Стопански факултет


Магистърска програма: Икономика и управление на аграрния сектор - неикономистистраница6/6
Дата05.08.2018
Размер0.7 Mb.
1   2   3   4   5   6

Магистърска програма: Икономика и управление на
аграрния сектор - неикономисти

Срок на обучение: 5 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител на програмата: проф. Антоанета Симова

Тел.: 0 887 063 538

E-mail: moxy05@yahoo.com
Цел на програмата: Модерният агробизнес включва не само производителите на аграрни суровини, но и доставчиците на стоки и услуги на земеделските стопани, както и тези, които добавят стойност към аграрните суровини и ги превръщат в хранителни продукти. Аграрният сектор се изправя непрекъснато пред нови предизвикателства, свързани с технологичното развитие на производството и маркетинга, грижата за опазването на околната среда, увеличаващите се изисквания на потребителите към качеството и безопасността на храните. Професионалистите в този динамично развиващ се сектор трябва да бъдат в състояние да решават сложни производствени, маркетингови и финансови проблеми. Настоящата Програма има за цел да даде необходимите знания и умения, от които се нуждаят съвременните мениджъри в областта на агро-бизнеса.

Възможна реализация на завършилите:

 Управители на индустриални ферми, мениджъри на фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, на агро-фирми за доставка на суровини и материали за земеделските производители и преработватели и на транспортни фирми, банкови служители и застрахователни агенти, свързани с агробизнеса;

 Консултанти в областта на агробизнеса;

 Специалисти в неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските райони и опазването на околната среда;

 Държавни и международни служители в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на аграрни суровини и на храни; Журналисти и други представители на медиите, които проявяват интерес към агробизнеса.


УЧЕБЕН ПЛАН

Хорариум

Лекции Упражнения Практически Кредити упражнения

Дисциплини

I семестър

Задължителни

Математика I 45 0 - 4

Микроикономика 60 0 - 5

Макроикономика 60 0 - 5

Икономика на труда 30 0 - 2

Пари, банково дело и финансови пазари 60 0 - 4

Финанси (държавни и корпоративни) 30 0 - 2

Маркетинг 30 15 проект 4

Статистика и иконометрия 60 0 - 4
II семестър

Задължителни

Основи на управлението 45 45 - 8

Счетоводство 75 0 - 6

Право (гражданско и търговско) 45 0 - 3

Финанси (държавни и корпоративни) 30 0 - 2

Икономическа статистика 30 15 - 4

Информационни технологии и системи 30 30 курс.задача 4

Математика II 30 0 - 3
IІІ семестър

Задължителни

Структура и функциониране на

системата за производство,

разпределение и потребление

на аграрни блага. Аграрни клъстъри 60 0 - 4

Пазари и цени на аграрните продукти 60 0 - 4

Създаване и управление на ферма 30 30 - 4

Количествени методи за маркетингови

проучвания в агро-бизнеса 60 30 - 6

Създаване и управление на фирма

за агро-продукти 60 30 - 6
Избираеми

Проектен мениджмънт в аграрния

сектор 60 0 - 4

Селски туризъм и дворът на

съвременната селска къща 30 0 - 2

Икономика на отпадъците 30 0 - 2


IV семестър

Задължителни

Стратегии и политики за развитие

на аграрния сектор 60 30 - 6

Маркетинг на хранителни продукти 60 30 - 6

Селското стопанство и възобновяемите

източници на енергия 60 30 - 6

Етиката в агро-бизнеса 60 0 - 4
Избираеми дисциплини

Икономика, мениджмънт и устойчиво

развитие на околната среда 60 0 - 4

Икономически анализ на фирмата 60 0 - 4

V семестър

Разработване и защита на курсов

проект по икономика и мениджмънт

на аграрния сектор 15

Разработване и защита на дипломна

работа 15


1 Тези кандидати трябва да изучат и да положат изпити по учебните дисциплини от подготвителната година, които не са изучавали. За всеки от тези курсове допълнително се заплаща учебна такса.


2 Кандидатите за магистърската програма „Управленски информационни системи” се явяват и на тест за установяване на компютърната им грамотност, като за това получават оценка „да“ или „не“. Получилите оценка “не” на теста за компютърна грамотност не участват в класирането за тази програма.


3 Кандидатите за магистърската програма по Управленски информационни системи – неикономисти се явяват и на тест за установяване на компютърната им грамотност, като за това получават оценка „да“ или „не“. Получилите оценка “не” на теста за компютърна грамотност не участват в класирането за тази програма.


4 Изборът на профилиращ модул става чрез подаване на молба в края на първия семестър, в която се посочват три желания. Стартират се тези модули, които са набрали не по-малко от 15 човека.

5 Изборът на профилиращ модул става чрез подаване на молба в края на първия семестър, в която се посочват три желания. Стартират се тези модули, които са набрали не по-малко от 15 човека.

6 Изборът на профилиращ модул става чрез подаване на молба в края на първия семестър, в която се посочват три желания. Стартират се тези модули, които са набрали не по-малко от 15 човека.

7 Изборът на профилиращ модул става чрез подаване на молба в края на първия семестър, в която се посочват три желания. Стартират се тези модули, които са набрали не по-малко от 15 човека.

Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница