Стилистикастраница8/8
Дата18.03.2023
Размер206 Kb.
#116946
1   2   3   4   5   6   7   8
stilistika
Свързани:
botevata-balada-hadji-dimityr, 2013-07-24-16-12-37, dzi-po-bel-avtori
С реторичните въпроси говорешият предава на слушателя непряка информираност, която е известна и на двамата с цел да предизвика у него емоционална информация. Подвърждаването или отрицанието в тях противоречи на това в отговора.
Например от публ.стил; В коя Европ. Страна се облагат доходи, които не стигат дори за храна. Кои не би помолил в тази ситуация- отг. Всеки, никои
С въпросителните повторения говорещят иска да изрази своето отношение в самия въпрос или към свързания с него отг. И обикновено това отношение е отрицателно
Експресивността се засилва с думата „КАК” преди въпроса или глаголът се променя от сег.вр. в бъдеще вр.
Например; Какъв си ми ти да ме пъдиш? Как какъв съм ти? Брат съм ти?
Какво прави Петър? Как какво прави?
Въпроси –молби с тях говорещия цели да подтикне слушателят да извърши някакво действие. Те са признак. Те са признак на изискано речево поведение
Например; Може ли да затворите прозореца? Ще затворите ли прозореца? Бихте ли.../ най-деликатния израз на молба
Подбудителни изр.
Целят да предизвикат извършването или не на опред. Действия. Образуват се с простите повелителни форми за- 2л. Ед.ч. и мн.ч. влез, влезте.
Като по-категории са- заповед изразяват формите от несв.вид. Формите могат да бъдат изложени с частиците; „ДА”, „НЕКА”, „НЕКА ДА”, във всички лица. По-категорично звучи заповедта , когато след употребена проста повелителна форма действието не е изпълнено и говорещият използва проста форма с частицата „ДА”
Например; Отговори ми! Чуваш ли! Да ми отговориш!
Много груба е заповедта и ако глаголите са в отриц. Форма на мин. Неопределено време;
Например; Да не си казал, нищо повече
Желателните изр. Изразяват желанието на говорещия за извършването или не на определени действия в/у които той не може да окаже, реално влияние в момента на говоренето.Образуват се с частицата „ДА”, „ДАНО”, „ДАНО ДА”, „ДЕ ДА”, „НЕКА”, „НЕКА ДА” и глаголът в различно време.
Когато глагола е в сег.вр. се изразява пожелание; Да си жив и здрав;Нека си щастлив
Ако глагола е в мин. Несв.вр.; Ех де да можех да дойда, изразява се съжаление за неосъществено действие. Изр. С частицата „ДАНО ДА” изразяват освен желанието и опасенията на говорещия, че действието няма да се извърши; Дано да успея
Възклицателните изр силно експресивни са, изразяват различви чувства на говорещия възторг, учудване, безпокоиство, недоволство, срещат се в ХУДЖ.СТИЛ , публ. и в разговорния, в научния и админист. Стил ги няма.

9.2 Конотативни ф-ции на изр. По-структура


1. Едносъставни изр.- съдържат само 1 главна част. Употребяват се в разговорната и худ. Стил, когато главната част се оприличава на подлог, изр. Се наричат ИМЕННИ


Когато се оприличават на сказуемо изр. Се наричат ГЛАГОЛНИ
Глаголните се делят на;
-определено лични
-неопр. Лични
-безлични
-обобщено лични

Определено Личните съдържат сказуемо 1 или 2 л. Ед. Или мн.ч., подлога обикновено се изпуска. Тези изр. Нямат конотативна стоиност, защо липсата на подлог не се усеща, подразбира се от флексите на глагола


.........................49, Бях в завода с...
Неопр. Лични съдържат сказуемо в 3 л. Мн.ч., въпреки че имат сучект той се мисли като неопределен, не изразен с опр. Дума вниманието е насочено към действието
Например; На коктейла поднесоха напитки.
Безличните изр. Се образуват с безлична глаголна форма в 3л. Ед.ч., или от съчетание на гл. „СЪМ” ставам с безлично предукативна дума. В тях се съобщава за действие , независимо от активния деятел. Характеризират се с липса на подлог, които изобщо не можем да си представим
Конотативно маркирани са изр. От типа;
На мен ми е много приятно, или експресивно разговорните Не ми е до ядене, учене
Обобщено личните изр. Съдържат сказуемо в 2 л., като действието може да бъде отнесено не само към 2л., но и към всяко др. Лице. Характеризират се с обобщеност, типичност срещат се в худ., публ. и разговорния стил, в пословиците;
Не оставяй да разберат за утре
Именни изр. В худ. И разговорния стил се среща. Тяхната експресивност е в резултат от различни фактори, лексикален подбор, цел на изказването. Освен това по-разширение с определение изр. Са по-експресивни. Липсата на сказуемо прави изр. По-изразителни, постига се като че ли непосредствено съприкосновения с обектите, които се представят в текста. Срещат се при описание на обстановката, външност на героя, последователно сменящи се действия, но изразени с отглаголни съществителни.

2. Елиптични изр. Или непълни изр.


В тях е изпусната някоя главна или второстепенна част, която се разбира от контекста или от ситуацията. Типични са за разговорната или худ. Реч. Придават краткост, изразителност, отстранява се ненужното повтаряне на едни и същи части в изр.
Пример; Леле как си нарязах гумите, и вътрешната и външната
Изпускането на част от изр. В худ.стил цели и допълнително изтъкване, подчертаване на фигуриращата в изр. Част. Отбелязването на изпуснатата част с тире и интонационна пауза създава антитеза
Той-застана отвън плета
Тя-отвътре
Тя-руса синеока
Той-мургав, с малка черна брада
В третата група незавършени изр.
В тях липсва част, която не се подразбира от контекста, тя е само загатната, фокусирано е мястото и, но е недоизразена. Те са характерни за реч, която е напрегната, емоционална, объркана поради това или защото говорещия не е наясно как да изрази мисълта си. Срещат се в разговорния и худ. Стил, отбелязва се с моготочие

НА ИЗПИТА; ДО ВЪПРОС 9.2 ВКЛЮЧИТЕЛНО


......51 ПАРАЛЕЛИЗЪМ-ЗА УПР. СЪЩО АНАЛИЗ НА ХУД. ТЕКСТ 1.ЛЕКСИКАЛЕН, 2МОРФОЛОГИЧЕН, 3 СИНТАКТИЧНО...51
ПРЕДСТАВЛЯВА СТРУКТУРНО ИЗГРАЖДАНЕ ПО ЕДИН И СЪЩ НАЧИН НА ПОРЕДИЦА ОТ ИЗР.
В ЕДНИ СЛУЧЕИ ТОЙ СЕ ПРОЯВЯВА В ПОСТРОЯВАНЕ НА ИЗР., ПО-ЕДНА И СЪЩА СИНТАКТИЧНА СХЕМА.
НАПРИМЕР 1 ИЗР- ПОДЛОГ, СКАЗУЕМО, ДОПЪЛН. 2 ИЗР. СЪЩОТО И 3 СЪЩО
В ДР. СЛУЧЕЙ СЕ ПРОЯВЯВА ЧРЕЗ ЕДНАКВИ ПО-ТИП ПОДЧИНЕНИ ИЗР.
НАПРИМЕР САМО ПОДЧИНЕНИ ОПРЕДЕЛИТЕЛНИ

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница