Стопански факултет специалност “икономика на публичната сфера”страница1/4
Дата21.06.2022
Размер198 Kb.
#114683
  1   2   3   4
upravlenie-na-publichni-proekti Василена Стоянова Колева

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “НЕОФИТ РИЛСКИ” – БЛАГОЕВГРАД
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ “ИКОНОМИКА НА ПУБЛИЧНАТА СФЕРА”

К У Р С О В П Р О Е К Т


По


УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В ПУБЛИЧНИТА СФЕРА
НА ТЕМА:

“Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград“


Изготвил: Проверил:
Василена Стоянова Колева Доц. Д-р А. Стефанова
Фак.№ 18150321068


СЪДЪРЖАНИЕ:

  1. Потребност от разработване на проекта

  2. Информация за проекта

  3. Предназначение и цели на проекта

  4. Целеви групи и заинтересовани страни

  5. Основни етапи и дейности по изпълнение на проектното предложение

  6. Екип за организиране и управление на проекта

  7. Резултати от проекта и индикатор за изпълнението му1. Потребност от разработване на проекта

Услуги за ранно детско развитие в Община Благоевград" е проектно предложение на Община Благоевград, което предвижда в период от 28 месеца да се реализират конкретни дейности за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Проектът включва подробно описани услуги за деца и родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Основната особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани-както по отношение на съвместната работа на различните специалисти с целевите групи, така и по отношение на самия характер на услугите (социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка). Целта на услугите е не само да се подкрепят родителите в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота, с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Родителите ще имат възможност да получат комплексна подкрепа-от изцяло свързана с полагане на грижи за малки деца до консултиране, относно възможности за подобряване на тяхното образование, квалификация, шансове за заетост. Застъпени са и услуги, свързани със здравното консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа при установено заболяване, а да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравни рискове. В проектното предложение има застъпени и услуги, насочени към интеграцията на децата от уязвими групи в детските градини и подобряване на училищната им готовност. Услугите се фокусират върху индивидуалната и групова работа с децата и техните семейства, като за постигане на максимална ефективност ще се работи и с децата и родителите, които не попадат в уязвимите групи.


В резултата от изпълнението на проекта се очаква: повишаване на общото благосъстояние на децата; подобряване на училищната готовност на децата целевата група; разширяване и устойчивост на услугите с интегриран характер в Община Благоевград, насочени към деца и семейства от рискови групи.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница