Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. Eur ще създаде работни места и растежДата11.04.2018
Размер47.47 Kb.

Европейска комисия — Съобщение за пресата


Стимулирането на научните изследвания и иновациите със 7 млрд. EUR ще създаде работни места и растеж

Брюксел, 19 юли 2011 г. — Комисар Мойра Гейгън-Куин обяви днес близо 7 млрд. EUR, предназначени да дадат старт на иновациите чрез научни изследвания. Очаква се този финансов пакет в рамките на Седмата рамкова програма на ЕС за научни изследвания (РП7) — най-големият подобен, осигуряван някога от Европейската комисия — да създаде около 174 000 работни места в краткосрочен план и близо 450 000 работни места и почти 80 млрд. EUR ръст на БВП през следващите 15 години1. Финансирането на научните изследвания от ЕС заема челно място в политическата програма и вече е в центъра на съгласувана стратегия за иновации — Съюзът за иновации (IP/10/1288, MEMO/10/473), от каквато се нуждае Европа, ако иска да се конкурира с големи и динамични страни като САЩ и Китай.

С безвъзмездните средства ще се насърчават научните изследвания за преодоляване на най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото в Европа и по света. Сред получателите на финансирането — над 16 000 на брой — ще бъдат университети, научноизследователски организации и предприятия. Особено внимание ще бъде отделено на МСП, в това число и средства в размер на почти 1 млрд. EUR. Ще има и нова награда на ЕС за новатори жени, чиято работа е финансирана от РП7 или предишните програми. По-голямата част от „поканите за представяне на предложения“ (покани за представяне на предложения за финансиране) ще бъдат публикувани на 20 юли.

„Днес Европа отново показва, че е готова да постави научните изследвания и иновациите на челно място в политическата програма за растеж и работни места. Конкуренцията за това финансиране, обхващаща цялата територия на ЕС, ще обедини най-добрите европейски изследователи и новатори за решаване на най-големите въпроси на нашето време като енергията, продоволствената сигурност, изменението на климата и застаряването на населението. Комисията предлага значително увеличение на финансирането за научни изследвания и иновации за нашата програма „Хоризонт 2020“ след 2013 г. и аз искам да покажа на данъкоплатците, с поканите за представяне на предложения, които обявяваме днес, нашата решимост да получим най-добра възвръщаемост от всяко евро“, заяви комисар Гейгън-Куин.Следва допълнителна информация

Подробна информация за безвъзмездните средства

Поканите за представяне на предложения са съсредоточени главно върху интегрирането на изследователската дейност и иновациите, за да се решат стоящите пред обществото предизвикателства и да се създадат устойчиви работни места и растеж чрез осигуряване на водеща позиция за Европа на бъдещите ключови технологични пазари.

Това ще се постигне чрез предоставяне на най-голямата досега подкрепа за дейности, помагащи да се изгради връзка между научните изследвания и пазара, като се покаже например, че новите технологии имат търговски потенциал или че са приложими в достатъчно голям мащаб, за да бъдат жизнеспособни от промишлена гледна точка. Този пазарен подход е в центъра и на „европейските партньорства за иновации“ (EПИ), създадени в рамките на плана за действие на Съюза за иновации. Всяко ЕПИ, включително пилотното партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, ще бъде подкрепено от проекти по РП7.

Като цяло 220 млн. EUR от наличните 656 млн. EUR за изследвания в областта на здравето и 240 млн. EUR от финансирането в размер на 1,3 млрд. EUR за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) ще бъдат предназначени за работа, свързана с предизвикателството да се осигурят грижи за застаряващото население.

Останалата част от финансирането за ИКТ ще бъде предназначена за ключови разработки в областта на инфраструктурите за мрежи и услуги, нано-/микросистемите, фотониката и роботиката, технологиите за цифрово съдържание и езиковите технологии, както и за приложения като ИКТ за здраве и ИКТ за енергийна ефективност.

Европейският съвет за научни изследвания (ECНИ) ще даде близо 1,6 млрд. EUR на най-добрите старши и млади изследователи, работещи в Европа. С цел да се изгради връзката между резултатите от граничните изследвания и пазарната им реализация е въведена дребномащабна инициатива за „доказване на концепцията“. Друга инициатива са новите „Безвъзмездни средства от ЕСНИ за постигане на синергия“, чиято цел е да бъдат подкрепени няколко малки групи изследователи, работещи съвместно по един и същ проект.

По програмата „Мария Кюри“ ще бъдат осигурени близо 900 млн. EUR в подкрепа на мобилността и професионалното развитие на около 10 000 висококвалифицирани изследователи. Тази сума ще включва 20 млн. EUR за пилотен проект за финансиране на европейски докторантури в сферата на промишлеността, за стимулиране на предприемачеството и сътрудничеството между университети, научноизследователски институции и дружества.

Запазените за изследвания в областта на околната среда 265 млн. EUR ще помогнат за решаването на важни предизвикателства като изменението на климата, загубата на биологично разнообразие и ресурсната ефективност.

В отговор на нарастващото търсене на по-безопасни и по-здравословни храни и устойчиви биоресурси Европейската комисия ще инвестира над 307 млн. EUR за изграждане на силна биоикономика, която ще подобри производствените методи, ще създаде нови отрасли и ще осигури работни места.

Специални стимули за участие се дават на малките и средните предприятия (МСП), чието значение за иновациите е признато като жизненоважно. Освен наскоро опростените правила, инвестиционният пакет за МСП, който възлиза на близо 1 млрд. EUR, включва пилотни схеми както в рамките на здравната тема, така и чрез предназначения за МСП механизъм на Европейската инвестиционна банка за финансиране с поделяне на риска.

Предназначените за нанотехнологии 488 млн. EUR ще бъдат съсредоточени в области като фабрики на бъдещето, „зелени“ автомобили и енергийно ефективни сгради.

Научните изследвания и иновациите за по-чист, по-безопасен и по-ефикасен транспорт и мобилност ще получат 313 млн. EUR.

И накрая, Комисията заделя 40 млн. EUR за инициативата „Интелигентни градове“ с цел да помогне за намирането на по-ефективни начини за използване на енергията и осигуряване на градски транспорт.

Контекст

РП7 е най-голямата програма за финансиране на научни изследвания в света, като бюджетът ѝ надхвърля 53 млрд. EUR за периода 2007—2013 г. С приемането на стратегията „Европа 2020“ и одобряването на Съюза за иновации през февруари тази година, държавите-членки превърнаха научните изследвания и иновациите в основен приоритет на европейската политическа програма, поставяйки ги в основата на плановете за инвестиции в устойчив растеж и работни места.

За повече информация, вижте: MEMO/11/520, MEMO/11/521

Съюз за иновации: http://ec.europa.eu/innovation-union

Eвропа 2020 http://ec.europa.eu/europe2020

Програма в областта на цифровите технологии:http://ec.europa.eu/digital-agenda

За контакти:

Mark English (+32 2 296 24 10)Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)1 Въз основа на модела NEMESIS, разработен от проф. Paul Zagamé (Ecole Centrale Paris Erasme) като част от европейския научноизследователски проект DEMETER.

IP/11/900

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница