИМИ-БАН) на тема Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge.

 13. Национален семинар по теория на кодирането (29.11–2.12.2012, Велико Търново) – доклад на тема „Някои методи за семантично представяне на знания”, съвместно с Галина Богданова, Тодор Тодоров, Николай Ноев.

 14. Семинар на Collegium Biblicum (14–15.12.2012, Бояна) - с доклад на тема „Паметта за Изхода в Стария Завет”.

 15. Научен семинар на Collegium Biblicum: Спомен вместо помен за проф. д-р Славчо Вълчанов (05.02.2014, София) – с доклад на тема „За някои спорове относно изображението Ветхий денми”.

 16. Международна научна конференция „Свещеното Писание в църковното предание" (9-10.10.2014, хотел „Болярски”, В.Търново) – с доклад на тема „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” (в съавторство с ас. Даниел Йорданов).

 17. Научна конференция в чест на 145-годишнината на БАН „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация” (26.11.2015 г., зала "Европа" на ВТУ) – представяне на нетрадиционна мобилна изложба „Разрушение и съзидание”, посветена на майстор Никола (Колю) Фичето.

 18. «ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα” (Εβρ 1,7) Άγγελοι και Πνεύματα στην Αγία Γραφή (7-9.11.2014, Серес)

 19. Международна научна конференция „Свещеното Писание в църковното предание" (9-10.10.2014, хотел „Болярски”, В.Търново) – с доклад на тема „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата” (в съавторство с ас. Даниел Йорданов).

 20. Научен семинар на Collegium Biblicum: Спомен вместо помен за проф. д-р Славчо Вълчанов (05.02.2014, София) – с доклад на тема „За някои спорове относно изображението Ветхий денми”.

 21. Научна конференция в чест на 145-годишнината на БАН „Културно-историческо наследство – опазване, представяне, дигитализация” (26.11.2015 г., зала "Европа" на ВТУ) – представяне на нетрадиционна мобилна изложба „Разрушение и съзидание”, посветена на майстор Никола (Колю) Фичето.

 22. Международна конференция „Културно-историческото наследство – състояние, проучване и опазване в трансграничния регион – Северна България и Южна Румъния" (Враца, 1-2 декември 2016) – презентация на изложба „От разрушението към съзиданието”.

 23. 14o Διεθνὲς Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Βιβλικῶν Σπουδῶν Τὸ πρόσωπο τῆς Μητέρας τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἁγία Γραφή Σέρρες, 5-8 Νοεμβρίου 2016 - с доклад на тема: “Theotokos – a New Tabernacle and a Living Temple (Old Testament in the Vespers for the Entry into the Temple of the Mother of God)”

 24. Фулбрайтови открити лекции (София, 4 ноември,2016 г., хотел Арена ди Сердика, ул. Будапеща, № 2-4) с доклад на тема: В разговор с Бога: литургичната екзегеза на Стария Завет в Православната църква.

 25. Втора национална конференция с международно участие Културно-историческо наследство: опадване, представяне, дигитализация (24-25.03.2016 г., В.Търново) – с доклад на тема: „Миниатюрите в илюстрованите псалтири като екзегеза на текста”.

 26. Мартенски четения на СУБ – клон В.Търново (16.03.2016 г.) – с доклад на тема: От разрушението към съзиданието (представяне на етап от цифровизацията на творчеството на Колю Фичето).

 27. Международна конференция "25 години специалност Теология в Шуменския университет" (9-10 декември 2016, Шумен), с доклад: Света Богородица "нова скиния" и "боговместим храм".Публикации
 1. Кънчева, Ст. "Другар на Библията..." (кратък обзор на библейските речници и помагала на български език). // Библията в България (сборник доклади), 2007, с. 132–137. ISBN 978-954-8968-43-0.

 2. Кънчева, Ст. Остров Елефантина. Елефантинските папируси. // Духовна култура, кн. 2/2009, с. 85–93. ISSN 0324-1173

 3. Кънчева, Ст. Страдащият Раб Господен (Ис. 52:13–53:12) – колектив или отделна личност? // Духовна култура, кн. 3/2009, с. 23–30. ISSN 0324-1173

 4. Кънчева, Ст. Резултати от различната методология на екзегеза спрямо Ис. 52:13–53:12. // Богословска мисъл 1/2009 (Традиция и съвременност в библеистиката), с. 37–59. ISSN 1310–7909.

 5. Кънчева, Ст. Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) и православното богослужение. // Слово и образ, 2/2010, с. 29–32. ISSN 1313–8022.

 6. Кънчева, Ст. „Незаменимо помагало в библиотеката на всеки мислещ християнин...” (Рецензия на Нов библейски речник. С., 2007). // Слово и образ, 2/2010. ISSN 1313–8022.

 7. Кънчева, Ст. Четвърта песен за Раба Господен (Ис. 52:13–53:12) в творенията на св. Йоан Златоуст. // Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 55–64. ISBN 978-954-524-801-6.

 8. Кънчева, Ст. “Сиромаси ще има винаги в земята ти...” (Грижата за бедните – библейски аспекти и дейността на св. Василий Велики). // Свидетелства на традицията (Сборник материали от научноизследователски проекти на ПБФ). Велико Търново, 2011, с. 292–304. ISBN 978-954-524-801-6.

 9. Кънчева, Ст. В слово и образ за храма „Успение Богородично” във Велико Търново (Рецензия на Велкова-Гайдаржиева, А., Е. Попова. Храмът „Успение Богородично” Велико Търново. В. Търново, 2010). // Слово и образ, 3/2011, с. 81–82. ISSN 1313-8022.

 10. Кънчева, Ст. Отношението към бежанците – библейски аспекти и дейността на Православната църква. // Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 137–153. ISBN 978-954-400-617-4.

 11. Кънчева, Ст. Старозаветните четива в царските часове и вечернята за Богоявление – антология „вода”. // Изворът на живота: сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени в гр. Несебър, декември 2009 и 2010 г., С., 2011, с. 287–299. ISBN 978-954-400-617-4.

 12. Библиеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0. (състав.)

 13. Кънчева, Ст. За кого говори пророкът? (екзегеза на Ис. 52:13–53:12), Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В.Търново, 2012. ISBN 978-954-524-869-6.

 14. Galina Bogdanova, Todor Todorov, Nikolay Noev, Stefka Kancheva. Research on Linguistic Approaches, Used for Semantic Explanation of Bell’s Knowledge. // Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage (International Conference, V.Tarnovo, 18–21 September 2012). Proceedings. ed. Radoslav Pavlov, Peter Stanchev, pp. 155–161. ISSN 1314–4006.

 15. Галя Чохаджиева, Стефка Кънчева, Галина Богданова. Майсторът и времето: една нетрадиционна мобилна изложба, посветена на 150 години от построяването на църквата "Св. Спас" и 100 години от разрушителното земетресение във Велико Търново - като част от проекта за цифровизация на творчеството на Майстор Колю Фичето.// Иновации и култура - регионални решения и перспективи, В.Търново 2013, с.9-36, ISBN: 978-954-8986-36-6.

16. Хиазмът и хиастичните структури в Свещеното Писание на Стария Завет и екзегезата на текста. // Сборник в чест на 80-годишнината на професор протопрезвитер д-р Николай Шиваров. В.Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, с.29-37, ISBN 978-954-524-982-2.

17. Старият Завет в последованието на вечернята за Рождество Христово. // Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016, с. 111-127. ISBN 978-954-92168-8-2.18. Йорданов, Даниел, Ст.Кънчева. „Давид пророчества за възкресението" – от псалмодия до миниатюрата”. // Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016, с.171-185.

Участие в организационни комитети
 • Участник в Мобилен интердисциплинарен семинар „Информационно общество” (проект на ИМИ БАН) с ръководител доц. д-р инж. Галина Богданова.

 • Член на организационния комитет на International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP 2011 (11 - 14 September 2011, Veliko Tarnovo, Bulgaria) с организатори ИМИ-БАН, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, НВУ „Васил Левски”.

 • Член на организационния комитет на International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP 2012 (18–21 September 2012, Veliko Tarnovo, Bulgaria)

 • Член на организационния комитет на International Conference “Digital Preservation and Presentation of Cultural and Scientific Heritage” DiPP 2013 (18–21 September 2013, Veliko Tarnovo, Bulgaria).

 • Член на организационния комитет на International conference Scripture in the Church Tradition, (October 9-10, 2014, Veliko Tarnovo, Bulgaria).

 • Член на организационния комитет на Международна научна конференция „Свещеното Писание в църковното предание" (9-10.10.2014, хотел „Болярски”, В.Търново).

 • Член на организационния комитет на International conference Scripture in the Church Tradition, (September 28-30, 2015, Veliko Tarnovo, Bulgaria).

 • Член на организационния комитет на International conference Scripture in the Church Tradition, (September 26-28, 2016, Veliko Tarnovo, Bulgaria).

Членство в научни дружества:
  • Съюз на учените в България - клон Велико Търново, секция "Интерсициплинарни изследвания".

  • Collegium Biblicum Bulgaricum.

  • Постоянен Мобилен интердисциплинарен семинар „Информационно общество” (проект на ИМИ БАН) с ръководител доц. д-р инж. Галина Богданова.
Редакторства и съставителства:
Съставителска дейност:

 1. Изворът на живота (сборник с доклади от семинари на Библейски колегиум, проведени през декември 2009 и 2010 г. в гр. Несебър), София, 2011.

 2. Библиеистика – Стар Завет: библиографски указател. В. Търново, 2012. ISBN 978-954-400-701-0.

Редакторска дейност:

1. Свидетелства на Традицията (сборник доклади от научноизследователски проекти на ПБФ), В.Търново, 2011.

2. Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация (сборник с доклади от научна конференция, посветена на 145-та годишнина от създаването на БАН). В.Търново, 2015 – технически редактор.

3. Два стълба на храма (сборник с материали, посветени на 80-годишнината на протопрезвитер проф. д-р Николай Шиваров и 70-годишнината на проф. д-р Славчо Вълчанов). С., 2016.4. Свещеното Писание в църковното предание (сборник доклади от научна конференция, проведена от 8 до 11 октомври 2014 г., катедра Библейско и систематическо богословие, Православен богословски факултет, ВТУ «Св. св. Кирил и Методий»).С., 2016.

Други:
 • Член на екипа (Никола Солаков – уредник в РИМ В. Търново, Николай Ноев – докторант при ИМИ БАН, д-р Стефка Кънчева – ПБФ на ВТУ; ръководител – доц. д-р инж. Галина Богданова – ИМИ БАН), реализирал изложбата „Между Бога и хората” – съпътстващо събитие на DiPP 2011 (11–13 септември 2011, Музей Възраждане и учредително събрание, В.Търново).

 • 19-30 ноември 2011 – участник с фотографии в изложба „Icons: The Gaze of God”, Manchester Cathedral (Manchester, UK)

 • Съавтор на нетрадиционна мобилна изложба „Разрушение и съзидание” (съвместно с Галя Чохаджиева, Генчо Петков, Галина Богданова, Николай Ноев), част от проект „Майсторът и времето: цифровизиране на творчеството на Колю Фичето” – септември 2013.

Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница