Стойност на парите във времето изменение на стойността на парите във времетостраница1/3
Дата28.02.2022
Размер19.44 Kb.
#113698
  1   2   3
1. СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО
Свързани:
Контрол върху облагането на доходите на ФЛ

СТОЙНОСТ НА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО


  1. Изменение на стойността на парите във времето

При управлението на финансовите отношения във фирмата постоянно се извършват различни финансови изчисления, свързани с входящите и изходящите парични потоци, възникващи в различно време.
Методиката, която се използва, е концепцията за стойността на парите във времето.
А. Същност на концепцията за изменение на стойността на парите във времето
- изразява се в промяната на стойността на парите във времето или в известното правило – „един лев днес струва повече от един лев, който очакваме да получим утре“.
- вложителите и инвеститорите очакват бъдещ доход при влагане на пари;
- кредитополучателите се интересуват с колко ще нарасне задължението им в бъдещ период.
Б. Факторите, които влияят върху изменението на стойността на парите са:
1) Инфлацията – под влияние на инфлацията, стойността на парите във времето се обезценява (покупателната сила на 1лв. днес > покупателната сила на 1лв. утре );
2) Несигурността от бъдещите събития – тя поставя под съмнение получаването на очакваната сума след определен период от време. Колкото по-отдалечен е моментът на получаване на дадена сума, толкова по-трудно е да се прецени дали тя наистина ще бъде получена и в какъв размер.
3) Възможността за инвестиране на парите в различни активи днес, така че те да носят доход в бъдеще (депозити, акции, облигации и др.) – разполагайки с парите, инвеститорът има възможност да избира между различни варианти за тяхното влагане.
2. Бъдеща стойност - за да се прецени ефективността на инвестицията е необходимо да се определи бъдещата стойност на парите и олихвяването.
А) Същност
- Бъдещата стойност се прилага за определяне на сумата, която трябва да се върне на кредитора при заемане на пари в заем.
- Бъдещата стойност представлява стойността, на която ще възлезе дадена сума след определен период при дадена норма на нарастване на капитала.
- За определянето на бъдещата стойност (FV) е необходимо да се знае:
1. Сумата на инвестираните финансови средства – K0
2. Годишната норма на нарастване на капитала (лихвата) – r – представена в % или като десетична дроб.
3. Продължителността на периода, през който средствата ще бъдат инвестирани (изплащани) – n
Б) Определяне на бъдещата стойност при олихвяване с проста лихва
Бъдещата стойност на инвестирания капитал, когато се използва проста лихва, се определя по формула, като се олихвява последователно само първоначално инвестираният капитал:


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница