Стоянова, Елена, НиколаеваДата16.03.2017
Размер70.27 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Стоянова, Елена, Николаева

АдресТелефонФаксE-mail
elena.n.st@gmail.com
Националност
българскаДата на раждане
03.07.1982
Трудов стаж• Дати (от-до)
   1. до днес


• Име и адрес на работодателя
Институт по биология и имунология на размножаването “ Акад. К. Братанов “, БАН

бул. Цариградско шосе 73
• Вид на дейността или сферата на работа
Нуачно-изледователска дейност

Научно-учебна дейност


• Заемана длъжност
Научен сътрудник 3 степен в секция по молекулярна имунология
• Основни дейности и отговорности
Планиране и провеждане на експерименти. Ръководител на дипломанти по магистърса програма към СУ „Св. Климент Охридски”Образование и обучение
• Дати (от-до)
От 2005 до 2007


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Биологически факултет
Специалност Биохимия , н


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистърска степен

• Дати (от-до)
От 2001 до 2005


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Софийски университет „Св. Климент Охридски” Биологически факултет
Специалност Биология и химия,СУ „Св. Климент Охридски”


• Основни предмети/застъпени професионални умения• Наименование на придобитата квалификация
Учител по биология и химия

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Бакалавърска степенЛични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
българскиДруги езици

[Език]

• Четене
Английски-мн. добре; Френски-мн. добре; Испански -добро

• Писане
Английски-добро; Френски-добро; Испански - основно

• Разговор
Английски-добро; Френски-добро; Испански - основно
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умения за работа в екип.Колегиалност, толерантност в интеркултурно обкръжение в научната общност на ИБИР-БАН.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Планиране, провеждане и анализ на експерименти. Умения за подготовка на дипломанти.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност.

Умения за работа с- Real Time PCR, микроскопи (инвертен флуоресцентен конфокален), ламинарни боксове и др.Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.


Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Участник в подадени проекти


 1. Reinforecement of research capacity of the Bulgarian Institute of Biology and Immunology of Reproduction -REGPOT по 7-ма рамкова програма на ЕС
 1. Разработване на условия за култивиране на човешки ембрионални келтки (линия BG01) в отсъствие на животински продукти. Бюжетна субсидия на БАН.
 1. Разработван на лабораторни протоколи за получаване на индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPSC). Бюжетна субсидия на БАН.
Свидетелство за управление на МПС
Притежавам свидетелство за управление на МПС
Допълнителна информацияПриложения
Публикации

 1. Oreshkova, T., Stoyanova, E., Mourdjeva, M., Kyurkchiev, S. Human adipose

tissue-derived mesenchymal stem cells support the growth and plasticity of human embryonic stem cells (BG01V cell line). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 63 (10), pp.1477-1484. 2010

ISSN 1310-1331. IF - 0.204. 1. E.Ivanova-Todorova, M.Mourdjeva, D.Kyurkchiev, I.Bochev, E.Stoyanova,

R.Dimitrov, T.Timeva, M.Yunakova, D.Bukarev, A.Shterev, P.Tivchev, S.Kyurkchiev. HLA-G Expression Is Up-Regulated by Progesterone in Mesenchymal Stem Cells. Am J Reprod Immunol; 62: 25–33. 2009.

ISSN: 1046-7408. IF 2.172. 1. Mourdjeva, M., Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Bochev, I., Stoyanova,

E., Dimitrov, R., Kyurkchiev, S. Progesterone enhances the HLA-G expression in mesenchymal stem cells. Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences,62(12), pp.1559-1566. 2009

ISSN 1310-1331. IF - 0.204 1. Е. Ivanova-Todorova, E., Kyurkchiev, D., Mourdjeva, M., Dimitrov, R., Stoyanova,

E., Timeva, T., Yunakova, M., Shterev, A., Kyurkchiev, S. Pre-decidualmultipotent stromal cells (PreDMSc) constitutively express progesterone induced blocking factor (PIBF). Comptes Rendus de L'Academie Bulgare des Sciences, 62 (12), pp. 1567-1570. 2009.

ISSN 1310-1331. IF - 0.204.IПостери на международен форум

 1. E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev, M. Mourdjeva, R. Dimitrov, I. Bochev, E. Stoyanova, T. Timeva, M. Yunakova, A. Shterev, S. Kyurkchiev. Detection of progesterone induced blocking factor in pre-decidual multipotent stromal cells. Abstracts / Journal of Reproductive Immunology 81 (2009) P3 p 152, 7th EUROPEAN CONGRESS ON REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, September 17–20, 2009, Marathon-Greece.-The “Radslav Kinsky” prize. 1. Kyurkchiev S, Dimitrov R, Ivanova-Todorova E, Kyurkchiev D, Mourdjeva M, Bochev I, Stoyanova E, Shterev A, TimevaT, Yunakova M. Progesterone up-regulates the expression of HLA-G in mesenchymal stem cells in human endometrium. Human Reproduction 24 S1 2009, pi171. Abstracts ESHRE 25th Annual Meeting Amsterdam, The Netherlands (28 June - 1 July 2009). 1. E.Ivanova-Todorova, D.Kyurkchiev, M.Mourdjeva, R.Dimitrov, I.Bochev, E.Stoyanova, T.Timeva, M.Yunakova, A.Shterev, S.Kyurkchiev. Detection of Progesterone Unduced Blocking Factor in Pre-Decidual Stromal Cells. 12th International Symposium for Immunology of Reproduction, 25-27 June, 2009, Varna, Bulgaria 1. M.Mourdjeva, E.Ivanova-Todorova, D.Kyurkchiev, I.Bochev, E.Stoyanova, R.Dimitrov, T.Timeva, M.Yunakova, A.Shterev, S.Kyurkchiev. HLA-G expression in Mesenchymal Stem Cells. 12th International Symposium for Immunology of Reproduction, 25-27 June, 2009, Varna, Bulgaria.

Доклади

 1. I.M. Bochev, M. Mourdjeva, E. Ivanova-Todorova, D. Kyurkchiev, E. Stoyanova, R. Dimitrov, T. Timeva, M. Yunakova, A. Shterev, S. Kyurkchiev. Higher expression ofHLA-Gis detected in mesenchymal stem cells cultured with progesterone. Abstracts / Journal of Reproductive Immunology 81 (2009) SOP 7 p 142, 7th EUROPEAN CONGRESS ON REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, September 17–20, 2009, Marathon-Greece.
 1. Изолиране и характеризиране на човешки кожни стволови клетки: търсене на нови цели за лечение на кожен рак. Милена Мурджева (ИБИР, БАН) “Стволовите клетки като основа за развитието на регенеративната медицина” 21 юли - 2010 г. 1. Изследвания за получаване и характеристика на човешки индуцирани плурипотентни стволови клетки. Станимир Кюркчиев (ИБИР, БАН). “Стволовите клетки като основа за развитието на регенеративната медицина” 21 юли - 2010 г.
 1. Човешки мезенхимни стволови клетки, изолирани от мастна тъкан (ASC) подържат пластичността на човешки ембрионални клетки. Цветелина Велева-Орешкова (ИБИР, БАН). “Стволовите клетки като основа за развитието на регенеративната медицина” 21 юли - 2010 г.

Награди
7th EUROPEAN CONGRESS ON REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY, September 17–20, 2009, Marathon-Greece.-The “Radslav Kinsky” prize.

Каталог: uploads -> org person
org person -> Европейски формат на автобиография
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Europass curriculum vitae
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> European curriculum vitae format
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация
org person -> Европейски формат на автобиография Лична информация


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница