Stomaflex кондензационни силиконови отпечатъчни материали характеристики: Stomaflex® Putty (тесто)Дата04.06.2017
Размер81.19 Kb.
STOMAFLEX
КОНДЕНЗАЦИОННИ СИЛИКОНОВИ ОТПЕЧАТЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
Характеристики:
Stomaflex® Putty (тесто):

Кондензационен силиконов отпечатъчен материал с много висока консистенция, тип 0 - тесто (класифициран съгласно ISO 4823). Отпечатъчният материал се размесва много лесно с катализатора, осигурява много добро възпроизвеждане на детайлите и има обемна стабилност.


Stomaflex® Light (крем):

Кондензационен силиконов отпечатъчен материал с рядка консистенция, тип 3 - кремообразна (класифициран съгласно ISO 4823). Хидрофилните му качества подобряват възпроизвеждането на субгингивалните зони и качеството на гипсовия модел.


Катализатор под форма на гел:

Пастообразен катализатор за кондензационните силиконови отпечатъчни материали Stomaflex®.


Stomaflex® течен катализатор:

Течен катализатор за кондензационните силиконови отпечатъчни материали Stomaflex®.


Противопоказания:

Продуктът не бива да се използва в случаите,когато има съобщена свръхчувствителност на пациента към някой от компонентите на продукта.


Размесване:

Stomaflex® Putty:

Инструкции за употреба:
Вземете отпечатъчния материал (тесто) с помощта на приложената мерителна лъжичка и отпечатайте ръба й във взетия материал. На всяка изравнена мярка със замазка дозираме направо от тубата 2 равномерно изстискани ивици катализираща паста, отговарящи на дължината на отпечатъка. (2 x около 4 cм дължина). Омесете материала порядъчно с пръсти до постигане на хомогенно оцветяване. (максимално 45 секунди). Използвайте винилови или полиетиленови предпазни ръкавици.

Вземете отпечатъчния материал (тесто) по същия начин, както беше вече споменато. Разстелете тестообразния материал и капнете внимателно 14 -16 капки от течния катализатор (течният катализатор не бива да се разлива). Смесете материала напълно, за да се постигне хомогенна паста (макс. 45 секунди). Използвайте винилови или полиетиленови предпазни ръкавици.


Stomaflex® Light (крем)

Изтласкайте нужното количество от силиконовия кремообразен материал директно от тубата върху смесителното блокче и добавете една ивица от катализаторната паста с приблизително същата дължина. Смесете двете пасти основно, използвайки шпатула до постигане на хомогенен цвят (макс. 30 секунди). Изтласкайте нужното количество от силиконовия кремообразен материал директно от тубата върху смесителното блокче и добавете съответното количество от течния катализатор, като се има пред вид съотношението на смесване (на 1 cм = 2 капки). Смесете и хомогенизирайте добре чрез използване на широка шпатула (макс. 40 секунди).


Забележка: По-голямото количество катализатор и/или по-високата температура намаляват работното време и времето на втвърдяване. По-малкото количество катализатор и/или по- ниската температура удължават работното време и времето на втвърдяване.
Начин на работа:

Stomaflex® Putty:

Нанесете размесения материал в индивидуалната или перфорирана лъжица и я поставете в устата на пациента 1.5 мин. от началото на размесването. Фиксирайте отпечатъка в устата минимум 3.5 мин.
Stomaflex® Light (крем):

В случаите на двоен отпечатъчен метод, поставете размесения материал в лъжицата, (старателно почистена от слюнка, подсушена и с изрязани облекчителни улеи) и поставете в устата на пациента 1.5 минути от началото на смесването. Поставете лъжицата в устата, упражнявайки кратък, но силен натиск (до 10 сек.) и фиксирайте след това без натиск за минимум 3.5 минути. Ако е необходимо отпечатъчният материал може да бъде инжектиран в зоната на гингивалния сулкус, като се използва апликационна канюла и след това се вземе отпечатък чрез стандартна техника. При материала Stomaflex® Very Light е особено подходящо прилагане с помощта на спринцовка.

В случая, когато използвате метода на двойното размесване, покрийте с прясно размесения

Stomaflex®Putty, поместен в лъжицата за отпечатъци, със слой от размесения

материал Stomaflex®Light при едновременно нанасяне на материала Stomaflex®Ligh върху зъбите. Сложете отпечатъка с кратко плавно притискане (макс. 10 секунди), a след това фиксирайте без притискане в продължение на 3,5 минути.
Забележка: След отстраняване на отпечатъка, проверете дали отпечатъчният материал е изцяло отстранен от интерденталната област и от гингивалния сулкус.

Обработка на отпечатъка:

За да се постигне перфектна адхезия на първичния и коректурния отпечатък, първичният отпечатък трябва да се почисти и подсуши грижливо. Остатъци от слюнка и влага може да са причина за сепариране на отпечатъка.

Използвайте стандартни дезинфектанти за дезинфекция на отпечатъка, като Jodisol® разреден с вода в съотношение 1:10.

Съхранявайте отпечатъка при стайна температура (до 25 °C) и на сухо място.

Няма други ограничения във времето, но се препоръчва да се отлее до 4 часа.


Нежелани странични ефекти:

Катализаторът за кондензационния силиконов отпечатъчен материал съдържа съставки, които в редки случаи могат да причинят възпаления на устната лигавица на пациента.


Правила за безопасност при работа:

Катализаторът е класифициран като токсично вещество - T, дразнещо - Xi и опасно за околнатасреда - N. Предотвратете прекия контакт на катализатора с кожата и лигавиците, евентуалното вдишване на изпаренията при използването на течен катализатор. При случаен контакт с кожата или лигавицата, избършете катализатора със суха марля и измийте обилно мястото с вода. Катализаторът може да увреди роговицата. Ако случайно се замърси окото с катализатор, изплакнете веднага обилно с вода и потърсете медицинска помощ. Кондензационният силиконов отпечатъчен материал е химически инертен след втвърдяване. Избягвайте контакта на текстилни тъкани

с невтвърден материал, защото силиконите не могат да се почистват химически.
Забележка:

Затваряйте плътно тубата на катализатора гел и шишето на Stomaflex® течен катализатор след всяка употреба. Катализаторът, замърсен с влага от въздуха, удължава времето на втвърдяване и причинява втвърдяване в отвора на тубата. Кондензационните силиконови отпечатъчни материали не могат да се използват заедно с адитивните поливинилсилоксанови отпечатъчни материали.

Крайното качество на отпечатъка не може да бъде повлияно от потенциално частично утаяване на пастообразния катализатор след изтискване от тубата.
Изхвърляне на отпадъците:

Отпечатъчният материал и неговата опаковка могат да бъдат изхвърлени заедно с обичайнитеотпадъци от работното място. Изхвърлянето на останал неизползван катализатор трябва да бъде поверено на фирма, специализирана в ликвидиране на опасни отпадъци.


Съхранение:

Съхранявайте на сухо и тъмно място при 5 - 25 °C, в добре затворен контейнер.


Срок на годност:

2 години


Опаковка:

Stomaflex® Putty - 1300гр. тесто в контейнер

Stomaflex® течен катализ. - 4x10гр. течност в шише

Stomaflex® Light / 130гр. паста в туба

Гел катализатор - 60г паста в туба


Teхнически данни:


®

Stomaflex Putty

®

Stomaflex Light

®

Stomaflex Very Light

Вид отпечатъчен материал,

съгласно ISO 4823Tип 0 – силно вискозна

консистенцияTип 3 – рядка

консистенцияTип 3 – рядка

консистенция


Гел

катализаторТечен

катализаторГел

катализаторТечен

катализаторГел

катализаторТечен

катализаторОсновно съотношение на смесване

2 %

2 %

9 %

6 %

9%

7%

Време на смесване

Макс. 45

сек.


Макс. 45

сек.


30 сек.

30 сек.

30 сек.

40 сек.

Общо работно време, включ.

времето на смесванеМакс. 1:15

мин.


Макс. 1:15

мин.


Макс. 1:30

мин.


Макс. 1:30

мин.


Макс.1:30

мин.


Макс. 1:30

мин.


Време на втвърдяване

2:15 – 3:00

мин.


2:15 – 3:00

мин.


3:45 – 4:30

мин.


3:45 – 4:30

мин.


4:15 – 5 мин.

4:15 – 5 мин.

Mинимално време за престой на

отпечатъка в устата на пациента4:00 мин.

4:00 мин.

4:00 мин.

4:00 мин.

4:00 мин.

4:00 мин.

Възстановяване след деформация

 97,5 %

 97,5 %

 99 %

 99 %

 99 %

 99 %

Време на смесване

- 1,0 - 0 %

- 1,0 - 0 %

- 1,3 - 0%

- 1,3 - 0%

- 1,3 - 0%

- 1,3 - 0%

Изнесените по-горе данни се отнасят за материал, обработван при 23 °C и относителна влажност 50 %.

Данните за времето намаляват при по-висока температура и/или влажност и обратно


Мипис” ООД – Варна

mipis@abv.bg

www.mipis.com

Производител:
SpofaDental

гр. Варна

ул.”Генерал Цимерман” №55

тел/факс: 052 / 612 123гр.Варна


ул.”Патриарх Евтимий” №35

тел/факс: 052 / 601 648


гр.София


ул.”Перник” 91

02 / 952 66 450882 / 508 239; 0882 / 820 766

Каталог: Datasheets
Datasheets -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
Datasheets -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
Datasheets -> S р е е d ех силиконов отпечатъчен материал speedex putty -основна маса
Datasheets -> Tubulicid blue туболицид син описание
Datasheets -> Временен цимент без евгенол
Datasheets -> Herculite xrv микрохибриден композиционен възстановителен материал
Datasheets -> Superacryl® plus топлополимеризираща пластмаса за протези характеристика
Datasheets -> Duracryl характеристика
Datasheets -> Brealloy f 400 Показания
Datasheets -> Dycal dycal ® е твърд, самовтвърдяващ, радио-непрозрачeн калциев хидрооксиден състав. Той няма да инхибира полимеризацията на акрилни и композитни възстановявания. Dycal се предлага в туби и в cfc разфасовки. Състав


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница