Стр от република българияДата24.10.2018
Размер130 Kb.
#96924

Стр. от

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите,

директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА :

инициатива на „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ” АД,

за ползване на описаните по-долу водни обекти:

1. Цел на заявеното използване:

Изграждане на линейна инфраструктура


2. Воден обект – предмет

на използванетоІ. Дере без име, ляв приток на река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 112,1 ÷ km 112,2 от газопровода;

ІІ. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 112,6 ÷ km 112,7 от газопровода;

ІІІ. Дере без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 116,3 ÷ km 116,4 от газопровода;

ІV. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 119,3 ÷ km 119,4 от газопровода;

V. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 119,4 ÷ km 119,6 от газопровода;

VІ. Река Капъклъ дереси, ляв приток на р.Провадийска на km 123,5 ÷ km 123,8 от газопровода;

VІІ. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 126,9 ÷ km 127,1 от газопровода.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

1. Временна земна дига, която осигурява пропускането

на водата и се изгражда по време на строителството;

2. Противоерозионни диги от напълнени с грунт

контейнери от затворен тип (габиони), на склоновете

на брега, за предотвратяване отнасянето и свличането

на земна маса в изкопа;

3. Основен газопровод, газопровод – лупинг и

обслужващи телекомуникационни кабели, положени

в защитна тръба;

4. Затежнители ПТБК-1400 (полимерно-текстилни

контейнери (чували)), за осигуряване на

газопроводите против изплуване;

5. Конструкция от почвозадържащи бариери с глинен

екран в основата и нетъкан синтетичен материал в

горната част;

6. Пространствена полимерна решетка (георешетка) за

укрепване на крайбрежните склонове, след засипване

на газопроводите.

4. Място на използване на водния обект, населено място и ЕКАТТЕ

І. Дере без име, ляв приток на река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 112,1 ÷ km 112,2 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 04.62" с.ш.

27° 00' 19.40" и.д.

Надморска височина 258,75 m

- ляв бряг

43° 26' 04.68" с.ш.

27° 00' 18.46" и.д.

Надморска височина 257,99m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 03.58" с.ш.

27° 00' 19.32" и.д.

Надморска височина 258,20m

- ляв бряг

43° 26' 03.65" с.ш.

27° 00' 18.31" и.д.

Надморска височина 257,00m

с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 29341
ІІ. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 112,6 ÷ km 112,7 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 06.12" с.ш.

26° 59' 55.16" и.д.

Надморска височина 257,20 m

- ляв бряг

43° 26' 06.23" с.ш.

26° 59' 53.28" и.д.

Надморска височина 257,87m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 05.06" с.ш.

26° 59' 55.33" и.д.

Надморска височина 256,09m

- ляв бряг

43° 26' 05.06" с.ш.

26° 59' 55.33" и.д.

Надморска височина 256,09m

с. Живково, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 29341
ІІІ. Дере без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 116,3 ÷ km 116,4 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 24.80" с.ш.

26° 57' 19.77" и.д.

Надморска височина 336,10 m

- ляв бряг

43° 26' 26.35" с.ш.

26° 57' 18.78" и.д.

Надморска височина 336,50m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 24.93" с.ш.

26° 57' 21.26" и.д.

Надморска височина 338,31m

- ляв бряг

43° 26' 26.48" с.ш.

26° 57' 20.27" и.д.

Надморска височина 337,34m

с. Сливак, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 67283
ІV. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 119,3 ÷ km 119,4 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 27' 16.63" с.ш.

26° 55' 43.70" и.д.

Надморска височина 336,98 m

- ляв бряг

43° 27' 18.05" с.ш.

26° 55' 39.10" и.д.

Надморска височина 338,10m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 27' 17.47" с.ш.

26° 55' 44.63" и.д.

Надморска височина 337,36m

- ляв бряг

43° 27' 18.05" с.ш.

26° 55' 39.10" и.д.

Надморска височина 338,10m

с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 04430
V. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 119,4 ÷ km 119,6 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 27' 16.16" с.ш.

26° 55' 37.12" и.д.

Надморска височина 333,13 m

- ляв бряг

43° 27' 16.03" с.ш.

26° 55' 36.76" и.д.

Надморска височина 333,14m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 27' 17.06" с.ш.

26° 55' 36.41" и.д.

Надморска височина 334,01m

- ляв бряг

43° 27' 16.92" с.ш.

26° 55' 36.01" и.д.

Надморска височина 333,01m

с. Сливак, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 67283

VІ. Река Капъклъ дереси, ляв приток на р.Провадийска на km 123,5 ÷ km 123,8 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 42.82" с.ш.

26° 52' 41.59" и.д.

Надморска височина 330,00 m

- ляв бряг

43° 26' 40.71" с.ш.

26° 52' 37.49" и.д.

Надморска височина 332,04m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 43.61" с.ш.

26° 52' 40.66" и.д.

Надморска височина 331,22m

- ляв бряг

43° 26' 41.76" с.ш.

26° 52' 37.06" и.д.

Надморска височина 330,98m

с. Добри Войниково, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 21405
VІІ. Река без име, ляв приток на р.Провадийска, на km 126,9 ÷ km 127,1 от газопровода

1.Основен газопровод с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 30.61" с.ш.

26° 50' 18.14" и.д.

Надморска височина 345,67 m

- ляв бряг

43° 26' 30.53" с.ш.

26° 50' 13.66" и.д.

Надморска височина 349,80m

2.Газопровод-лупинг с географски координати:

- десен бряг

43° 26' 31.64" с.ш.

26° 50' 17.97" и.д.

Надморска височина 345,80m

- ляв бряг

43° 26' 31.56" с.ш.

26° 50' 13.58" и.д.

Надморска височина 348,70m

с. Трем, общ. Хитрино, обл. Шумен

ЕКАТТЕ 73050


5. Проектни параметри на използването:

Основен газопровод с диаметър 1400,

газопровод - лупинг с диаметър 1400

и обслужващи телекомуникационни кабели

на 8 m от оста на основната тръба.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водния обект:

- Да не се допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти;

- Да се извърши пълна рекултивация на засегнатите терени в срока определен за приемане на обекта.

7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтерeсованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, гр.Варна, ул. “Александър Дякович” 33
Срок – 14 дни от датата на обявяването.


ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски районВарна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org
Каталог: UserFiles -> File -> 2014
2014 -> Отчет за финансовото състояние 1 Консолидиран отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
2014 -> Република българия министерство на околната среда и водите
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Местоположение
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е
2014 -> Басейнова дирекция за управление на водите в черноморски район с ъ о б щ е н и е


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница